Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü

Yüksek Lisans Programı Tamamlanan Tezler
SIRA NO TEZ NO ADI SOYADI ANABİLİM DALI TEZ KONUSU MEZUNİYET TARİHİ
1392 1392 Adem Yavuz VURAL Jeofizik Mühendisliği Yer Doğal Gerilimini Ölçmede Kullanılabilecek Elektrot Tasarımı 28.12.2018
1391 1391 İlkcan KARATEPE Peyzaj Mimarlığı Kıyı Planlama ve Peyzaj Karakter Analizi: Ayvacık-Çanakkale Örneği 27.12.2018
1390 1390 Sema YILDIZ Kimya AYIRMA AMAÇLI MİKROJEL İÇEREN SÜPER GÖZENEKLİ P(AAM) VE P(HEMA) İÇ İÇE GEÇMİŞ AĞ YAPILI KRİYOJELLER 6.12.2018
1389 1389 Didem ÖZTÜRK Biyoloji DENİZ KESTANESİ EMBRİYOLARINA LAMBDA- CYHALOTHRİNİN ETKİLERİ 6.12.2018
1388 1388 Fulya Gül TAŞCI Bahçe Bitkileri BROKOLİ’DE VERMİKOMPOST UYGULMALARININ VERİM VE BAZI KALİTE PARAMETRELERİNE ETKİSİ 31.10.2018
1387 1387 Kübra YANMAZ Peyzaj Mimarlığı TARİHİ YAPI VE MEKÂNLARDA MEKÂNSAL BELLEĞİN KORUNMASI VE KENT KİMLİĞİNE KATKILARI: ÇANAKKALE KENTSEL SİT ÖRNEĞİ 24.10.2018
1386 1386 Mustafa YENİCİ Su Ürünleri Temel Bilimler Çanakkale (Biga Yarımadası) İçsularında Dağılımı Bilinen Bazı Planorbıdae Üyelerinin Morfolojik ve Anatomik Karakterlerinin belirlenmesi 9.10.2018
1385 1385 Gülşen BAHAR Enerji Kaynakları ve Yönetimi Nötral Basamakta Şeffaf Özellik Gösteren Yarıiletken Polimerler Kullanılarak Geniş Alan Elektrokromik Cihaz Uygulaması 4.10.2018
1384 1384 Abdulhadi SEÇKİN Doğal Afetlerin Risk Yönetimi Bölgelerin Yabancı Göçmen Barındırabilme Kapasitesinin Analizi: Çanakkale Örneği 4.10.2018
1383 1383 BERTAN BÜYÜKÇINGIL Biyomühendislik ve Malzeme MühendisliğiBi Cam Sektöründe Kullanılan Sodyum Feldspat Yan Ürünlerin Sırlı Porselen Üretiminde Kullanılması 3.10.2018
1382 1382 GÜVEN AKPINAR Fizik Elektrospin yöntemiyle monomerden nanofiberlerin elde edilmesi ve optimum reaksiyon şartları 3.10.2018
1381 1381 MUHAMMED SERDAR KALELİ Enerji Kaynakları ve Yönetimi RÜZGÂR ENERJİSİ ÜRETİM TÜRLERİNİN MİKRO MODELLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI 3.10.2018
1380 1380 Koray AKTÜRK Jeoloji Mühendisliği LASTİK PARÇACIKLARININ KUMLU ZEMİNLERİN KAYMA DAYANIMINA ETKİSİ 28.09.2018
1379 1379 Damla Zeynep ÜTEBAY Gıda Mühendisliği ISIL İŞLEM VE UV-C UYGULAMALARININ ELMA ŞARABININ BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 27.09.2018
1378 1378 Duygu Nur BÜTE Çevre Mühendisliği ULTRASONİK ORTAMDA SIFIR YÜKLÜ ÇİNKO İLE NİTRİT İÇERİKLİ SULARIN ARITIMI 27.09.2018
1377 1377 ESRA ERDİL Bahçe Bitkileri TAZE FASULYENİN SOĞUKTA MUHAFAZASINDA KALİTE DEĞİŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ 27.09.2018
1376 1376 Çağla MERİÇ Kimya YAN GRUBU FONKSİYONLANDIRILABİLİR KARBAZOL – FLOREN BİRİMLERİ İÇEREN BİR ELEKTROAKTİF POLİMERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU 27.09.2018
1375 1375 OĞUZ ORDU Tarımsal Biyoteknoloji  FARKLI EKSTRAKSİYON YÖNTEMLERİ KULLANILARAK MISIRDA KAROTENOİD VE TOKOFEROL BİLEŞENLERİNİN ANALİZİ 25.09.2018
1374 1374 ÜMMÜ DERYA ÇOBAN Bitki Koruma Polyphylla fullo L. (Coleoptera: Scarabaeidae)'NUN MÜCADELESİNDE ENTOMOPOTOJEN NEMATODLARIN KULLANIM OLANAKLARI 25.09.2018
1373 1373 Muhammed Ali DOĞAN Gıda Mühendisliği EZİNE ESKİ KAŞAR PEYNİRİNİN KARAKTERİSTİK BAZI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 24.09.2018
1372 1372 YASEMİN EKLEME Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Çanakkale evsel atıksu arıtma çamurunun çim bitkisinin bitki besin elementi ve ağır metal içeriği üzerine etkisi 19.09.2018
1371 1371 NURGÜL UZUNBOY Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Arıtma çamurunun toprakta biyobozunur plastiğin mineralizasyonu üzerine etkisinin araştırılması 19.09.2018
1370 1370 Suzan YANIK İş Güvenliği Dondurulmuş Gıda Üretimi Yapan Firmalarda İş Güvenliği: Çanakkale İlinde Bir Uygulama 19.09.2018
1369 1369 OĞUZ KORTUN Biyoloji ZEYTİN (Olea europaea) YAPRAĞI EKSTRATLARININ ERKEK SURİYE HAMSTERLERİNDE (Mesocricetus auratus) SİRKADYEN RİTMİ VE TESTOSTERON HORMONU ÜZERİNE ETKİLERİ 18.09.2018
1368 1368 MELİKE IŞIK Bahçe Bitkileri  Taze dilimlenmiş Deveci armudu ve Pink Lady elması çeşitlerinde farklı uygulamaların kaliteye olan etkileri 18.09.2018
1367 1367 Rabia TİNTİN BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ GÖVDE-TÜRK: BİR TÜRKÇE GÖVDELEME YÖNTEMİ 14.09.2018
1366 1366 SELDA BAY TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ Özel Tip Mısırlarda Farklı Tohum Kısımlarındaki Yağ Oranı ve Yağ Asidi Kompozisyonları ve Kalıtımlarının Belirlenmesi 12.09.2018
1365 1365 Burak Alptuğ NAZLIM Gıda Mühendisliği Isıl İşlem Uygulamasının Dehidre Patates ve Patates Ununun Fizikokimyasal ve Fonksiyonel Özellikleri Üzerine Etkisi 11.09.2018
1364 1364 ÖZGÜL UÇAR Bitki Koruma ANAKKALE İLİNDE ŞEFTALİ FİLİZ GÜVESİ (Anarsia lineatella Zeller, Lepidoptera: Gelechiidae) İLE MÜCADELEDE ÇİFTLEŞMEYİ ENGELLEME TEKNİĞİNİN KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI 11.09.2018
1363 1363 Onur KESKİN Gıda Mühendisliği Soğuk Pres Vişne ve Kiraz Çekirdek Yağlarının Karakterizasyonu 17.09.2018
1362 1362 Merve YILMAZ Biyoloji Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) embriyoları üzerine alpha-cypermethrinin toksik etkileri 6.09.2018
1361 1361 ZELİHA DOĞAN Peyzaj Mimarlığı KÜLTÜREL PEYZAJ DEĞERLERİNİN ÇEVRE PEYZAJININ KORUNMASI AÇISINDAN BELİRLENMESİ: KARABİGA BELDESİ ÖRNEĞİ (ÇANAKKALE) 6.09.2018
1360 1360 Alper YANGÖZ Jeoloji Mühendisliği BERGAMA VE KINIK ARASININ JEOLOJİSİ, KİNEMATİĞİ VE SİSMOTEKTONİĞİ 5.09.2018
1359 1359 Gökçe Zeynep ÖZALP Uzay Bilimleri ve Teknolojileri SEÇİLMİŞ BETA LYRAE TÜRÜ ÖRTEN ÇİFT YILDIZLARIN FOTOMETRİK ANALİZİ 3.09.2018
1358 1358 Bilal AYDIN Su Ürünleri TemeL Bilimler ALFA VE GAMMA Fe2O3 NANOPARTİKÜLLERE MARUZ BIRAKILAN
 Daphnia magna'da NANOTOKSİSİTE VE OKSİDATİF STRES
ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ
5.09.2018
1357 1357 Fatih TAPAN Su Ürünleri Yetiştiriciliği KAFEİK ASİTİN BALIK PATOJENLERİ ÜZERİNE ANTİBAKTERİYEL ETKİSİNİN BELİRLENMESİ 4.09.2018
1356 1356 AYFER ERKAN BİNTAŞ Tarım Ekonomisi  ÇANAKKALE'NİN BİGALI KÖYÜ'NDE KIRSAL KALKINMADA KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ VE EKOTURİZM İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ 3.09.2018
1355 1355 Derya KARABULUT Doğal Afetlerin Risk Yönetimi DOĞAL AFETLERİN ÇOCUKLAR VE GENÇLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 3.09.2018
1354 1354 Mustafa KARABULUT Doğal Afetlerin Risk Yönetimi Deprem Etkisindeki Yığma Yapılarda Hasar Değerlendirme: Çanakkale İli Ayvacık Örneği 28.08.2018
1353 1353 SELÇUK ÖZBAY Tarımsal Yapılar ve Sulama FARKLI SULAMA YÖNTEMLERİ VE DÜZEYLERİNİN ŞEKERPANCARINDA VERİM, KALİTE VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 29.08.2018
1352 1352 NESLİHAN KÖRPE Fizik Kepler Uydusunun Veritabanında Yer Alan Bazı Algol Türü Çift Sistemlerin Fotometrik Analizi 28.08.2018
1351 1351 Seçkin ÇAPAN Jeofizik Mühendisliği Ayvacık Yarımadası Üst Kabuk Yapısının Yerel Deprem Tomografisi ile Araştırılması 28.08.2018
1350 1350 Semih TÜRKŞANLI Jeofizik Mühendisliği Mikrotremor Verisi Spektral Genlik Oranları Ters Çözümü ile Çanakkale Sismik Katman Modellemesi 28.08.2018
1349 1349 ZERRİN KOZMA Biyomoleküler Bilimler MOLECULAR CHARACTERIZATION OF Monilinia SPECIES ASSOCIATED WITH BROWN ROT OF STONE FRUITS 19.08.2018
1348 1348 EBRU ÖZCAN Biyoloji ÇANAKKALE İLİ ANIT AĞAÇLARI 29.08.2018
1347 1347 Mustafa BAKIRCI Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi  Kuzey Ege Denizi'nde Galsama Ağlarında Farklı Ağ İpi Kalınlığının Balık Boyu Seçiciliğine Etkisi 6.08.2018
1346 1346 EFECAN YAZMIŞ Bitki Koruma ÇANAKKALE İLİ MERALARINDA ÇİRİŞOTU (Asphodelus spp.) ÜZERİNDE YAŞAYAN BÖCEK TÜRLERİNİN TESPİTİ VE ÖNEMLİ TÜRÜN BİYOLOJİK MÜCADELEDE KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI 16.08.2018
1345 1345 Songül BİÇER Su Ürünleri Temel Bilimler Limnoloji Müzesi Gastropoda ve Bivalvia (Mollusca) Kataloğunun Oluşturulması 10.08.2018
1344 1344 İbrahim ASLAN Maden Mühendisliği Uranyum Cevherlerinin Madencilik Açısından Kapsamlı Değerlendirilmesi 6.08.2018
1343 1343 EMRE TÜRKMEN Tarla Bitkileri AZOTLU GÜBRE KULLANIMINI AZALTMAK AMACIYLA BAZI BAKLAGİL YEM BİTKİLERİ İLE TEK YILLIK ÇİMİN YALIN VE KARIŞIK EKİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 31.07.2018
1342 1342 KENAN SAPAN Matematik Esnek Limit ve Esnek Süreklilik Üzerine 30.07.2018
1341 1341 ELÇİN ÇABUK Biyoloji ROSA CANINA L. EKSTRAKTININ CAPSICUM ANNUUM L. BİTKİSİNDE TOPLAM PROTEİN VE PEROKSİDAZ AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ 30.07.2018
1340 1340 AHMET OĞUZ BALCI Matematik ASAL ⁎-HALKALARDA GENELLEŞTİRİLMİŞ ⁎-α-TÜREVLER 27.07.2018
1339 1339 ERMAN ÖZDEMİR Peyzaj Mimarlığı Küreselleşen Dünyada Sakin Şehir Kavramının Doğal ve Kültürel Peyzaja Etkisi: Gökçeada Örneği 25.07.2018
1338 1338 HAKAN ATEŞ  Biyoloji ÇANAKKALE İLİ VE ÇEVRESİNDEKİ BAZI RANUNCULUS TAKSONLARININ MORFOLOJİSİ, ANATOMİSİ VE TIBBİ KULLANIMLARI'NIN ARAŞTIRILMASI 25.07.2018
1337 1337 ŞAMİL KOYUNCU Biyoloji YÜKSEK GERİLİM HATLARINDAN YAYILAN ELEKTROMANYETİK ALANIN AYÇİÇEĞİ (HELIANTHUS ANNUUS L.) BİTKİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ 25.07.2018
1336 1336 CANSU İDECİ Biyoloji NANE ESANSİYEL YAĞLARININ BAZI PATOJEN BAKTERİLER ÜZERİNE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİ 24.07.2018
1335 1335 MERVE SARIDAL Biyoloji Çanakkale Boğazı'ndaki Palisada perforata (Bory) K. W. Nam ve Chondria dasyphylla (Woodward) C. Agardh taksonlarının biyolojik aktiviteleri 24.07.2018
1334 1334 Efsun KESKİNER Enerji Kaynakları ve Yönetimi YENİ TÜR ELEKTROAKTİF POLİMERLER KULLANILARAK KARBONDİOKSİT GAZININ FOTO/ELEKTROKİMYASAL İNDİRGENME SÜRECİNİN İNCELENMESİ 24.07.2018
1333 1333 GÜLAY BOSNALI Matematik *-Asal Halkalarda *-α-Türevler 23.07.2018
1332 1332 BİRSEN ZEYBEK Bahçe Bitkileri Erik ve Armutlarda Bitki Büyümeyi Düzenleyicilerin Polen Çimlenmesi ve Polen Tüpü Gelişimi Üzerine Etkileri 20.07.2018
1331 1331 Barış Burak ALBAYRAK Gıda Mühendisliği Olgunlaşmamış pirinç ununun çerez tipi ekstrüde ürün üretiminde kullanım olanaklarının araştırılması 10.07.2018
1330 1330 BURCU TEPELİ Kimya Moksifloksasin Hidroklorür'ün Elektrokimyasal Özelliklerinden Yararlanarak Ticari İlaç Formlarındaki ve İnsan İdrarına Eklenen Miktarının Belirlenmesi 6.07.2018
1329 1329 MELİKE SARAÇOĞLU Biyoloji SUDA ÇÖZÜNEN POLİETİLENİMİN TÜREVLERİNİN BİYOLOJİK AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI 18.07.2018
1328 1328 Ogün ŞİRİN Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Çanakkale Boğazı'nda Olta Avcılığında Kullanılan Çapraz Boyunlu Kısa Saplı İğnelerin Seçiciliği 18.07.2018
1327 1327 BURCU ASLANBABA Kimya KAZDAĞLARINDAKİ (YENİCE, ÇANAKKALE,TÜRKİYE) BAZI KARAYOSUNLARINDAN ELDE EDİLEN EKSTRAKTLARIN KİMYASAL BİLEŞENLERİNİN VE ANTİOKSİDAN KAPASİTELERİNİN BELİRLENMESİ 12.07.2018
1326 1326 ÖZGE ATAY Matematik Halkaların Lie İdeallerinde Genelleştirilmiş Ters Türevler 11.07.2018
1325 1325 FATMA KIRDAR Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi MARMARA DENİZİ'NDE KÖMÜRCÜ KAYABALIĞININ (Gobius niger LİNNAEUS, 1758) DAĞILIMI VE BİYOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİ 10.07.2018
1324 1324 EZGİ ÖZEL Bitki Koruma Elma ve İşlenmiş Ürünlerinde Imidacloprid ve Indoxacarb Kalıntılarının Araştırılması 5.07.2018
1323 1323 Çağdaş KANVERMEZ İş Güvenliği TARIM MAKİNELERİNİN KULLANIMINDA TEHLİKE VE RİSKLERİN İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 3.07.2018
1322 1322 Aykut KESKİN Jeoloji Mühendisliği Soma ve Akhisar Arasının Jeolojisi, Kinematiği ve Sismotektoniği 4.07.2018
1321 1321 RAMAZAN ŞEN Fizik  Yüksek Boyutlu FRW Evreni İçin Self Creation Kozmolojide Kuark Madde Çözümleri 28.06.2018
1320 1320 SAADETTİN PİŞKİN Matematik YÜKSEK BOYUTLU BAZI EVREN MODELLERİ 27.06.2018
