Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü

YÖK


 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Öğretim Kurulu Yönetmelikleri

  • Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği indirmek için tıklayınız...     
  • Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği indirmek için tıklayınız...   
  • Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik indirmek için tıklayınız...