Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü

Enstitü Kurulu
 

Adı Soyadı

Anabilim Dalı

Görevi

1

Prof. Dr. Levent GENÇ

Şehir ve Bölge Planlama

Enstitü Müdürü

2

Doç.Dr. Nilgün AYMAN ÖZ Çevre Mühendisliği

Enstitü Müdür Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi Sait Can YÜCEBAŞ Bilgisayar Mühendisliği

Enstitü Müdür Yardımcısı

4

Prof.Dr. Murat ŞEKER

Bahçe Bitkileri

Üye

5

Prof.Dr. İhsan YILMAZ

Bilgisayar Mühendisliği

Üye

6

Prof.Dr. İsmail KASAP

Bitki Koruma

Üye

7

Prof. Dr. Murat TOSUNOĞLU

Biyoloji

Üye

8

Doç.Dr. Tuğba TÜMER

Biyomoleküler Bilimler

Üye

9

Prof. Dr. Mustafa Kemal SEZGİNTÜRK

Biyomühendislik ve Malzeme Mühendisliği 

Üye

10

Doç.Dr. Mehmet Ali YÜCEL

Coğrafi Bilgi Teknolojileri

Üye

11

Prof. Dr. Çetin KANTAR

Çevre Mühendisliği

Üye

12

Prof. Dr. Emin Uğur ULUGERGERLİ

Doğal Afetlerin Risk Yönetimi

Üye

13

Prof. Dr. Sermet KOYUNCU

Enerji Kaynakları ve Yönetimi 

Üye

14

Prof.Dr. Hüseyin ÇAVUŞ

Fizik

Üye

15 Doç. Dr. Arzu BAŞARAN UYSAL

Gayrimenkul Geliştirme

Üye

16

Prof. Dr. Yonca YÜCEER

Gıda Mühendisliği

Üye

17 Doç. Dr. Özgün AKÇAY

Harita Mühendisliği

Üye
18

Prof. Dr. Hasan Orhun KÖKSAL

İnşaat Mühendisliği Üye

19

Dr. Öğr. Üyesi Emin Özgür AVŞAR

İş Güvenliği

Üye

20

Prof. Dr. Emin Uğur ULUGERGERLİ

Jeofizik Mühendisliği

Üye

21

Prof. Dr. Süha ÖZDEN

Jeoloji Mühendisliği

Üye

22

Prof .Dr. Mehmet AY

Kimya

Üye

23

Doç.Dr. Mustafa ÇINAR

Maden Mühendisliği

Üye

24

Prof.Dr. İsmail TARHAN

Matematik

Üye

25

Prof. Dr. Kemal Melih TAŞKIN

Moleküler Biyoloji ve Genetik Üye

26

Prof. Dr. Abdullah KELKİT

Peyzaj Mimarlığı

Üye

27

Prof. Dr. Ekrem Şanver ÇELİK

Su Ürünleri

Üye

28

Prof. Dr. Ali İŞMEN

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi

Üye

29

Prof. Dr. Ekrem Şanver ÇELİK

Su Ürünleri Mühendisliği Üye

30

Prof. Dr. Sezginer TUNÇER

Su Ürünleri Temel Bilimler

Üye

31

Prof. Dr. Sebahattin ERGÜN

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Üye

32

Prof. Dr. Sibel TAN

Tarım Ekonomisi

Üye

33

Prof. Dr. Habib KOCABIYIK

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği

Üye

34

Prof. Dr. İskender TİRYAKİ

Tarımsal Biyoteknoloji

Üye

35

Prof.Dr. Ünal KIZIL

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Üye

36

Prof.Dr. Ahmet GÖKKUŞ

Tarla Bitkileri

Üye

37

Prof.Dr. Hamit ALTAY

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Üye

38

Prof.Dr. İbrahim BULUT

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

Üye

39

Prof.Dr. Türker SAVAŞ

Zootekni

Üye