1319 1319 İRFAN ZİREK Coğrafi Bilgi Teknolojileri İHA Destekli Heyelan Aktivitesi İzleme: Uygulamalar Ve Açık Konular 27.06.2018
1318 1318 SELEN AYAZ Kimya AROMATİK SÜLFONİK ASİT BOYAR MADDELERİYLE MODİFİYE ELEKTROT KULLANILARAK AKIŞA ENJEKSİYON ANALİZ SİSTEMİNDE HİDRAZİNİN ELEKTROKATALİTİK TAYİNİ 27.06.2018
1317 1317 GAMZE EMİR Kimya AROMATİK SÜLFONİK ASİT GRUBU BOYAR MADDE MODİFİYE KALEM GRAFİT ELEKTROT KULLANARAK SÜLFÜRÜN ELEKTROKATALİTİK TAYİNİ 27.06.2018
1316 1316 CANER GELMEZ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Farklı Kalsiyum Hidroksit Dozları İle Yetiştirilmiş Domates Fidelerinin Farklı Azot Kaynakları İle Gübrelenmesinin Verim ve Verim Özelliklerinin Üzerine Etkisi 26.06.2018
1315 1315 DENİZ GÜNGÖRDÜ Coğrafi Bilgi Teknolojileri Farklı GPS/GNSS Parametrelerinin Heyelan İzlemede Konumlamaya Etkisi 25.06.2018
1314 1314 HAZAL BİLGİN Biyoloji Çanakkale'de Dağılış Gösteren Mauremys rıvulata (Testudınata: Geoemydıdae) Populasyonlarında Büyüklüğe Bağlı Hematolojik Parametrelerin İncelenmesi 22.06.2018
1313 1313 YAKUT CAN AŞIKOĞLU Biyoloji RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ SAHALARINDAKİ KUŞLARIN ÜREME FAALİYETLERİNİN ARAŞTIRILMASI 22.06.2018
1312 1312 BENGİ BAYCAN Biyoloji Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Zooloji Müzesi Amphibia ve Reptilia Örneklerinin Sistematik ve Faunistik Yönden İncelenmesi 22.06.2018
1311 1311 ENGİN SEÇKİN Zootekni Keçilerde Görüntü Analizinin Morfolojik Özelliklerin Ölçümünde Kullanılabilirliği. 21.06.2018
1310 1310 Özlem ORAL Çevre Mühendisliği Sentetik İlaç Atıksularının Kesikli ve Sürekli Akımlı Reaktörlerde Fenton Prosesi İle Arıtımı: Kesikli Modelleme 21.06.2018
1309 1309 İremsu KAPLAN Çevre Mühendisliği Ardışık Modifiye Pirit-Fenton ve Biyolojik Arıtım Sistemleri ile Klorlu Fenol Bileşiklerinin Arıtımı 21.06.2018
1308 1308 NECATİ DALDAL Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Çiçek Burnu Çürüklüğünün Azaltılması Üzerine Domates Fidelerinin Kalsiyum Sülfat Ve Kalsiyum Hidroksit Katılan Ortamda Yetiştirilmesinin Etkisi 11.06.2018
1307 1307 Muhammet ATALAY BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ONTOLOJİ TABANLI BİR MÜŞTERİ YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 19.06.2018
1306 1306 HALİL İBRAHİM ÜNAL Zootekni  Yenice (Çanakkale) Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri 12.06.2018
1305 1305 İLKER BAKAÇ Biyoloji Çanakkale İli Akarsularındaki Tatlısu Balıklarının Dağılımları ve Bolluklarının Belirlenmesi 5.04.2018
1304 1304 ELİF MENTEŞ Biyoloji Eisenia fetida (Savigny 1826) da Mikro Plastik Absorbsiyonu ve Büyüme Parametrelerine Etkisinin Kararlı İzotop Yöntemiyle Araştırılması 2.04.2018
1303 1303 DEMET BAL Su Ürünleri Temel Bilimler “Kavak Çayı (Gelibolu Yarımadası: Çanakkale) Tatlısu Molluska Faunası Üzerine Bir Araştırma”  2.04.2018
1302 1302 DİDEM ECER Doğal Afetlerin Risk Yönetimi İlköğretim Düzeyindeki Okullarda Afet ve Acil Durum Planının İçeriği ve Mevcut Durumunun Değerlendirilmesi: Çanakkale İli Örneği 29.03.2018
1301 1301 Şerife Tuğba YILDIRIM FİZİK A3B2C62  Ferroelektrik Yarıiletkenlerinde Faz Geçişlerin Belirlenmesi İçin Yeni Bir Optiksel Yöntem Geliştirilmesi 28.03.2018
1300 1300 Neslihan AKÇAMAN Tarımsal Yapılar ve Sulama Sulama Suyu Tuzluluğunun Guar Bitkisine Etkisi 27.03.2018
1299 1299 MERVE ÇALIŞGAN Biyoloji Syzygium aromaticum UÇUCU YAĞLARININ KLİNİK İZOLATLARA KARŞI ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİNİN TESPİTİ 26.03.2018
1298 1298 ESRA ARI Gıda Mühendisliği FARKLI KÜLTÜR ÇEŞİTLERİ KULLANILARAK ÜRETİLEN KATI TİP KEFİRİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 2.03.2018
1297 1297 EMRE EREN MUSLU Bitki Koruma  DAMLAMA SULAMAYLA UYGULANAN RİMSÜLFÜRONUN DOMATES (Lycopersicon esculentum Mill.) ve CANAVAROTUNA (Phelipanche ramosa (L.) Pomel) ETKİLERİ 6.03.2018
1296 1296 İSA ARDA Kimya Çelikhane baca tozundan çinko oksit ve çinkonun (ZnO/Zn) ayrıştırılması 6.03.2018
1295 1295 ERGÜN TANAY Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA YENGEÇ AVCILIĞI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR 6.03.2018
1294 1294 CENK ALVER Avlama ve İşleme Teknolojisi  KUZEY EGE DENİZİ'NDE ZIPKINLA AVLANAN KILIÇ BALIĞININ (Xiphias gladius, Linneus, 1758) YAŞ VE BÜYÜME ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 6.03.2018
1293 1293 OSMAN FATİH DAMNALI Biyomühendislik ve Malzeme Mühendisliği  Esnek Elektronik Cihazlar İçin Ucuz Alternatif Alttaş Malzeme Üretimi  02.03.2018
1292 1292 HAYATİ YAĞLI Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi FARKLI GÖZ GENİŞLİĞİ VE FARKLI DONAM FAKTÖRÜNE SAHİP BARBUN GALSAMA AĞLARININ AV VERİMİNE ETKİLERİ 2.03.2018
1291 1291 EMİRHAN AKYASAN Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Gökçeada Bölgesinde Kullanılan Tüylü Kolyoz (Scomber japonicus Houttuyn, 1782) Çaparisindeki İğne Seçiciliğinin Belirlenmesi 28.02.2018
1290 1290 GÜZİN AK GÖKSU Bahçe Bitkileri KARPUZDA FARKLI DOZLARDA VERMİKOMPOST UYGULAMALARININ VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ  28.02.2018
1289 1289 SABRİ GÜNDÜZ Matematik KARTEZYEN KOORDİNATLARDA ELASTİK DALGA DENKLEMLERİNİN SONLU FARK METODU KULLANILARAK NÜMERİK ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE 28.02.2018
1288 1288 DİLEK DEMİR İş Güvenliği Çanakkale İlindeki Mobilya Sektöründe Çalışan Personelin İş Güvenliği Kültürü Algısının İncelenmesi 27.02.2018
1287 1287 ESRA BARIN Biyoloji  SAMANDAĞ KUMSALINDA YEŞİL DENİZ KAPLUMBAĞASININ BESİN AĞINDAKİ ROLÜNÜN ANTROPOJENİK ETKİLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 26.02.2018
1286 1286 ELİF BOLAT Enerji Kaynakları ve Yönetimi PLASTİK GÜNEŞ HÜCRELERİNDE KULLANILABİLEN POLİ-3-HEGZİLTİYOFEN'İN İNCE FİLM MORFOLOJİSİNİN OPTİK VE ELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 22.02.2018
1285 1285 EVREN ERTEN Biyomühendislik ve Malzeme Mühendisliği AVRUPA YILAN BALIĞI (ANGUILLA ANGUILLA L.) İÇİN ARDUİNO TABANLI BALIK SAYIM CİHAZI PROTOTİPİ GELİŞTİRİLMESİ 22.02.2018
1284 1284 ÖZGE ÜRKEN Çevre Mühendisliği BAZI KLOROFENOL BİLEŞİKLERİNİN MODİFİYE FENTON PROSESİ İLE ARITIMI 22.02.2018
1283 1283 ELİF MERDAMERT Biyoloji 4-METİLBENZO[d]TİYAZOL-2-AMİN TÜREVLERİNİN BİYOLOJİK AKTİVİTE VE DNA İLE ETKİLEŞİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI 22.02.2018
1282 1282 ÖMER UZUNOĞLU Bahçe Bitkileri BİTKİ BÜYÜMEYİ DÜZENLEYİCİLERİN BAZI ASMA ANAÇLARININ KÖKLENMESİ ÜZERİNE ETKİSİ 21.02.2018
1281 1281 MELİH ENGİN Enerji Kaynakları ve Yönetimi Etilendiamin Bisborenden Hidroliz İle Hidrojen Gazı Üretimi 21.02.2018
1280 1280 ELİF ERGİN Coğrafi Bilgi Teknolojileri DOĞRUSAL PROGRAMLAMA DESTEKLİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE KENT İÇİ ULAŞIM AĞININ MODELLENMESİ 20.02.2018
1279 1279 MEDET UFUK KAYA Bitki Koruma DOMATES ÜZERİNDE ZARARLI İKİ NOKTALI KIRMIZIÖRÜMCEK Tetranychus urticae Koch. (Acari:Tetranychidae)'NİN MÜCADELESİNDE HÜMİK MADDELERİN ETKİNLİĞİ 20.02.2018
1278 1278 HALİSENUR ŞAHİN Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Mimarlığı Bakım ve Onarım Uygulamalarının İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İncelenmesi 20.02.2018
1277 1277 HÜLYA IŞIK Zootekni  SUSURLUK BÖLGESİNDE TRK (TOPLAM RASYON KARIŞIMI) KULLANAN SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİNDE BESLEMENİN YÖNETİMİ ÜZERİNE GÖZLEMLER 16.02.2018
1276 1276 TAYFUN POTUR Bitki Koruma  İMİDACLOPRİD PESTİSİTİNİN TOPRAKTAN Cucurbita pepo L.İLE FİTOREMEDİASYONU 16.02.2018
1275 1275 MEHMET UMUR ÇELİK Kimya Elektriksel İletken Kriyojelik Kompozitlerin Sentezi ve Karakterizasyonu 14.02.2018
1274 1274 NURAY İŞİDOĞRU Tarımsal Biyoteknoloji Bazı Yaygın Fiğ (Vicia sativa L.) Çeşitlerinin Çimlenme Dönemindeki Tuz Stresine Tolerantlık Seviyelerinin Fizyolojik ve Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi 14.02.2018
1273 1273 NEZAHAT KIRIT Peyzaj Mimarlığı Kentsel Tasarımda Dikey Bahçe Uygulamaları: İstanbul Avrupa Yakası Örneği  13.02.2018
1272 1272 CEREN KAHVECİOĞLU Peyzaj Mimarlığı ÇOMÜ TERZİOĞLU YERLEŞKESİNDEKİ PEYZAJ BİTKİLERİNİN BELİRLENMESİ 8.02.2018
1271 1271 MURAT TAŞTAN İş Güvenliği ALÜMİNYUM PROFİL İŞLEME ENDÜSTRİSİNDE İŞ GÜVENLİĞİ 8.02.2018
1270 1270 FATMA ÇİSEM KARABIYIK Biyoloji ADİPİK ASİT'İN GENOTOKSİK ETKİLERİNİN TRADESCANTIA PALLIDA H. VE ALLIUM CEPA L. TÜRLERİNDE BELİRLENMESİ 8.02.2018
1269 1269 SABİNA BİNALİ Biyoloji FARKLI KURAKLIK TOLERANSINA SAHİP İKİ NOHUT (Cicer arietunum L.) ÇEŞİDİNDE MAGNEZYUM NOKSANLIĞININ ANTİOKSİDAN ENZİM YANITLARINDA NEDEN OLDUĞU DEĞİŞİMLER 8.02.2018
1268 1268 NİYAZİ ELTEZ Jeofizik Mühendisliği DALGA FORMU MODELLEMESİ İLE ORTA-BATI ANADOLU KABUK YAPISININ İNCELENMESİ 7.02.2018
1267 1267 OZAN BARIŞ KÜRTÜR Biyoloji Tuz Stresine Dayanıklı ve Duyarlı Buğday Çeşitlerinde Strigolakton Uygulamasına Fizyolojik ve Biyokimyasal Yanıtlar 6.02.2018
1266 1266 SEÇİL YILMAZ Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği TÜRKİYE'DE TARIMSAL MEKANİZASYON DÜZEYİ VE TRAKTÖR PARKI YENİLENME ORANLARININ BELİRLENMESİ 6.02.2018
1265 1265 MERT KORKMAZ Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği GÜNEY MARMARA KOŞULLARINDA AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİNDE TOPRAK İŞLEMENİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ 6.02.2018
1264 1264 ESRANUR YÜKSEL Kimya YÜKSEK MOL KÜTLELİ ANTİOKSİDANLARIN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU 5.02.2018
1263 1263 ONUR EYİSÜREN Jeofizik Mühendisliği JEOFİZİK KUYU LOGLARI PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI 5.02.2018
1262 1262 SELÇUK OK Gıda Mühendisliği KARPUZ VE KAVUN ÇEKİRDEKLERİNDEN SOĞUK PRES TEKNİĞİ İLE YAĞ ÜRETİMİ VE ÜRÜN KARAKTERİZASYONU 5.02.2018
1261 1261 ZELİHA ŞADAN EGE Gıda Mühendisliği METAL ORGANİK KAFES YAPILARIN SOĞUK PRES GREYFURT ÇEKİRDEK YAĞININ ACILIĞININ GİDERİLMESİNDE KULLANILMASI 5.02.2018
1260 1260 MEHMET ERDEM KARAEVLİ Tarla Bitkileri TRAKYA BÖLGESİNDE BAZI KIŞLIK TEK YILLIK TARLA BİTKİLERİNİN SİLAJ ÜRETİMİNDE KULLANILMA İMKÂNLARININ ARAŞTIRILMASI 5.02.2018
1259 1259 SIDDIK YILDIZ Doğal Afetlerin Risk Yönetimi Çanakkale Binalarında Yapısal Zarar Görebilirlik: Mikro Ölçekte Bir Hızlı Değerlendirme Yaklaşımı 5.02.2018
1258 1258 BİRCAN TAŞCI Biyoloji  Çanakkale Civarından Toplanan Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) (Amphibia: Urodela) Örneklerinde Mikronukleus Analizi Ve Nuklear Anomaliler 5.02.2018
1257 1257 BİRBEN GÜRSOY Jeoloji Mühendisliği Biga Yarımadası Kuzeyi'nin (Lapseki-Şevketiye Arası) Paleojen Stratigrafisi ve Mollusk Faunası 30.01.2018
1256 1256 GÜLHAN BAYTEKİN Tarımsal Biyoteknoloji DOĞAL VEJETASYONDAN TOPLANAN YÜKSEK OTLAK AYRIĞI [Agropyron elongatum (Host) Schult] GENOTİPLERİNDE GENETİK İLİŞKİ VE PLOİDY SEVİYELERİNİN MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ 30.01.2018
1255 1255 MERVE ÖZDEMİR Matematik Asal Halkalarda Ters Türevler 30.01.2018
1254 1254 NAZİF YAZGAN Zootekni KIRMIZI KANATLI AKARININ (Dermanyssus gallinae) BEYAZ YUMURTACILARDA YUMURTA KALİTESİNE ETKİLERİ 29.01.2018
1253 1253 DENİZ BATMACA Biyoloji  ÇANAKKALE DOĞAL YAYILIŞLI ATROPA BELLADONNA L. TAKSONUNUN GENERATİF VE VEJETATİF YAPILARININ MORFOLOJİK, MİKROMORFOLOJİK, ANATOMİK OLARAK İNCELENMESİ 29.01.2018
1252 1252 FEHMİ KARA Fizik Rayleigh-Taylor Kararsızlığında Manyetik Alanın ve Dönmenin Etkisinin Güneş Atmosferi İçin İncelenmesi 26.01.2018
1251 1251 BURCU EFE Biyomühendislik ve Malzeme Mühendisliği SİNİR DOKU MÜHENDİSLİĞİ İÇİN HÜCRELERİNDEN ARINDIRILMIŞ SIĞIR OMURİLİĞİNİN İNSAN ADİPOZ MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERLE ETKİLEŞİMLERİNİN İNCELENMESİ 24.01.2018
1250 1250 EMRAH DURGUT Maden Mühendisliği Kırşehir Bölgesi Nefelinli Siyenitlerinden Seramik Sektörüne Uygun Hammadde Üretimi 25.01.2018
