Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü

Enstitü Kurulu
 

Adı Soyadı

Anabilim Dalı

Görevi

1

Prof.Dr. Levent GENÇ

Şehir ve Bölge Planlama

Enstitü Müdürü

2

Prof.Dr. Ünal KIZIL Tarımsal Yapılar ve Sulama

Enstitü Müdür Yardımcısı

Doç.Dr. Nilgün AYMAN ÖZ Çevre Mühendisliği

Enstitü Müdür Yardımcısı

4

Prof.Dr. Murat ŞEKER

Bahçe Bitkileri

Üye

5

Prof.Dr. İsmail KADAYIF

Bilgisayar Mühendisliği

Üye

6

Prof.Dr. Uğur GÖZEL

Bitki Koruma

Üye

7

Prof.Dr. Murat TOSUNOĞLU

Biyoloji

Üye

8

Doç.Dr. Tuğba TÜMER

Biyomoleküler Bilimler

Üye

9

Prof.Dr. Mustafa Kemal SEZGİNTÜRK

Biyomühendislik ve Malzeme Mühendisliği 

Üye

10

Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali YÜCEL

Coğrafi Bilgi Teknolojileri

Üye

11

Prof.Dr. Çetin KANTAR

Çevre Mühendisliği

Üye

12

Prof.Dr. Hasan Orhun KÖKSAL

Doğal Afetlerin Risk Yönetimi

Üye

13

Doç.Dr. Sermet KOYUNCU

Enerji Kaynakları ve Yönetimi 

Üye

14

Prof.Dr. İsmail TARHAN

Fizik

Üye

15 Doç.Dr. Arzu BAŞARAN UYSAL

Gayrimenkul Geliştirme

Üye

16

Prof.Dr. Yonca YÜCEER

Gıda Mühendisliği

Üye

17

Prof. Dr. Hasan Orhun KÖKSAL

İnşaat Mühendisliği Üye

18

Yrd.Doç.Dr. Emin Özgür AVŞAR

İş Güvenliği

Üye

19

Doç.Dr. Tolga BEKLER

Jeofizik Mühendisliği

Üye

20

Prof.Dr. Süha ÖZDEN

Jeoloji Mühendisliği

Üye

21

Prof.Dr. Mehmet AY

Kimya

Üye

22

Doç.Dr. Mustafa ÇINAR

Maden Mühendisliği

Üye

23

Prof.Dr. Hüsnü BAYSAL

Matematik

Üye

24

Prof.Dr. Abdullah KELKİT

Peyzaj Mimarlığı

Üye

25

Prof.Dr. Fatma ÇOLAKOĞLU

Su Ürünleri

Üye

26

Prof.Dr. Ali İŞMEN

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi

Üye

27

Prof.Dr. Sezginer TUNÇER

Su Ürünleri Temel Bilimler

Üye

28

Prof.Dr. Sebahattin ERGÜN

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Üye

29

Prof.Dr. Hüseyin Taner KUMUK

Tarım Ekonomisi

Üye

30

Prof. Dr. Habib KOCABIYIK

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği

Üye

31

Prof.Dr. İskender TİRYAKİ

Tarımsal Biyoteknoloji

Üye

32

Prof.Dr. Ünal KIZIL

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Üye

33

Prof.Dr. Ahmet GÖKKUŞ

Tarla Bitkileri

Üye

34

Prof.Dr. Hamit ALTAY

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Üye

35

Prof.Dr. İbrahim BULUT

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

Üye

36

Prof. Dr. İsmail Yaman YURTMAN

Zootekni

Üye