Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü

Uygulama Esasları

Uygulama Esasları

Ekler

Uygulama Esasları (19.12.2013 Tarihinden İtibaren Geçerlidir.).pdf
Uygulama Esasları (21.05.2015 Tarihinden İtibaren Geçerlidir.).pdf
YÖK Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler.pdf