1249 1249 KORAY CABBAR Su Ürünleri KUZEY EGE DENİZİ'NDEKİ DİKENLİ VATOZ Raja clavata (Linnaeus, 1758)'NIN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ 25.01.2018
1248 1248 ÇETİN KEDİOĞLU Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi UZATMA AĞLARINDA FARKLI DONAM FAKTÖRLERİNİN BALIKLARIN YAKALANMA ŞEKİLLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DALIŞ TEKNİKLERİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ 24.01.2018
1247 1247 MUSTAFA EMANET Avlama ve İşleme Teknolojisi SÜRMENE KIYILARINDA DERİN SU SERPME AĞININ AV VERİMİNİN İNCELENMESİ 24.01.2018
1246 1246 GENÇTAN ERMAN UĞUR AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ KUZEY EGE DENİZİ'NDE KULLANILAN ÇAPARİ TAKIMLARININ AV KOMPOZİSYONU VE HEDEF DIŞI AV ORANLARININ BELİRLENMESİ 24.01.2018
1245 1245 MUSTAFA KINALI BİYOMÜHENDİSLİK VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ KENDİ KENDİNİ TEMİZLEYEN SÜPERHİDROFOBİK CAM VE SERAMİK YÜZEYLERİN SENTEZİ 12.01.2018
1244 1244 EDANUR ERDOĞAN BİYOMÜHENDİSLİK VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ DİNAMİK OLARAK YAĞ İTİCİ SERAMİK YÜZEYLERİN SENTEZİ 12.01.2018
1243 1243 GAMZE DOĞAN BİYOLOJİ Saccharomyces cerevisiae Maya Türünde Nrg1 Proteininin NTH1 Gen Ekspresyonuna Etkisinin Belirlenmesi 10.01.2018
1242 1242 SELEN ÇAKAS BİYOLOJİ Saccharomyces cerevisiae maya türünde Tec1 transkripsiyon faktörünün NTH1 gen ekspresyonuna etkisinin analizi 4.01.2018
1241 1241 HİLAL KILMANOĞLU GIDA MÜHENDİSLİĞİ FARKLI ÖN İŞLEM VE ENZİMATİK HİDROLİZ UYGULAMALARIYLA DOMATES VE BİBER KÜSPELERİNDEN ELDE EDİLEN BAZI UÇUCU ESTER VE ALKOL TÜREVİ BİLEŞİKLERİN ÜRETİM MİKTARLARININ ARTTIRILMASI  12.12.2017
1240 1240 ELİF SOLAK KİMYA Tiyazol Birimleri İçeren İmin Polimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu 23.10.2017
1239 1239 BETÜL BERNA DUMLUPINAR BAHÇE BİTKİLERİ Farklı Organik Bitki besin Maddelerinin Çengelköy Hıyarının Tohum Verim ve Çimlenme Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi 10.10.2017
1238 1238 SELAHATTİN MADENTEPE SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ  Kuzey Ege Denizi'nde kullanılan çapari takımlarının teknik özellikleri ve yapısal farklılıklarının belirlenmesi 25.09.2017
1237 1237 CEM ATALAY  ZOOTEKNİ SAMAN ALTLIKLI VE TAHTA IZGARA ZEMİNDE BÜYÜTÜLEN KUZU VE OĞLAKLARDA DAVRANIŞ,PERFORMANS VE SAĞLIK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 22.09.2017
1236 1236 SİNEM KURUOĞLU BAHÇE BİTKİLERİ FARKLI KAYISI ÇEŞİTLERİNE UYGULANAN BAZI BÜYÜMEYİ DÜZENLEYİCİ MADDELERİN TOMURCUK DÖKÜMÜ, ÇİÇEKLENME VE MEYVE TUTUMU ÜZERİNE ETKİLERİ 22.09.2017
1235 1235 NERMİN GÖÇMEN TARLA BİTKİLERİ Yem Bezelyesi İle Tahılların Karışık Ekimlerinde Ot Verimi ve Kalitesinin Belirlenmesi 22.09.2017
1234 1234 DUYGU ALTUNBAŞ BAHÇE BİTKİLERİ KİRAZLARDA ÇİÇEKTOZU CANLILIĞI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR 22.09.2017
1233 1233 EZGİ TAŞCI BİYOLOJİ BAKIR PİRİTİON'UN PARACENTROTUS LİVİDUS (LAMARCK, 1816) ÜZERİNE SPERMİYOTOKSİK, EMBRİYOTOKSİK VE SİTOGENETİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 22.09.2017
1232 1232 MEHMET İRŞAD GÜLTEPE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ AYNI KÜLTÜR ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss), KAYNAK ALABALIĞI (Salvelinus fontinalis) VE DERE ALABALIĞI (Salmo trutta f. fario) TÜRLERİNİN MİKROBİYAL FLORASININ KARŞILAŞTIRILMASI 21.09.2017
1231 1231 BURAK SERVİLİ BİYOLOJİ SACCHAROMYCES CEREVISIAE MAYA TÜRÜNDE GIS1 TRANSKRİPSİYON FAKTÖRÜNÜN NTH1 GEN EKSPRESYONUNA ETKİSİNİN ANALİZİ 21.09.2017
1230 1230 GİZEM ÇETKİN ZOOTEKNİ ALACA RENGİN KALITIMI: GÜVERCİN VE KOYUNDA KANTİTATİF GENETİK BİR YAKLAŞIM 21.09.2017
1229 1229 ECE ÖZÇAKIR BİYOMÜHENDİSLİK VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ  GRAFEN FİBERLERİN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU 19.09.2017
1228 1228 MERVE ŞAHİNYILMAZ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Sarpa Balığı (Sarpa salpa) Yemlerinde Farklı Protein Oranlarının Büyüme Performansı ve Yem Verimliliği Üzerine Etkileri 20.09.2017
1227 1227 BARIŞ ALACA TARLA BİTKİLERİ Mısır, Sorgum Sudanotu Melezi ile Soya, Börülce ve Sakız Fasulyesinin Karışık Ekimlerinin Ot, Silaj Verimi ve Kalitesine Etkileri 19.09.2017
1226 1226  DENİZ TAYFUR COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HEYELANLARIN ZAMANSAL OLARAK İZLENEBİLMESİ İÇİN MATLAB TABANLI JEODEZİK DEFORMASYON ANALİZİ YAZILIMI GELİŞTİRİLMESİ 18.09.2017
1225 1225 SEZGİN AYGÜN İŞ GÜVENLİĞİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLABİLECEKLER İÇİN İŞ GÜVENLİĞİNİN ANLAMI 18.09.2017
1224 1224 ÖZGE EROĞLU BİYOLOJİ DNA Metiltransferaz İnhibitörü Sülfametazinin Strigolaktonların Biyosentezine Katılan Gen Anlatımları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi 15.09.2017
1223 1223 CELİL KANKAYA SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ  Tüylü Çaparilerde İri Sardalye Balığı (Sardinella aurita Valenciennes, 1847) İçin İğne Seçiciliğinin Belirlenmesi 15.09.2017
1222 1222 OGÜN GEZEN SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ  Çanakkale Bölgesinde Kullanılan Yemli Lüfer (Pomatomus saltatrix, L. 1766) Çaparisindeki İğnelerin Seçiciliğinin Belirlenmesi 15.09.2017
1221 1221 ŞENOL DİNÇ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ Kinoa (Chenopodium quinoa willd.) tohumlarında hasat sonrası tohum dormansisinin belirlenmesi ve bunun giderilmesinde bitki hormonlarının etkisi 15.09.2017
1220 1220 BETÜL YENİSARI İŞ GÜVENLİĞİ KAMU ÇALIŞANLARININ İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ BİLİNÇ DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI 15.09.2017
1219 1219 ERDİNÇ BALIK İŞ GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE PSİKOSOSYAL ETKENLERİN ROLÜ: ÇANAKKALE KAMU KURUMLARINDA AMPİRİK BİR UYGULAMA 15.09.2017
1218 1218 ZİŞAN ÇÖLGEÇEN İŞ GÜVENLİĞİ Gıda Endüstrisinde Kullanılan Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Çalışanların Kullanım Potansiyelinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi: Hazır Yemek Sektörü 14.09.2017
1217 1217 ÖZNUR BİLDİREN İŞ GÜVENLİĞİ HAZIR BETON SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN RİSK DEĞERLENDİRMESİ: ÇANAKKALE İLİNDE BİR UYGULAMA 14.09.2017
1216 1216 DAMLA İSKENDERKAPTANOĞLU DOĞRU İŞ GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ: ÇANAKKALE İLİ ECEABAT İLÇESİNDE GIDA FABRİKASINDA BİR UYGULAMA 14.09.2017
1215 1215 ESRA ÜNBAŞ ZOOTEKNİ Yumurtacı Tavuklarda Kırmızı Akar (Dermanyssus gallinae) Enfestasyonunun Hematolojik Parametreler İle Kuluçka Özelliklerine Etkisi 14.09.2017
1214 1214 YUSUF FURKAN GALATA BİYOMÜHENDİSLİK VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ KARDİYAK DOKU MÜHENDİSLİĞİ İÇİN SIĞIR KALP KASININ HÜCRELERİNDEN ARINDIRILMASI VE BİYOLOJİK İSKELE OLARAK ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 13.09.2017
1213 1213 MELİKE GÜNER GIDA MÜHENDİSLİĞİ BALIK YAĞININ LEZZET/AROMA KUSURLARINI GİDERMEDE METAL ORGANİK KAFES YAPILARIN VE DOĞAL ADSORBANLARIN KULLANILMASI 13.09.2017
1212 1212 ALİCAN DEMİRBİLEK FİZİK Diyot lazer kullanarak metalik yüzeylerdeki mikrokırıkların giderilmesi 11.09.2017
1211 1211 BAŞAK PEHLİVAN ZOOTEKNİ Tünel Tipi Bir Barınakta Büyütülen Kuzuların Büyüme Performansı ve Sağlık Özellikleri 8.09.2017
1210 1210 ERCAN IŞIK GIDA MÜHENDİSLİĞİ FARKLI YÖNTEMLERLE KURUTULAN ZEYTİN YAPRAĞINDAN ÜRETİLEN BİTKİ ÇAYININ BİYOAKTİF BİLEŞENLERİ, ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ VE DUYUSAL BEĞENİSİ 8.09.2017
1209 1209 AYSU ERDEN GIDA MÜHENDİSLİĞİ METAL ORGANİK KAFES YAPILARIN (MOF) YEMEKLİK HAM YAĞ SAFLAŞTIRMADA KULLANIMLARININ ARAŞTIRILMASI 8.09.2017
1208 1208 AYGÜL CAN GIDA MÜHENDİSLİĞİ ZEYTİN YAPRAĞI EKSTRAKTININ NİOZOM TEKNİĞİ İLE MİKROENKAPSÜLASYONU VE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİ 8.09.2017
1207 1207 ŞAKİR ANIL KAPLAN TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ Tef (Eragrostis teff) Tohumlarında Hasat Sonrası Tohum Dormansisinin Belirlenmesi ve Bunun Giderilmesinde Bitki Hormonlarının Etkisi 6.09.2017
1206 1206 HANDE GÜVEN İŞ GÜVENLİĞİ Çanakkale İlinde Gürültülü Ortamda Çalışan Personelin Risk Analizi ve Kişisel Koruyucu Donanım Kullanma Algısının Araştırılması 5.09.2017
1205 1205 SİMGE ÖZER UZAY BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ Seçilmiş ayrık çift yıldızların fotometrik analizi 25.08.2017
1204 1204 DOĞAN CAN KARATAŞ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ  DOĞRU AKIM ÖZDİRENÇ KUYU LOĞLARI VERİLERİNİN ÇOK BOYUTLU MODELLENMESİ 25.08.2017
1203 1203 ULVİ KEREM GÜNAY BİYOLOJİ Troya Tarihi Milli Parkı Çevresindeki Amfibi ve Kuş Populasyonları Üzerine Ekolojik Araştırmalar 25.08.2017
1202 1202 MELİKE ÖZLÜ BİYOLOJİ Çan Havzasında (Çanakkale) Bulunan Asit-Maden Göllerindeki Pelophylax ridibundus (Anura: Ranidae) Populasyonlarında Plazma Biyokimyası ve Hematolojik Parametrelerin Belirlenmesi 23.08.2017
1201 1201 RUKİYE ALTAŞ BİYOLOJİ ELEKTROMANYETİK ALANIN Puntius tetrazona (BLEEKER, 1855)' NIN HAYATTA KALMA VE BÜYÜMESİ ÜZERİNE ETKİSİ 10.07.2017
1200 1200 AYLİN ÇAĞMAN BİYOLOJİ CYSTOSEİRA BARBATA (STACKHOUSE) C. AGARDH TAKSONUNDAN ALKOL ELDESİ 8.08.2017
1199 1199 LEYLA YEŞİLÇİNAR KİMYA SIĞIR SERUM ALBUMİN NANOPARÇACIKLARININ ÜRETİMİ VE KONTROLLÜ KLORAMFENİKOL SALIMINDA KULLANIMI 3.08.2017
1198 1198 MELİKE ÖZER GIDA MÜHENDİSLİĞİ Stabilize Ham Pirinç Tanesi Ununun Glutensiz Ekmek Üretiminde Kullanım Olanaklarının Araştırılması 3.08.2017
1197 1197 GİZEM TAYLAN GIDA MÜHENDİSLİĞİ Manda Süt Ürünlerinden İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Tanımlanması ve Probiyotik Özelliklerinin Belirlenmesi 3.08.2017
1196 1196 DUYGU NALBANT GIDA MÜHENDİSLİĞİ İnek ve Keçi Sütü Kullanılarak Üretilen Bazı Probiyotik Ürünlerin Karakteristik Özelliklerinin Karşılaştırılması 3.08.2017
1195 1195 SADİYE TUĞÇE EREN TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME Umurbey Çayı (Çanakkale) Sedimentlerinde Ağır Metal Durumunun Sıralı Ekstraksiyon Yöntemi Kullanarak Belirlenmesi 3.08.2017
1194 1194 ALİ PAMUK TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ÇAN (ÇANAKKALE) YÖRESİ BAZI BÜYÜK TOPRAK GRUPLARININ (1938) ÖZELLİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI 3.08.2017
1193 1193 DERYA KABAK TARLA BİTKİLERİ Çanakkale Koşullarında Bazı Yerel Çavdar Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının İncelenmesi 2.08.2017
1192 1192 BURCU SABANDÜZEN TARLA BİTKİLERİ Çanakkale Koşullarında Bazı Yulaf Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurlarının İncelenmesi 2.08.2017
1191 1191 NURDAN ÖZKAN TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME KALSİYUM KATILAN ORTAMDA FİDE YETİŞTİRMENİN VE FARKLI AZOTLU GÜBRELERLE GÜBRELEMENİN DOMATESTE BESİN MADDELERİ ALINIMI ÜZERİNE ETKİSİ 1.08.2017
1190 1190 GÖRKEM ÖZÇELİK Enerji Kaynakları ve Yönetimi  ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TERZİOĞLU KAMPÜSÜ'NÜN ENERJİ VE KARBON AYAK İZİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 13.07.2017
1189 1189 MEHMET ALİ YILDIRIM BİYOLOJİ GLİSİN METİL ESTER SALİSİLİDEN BİLEŞİKLERİNİN ANTİMİKROBİYAL, ANTİMUTAJENİK AKTİVİTE VE DNA İLE ETKİLEŞİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI 19.07.2017
1188 1188 AYŞENUR KARAÖNDER ŞAHUTOĞLU Biyomühendislik ve Malzeme Mühendisliği LETKEN POLİMER TABANLI CIVA SENSÖRLERİ 18.07.2017
1187 1187 KÜBRA BİLGİÇ Biyomühendislik ve Malzeme Mühendisliği SO3 GRUP İÇEREN FTALOSİYANİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU 13.07.2017
1186 1186 HAYDAR ARSLANBAY Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği  BAZI TARIMSAL ÜRÜNLERİN EMİSSİVİTE DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ 12.07.2017
1185 1185 ÖMER KAAN KOÇ KİMYA Yeni Moleküler İyon Algılayıcıların Sentezi ve Uygulamaları 10.07.2017
1184 1184 BAHADDİN ZAYİM Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği  Güney Marmara Kalkınma Ajansı Bölgesindeki Tarım Alet ve Makinaları İmalatçılarının Durumu ve Sorunları 6.07.2017
1183 1183 ZEYNEP GÜNGÖR Enerji Kaynakları ve Yönetimi Akıllı Cam Uygulamalarında Kullanılabilecek Siloksan Fonksiyonlandırılmış Karbazol Polimerleri 6.07.2017
1182 1182 ÖZDEM ŞAHİN KİMYA FONKSİYONEL SİLİKA İÇERİKLİ METAL KOMPOZİTLERİN SENTEZİ VE KATALİZÖR UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI 5.07.2017
1181 1181 NURSEL DURAN BİYOLOJİ Gıdalarda Lezzet Artırıcı Olarak Kullanılan Monosodyum Glutamat (MSG) ve Ribonükleotidlerin (GMP/IMP) Allium cepa L. Türü Üzerindeki Genotoksik Etkilerinin Belirlenmesi 5.07.2017
1180 1180 BURAK MERAL MATEMATİK Topoloji Olmayan Bir Koleksiyon Üzerine 4.07.2017
1179 1179 AYŞE ARSLAN MATEMATİK Topolojik Dönüşümler Üzerine 4.07.2017
1178 1178 ELİF KARATAŞ MATEMATİK KUVVETLİ AÇIK VE KAPALI SINIF İRDELEMESİ ÜZERİNE 4.07.2017
1177 1177 İSKENDER ONAÇ TARLA BİTKİLERİ MISIRDA ÖNEMLİ TANE KALİTE BİLEŞENLERİNİN ANALİZİ İÇİN NIR (YAKIN KIZIL ÖTESİ) SPEKTROSKOPİSİ KALİBRASYONLARININ GELİŞTİRİLMESİ 4.07.2017
1176 1176 HÜSEYİN AYDIN FİZİK Bazı madde formlarının unimodüler f(R) gravitasyon teorisinde incelenmesi 3.07.2017
1175 1175 ÇİĞDEM ALP TARIM EKONOMİSİ DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN TARIM İŞLETMELERİNDE RİSK ANALİZİ: ÇANAKKALE İLİ KUMKALE OVASI ÖRNEĞİ 23.06.2017
1174 1174 HAMZA BAYAT BİYOLOJİ ÇANAKKALE ENDEMİĞİ ALYSSUM PINIFOLIUM (NYAR.)T.R.DUDLEY TÜRÜNÜN İN VİTRO MİKROÇOĞALTIMI 21.06.2017
1173 1173 KÜBRA SEZEN TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA KANATLI İŞLETMELERİNDEN KAYNAKLANAN KOKU PROBLEMİNİN BELİRLENMESİNDE BİR E-BURUN SİSTEMİNİN KULLANILMASI 20.06.2017
1172 1172 SİNAN ALLAK Uzay Bilimleri ve Teknolojisi UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ÇANAKKALE MERKEZ İLÇE COĞRAFİ ÖZELLİKLERİNİN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ 16.06.2017
1171 1171 SAMİ BERKAY ERGÜN BİTKİ KORUMA BİGA'DA ÇELTİK YANIKLIĞI (Pyricularia oryzae) HASTALIĞININ ÇIKIŞI VE YAYGINLIĞININ TESPİTİ İLE TOHUMLUKLARDA BULAŞIKLIK ORANLARININ SAPTANMASI 9.06.2017
1170 1170 ÖZGÜR ÖZKAN GIDA MÜHENDİSLİĞİ BOZCAADA'DA YETİŞTİRİLEN "VASİLAKİ" ÜZÜMLERİNDEN SPONTAN VE SAF MAYA FERMANTASYONUYLA ÜRETİLEN BEYAZ ŞARAPLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ 29.05.2017
1169 1169 AHMET BÜYÜKKOYUNCU KİMYA 2,5-(2-tiyenil)-1H-pirol Ana Zinciri İçeren Yeni Bir Schiff Bazı ve Bazı Metal Komplekslerinin Sentezi 22.05.2017
1168 1168 ÖZGE ŞAHİN GIDA MÜHENDİSLİĞİ Düşük Kalorili Yoğurt Dondurması Üretim Alternatifleri ve Karakteristik Özellikleri 15.05.2017
1167 1167 PINAR İSKENDERKAPTANOĞLU TÜRKOĞLU JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ÇANAKKALE İLİ BARBAROS MAHALLESİ ZEMİNLERİNİN SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ 3.02.2017
1166 1166 BETÜL ÇOLAK ENERJİ KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ ENERJİ TASARRUFLU AKILLI CAM UYGULAMALARI İÇİN KULLANILABİLECEK ELEKTROAKTİF POLİMERLERDE HETEROATOM SÜBSTİTÜSYONUNUN ELEKTROKROMİK PERFORMANS ÜZERINE ETKİSİ 3.02.2017
1165 1165 ECEM BÜŞRA BESLİ BİYOLOJİ Natrix Natrix Ve Natrix Tessellata (Squamata: Natricidae) Türlerinin Karşılaştırmalı Kafatası Osteolojisi 3.02.2017
1164 1164 MERT DOĞAN Uzay Bilimleri ve Teknolojisi Yıldızlarına Yakın Olan Jüpiter Benzeri Gezegenler:Sıcak Jüpiterler 3.02.2017
1163 1163 EDA GÜLEN BİYOLOJİ ÇANAKKALE'DE DAĞILIŞ GÖSTEREN TESTUDO GRAECA (TESTUDINATA; TESTUDINIDAE) POPULASYONLARINDA PLAZMA BİYOKİMYASINA AİT PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ 3.02.2017
1162 1162 KORAY BENAS SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ FARKLI LED IŞIK KAYNAKLARININ DUNALIELLA SALINA TEODORESCO (CHLOROPHYCEAE) BÜYÜME VE PİGMENT İÇERİĞİNE ETKİSİ 3.02.2017
1161 1161 SEÇİL ERDEM ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ  Zeytin Karasuyundan Asidifikasyon Ve Elektrohidroliz Prosesleri İle Yan Ürün Eldesi 26.01.2017
1160 1160  BAHAR GÖK BİYOLOJİ ANİLİN BENZİLİDEN TÜREVLERİNİN BİYOLOJİK AKTİVİTE VE ANTİMUTAJENİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 26.01.2017
1159 1159 EKREM ACAR ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ  ULTRASES VE SIFIR YÜKLÜ MAGNEZYUM İLE KROM (VI) İÇERİKLİ SULARIN pH KONTROLSÜZ ARITILMASI 3.02.2017
1158 1158 SİMGE ENE GIDA MÜHENDİSLİĞİ Kinoa'nın Erişte Üretiminde Kullanım Olanaklarının Araştırılması 3.02.2017
1157 1157 İREM KILIÇ BİYOLOJİ APOMİKT BOECHERA TÜRLERİNDE CENH3 GENİNİN KAREKTERİZASYONU 27.01.2017
1156 1156 MELİKE NUR TOSUN GIDA MÜHENDİSLİĞİ Bazı Bitki Ekstraktlarının Antibakteriyel, Antioksidan, Antitümör, Antimutajenik, Quorum Quenching Aktivitesi 25.01.2017
1155 1155 MÜGE BATIRCA TARLA BİTKİLERİ Gübrelemenin Sakız Fasulyesinin (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.) Ot ve Tohum Verimi ile Kalite Özelliklerine Etkisi 24.01.2017
1154 1154 HANDE İPEK Biyomühendislik ve Malzeme Mühendisliği MAKROFAJ HÜCRELERİNDE KARABAŞ OTU (LAVANDULA STOECHAS) ÖZÜT VE İKİNCİL METABOLİTLERİNİN ANTİ-İNFLAMATUAR ETKİSİNİN MOLEKÜLER DÜZEYDE İNCELENMESİ 20.01.2017
1153 1153 PINAR GÖK BİYOLOJİ 3-AMİNOPİRİDİN BİLEŞİKLERİNİN ANTİMUTAJENİK ETKİLERİ, BİYOLOJİK AKTİVİTE VE DNA İLE ETKİLEŞİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI 26.01.2017
1152 1152 ÖZGE SELDA GÜRELİ BİYOLOJİ KEKİK VE ÇÖREK OTU ESANSİYEL YAĞLARININ BAZI KLİNİK İZOLATLARA KARŞI ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ 19.01.2017
1151 1151 ÖZGE MUTLU Biyomühendislik ve Malzeme Mühendisliği KENDİ KENDİNİ TEMİZLEYEN DİNAMİK YAĞ İTİCİ YÜZEYLERİN SENTEZİ 16.01.2017
1150 1150 MALİK SELEK SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BALIK VE BİTKİ ÜRETİMİNİN ENTEGRASYONU: KAPALI DEVRE VE AKUAPONİK SİSTEMLERDE NİL TİLAPİA BALIĞI (Oreochromis niloticus)VE FESLEĞEN YETİŞTİRİCİLİĞİ (Ocimum basillicum) 16.01.2017
1149 1149 İLKİM KANTARCIOĞLU Biyomühendislik ve Malzeme Mühendisliği DENİZANASI KOLLAJENİ/MİSVAK HİBRİT MEMBRANLARIN ÜRETİMİ VE PERİODONTAL DOKU GREFTİ OLARAK KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI 26.01.2017
1148 1148 ÇAĞLA TETİK BAHÇE BİTKİLERİ SOFRALIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE FARKLI BOĞUMLARDAKİ YAPRAKLARIN FARKLI DÖNEMLERDEKİ STOMA YOĞUNLUK VE BÜYÜKLÜKLERİNİN BELİRLENMESİ 23.01.2017
1147 1147 DİLEK ATASEVEN FİZİK ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN ALINAN DENİZ SUYUNDAKİ 137Cs MİKTARININ BELİRLENMESİ 16.01.2017
1146 1146 EMRAH DURAK TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ÇANAKKALE KOŞULLARINDA BROKOLİ BİTKİSİNİN (Brassica oleracea L.cv. Beaumont ) SULAMA ZAMANININ PLANLANMASI 12.01.2017
1145 1145 SELMA GÜRSOY BİTKİ KORUMA KAZ DAĞI ENTOMOPATOJEN NEMATOD FAUNASININ BELİRLENMESİ 1.02.2017
1144 1144 EMRE ÖZTÜRK PEYZAJ MİMARLIĞI Kültürel peyzaj değerlerinin kentsel tasarımda kullanımı: Lapseki (Çanakkale) ilçesi örneği 30.01.2017
1143 1143 ÇAĞLAR ÇINAR  TARLA BİTKİLERİ Farklı Sıra Aralıklarının Bazı Yem Bezelyesi Çeşitlerinin Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri 27.01.2017
1142 1142 FUNDA ERTÜRK PEYZAJ MİMARLIĞI ÇANAKKALE KENT MERKEZİNİN SON 15 YILDAKİ KAMUSAL AÇIK YEŞİL ALAN DEĞİŞİMLERİNİN KENT KİMLİĞİ VE KENTSEL PEYZAJ DEĞİŞİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR 13.01.2017
1141 1141 SEVCAN DOGAN LEVENT BİYOLOJİ ÇANAKKALE İLİ BARAJ SULARININ ALLIUM CEPA L. VE TRADESCANTIA PALLIDA H. TÜRLERİNDE GENETİKSEL ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ 13.01.2017
1140 1140 AHMET ÖZBAY TARLA BİTKİLERİ ÇANAKKALE'DE FARKLI LOKASYONLARDA YETİŞTİRİLEN BAZI EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN KALİTE ÖZELLİKLERİ 23.01.2017
1139 1139 OĞUZHAN KÜÇÜKSEMERCİ TARLA BİTKİLERİ İKİNCİ ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN ŞEKER SORGUMDA BİTKİ SIKLIĞININ ŞIRA VERİMİ VE KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 23.01.2017
1138 1138 BURAK ALÇINKAYA FİZİK FOSFOR KATKILANMIŞ HİDROJENLENMİŞ AMORF SİLİSYUM KARBÜR İNCE FİLMLERİN ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN KARAKTERİZASYONU 16.01.2017
1137 1137 LÜTFİYE ÖZİNAN TARLA BİTKİLERİ DİKENSİ TÜRLERİN SİLAJ OLARAK KULLANILMA İMKÂNLARININ BELİRLENMESİ 24.01.2017
1136 1136 ŞERİFE SEHER ÖZDEMİR TARLA BİTKİLERİ İki Şeker Sorgum Çeşidinde Hasat Zamanının Kitle ve Şurup Verimi Üzerine Etkileri 24.01.2017
1135 1135 MÜGE TEKER BİYOLOJİ MERCİMEK BİTKİSİ OROBANCHE CRENATA FORSK. İNTERAKSİYONUNDA EKSOJEN GLİSİN BETAİN' İN ANTİOKSİDAN SAVUNMA SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİSİ 20.01.2017
1134 1134 MEHMET SELİM ÇOBANOĞLU BİYOLOJİ KISIR YABANI YULAF BİTKİSİNDE (AVENA STERILIS L.) HERBİSİT DİRENCİNİN ANTİOKSİDAN ENZİM SİSTEMİYLE 13.01.2017
1133 1133 HÜSEYİN BOSTANCI GIDA MÜHENDİSLİĞİ KAPYA BİBER TOHUMU UNUNDAN SÜRÜLEBİLİR YENİ ÜRÜNLER GELİŞTİRİLMESİ 25.01.2017
1132 1132 MELTEM ÇAĞLAR BİYOLOJİ BİTKİ AKTİVATÖRLERİNİN LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MILL. BİTKİSİNİN TOPLAM PROTEİN MİKTARI VE PEROKSİDAZ AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ 20.01.2017
1131 1131 HÜSEYİN PALAZOĞLU ZOOTEKNİ TEK VE İKİ YÖNLÜ VARYANS ANALİZİ MODELLERİNDE BAZI ETKİ BÜYÜKLÜĞÜ ÖLÇÜLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 17.01.2017
1130 1130 HAKAN ERDEM ZOOTEKNİ JAPON BILDIRCINI PALAZLARINDA KUM BANYOSUNUN KIRMIZI KANATLI AKARINA (Dermanyssus gallinae) KARŞI ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 9.01.2017
1129 1129 FATMA YILMAZ GIDA MÜHENDİSLİĞİ Ham Pirinç Tanesinin İnfrared (Kızılötesi) Enerji ile Stabilizasyonu 5.01.2017
1128 1128 TUĞBA SEZGİN ARSLAN BİYOMÜHENDİSLİK VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ KERATİN TEMELLİ İSKELE ÜRETİMİ VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI İÇİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 4.01.2017
1127 1127 SELİM YILDIRIM TARLA BİTKİLERİ TRİTİKALE İLE YEM BEZELYESİ, BAKLA VE MACAR FİĞİ KARIŞIM ORANLARININ BELİRLENMESİ 4.01.2017
1126 1126 MERVE MARAŞ GIDA MÜHENDİSLİĞİ  GIDA ÇALIŞANLARININ ELLERİNDEN İZOLE EDİLEN MAYALARIN TANIMLANMASI 18.11.2016
1125 1125 UTKU ÖZENİR FİZİK PLAZMA POLİMERİZASYONUYLA FLUOREN KOPOLİMER İNCE FİLMLERİN ÜRETİLMESİ VE KARAKTERİZASYONLARI 7.10.2016
1124 1124 NUR GÜLTEKİN MATEMATİK Creation Field Teoride Bazı Topolojik Kusurlar 30.09.2016
1123 1123 GÜZİN AKIN TÜZGEN JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ÇERÇİ DERESİ (FETHİYE-MUĞLA) PALEOTAŞKINLARININ BELİRLENMESİ VE TAŞKIN RİSK ALANLARININ CBS KULLANILARAK HARİTALANMASI 29.08.2016
1122 1122 ABDULLAH BAYRAK SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ AVCILIK VE KÜLTÜR ORTAMINDAN ALINAN YABANİ MERCAN'IN (Pagellus acarne R., 1827) BAZI KAN PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ 19.09.2016
1121 1121 MERVE TEMİZ PEYZAJ MİMARLIĞI KENTSEL TURİZM ALTYAPISININ ZİYARETÇİLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: ÇANAKKALE KENTİ ÖRNEĞİ 8.09.2016
1120 1120 SEDA BODUR TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME Farklı Dozlarda Pirina ve Pirina Biyokömürü Uygulamasının, Kumlu Topraklardan Nitrat Yıkanması Üzerine Etkileri 7.09.2016
1119 1119 MERVE DİLER JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ Çan ve Ayvacık (Çanakkale) çevresindeki yapı taşı olarak kullanılan tüflerin petrografik ve jeomekanik özelliklerinin belirlenmesi ve karşılaştırılması 6.09.2016
1118 1118 GÜRKAN CEBECİ TARLA BİTKİLERİ ÇANAKKALE KOŞULLARINDA SAKIZ FASULYESİNDE(Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.) FARKLI SIRA ARALIKLARININ VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 7.09.2016
1117 1117 SEMA DENİZ ÖZEL TARLA BİTKİLERİ Macar Fiğ ve Yem Bezelyesinde Kuraklık Stresinin Morfolojik ve Fizyolojik Özellikler Üzerine Etkileri 7.09.2016
1116 1116 ÖZLEM AKGÜNER  TARLA BİTKİLERİ Türkiye'de Tescil Edilmiş Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi 1.09.2016
1115 1115 MERVE SÖNMEZ KİMYA Yaban Eriği (Prunus spinosa L.) Bitkisinin Antioksidan, Sitotoksik, Enzim Aktif Özüt ve Bileşenlerinin Belirlenmesi 26.08.2016
1114 1114 EMRE TOPÇU TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ÇANAKKALE – BİGA OVASI YERALTI SU KALİTESİNİN SULAMA SUYU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 9.09.2016
1113 1113 CANSU TEPELİ TARIM EKONOMİSİ TARIMA DAYALI SANAYİ İŞLETMELERİNİN AR-GE POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ: ÇANAKKALE İLİ ÖRNEĞİ 1.09.2016
1112 1112 SELİN BINARCI TARIM EKONOMİSİ EDİRNE İLİ LALAPAŞA İLÇESİNDE AYÇİÇEĞİ ÜRETİCİLERİNİN TARIMSAL DESTEKLERDEN FAYDALANMA DÜZEYİNİ VE MEMNUNİYETLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ 1.09.2016
1111 1111 ESİN ÇAKMAK TARLA BİTKİLERİ ÇANAKKALE KOŞULLARINDA BAZI MAKARNALIK BUĞDAY ÇEŞİTLERİNDE KURU MADDE, AZOT BİRİKİMİ VE TAŞINMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1.09.2016
1110 1110 GİZEM YILMAZ BİYOLOJİ BARAJLARIN AKARSULARDA YAŞAYAN Barbus oligolepis (Battalgil,1941) TÜRÜNDE BESLENMEYE BAĞLI FENOTİPİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ 5.08.2016
1109 1109 AHMET DURMAZ BİTKİ KORUMA ELMALARDA QuEChERS YÖNTEMİ İLE CHLORPYRİFOS ANALİZİ İÇİN METOT VALİDASYONU 30.06.2016
1108 1108 HASAN HAKAN BAŞARAN FİZİK ULTRASONİK KİMYASAL PÜSKÜRTME İLE ÜRETİLEN VANADYUM OKSİT FİLMLERİ: TABAN SICAKLIĞININ ETKİSİ 29.06.2016
1107 1107 YILDIZ YILDIRIM BİYOMÜHENDİSLİK VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ JEOPOLİMERİZASYON MEKANİZMASINDA KULLANILAN METAKAOLENİN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN NEM KONTROLLÜ KARO ÜRETİMİ ÜZERİNE ETKİSİ 27.06.2016
1106 1106 İLDENİZ PINAR BİYOLOJİ Antropojenik kökenli heterotrofik enerji kaynaklarının orman içi yukarı akarsulardaki fonksiyonel beslenme gruplarının trofik pozisyonları üzerine etkileri 5.08.2016
1105 1105 UMUT ÖZKAN ZOOTEKNİ ORTAK KULLANIMLI SABİT SAĞIM ÜNİTESİNDE SAĞIM HİJYENİ VE SÜT KALİTESİ 30.06.2016
1104 1104 DİLEK DİLARA SAYGI BİYOLOJİ ÇANAKKALE BOĞAZINDAKİ ALGLERİN BİYOLOJİK AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI 18.07.2016
1103 1103 İPEK YAŞAR BİTKİ KORUMA Sclerotium rolfsii İZOLATLARI ARASINDA MİSELYAL UYUM GRUPLARININ VE PATOJENİTE FARKLILIKLARININ SAPTANMASI 14.07.2016
1102 1102 FULYA BÜYÜKKEZER SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ MARİNASYON VE DUMANLAMA İŞLEMİ UYGULANMIŞ ALABALIKLARIN BESİN DEĞERİ, DUYUSAL, TEKSTÜREL VE RENK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 30.06.2016
1101 1101 RAMAZAN KARATEKİN BİTKİ KORUMA ANTALYA'DA NARLARDA Alternaria alternata (Fr.) Keisl. VE Coniella granati (Sacc.) Petr. & Syd.'nin YAYGINLIKLARININ BELİRLENMESİ 30.06.2016
1100 1100 MUSTAFA BEDİR COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HEYELANLARIN DEFORMASYONLARININ GPS/GNSS ÖLÇME TEKNİĞİ İLE BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 30.06.2016
1099 1099 ÖZGE KARA BİTKİ KORUMA Erikte Hasat Sonrası Kahverengi Çürüklüğe (Monilinia fructicola (Wint.) Honey) Karşı Bazı Doğal Kimyasalların Etkililikleri 30.06.2016
1098 1098 ERDEM TEMEL TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME Yaprak uygulaması ile roka bitkisinin iyotça zenginleştirilmesi 30.06.2016
1097 1097 ÇAĞLAR AYDIN COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DOĞAL AFETLER SONRASI HASAR TESPİTİ VERİLERİYLE YAPISAL / MEKÂNSAL MODELLEME 30.06.2016
1096 1096 CEYHAN DÜZGÜN  TARLA BİTKİLERİ Farklı İllerden Toplanan Yerel Bakla Popülasyonlarının Tanımlanması ve Seleksiyonu 29.06.2016
1095 1095 ENGİN DENİZ SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ KUZEY EGE DENİZİNDE USKUMRU (Scomber scombrus Linneaus 1758) AVCILIĞINDA KULLANILAN TÜYLÜ ÇAPARİLERİN İĞNE SEÇİCİLİĞİ VE AV VERİMİNİN BELİRLENMESİ 29.06.2016
1094 1094 HALİL FATİH YILDIZ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ Burdur gölü Kuvaterner tortullarının Paleontolojisi ve Gastropoda-Bivalvia faunası ile Paleoekolojik özellikleri (Burdur Güneybatı Türkiye) 27.06.2016
1093 1093 BURCU ŞİŞLİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ TİCARİ MAYA KULLANIMININ KARALAHNA ÜZÜMLERİNDEN ÜRETİLEN KIRMIZI ŞARAPLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ 21.06.2016
1092 1092 NESRİN MERVE ÇELEBİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ SPONTAN VE SAF MAYA FERMENTASYONLARININ CABERNET SAUVIGNON ÜZÜMLERİNDEN ELDE EDİLEN KIRMIZI ŞARAPLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ 21.06.2016
1091 1091 FATİH RAHVALI GIDA MÜHENDİSLİĞİ KİTOSAN/FARKLI TİP CLOİSİTE İLE NANOKOMPOZİT FİLMLERİN HAZIRLANMASI VE KARATERİZASYONU 2.06.2016
1090 1090 OĞUZ BAYRAMOĞLU MATEMATİK SELF CREATION TEORİDE ÇEŞİTLİ MADDE ÇÖZÜMLERİ 30.06.2016
1089 1089 MUHAMMET ÖZTÜRK FİZİK ÇEŞİTLİ YÜZEYLERİN PÜRÜZLÜLÜK VE SÜRTÜNME ORANLARININ LAZERLİ OPTİK SİSTEMLER KULLANILARAK BELİRLENMESİ 30.06.2016
1088 1088 TUĞBA KAYA EREN SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER ÇANAKKALE BOĞAZI VE KUZEY EGE DENİZİ'NDEN TOPLANAN BAZI SÜNGER (PORİFERA) TÜRLERİNDEKİ TOPLAM PROTEİN, YAĞ, KÜL VE NEM İÇERİKLERİ 30.06.2016
1087 1087 ALPER ÖNDER ENERJİ KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ HİDROJEN ÜRETİMİ İÇİN ÇEŞİTLİ METAL KOMPOZİTLERİN GELİŞTİRİLMESİ 29.06.2016
1086 1086 NİHAL YILMAZ MATEMATİK *-Asal Halkalarda *-Türevler 29.06.2016
1085 1085 AYŞE MUTLU MATEMATİK *-Asal Halkalarda *-Lie İdealler 28.06.2016
1084 1084 UMUT TUNÇER SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ Balık Sepetlerinde Farklı Boyutta Kaçış Aralıklarının Seçiciliğinin Belirlenmesi 28.06.2016
1083 1083 FEYZA RABİA AKKAN BİYOLOJİ GLİKOZAMİN BİLEŞİKLERİNİN ANTİMİKROBİYAL VE ANTİMUTAJENİK ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ 28.06.2016
1082 1082 SAMET MEMİŞ MATEMATİK Bazı Esnek Karar Verme Algoritmaları ve Onların Bilgisayar Programı 28.06.2016
1081 1081 RUHİYE NİLAY TEZEL KİMYA FENOTİYAZİN BİRİMİ İÇEREN POLİMERLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU 27.06.2016
1080 1080 FATMA ZEHRA YENER KİMYA NAFTALEN BİRİMİ İÇEREN İMİN POLİMERLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU 27.06.2016
1079 1079 BAHAR AYTEN KİMYA İMİN BAĞI İÇEREN HİDROJELLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU  27.06.2016
1078 1078 REYHAN EKER KİMYA KLOZAPİN'İN ELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ VE İLAÇ FORMLARINDAN MİKTARININ BELİRLENMESİ 27.06.2016
1077 1077 ELİF UĞURLU KİMYA Klomipramin Hidroklorür'ün Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi ve İlaç Formlarından Miktarının Belirlenmesi 27.06.2016
1076 1076 AYKUT DURGUT  COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR DONANIMLARININ TERMAL KAMERA İLE İNCELENMESİ 27.06.2016
1075 1075 MELİH DOĞRU COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LANDSAT 8 GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK ÇANAKKALE İLİNDEKİ LİTOLOJİNİN ve ALTERASYON ALANLARININ TESPİTİ 27.06.2016
1074 1074 GÜLÇİN ASLAN MATEMATİK İnvolüsyonlu Asal Halkalarda Türevler 27.06.2016
1073 1073 MURAT ÇELİK MATEMATİK GENELLEŞTİRİLMİŞ TÜREVLİ ASAL HALKALARDA İDEALLER 27.06.2016
1072 1072 GAMZE AŞKIN UZAY BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ W UMa TÜRÜ ÖRTEN ÇİFT YILDIZLARDA ÜÇÜNCÜ BİLEŞENLER 24.06.2016
1071 1071 ERDEM ÖZTÜRK FİZİK FARKLI ÜSTEL TİPLİ ORBİTALLERİN GENELLEŞTİRİLMİŞ KOSİNÜS HİPERBOLİK FONKSİYONLAR İLE ATOMLARIN ELEKTRONİK YAPI HESAPLAMALARINA UYGULANMASI 23.06.2016
1070 1070 BUŞRA ÇALIK BİYOLOJİ KURAKLIK STRESİ VE OROBANCHE CRENATA ENFEKSİYONUNA MARUZ BIRAKILAN KURAKLIĞA TOLERANSLARI FARKLI NOHUT (CICER ARIETINUM L.)ÇEŞİTLERİNDE ANTİOKSİDAN SAVUNMA YANITLARI 22.06.2016
1069 1069 EDA GÜNAY BİYOLOJİ Kurağa Dayanıklı ve Duyarlı İki Mercimek Çeşidinde Biyotik Stresin (Orobanche crenata Forsk.) Neden Olduğu Fizyolojik ve Biyokimyasal Değişimlerin Belirlenmesi 20.06.2016
1068 1068 MURAT ÖZTORUN MADEN MÜHENDİSLİĞİ MALKARA AKÇELİK MADENCİLİK KÖMÜR YIKAMA TESİSİ PERFORMANS ETÜDÜ 29.06.2016
1067 1067 MERVE KÜNİLİ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ MAKRO ALGLERDEN ELDE EDİLEN GÜBRELERİN CYSTOSEIRA BARBATA (PHAEOPHYCEAE) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILMASI 16.06.2016
1066 1066 ZUREGULI HALIKE TARIM EKONOMİSİ ÇANAKKALE İLİNDE TARIMSAL YAYIMI GELİŞTİRME PROJESİ (TAR-GEL) KAPSAMINDA ÇALIŞAN PERSONELİN SOSYO-EKONOMİK MEMNUNİYETLERİNİN İNCELENMESİ 9.06.2016
1065 1065 PINAR DERMANCI SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ GÖKÇEADA SIĞ SULARINDA BULUNAN ÇIRÇIR, Symphodus ocellatus (Linnaeus, 1758), TÜRÜNÜN YAŞ VE BÜYÜME ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 23.06.2016
1064 1064 ÇILGA MİSLİ FİZİK Elektromagnetik Potansiyeller ve Aharonov-Bohm Olayı 13.06.2016
1063 1063 MYAGMARSUREN KHURELBAATAR Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği  TEK DANE EKİM MAKİNASINDA İLERLEME HIZI VE SIRA ÜZERİ MESAFENİN EKİM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ 20.06.2016
1062 1062 ÜNAL SEVİNÇ Biyomühendislik ve Malzeme Mühendisliği  ANTEPFISTIĞI TÜRLERİNDE ALTERNARİA YANIKLIK ETMENİ ALTERNARİA SPP.'NİN POPÜLASYON GENETİK ANALİZLERİ 8.02.2016
1061 1061 EMİNE İNCİ BALKAN BİYOLOJİ KARAMENDERES IRMAĞI AKARSU AĞZI VE KIRKGÖZLER KANALI'NDAKİ AVRUPA YILAN BALIĞININ BESLENME ALIŞKANLIKLARI 2.06.2016
1060 1060 SEVGİ DEMİRCİOĞLU MATEMATİK TEK YÖNLÜ RASSAL ETKİ MODELİNDE RASSAL FAKTÖRÜN BELİRGİNLİK TESTİ 13.06.2016
1059 1059 SUNAY ALTAN BİYOLOJİ ASTERACEAE FAMİLYASINDAN BAZI TAKSONLARIN POLEN MORFOLOJİSİ 8.06.2016
1058 1058 ELİF KARAMAN GIDA MÜHENDİSLİĞİ NARENCİYE ÇEKİRDEKLERİNDEN DİYET LİFİ ELDE EDİLMESİ VE LİFİN KRAKER ÜRETİMİNDE KULLANILMASI 3.06.2016
1057 1057 SEMİH YAŞAR GENİŞ GIDA MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK HİDROSTATİK BASINÇ UYGULAMASININ MEYAN KÖKÜ ŞERBETİNİN SPORLU BAKTERİ YÜKÜ VE FİZİKOKİMYASAL KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 3.06.2016
1056 1056 EMİNE BUKET KARABİBER GIDA MÜHENDİSLİĞİ NARENCİYE ÇEKİRDEK PROTEİNLERİNİN EKSTRAKSİYONU VE FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 3.06.2016
1055 1055 ESRA DEMİREL MATEMATİK YARI LİNEER ELİPTİK DENKLEMLER İÇİN LOKAL OLMAYAN SINIR DEĞER PROBLEMİ 1.06.2016
1054 1054 MERHA HATİCE ÖKSÜM BİYOMÜHENDİSLİK VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ SQT-DNA İLE FINDIK KREMALARINDAKİ FINDIK ORANLARININ BELİRLENMESİ 7.06.2016
1053 1053 ESRA KAYA GIDA MÜHENDİSLİĞİ BAZI BAKLAGİL KEPEKLERİNİN FONKSİYONEL VE BİOAKTİF ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ULTRASES DESTEKLİ FRAKSİYONLAMA İŞLEMİNİN ETKİSİ VE ERİŞTE ÜRETİMİNDE KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI 2.06.2016
1052 1052 MELİS KARAMAN GIDA MÜHENDİSLİĞİ ULTRASES UYGULAMASININ BAZI BAKLİYAT ÇEŞİTLERİNDE NİŞASTA ÜRETİMİNE VE YAPISINA ETKİSİ 2.06.2016
1051 1051 OZAN BEYCAN MATEMATİK TOPOLOJİDE BAZI AİLELERİN EK ARAŞTIRMALARI ÜZERİNE 1.06.2016
1050 1050 GÜLSÜM AKKUŞ BİYOLOJİ ÇANAKKALE BOĞAZI (KEPEZ) MİDYE [Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819)] ÖRNEKLERİNDE AĞIR METAL (Cd, Pb, Cu, Zn, Fe) VE TEMEL ANTİOKSİDANT ENZİM DÜZEYLERİNİN MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ 1.04.2016
1049 1049 ECE COŞKUN TARLA BİTKİLERİ FARKLI MERALARDA BİTKİ ÖRTÜSÜ VE TOPRAKTA ÇİMLENEBİLEN TOHUM MİKTARININ BELİRLENMESİ 3.03.2016
1048 1048 ÖZLEM SAĞLAM KİMYA KUANTUM NOKTA MODİFİYE ELEKTROTLAR KULLANILARAK AMPEROMETRİK GLUKOZ BİYOSENSÖR TASARIMI 3.03.2016
1047 1047 SEVCAN TURAN BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ KUPES BALIĞININ UZUNLUK VE AĞIRLIĞININ BİLGİSAYARLI GÖRME YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ 3.03.2016
1046 1046 DÖNÜŞ ŞEKER BAHÇE BİTKİLERİ ÇOMÜ TERZİOĞLU YERLEŞKESİNDE BULUNAN BAZI TEK VE ÇOK YILLIK SÜS BİTKİLERİNİN FENOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 25.02.2016
1045 1045 BURÇİN SALTIK TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA LANDSAT UYDU GÖRÜNTÜSÜNDEN ELDE EDİLEN İNDEKSLER VE ARAZİ YÜZEY SICAKLIĞI DEĞERLERİNİN ÇELTİK ALANLARININ BELİRLENMESİNDE KULLANILMASI 25.02.2016
1044 1044 HAKAN TÜRKER MATEMATİK LOJİSTİK REGRESYON VE UYGULAMALARI 25.02.2016
1043 1043 SEMİH DERSİN KİMYA YENİ BİR OKSİDATİF REAKTİF SENTEZİ ve UYGULAMALARI (Tetrakis-(2,4,6-trimetilpiridin) Gümüş Dikromat) 25.02.2016
1042 1042 ESRA ERGİN  GIDA MÜHENDİSLİĞİ ULTRASES, OZON VE KIZILÖTESİ YÖNTEMLERİNİN BİRLİKTE KULLANILMASININ KARABİBERİN BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 25.02.2016
1041 1041 ÖZLEM ÖZCAN GIDA MÜHENDİSLİĞİ TÜYSÜZ BEYAZ ŞEFTALİNİN FARKLI ÜRÜNLERE İŞLENMESİ VE BU ÜRÜNLERİN DEPOLANMASI SÜRESİNCE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 25.02.2016
1040 1040 AYŞE ÇOLAK BİYOLOJİ HASTANEDEN İZOLE EDİLEN PATOJEN BAKTERİLERE KARŞI BİTKİ YAĞLARININ ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ 25.02.2016
1039 1039 GİZEM ÖREN ÇIBIK BİYOLOJİ ELEKTROMANYETİK ALANIN SOYA (GLYCİNE MAX L. MERRİLL) BİTKİSİNİN GELİŞİM PARAMETRELERİ VE ANTİOKSİDANT ENZİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 25.02.2016
1038 1038 AYSEL ÇAĞLAR BİYOMÜHENDİSLİK VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTROKROMİK YÜZEY MALZEMELERİNDE HİDROFOBİK ÖZELLİKLER 11.02.2016
1037 1037 CEYLAN DOYRANLI KİMYA TİYOL-EN KLİK KİMYASI YOLUYLA ÇAPRAZ BAĞLANABİLEN DONÖR-AKSEPTÖR TİPİ İLETKEN POLİMERLERİN SENTEZİ, OPTİK VE ELEKTROKİMYASAL KARAKTERİZASYONU 11.02.2016
1036 1036 SİNEM KULAKSIZ BİYOLOJİ ALOE VERA L. BURM. F. JELİNİN CAPSICUM ANNUUM L. BİTKİSİNDE TOPLAM PROTEİN MİKTARI VE PEROKSİDAZ AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ 8.02.2016
1035 1035 AYŞE AYRAN MATEMATİK KESİRLERİN HALKALARI 8.02.2016
1034 1034 AYŞE GİZEM DİNÇ BİYOLOJİ ECHINACEA ANGUSTIFOLIA HELL. EKSTRAKTININ SOLANUM LYCOPERSICUM L. BİTKİSİNİN TOPLAM PROTEİN MİKTARI VE PEROKSİDAZ AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ 2.02.2016
1033 1033 FATMA İPEK MARANGOZ GIDA MÜHENDİSLİĞİ SİRKE ÜRETİM PROSESİNİN KARADUT MEYVESİNİN BİYOAKTİF BİLEŞENLERİ VE ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 2.02.2016
1032 1032 GÜRSOY ŞAHİN TARLA BİTKİLERİ BAZI MAKARNALIK BUĞDAY (TRİTİCUM DURUM L.) ÇEŞİTLERİNİN ÇANAKKALE KOŞULLARINDAKİ VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 2.02.2016
1031 1031 TUĞÇE AYDIN MATEMATİK ESNEK TOPOLOJİ ÜZERİNE 27.01.2016
1030 1030 HİLAL DÖNMEZ MATEMATİK ESNEK UZMAN KÜMELER ÜZERİNE 27.01.2016
1029 1029 NURSEL YILANCI BİYOLOJİ CYCLAMEN PERSICUM MILL. ÇEŞİTLERİNİN TUBER EKSTRAKTLARININ GENOTOKSİSİTESİNİN ALLIUM CEPA L. TESTİ İLE BELİRLENMESİ 27.01.2016
1028 1028 GÜLİZAR ELİF DEMİR BİYOMÜHENDİSLİK VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ÇOK TABAKALI ELEKTROKROMİK YÜZEY MALZEMELERİ VE ÖZELLİKLERİ 27.01.2016
1027 1027 NAİL ÜÇYOL SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (ONCORHYNCHUS MYKİSS), ÇİPURA (SPARUS AURATA) VE LEVREK (DİCENTRARCHUS LABRAX) BALIKLARININ ATIKLARINDAN JELATİN ELDE EDİLEBİLME KAPASİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI
27.01.2016
1026 1026 MURAT SARI COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HEYELAN ALANLARININ FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLE İZLENMESİNDE YAZILIM ÇÖZÜMLERİ 20.01.2016
1025 1025 ŞAHİN DEMİRCİ KİMYA PEI MİKROJELLERİNİN HAZIRLANMASI VE MODİFİKASYONU 20.01.2016
1024 1024 AHMET BAŞARAN FİZİK ULTRAVİYOLE, GÖRÜNÜR VE YAKIN KIZILÖTESİ DALGA BOYLARINA SAHİP LAZERLERDE M2 PARAMETRESİNİN ÖLÇÜMÜ 27.10.2015
1023 1023 RAMAZAN EREN BAHÇE BİTKİLERİ FARKLI MEVKİLERİN BOZCAADA ÇAVUŞU ÜZÜM ÇEŞİDİNİN KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ 14.10.2015
1022 1022 AYŞE SENEM TOPÇU BİYOMÜHENDİSLİK VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ SOL-GEL YÖNTEMİ İLE TEK ADIMDA SÜPERHİDROFİLİK POLİ (HİDROKSİ ETİL METAKRİLAT) +TETRAETOKSİLAN KOMPOZİT MALZEME SENTEZİ 30.09.2015
1021 1021 FATİH AYDIN SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER ÇİNKO OKSİT NANOPARTİKÜLÜN TİLAPİA (OREOCHROMİS NİLOTİCUS) BALIĞINDA OSMOREGÜLASYON FİZYOLOJİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ 30.09.2015
1020 1020 SALİH BAKAY JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ NEWFOUNDLAND HAVZASININ(KUZEY ATLANTİK DENİZİ) YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SİSMİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI 30.09.2015
1019 1019 HAKAN ERASLAN BAHÇE BİTKİLERİ HİDROJEL UYGULAMALARININ TOPRAKSIZ TARIMDA BAZI SEBZE TÜRLERİNDE FİDE KALİTESİ VE VERİM ÜZERİNE ETKİSİ
 
30.09.2015
1018 1018 DİDEM DİLAR FİZİK YÜKSEK ÇÖZÜNÜLÜRLÜKLÜ KAMERA TASARIMI 30.09.2015
1017 1017 ALPER BODUR BİYOLOJİ ÇANAKKALE İLİ EĞRELTİ OTLARININ (PTERIDOPHYTA) BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ 11.09.2015
1016 1016 SERCAN BAYRAKTAR SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ANKARA VE ÇANAKKALE'DE SU ÜRÜNLERİ TÜKETİM TERCİHLERİ VE ALIŞKANLIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 11.09.2015
1015 1015 GÖZDE TERZİ KİMYA TİYOFEN/ PİROL GRUPLARI İÇEREN YENİ BİR SCHİFF BAZI VE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU 11.09.2015
1014 1014 MELİH GÜNAY BİYOLOJİ RUBUS IDAEUS L (AHUDUDU) VE PUNICA GRANATUM L. (NAR) MEYVELERİNDEN İZOLE EDİLEN MAYA TÜRLERININ MOLEKÜLER DÜZEYDE TANIMLANMASI VE HÜCRE DIŞI ENZİM AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ 3.09.2015
1013 1013 MUHAMMET SAMET BÜLBÜL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ  GEÇİRGEN REAKTİF BARİYERLERDE SU SERTLİĞİ VE HÜMİK MADDELERİN PİRİT İLE KROM(VI)ARITIMINA ETKİSİ 3.09.2015
1012 1012 DENİZ TAŞDİBİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ  ÇANAKKALE İLİNDE UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLER AÇISINDAN İÇ VE DIŞ ORTAM HAVA KALİTESİ SEVİYELERİNİN İNCELENMESİ 3.09.2015
1011 1011 İREM ŞEN GIDA MÜHENDİSLİĞİ KEFİR KÜLTÜRÜ KULLANILARAK ÜRETİLEN FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİNİN AROMA AKTİF BİLEŞENLERİNİN VE DUYUSAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 3.09.2015
1010 1010 EMİNE YILMAZ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BACA GAZI İLE BÜYÜTÜLEN MİKROALGLERDE BÜYÜME VE YAĞ ASİT KOMPOZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 3.09.2015
1009 1009 ELİF GÜZEL SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ SU SICAKLIĞININ BENİ BALIĞI (Cyprinion macrostomus) YAVRULARININ BÜYÜMESİ ÜZERİNE ETKİSİ 3.09.2015
1008 1008 ELİF PALAZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ  MEVSİMSEL DEĞİŞİMİN ÇANAKKALE'DEKİ KÜLTÜRE EDİLEBİLİR BİYOAEROSOL KOMPOZİSYONUNA ETKİSİ 25.08.2015
1007 1007 ÖZGÜR TEZCAN SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ KUZEY DOĞU EGE DENİZİ'NDE BALIK TUZAKLARINDA KULLANILAN FARKLI YAPIM MATERYALLERİNİN AV VERİMİNE ETKİSİ 25.08.2015
1006 1006 BAHAR KÖKÇÜ BİYOLOJİ Lapseki (A1/A), Çanakkale, Türkiye) ve Çevresinin Etnobotaniği 20.08.2015
1005 1005 YASEMİN KEMEÇ BİYOLOJİ ÇANAKKALE ÇEVRESİNDE YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI SALEP ORKİDELERİNİN FARKLI BESİN ORTAMLARINDA IN VITRO ÇOĞALTIMI 11.08.2015
1004 1004 EYÜP YAŞAR SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ TUBİFEKS(TUBİFEX TUBİFEX) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILAN FARKLI ZEMİNLERİN BİOMAS ARTIŞINA ETKİSİ 11.08.2015
1003 1003 GİZEM AYGÜN BİYOLOJİ BİTKİ BÜYÜME DÜZENLEYİCİLERİNİN ANTHURIUM ANDREANUM L TÜRÜNÜN İKİ ÇEŞİDİNİN MİKROÇOĞALTIMI ÜZERİNDE ETKİLERİ 11.08.2015
1002 1002 AYŞE ÖYKÜ ERDOĞMUŞ BAHÇE BİTKİLERİ KAPYA BİBERİNDE BAZI HASAT SONRASI UYGULAMALARIN DEPOLAMA KALİTESİNE ETKİLERİ 11.08.2015
1001 1001 EMEL UZUNOĞLU BAHÇE BİTKİLERİ PİKAN (Carya İllinoensis Kosch.) ÇEŞİTLERİNİN BAZI POMOLOJİK ÖZELLİKLERİ İLE AROMATİK BİLEŞENLERİNİN BELİRLENMESİ 11.08.2015
1000 1000 FATİH EKER SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ FARKLI PAKETLEME MATERYALLERİ İLE PAKETLENEN SEBZELİ VE MARİNE AHTAPOT (OCTOPUS VULGARİS CUVİER, 1797) SALATALARININ RAF ÖMÜRLERİNİN BELİRLENMESİ 11.08.2015
999 999 PELİN ÇAMOĞLU BAHÇE BİTKİLERİ BAZI TURUNÇGİL TÜR VE ÇEŞİTLERİNİN YAPRAK UÇUCU YAĞ BİLEŞENLERİNİN BELİRLENMESİ 11.08.2015
998 998 NİHAN KÖRPE TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA AÇIK KANAL VE BORULU ŞEBEKELERDE SULAMA YAPAN ÇİFTÇİLERİN SULAMA UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 14.07.2015
997 997 ELİF TUĞRAN ZOOTEKNİ BAZI KORELASYON KATSAYILARININ 1.TİP HATA VE TESTİN GÜCÜ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 10.07.2015
996 996 SEMRA MUTLU MATEMATİK σ-ASAL HALKALARDA σ-LİE İDEALLER 10.07.2015
995 995 HASAN YILDIZ BİYOLOJİ HAM DERİLER İLE ISLATMA VE YUMUŞATMA SIVILARINDA BAKTERİYAL ARKEYAL VE FUNGAL ÇEŞİTLİLİĞİN 16S/18S rRNA HEDEFLİ MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ 3.07.2015
994 994 SAMET GÜREL BİTKİ KORUMA DÜZCE İLİ FINDIK BAHÇELERİNDEKİ ENTOMOPATOJEN NEMATOD FAUNASININ BELİRLENMESİ VE FINDIK KURDU’NA (Curculio nucum L.) (Col: Curculionidae) KARŞI LABORATUVARDA ETKİNLİKLERİNİN
ARAŞTIRILMASI
3.07.2015
993 993 MEHMET ŞERAFEDDİN SOLAK BİYOLOJİ SACCHAROMYCES CEREVISIAE MAYA TÜRÜNDE NTH1 GENİNİN GENETİK DÜZENLENMESİ 30.06.2015
992 992 GÜLSÜM PALACIOĞLU BİTKİ KORUMA FARKLI ÇİÇEKLENME DÖNEMİNDE Fusarium culmorum’a KARŞI APILAN
İLAÇLAMANIN HASTALIK GELİŞİMİ VE TANE TUTUMUNA ETKİSİ
30.06.2015
991 991 AHMET KAYNAK BİYOMÜHENDİSLİK VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ GIDA PATOJENLERİNİN TESPİTİ İÇİN FLORESAN TEMELLİ EKONOMİK DNA TEST YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 25.06.2015
990 990 GÜRKAN ALİ YAZICI SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ MARMARA DENİZİ'NDE BENEKLİ HANİ BALIĞI'NIN (Serranus hepatus LİNNAEUS, 1758) DAĞILIMI VE BİYOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİ 25.06.2015
989 989 HATİCE IŞIK SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ FARKLI YOĞUNLUKTAKİ ULTRASONUN VAKUM AMBALAJLANMIŞ SARDALYA (Sardina pilchardus) BALIĞININ BAZI KALİTE KRİTERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 25.06.2015
988 988 SİBEL ATAK BİYOLOJİ BALIKLARIN MİKROHABİTAT KULLANIMI ÜZERİNE BARAJLARIN ETKİLERİ 25.06.2015
987 987 ORHAN TURAN GIDA MÜHENDİSLİĞİ FARKLI KONSERVE GIDALARDA BİSFENOL A (BPA), BİSFENOL A DİGLİSİDİL ETER (BADGE) VE TÜREVLERİNİN BELİRLENMESİ 19.06.2015
986 986 SELİN EZGİ YOLCU TARLA BİTKİLERİ ÇANAKKALE SULU KOŞULLARINDA BAZI ŞEKER SORGUM ÇEŞİTLERİNİN YEŞİL OT VE BİYOENERJİ VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ 11.06.2015
985 985 EDA DÖĞENCİ MATEMATİK TOPOLOJİDE AYIRMA ÖZELLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 9.06.2015
984 984 GÖKHAN SUBAKAN SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ ÇANAKKALE KIYILARINDA GALSAMA
AĞLARINA YAKALANAN BAZI ÖNEMLĠ
BALIK TÜRLERĠNĠN SEÇĠCĠLĠĞĠ
11.05.2015
983 983 NERGİZ SOYTAŞ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ HUMİK ASİT KATKILI YEMLERLE BESLENEN LEVREK (Dicentrarchus labrax) BALIĞINDA Amyloodinium sp. ENFESTASYONUNUN YAŞAMA ORANI VE BAZI KAN PARAMETRELERİNE ETKİSİ 27.04.2015
982 982 AYNUR SU JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ ANADOLU PLAKASI ALTINDA SK(K)S
AYRIMLAŞMASI GÖZLEMLERİNDEN
SİSMİK ANİZOTROPİ
27.04.2015
981 981 ALEV ÇAĞLA UZUN EKER ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ  ZEYTİN KARASUYUNUN ARDIŞIK KESİKLİ ANAEROBİK REAKTÖRLER İLE ARITILABİLİRLİĞİNDE UYGUN ÖN ARITIM METODUNUN BELİRLENMESİ 27.04.2015
980 980 UĞUR ŞİMDİ TARIM EKONOMİSİ ORGANİK TARIM YAPAN ÜRETİCİLERİN MEVCUT TARIM POLİTİKALARINDAN FAYDALANMA DÜZEYİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ:
İZMİR İLİ SEFERİHİSAR İLÇESİ ÖRNEĞİ
27.04.2015
979 979 RAHMİ KAFADAR TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA LANDSAT 8 VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YARDIMIYLA POTANSİYEL TARIM ALANLARININ BELİRLENMESİ: GÖKÇEADA ÖRNEĞİ 20.03.2015
978 978 İKBAL TATAR BAHÇE BİTKİLERİ ORGANİK BROKOLİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI DİKİM ZAMANLARININ TOHUM VERİMİ VE KALİTESİNE ETKİSİ 20.03.2015
977 977 NURAY RODOPLU BAHÇE BİTKİLERİ FİDANCILIKTA FARKLI DÜZEYLERDE ORANSAL NEM KAYBINA UĞRATILMIŞ ÜRETİM MATERYALLERİNİN GELİŞİM VE CANLILIK POTANSİYELLERİNİN BELİRLENMESİ 13.03.2015
976 976 ESRA RÜVEYDA ÖRNEK BAHÇE BİTKİLERİ DOĞAL KAPLAMA UYGULAMALARININ BAZI NEKTARİN ÇEŞİTLERİNDE DEPOLAMA SÜRESİNCE MEYVE KALİTESİNE ETKİLERİ 6.03.2015
975 975 MUHAMMET İKBAL TOPÇU JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ KARGI (ÇORUM) HİDROELEKTRİK SANTRALİ İNŞAATINDAN KAYNAKLANAN SIVILAŞMA RİSKİNİN TESPİTİ 27.02.2015
974 974 İBRAHİM DENİZ BİYOLOJİ ALLIUM CEPA L. VE VICIA FABA L.TÜRLERİNDE BİR BİTKİ AKTİVATÖRÜNÜN GENOTOKSİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 27.02.2015
973 973 MERYEM SEZGİN KİMYA ANYONİK VE KATYONİK TÜRE DÖNÜŞEBİLEN BENZİMİDAZOL-FLOREN POLİMERLERİNİN SENTEZİ VE UYGULAMALARI 20.02.2015
972 972 RABİA VODİNA BİYOLOJİ ALLIUM CEPA L. VE VICIA FABA L. TÜRLERİNDE BİGA KOCABAŞ ÇAYI SUYUNUN GENOTOKSİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 20.02.2015
971 971 EMİNE SÜRÜCÜ TARLA BİTKİLERİ ÇANAKKALE’NİN FARKLI YÖRELERİNDEN TOPLANAN SARI KANTARON (Hypericum perforatum L.) BİTKİSİNİN BOYAR MADDE İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ 19.02.2015
970 970 NİLGÜN GÜLCÜ BİTKİ KORUMA YEŞİLKURT Helicoverpa armigera HÜBNER (Lepidoptera: Noctuidae)’NIN MÜCADELESİNDE ENTOMOPATOJEN NEMATODLARIN KULLANIM OLANAKLARI 19.02.2015
969 969 GİZEM GÜNGÖR KİMYA ORTAMA DUYARLI FİTAJEL TEMELLİ KOMPOZİT HİDROJELLERİN TASARIMI VE RENK SİNYALİZASYONU ÇALIŞMALARINDAKİ KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI 19.02.2015
968 968 REYHAN KAĞIT KİMYA ARENSÜLFONAT-SCHIFF BAZI LİGANTLARI İÇEREN GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE KATALİTİK UYGULAMALARI 19.02.2015
967 967 ERHAN TİRYAKİ FİZİK YALITKAN FİLMLERİN YANSIMA SPEKTRUMU KULLANILARAK GABOR DALGACIĞI İLE KIRILMA İNDİSİNİN BELİRLENMESİ 19.01.2015
966 966 BÜŞRA ÇIRPAR MATEMATİK KONTAK GEOMETRİDE EĞRİLERİN VARYASYON HESABI 12.02.2015
965 965 BELGİN KAÇAR JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ GÜRE (BALIKESİR) JEOTERMAL ALANININ JEOLOJİSİ, HİDROJEOKİMYASI VE AKTİF TEKTONİK ÖZELLİKLERİ 12.02.2015
964 964 ESEN GEREN BİYOLOJİ BAZI İMİN BİLEŞİKLERİNİN ANTİMUTAJENİK AKTİVİTELERİNİN AMES TESTİ İLE ARAŞTIRILMASI 12.02.2015
963 963 HİLAL ÇEKİÇ BİTKİ KORUMA BAZI BİTKİ EKSTRAKTLARININ BAKLA YAPRAKBİTİ Aphis fabae Scopoli 1763 (Hemiptera:Aphididae) ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ 6.02.2015
962 962 NURDAN TEPEOVA BİYOLOJİ ÇANAKKALE’DE DAĞILIŞ GÖSTEREN
PSEUDEPIDALEA VARIABILIS (ANURA: BUFONIDAE)
POPULASYONLARINDA PLAZMA BİYOKİMYASINA AİT PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ
6.02.2015
961 961 HİDAYET ÇALIŞKAN MADEN MÜHENDİSLİĞİ KUMLAMA İŞLEMİNİN CAM KÜRESİNİN TANE ŞEKLİNE, YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE VE FLOTASYON DAVRANIŞI ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 27.01.2015
960 960 MÜGE DUYSAK SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER ÇİNKO NANOPARTİKÜLLERE (Zn-NP) MARUZ BIRAKILAN TİLAPİA (Oreochromis niloticus) BALIĞININ FARKLI ORGANLARINDA OKSİDATİF STRES DUYARLILIĞININ BELİRLENMESİ 20.01.2015
959 959 FETTAH GÜNDÜZ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ORTA KARADENİZ BÖLGESİ (YAKAKENT-SAMSUN) DENİZ SALYANGOZLARININ (Rapana venosa, Valenciennes, 1846) ÜREME ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 20.01.2015
958 958 ŞAHİN KÖK BİTKİ KORUMA ÇANAKKALE İLİ APHIDOIDEA (YAPRAK BİTLERİ) ÜSTFAMİLYASI ÜZERİNE FAUNİSTİK ÇALIŞMALAR 20.01.2015
957 957 MELİKE ÖZTÜRK BİYOLOJİ TÜRKİYE DENİZLERİNDEKİ Cladophora Kützing
(CHLOROPHYTA) ÜYELERİNİN SİSTEMATİK KARAKTERİZASYONU
20.01.2015
956 956 ÇAĞLAYAN NEHİR FİZİK SEÇİLEN BAZI ÖRTEN ÇİFT YILDIZ SİSTEMLERİNDE DÖNEM ANALİZİYLE ÖTEGEZEGEN ARAŞTIRILMASI 20.01.2015
955 955 ERDEM AKKUŞ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BALIK LARVALARININ BESLENMESİNDE KULLANILAN ARTEMİA (Artemia sp.) NAUPLİLERİNİN YAĞ ASİDİ KOMPOZİSYONU ÜZERİNDE TİCARİ ZENGİNLEŞTİRİCİLERİN ETKİSİ 16.01.2015
954 954 ONUR KIZILDAĞ TARIM MAKİNALARI TARIMSAL İŞLETMELERDE KULLANILAN SULAMA MAKİNALARI VE SİSTEMLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE GENEL SORUNLARININ BELİRLENMESİ 14.01.2015
953 953 İRFAN SELÇUK YAZICI SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER FARKLI PROBİYOTİK KATKILARININ SUBLETAL SU SICAKLIĞINDAKİ GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARININ (Oncorhynchus mykiss) BÜYÜME VE SAĞLIK KARAKTERİSTİKLERİNE ETKİSİ 14.01.2015
952 952 ESENGÜL ÖZDEMİR BİTKİ KORUMA BAZI BİTKİSEL UÇUCU YAĞLARIN KÖK-UR NEMATODU Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) (Nemata: Meloidogynidae) ÜZERİNDE ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ 9.01.2015
951 951 DURMUŞ ALİ TUNCA SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER ERMENEK BARAJI'NIN SU ÜRÜNLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 21.11.2014
950 950 EMİR SEZEN BAHÇE BİTKİLERİ FARKLI KIŞ BUDAMA DÖNEMLERİ VE YAZ BUDAMASI UYGULAMALARININ YALOVA İNCİSİ ÜZÜM ÇEŞİDİNİN VERİM VE KALİTESİNE OLAN ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ 06.11.2014
949 949 MİNE TİRYAKİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ SARIÇAY'IN (ÇANAKKALE) PALEOTAŞKIN ANALİZİ VE TAŞKIN ALANLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE HARİTALANMASI 30.10.2014
948 948 HASAN ÖZ ZOOTEKNİ SAKIZ KOYUNLARI İÇİN DOĞRUSAL TİP DEĞERLENDİRME YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 24.10.2014
947 947 SEVİL KARAGÖZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ  "YEŞİL BİNA UYGULAMALARI" BAĞLAMINDA ÇANAKKALE İLİ İÇERİSİNDEKİ ÖRNEK BİR KONUTUN DEĞERLENDİRİLMESİ 24.10.2014
946 946 TÜRKER YAPAN FİZİK FOTOVOLTAİK GÜNEŞ GÖZESİ UYGULAMALARI İÇİN  Cd1-xZnxS İNCE FİLMLERİNİN BÜYÜTÜLMESİ VE KARAKTERİZASYONU 24.10.2014
945 945 DAMLA İSKENDERKAPTANOĞLU KİMYA DİTİYENİLPİROL TABANLI FOTO VE ELEKTRO AKTİF YENİ BİLEŞİKLERİN TASARIMI, SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİ 24.10.2014
944 944 AYSUN DEĞİRMENCİ KİMYA LÜMİNESANS YENİ İKİ BİLEŞİĞİN 1,3-DİPOLAR AZİT ALKİN SİKLOKATILMA TEPKİMESİ İLE SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİ 16.10.2014
943 943 GİZEM YAZICI TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME KADMİYUM BİRİKİMİ ÜZERİNE MARUL (LACTUVA SATİVA) BİTKİSİNDE İNDOL ASETİK ASİDİN ETKİSİ 16.10.2014
942 942 AYKUT YOLDAŞ KİMYA KARBORAN VE İMİDAZOFENANTROLİN BİRİMLERİNİ İÇEREN YENİ İKİ BİLEŞİĞİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİ 16.10.2014
941 941 DİLEK ÖZİPEK DONDURAN GIDA MÜHENDİSLİĞİ ÜLKEMİZDE İŞLENEN BAZI ÇELTİK ÇEŞİTLERİNİN KALİTE VE BİYOAKTİF ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 19.09.2014
940 940 NURAN AKPINAR  SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ FARKLI SALAMURA KONSANTRASYONLARI VE SÜRELERİNDE HAZIRLANAN SICAK DUMANLANMIŞ GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARIN BESİN DEĞERİ VE DUYUSAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 19.09.2014
939 939 EKREM AKBUGA MATEMATİK RHEONOMİC MEKANİK SİSTEMLERE AİT HAREKET DENKLEMLERİNİN ELDE EDİLMESİ 15.08.2014
938 938 LÜTFULLAH BİLAL KORKMAZ MATEMATİK KOMPLEKS LİFLENMİŞ MANİFOLDLAR ÜZERİNDE HAREKET DENKLEMİNİN ELDE EDİLMESİ 15.08.2014
937 937  CENAN ERKAL JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ TAŞ OCAĞI PATLATMALARININ YEREL ZEMİN KOŞULLARINA BAĞLI YANAL DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ 15.08.2014
936 936 SAMET ŞAHİN JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ GEDİZ GRABENİ ALAŞEHİR BÖLGESİNİN JEOTERMAL POTANSİYELİNİN JEOFİZİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI 12.08.2014
935 935 NURAY ÇAKIROĞLU UZAY BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ A2420 GALAKSİ KÜMESİNİN XMM-NEWTON VERİ ANALİZİ 12.08.2014
934 934 NAZLI İDİL DÖNMEZ TARLA BİTKİLERİ GÜNEY MARMARA SULU KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN MISIRDA ÇİFTLİK GÜBRESİ KULLANIMININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ 12.08.2014
933 933 EDA HAYTA GIDA MÜHENDİSLİĞİ  ELEKTROLİZE SUYUN KİRAZ KALİTESİNE ETKİSİ 12.08.2014
932 932 İBRAHİM ÇÖLGEÇEN GIDA MÜHENDİSLİĞİ  KİRAZIN RAF ÖMRÜNÜN ARTTIRILMASINDA KLORDİOKSİT UYGULAMASININ ETKİNLİĞİ 12.08.2014
931 931 UĞUR YENER GIDA MÜHENDİSLİĞİ  AKTİF VE AKILLI AMBALAJLAMA TEKNOLOJİLERİNE TÜKETİCİ BAKIŞININ REGRESYON AĞACI VE ÇOKLU UYUM ANALİZİ TEKNİĞİYLE BELİRLENMESİ 12.08.2014
930 930 SUZAN YANIK KİMYA NAPROKSEN'İN VOLTAMETRİ VE YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ (HPLC) TEKNİKLERİ İLE İLAÇ DOZAJ FORMLARINDAN MİKTARININ BELİRLENMESİ 12.08.2014
929 929 SEFA AKSU TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA GÜBRE İŞLETİM PLANLAMASINDA UZAKTAN ALGILAMA CBS VE YÜZEY İSTATİSTİĞİ YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI: GÜMÜŞÇAY BELDESİ UYGULAMA ÖRNEĞİ 12.08.2014
928 928 SEDAT ÇANKAYA TARLA BİTKİLERİ  SIVI ÇİFTLİK GÜBRESİ UYGULAMALARININ DOĞAL MERANIN BOTANİK KOMPOZİSYONU, OT VERİMİ VE KALİTESİNE ETKİLERİ 12.08.2014
927 927 GÜLİZ KIY FİZİK N BOYUTLU EVREN MODELİ İÇİN ENERJİ MOMENTUM PROBLEMİNİN ARAŞTIRILMASI 12.08.2014
926 926 ATA AKSU  SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ FARKLI BALIK SEPETLERİNDE GİRİŞ ŞEKİLLERİNİN AV VERİMİNE ETKİSİ 12.08.2014
925 925 TALİP İBİN  SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ FARKLI BALIK SEPETLERİNİN HAYALET AVCILIK ÜZERİNE ETKİLERİ 12.08.2014
924 924 TUĞBA HABİBOĞLU BİYOLOJİ GÖKÇEADA (ÇANAKKALE, TÜRKİYE)'DA YAŞAYAN NATRİX NATRİX (LINNAEUS, 1758) POPULASYONU ÜZERİNDE MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR 12.08.2014
923 923 OYA TOPÇU BİYOLOJİ GÜNEYBATI ANADOLU CİVARINDA DAĞILIŞ GÖSTEREN HEMIDACTYLUS TURCICUS (LINNAEUS, 1758)(SAURIA: GEKKONIDAE) POPULASYONU ÜZERİNDE MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR 12.08.2014
922 922 OSMAN ÇOTUKER ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ  ÇANAKKALE İLİNİN HAVA KALİTESİNİN İNORGANİK KİRLETİCİLER VE METEOROLOJİK PARAMETRELER AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI 12.08.2014
921 921 ZİŞAN HÜRİYET GIDA MÜHENDİSLİĞİ SOĞUK PRESTEN ÇIKAN KAPYA BİBER TOHUMU UNLARINDAN PROTEİN İZOLASYONU VE FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 12.08.2014
920 920 BURAK ÖZDEMİR BİYOLOJİ KİTOSAN UYGULAMASININ IN VİVO VE IN VİTRO OLARAK YETİŞTİRİLEN MENTHA SPİCATA L. VE MENTHA ARVENSİS L. TÜRLERİNDE ANTİOKSİDANT ENZİMLER ÜZERİNE ETKİLERİNİN SPEKTROFOTOMETRİK VE ELEKTROFORETİK OLARAK SAPTANMASI 12.08.2014
919 919 ASLI DEMİRKOL GIDA MÜHENDİSLİĞİ PORTAKAL ATIĞINDAN MİKROORGANİZMALAR KULLANILARAK DOĞAL AROMA MADDELERİNİN ÜRETİMİ VE OPTİMİZASYONU 12.08.2014
918 918 SEVAL MOROĞLU BİYOLOJİ METİL DONÖRLE BESLENEN HAMİLE HAMSTER DİŞİLERDEN DOĞAN YAVRULARIN LOKOMOTOR AKTİVİTE, VÜCUT AĞIRLIĞI VE LEPTİN HORMONUNDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER 12.08.2014
917 917 ZEYNEP KÜBRA ÖZDEMİR SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER KOCABAŞ ÇAY'INDAKİ (ÇANAKKALE) EVSEL VE ENDÜSTRİYEL KİRLİLİĞİN TATLI SU KEFALİ (LEUCİSCUS CEPHALUS L.,1758)ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN BİYOMARKIRLAR KULLANILARAK ARAŞTIRILMASI 12.08.2014
916 916 GÖKHAN BAŞTUĞ BİTKİ KORUMA ÇANAKKALE İLİ COCCİNELLİDAE (GELİN BÖCEKLERİ) FAMİLYASI ÜZERİNE FAUNİSTİK ÇALIŞMALAR 12.08.2014
915 915 SEMİH ÖZTÜRK FİZİK ATMOSFERİK HABERLEŞME SİSTEMLERİ İÇİN OPTİK ANTEN TASARIMI 12.08.2014
914 914 BEGÜM GEZER BİTKİ KORUMA ÇANAKKALE İLİ MEYVE ALANLARINDA ZARARLI BAKLAZINNI (EPİCOMETİS (=TROPİNOTA) HİRTA(PODA) (COLEOPTERA: SCARABAEİDAE)'NIN YAKALANMASINDA FARKLI TUZAKLARIN ETKİSİNİN BELİRLENMESİ 12.08.2014
913 913 SEYDA GÖKDAĞ BİTKİ KORUMA ÇANAKKALE İLİ ISPANAK ÜRETİM ALANLARINDA GÖRÜLEN VİRAL HASTALIKLAR 12.08.2014
912 912 SERDAR ÖZTÜRK ZOOTEKNİ KEÇİ VE KOYUNLARDA TAHTA, KAUÇUK VE IZGARA ZEMİN TERCİHİ 12.08.2014
911 911 FAHRİYE SEVEN KİMYA KRİYOJELLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE BAZI UYGULAMALARI 12.08.2014
910 910 AYŞEN UYGUR GIDA MÜHENDİSLİĞİ INFRARED (KIZILÖTESİ) UYGULAMASININ KETEN TOHUMUNUN KİMYASAL VE DUYUSAL ÖZELLİKLERİ İLE SİYANOJENİK GLUKOZİD İÇERİĞİNE ETKİSİ VE İŞLENMİŞ KETEN TOHUMUNUN TARHANADA KULLANIMI 12.08.2014
909 909 ALİ KARANFİL BİTKİ KORUMA ÇANAKKALE İLİNDE MARUL MOZAİK VİRÜSÜ (LETTUCE MOSAİC VİRUS; LMV) İZOLATLARININ TANILANMASI VE KARAKTERİZASYONU 12.08.2014
908 908 NUR BERRAK ÖZER  SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ GÖKÇEADA SIĞ SULARINDA SYMPHODUS ROSTRATUS (BLOCH, 1791)'UN DAĞILIMI VE BÜYÜME ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 18.07.2014
907 907 GÜLŞAH DURAK JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ GÖKÇEADA (ÇANAKKALE) TERSİYER BİRİMLERİNİN ANA KAYA KARAKTERİZASYONU VE HİDROKARBON POTANSİYELİ 18.07.2014
906 906 EZGİ MONCAL KİMYA BİS BİGİNELLİ DİHİDROPİRİMİDİNLERİN ASİT KATALİZLİ ORTAMDA TEK KAP YÖNTEMİYLE SENTEZİ 18.07.2014
905 905 GÜLEN ATİYE ORGAN KİMYA ÇİNKO BORAT' IN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU 18.07.2014
904 904 KAMİL KELLECİOĞLU BAHÇE BİTKİLERİ BURSA KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN SANTA MARIA ARMUT ÇEŞİDİNİN HASAT OLGUNLUK ZAMANININ SAPTANMASI 18.07.2014
903 903 TUĞBA TOÇAN BİTKİ KORUMA TEBUCONAZOLE'UN İN VİTRO KOŞULLARDA FUSARİUM CULMORUM'UN GELİŞİMİNE VE KONİDİ ÇİMLENMESİNE ETKİLERİNİN SAPTANMASI 18.07.2014
902 902 ÇİLEM ÖZAYAZ BİYOLOJİ ORIGANUM VULGARE, ORIGANUM MAJORANA TÜRLERİNDE FARKLI KURUTMA TEKNİKLERİNİN PROTEİN, FENOLİKLER VE PEROKSİDAZ ENZİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ 18.07.2014
901 901 ZEKİYE FULYA YETGİN KİMYA METİL VE HİDROKSİL GRUPLARI İÇEREN İMİN POLİMERLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU 18.07.2014
900 900 FATMANUR USLU DURAN BAHÇE BİTKİLERİ FARKLI KİRAZ ÇEŞİTLERİNE UYGULANAN BAZI BÜYÜMEYİ DÜZENLEYİCİ MADDELERİN ÇİÇEKLENME VE MEYVE TUTUMU ÜZERİNE ETKİLERİ 18.07.2014
899 899 BAHADIR RIFAT YALÇIN SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ CICHLIDAE FAMİLYASINA AİT DÖRT BALIK TÜRÜNÜN (IODOTROPHEUS SPRENGERAE, LABİDOCHROMİS CAERULEUS, CYRTOCARA MOORİİ, METRİACLİMA ESTHERAE) ERKEN DÖNEM GELİŞİMİNİN İNCELENMESİ 15.07.2014
898 898 ALİ RAHMİ FIRAT BİYOLOJİ TÜRKİYE DENİZLERİNDE BULUNAN CERAMİUM ROTH (RHODOPHYTA) ÜYELERİNİN SİSTEMATİK KARAKTERİZASYONU 15.07.2014
897 897 KÜBRA SÜMERBAŞ FİZİK KAN LEKESİNİN YAŞ TAYİNİNDE ŞEKER FAKTÖRÜNÜN ETKİSİNİN SPEKTRAL OLARAK BELİRLENMESİ 15.07.2014
896 896 SALİH CAN SUNER KİMYA ANTİBAKTERİYEL POLİ(LAKTİK ASİT) HAZIRLANMASI 08.07.2014
895 895 TOLGA UYSAL KİMYA ÇANAKKALE (TÜRKİYE) VE İLÇELERİNDEKİ AÇIK VE KAPALI YÜZME HAVUZLARINDA BAZI SU KALİTE PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ 03.07.2014
894 894 HALİT TOPRAK FİZİK N BOYUTLU KALUZA-KLEİN EVRENİ İÇİN GENEL RELATİVİTE VE TELEPARALLEL GRAVİTASYON TEORİSİNDE ENERJİ MOMENTUMUN YERELLEŞTİRİLMESİ PROBLEMİ 03.07.2014
893 893 SEMİH KALE  SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ GÖKÇEADA SIĞ SULARINDA BULUNAN SPARIDAE AİLESİNE AİT GENÇ BALIK TÜRLERİNİN DAĞILIMLARININ CBS İLE MODELLENMESİ 03.07.2014
892 892 SEÇKİN AKIN SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ MERCAN BALIĞI (PAGELLUS ACARNE)' NIN STOK YOĞUNLUĞUNUN BELİRLENMESİ 03.07.2014
891 891 ALPARSLAN ASLAN  SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ KUZEY EGE DENİZİ'NDE DİP PARAGAT TAKIMLARININ AVCILIĞINDA KULLANILAN FARKLI YEMLERİN AV VERİMİ VE AV KOMPOZİSYONU ÜZERİNE ETKİSİ 03.07.2014
890 890 SİNAN UZUNDUMLU SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER MEZBAHA ATIK SU ARITIM TESİSİNDE SU KALİTESİ PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ (BALIKESİR - GÖNEN) 03.07.2014
889 889 SİNAN AKSOY FİZİK HİPERBOLİK KOSİNÜS İÇEREN GENELLEŞTİRİLMİŞ BAZ FONKSİYONLARININ ATOM HESAPLAMALARINDA KULLANILMASI 03.07.2014
888 888 MERVE BAYRAK BAHÇE BİTKİLERİ BAZI KAYISI ÇEŞİTLERİNDE ÇİÇEK TOMURCUĞU DÖKÜMLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR 03.07.2014
887 887 ŞEBNEM GÜNEŞ BİYOLOJİ APOMİKT VE SEKSÜEL BOECHERA TÜRLERİNDE DNA METİLTRANSFERAZ GENLERİNİN MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU 13.06.2014
886 886 DİDEM TÜRE BİYOLOJİ ARABİDOPSİS THALİANA TÜRÜNDE ÇELTİK OSG1 GENİ BENZERLERİNİN ARAŞTIRILMASI 13.06.2014
885 885 HASAN UZKUÇ GIDA MÜHENDİSLİĞİ KEÇİ PEYNİRİNİN BAZI KALİTE KRİTERLERİ ÜZERİNE HIZLI OLGUNLAŞTIRMANIN ETKİLERİ 16.05.2014
884 884 GÖNÜL SELİN SAVAŞKAN MATEMATİK ZAMAN SKALASINDA DİNAMİK DENKLEMLERİN SALINIM TEORİSİ ÜZERİNE 25.04.2014
883 883 SEDA SERBEST BİYOLOJİ ALPHA-CYPERMETHRİNİN ERKEK SIÇANLARIN ÜREME SİSTEMİNDE EPİDERMAL BÜYÜME FAKTÖRÜ RESEPTÖRÜ (EGFR)' NÜN DAĞILIMI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 07.03.2014
882 882 ELİF KARABIYIK KİMYA 3,4-ETİLENDİOKSİTİYOFEN (EDOT) İÇEREN YENİ BİR DONÖR AKSEPTÖR POLİMER SENTEZİ VE ELEKTROKROMİK UYGULAMALARI 07.03.2014
881 881 EVREN TAN KİMYA İMİNOPODAND VE GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, YAPILARININ AYDINLATILMASI 07.03.2014
880 880 ŞEBNEM BENDER TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME EVSEL ORGANİK ATIKLARINDAN YENİ BİR YÖNTEMLE KOMPOST OLUŞTURULMASI VE BU KOMPOSTUN BİBER VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ 07.03.2014
879 879 BUKET ÖZKAL BİYOLOJİ BİYOTİK STRESİN (PHELİIPANCHE AEGYPTİACA) BİTKİ AKTİVATÖRLERİ UYGULANAN DOMATES BİTKİSİNDE BİYOKİMYASAL VE FİZYOLOJİK ETKİLERİ 07.03.2014
878 878 MUSTAFA EMİR CİLASIN  SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ ÇANAKKALE KIYILARINDA KULLANILAN FANYALI DİP AĞLARININ AV VERİMİ VE SEÇİCİLİĞİ 07.03.2014
877 877 SEDAT AVCI FİZİK FERROELEKTRİK SIVI KRİSTAL KARIŞIMLARINDAKİ SMEKTİK FAZ GEÇİŞİ SIRASINDA EĞİM AÇISI VE KENDİLİĞİNDEN KUTUPLANMANIN SICAKLIK BAĞIMLILIĞININ BELİRLENMESİ 07.03.2014
876 876 BETÜL KANAT BİYOLOJİ GÜNEYBATI ANADOLU CİVARINDA DAĞILIŞ GÖSTEREN HEMIDACTYLUS TURCICUS (LINNAEUS, 1758) (SAURIA: LACERTILIA: GEKKONIDAE) ÖRNEKLERİNDE YAŞ TAYİNİ 07.03.2014
875 875 EMİNE GÜNAY GIDA MÜHENDİSLİĞİ FARKLI LAKTASYON EVRELERİNDE TÜRK SAANEN, MALTIZ VE KIL KEÇİSİ SÜTLERİNİN VİTAMİN, AMİNOASİT VE MİNERAL MADDE PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ 07.03.2014
874 874 MURAT DEMİRTAŞ FİZİK BAZI MADDE FORMLARININ LYRA GEOMETRİDE İNCELENMESİ 07.03.2014
873 873 GÖZDE AKYÜZ BİTKİ KORUMA ELMA YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILAN BAZI PESTİSİTLERİN UYGULAMA SONRASI KALINTI ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ 28.02.2014
872 872 EMEL SEVGİ ARSUNAR GIDA MÜHENDİSLİĞİ KAPYA BİBER TOHUMUNDAN SOĞUK PRESLEME İLE YAĞ ELDESİNİN OPTİMİZASYONU VE ÜRÜN KARAKTERİZASYONU 28.02.2014
871 871 ELİF KARABACAK FİZİK SEÇİLMİŞ BİRKAÇ RS CVN TÜRÜ AKTİF ÇİFT SİSTEMİN DÖNEM DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ 28.02.2014
870 870 ESRA DEMİRBİLEK KİMYA İSONİAZİD' İN POLİ (P-AMİNOBENZEN SÜLFONİK ASİT)-MODİFİYE CAMSI KARBON ELEKTROTTA İLAÇ DOZAJ FORMLARINDAN MİKTARININ BELİRLENMESİ 28.02.2014
869 869 LÜTFÜ TÜRKER BAHÇE BİTKİLERİ SOFRALIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE FARKLI DÜZEYLERDEKİ KOLTUK ALMA UYGULAMALARININ VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ. 28.02.2014
868 868 OSMAN ODABAŞI  SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ ÇANAKKALE BÖLGESİNDE KULLANILAN PARAGAT TAKIMLARINDA HEDEF DIŞI AV KOMPOZİSYONUNUN ARAŞTIRILMASI 21.02.2014
867 867 BURÇİN SOYLU BİTKİ KORUMA  ÇANAKKALE İLİ EV BAHÇELERİNDE YETİŞTİRİLEN SOĞANLI SÜS BİTKİLERİNDE HIYAR MOZAİK VİRÜSÜ'NÜN SEROLOJİK VE MOLEKÜLER TEŞHİSİ 21.02.2014
866 866 SEDA MUŞDAĞI BİTKİ KORUMA ÇANAKKALE İLİ LAHANA EKİM ALANLARINDAKİ KİST NEMATODU TÜRLERİNİN (HETERODERA SPP.)TESPİT EDİLMESİ 21.02.2014
865 865 OĞUZHAN ÇELİK MATEMATİK FİNSLER MANİFOLDLARI ÜZERİNDEKİ MEKANİK SİSTEMLERİN ANALİZİ 21.02.2014
864 864 SELİN DEMİRMEN KİMYA PİRİDİL-BENZİMİDAZOL LİGANTLARI İÇEREN METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE KATALİTİK ÖZELLİKLERİ 21.02.2014
863 863 BUKET YILMAZ MATEMATİK SİLİNDİRİK KOORDİNATLARDA ELASTİK DALGA DENKLEMLERİNİN SONLU FARK METODUNU KULLANILARAK NÜMERİK ÇÖZÜMLENMESİ 21.02.2014
862 862 DEMET ÇALIŞKAN FİZİK LAZER İLE HAVADA OLUŞTURULAN PLAZMA İÇİNDEKİ BİLEŞENLERİN HIZLARININ BELİRLENMESİ 21.02.2014
861 861 GÜLDEN TEKİN BAHÇE BİTKİLERİ ÇANAKKALE YÖRESİNDE BULUNAN YAŞLI KİRAZ AĞAÇLARININ BAZI BİTKİSEL VE POMOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 21.02.2014
860 860 ZEYNEP BAŞ KİMYA PARASETAMOLUN POLİ(P-AMİNOBENZEN SÜLFONİK ASİT)-MODİFİYE CAMSI KARBON ELEKTROTTA İLAÇ FORMLARINDAN MİKTARININ BELİRLENMESİ 21.02.2014
859 859 ÇİĞDEM DEMİRTAŞ KİMYA FENAZOPRİDİN HİDROKLORÜR'ÜN POLİ (P-AMİNOBENZEN SÜLFONİK ASİT)-MODİFİYE CAMSI KARBON ELEKTROTTA İLAÇ DOZAJ FORMLARINDAN MİKTARININ BELİRLENMESİ 21.02.2014
858 858 GÜZİN GÜL  SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ SAROZ KÖRFEZİ'NDE (KUZEY EGE DENİZİ) MERCAN BALIKLARININ (PAGELLUS BOGARAVEO, PAGELLUS ACARNE, DENTEX MAROCCANUS) YAŞ VE BÜYÜMESİ 21.02.2014
857 857 CİHAN ARI ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ  DEĞİŞKEN KİMYASAL KOŞULLAR ALTINDA PİRİT MİNERALİ İLE KROM (VI) İNDİRGENME REAKSİYONUNA EDTA VE SİTRAT LİGANDLARININ ETKİSİ: REAKSİYON MEKANİZMASININ TESPİTİ VE KİNETİK MODELLEME 21.02.2014
856 856 MÜGE TAŞDELEN JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ AVCILAR-GÜRE KUZEYİNİN JEOLOJİSİ VE PETROGRAFİSİ (BALIKESİR) 21.02.2014
855 855 GÖZDE TURHAN BİYOLOJİ HAM DERİLERDEN İZOLE EDİLEN HALOFİLİK ARKELERİN FİLOGENETİK OLARAK TANIMLANMASI VE LİPOLİTİK AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI 14.02.2014
854 854 SERHAT ÖZDEMİR MATEMATİK REGÜLER TURNUVA MATRİSLERİ VE KAREKÖKLERİ 14.02.2014
853 853 ZAHİDE YAPUCU FİZİK ABELL 3822 VE ABELL 550 GALAKSİ KÜMELERİNİN XMM-NEWTON VERİ ANALİZİ 14.02.2014
852 852 DİDEM ERDOĞAN BİYOLOJİ ÇANAKKALE'DE DAĞILIŞ GÖSTEREN NATRIX NATRIX (SQUAMATA: NATRICIDAE) POPULASYONLARINDA PLAZMA BİYOKİMYASINA AİT PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ 14.02.2014
851 851 MUHAMMED FARUK YILDIRIM FİZİK A VE W TÜRÜ DEĞEN ÇİFT YILDIZLARDA YÖRÜNGE DÖNEM DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ 14.02.2014
850 850 DİLŞAH ÖZDAMAR BİYOLOJİ TRAKYA BÖLGESİ'NDE DAĞILIŞ GÖSTEREN TESTUDO HERMANNI (TESTUDINATA; TESTUDINIDAE ) POPULASYONLARINDA PLAZMA BİYOKİMYASINA AİT PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ 14.02.2014
849 849 FEVZİYE IŞIL MEYDANİ BİYOLOJİ HAM DERİLERDEN İZOLE EDİLEN ARKE İZOLATLARININ FİLOGENETİK OLARAK TANIMLANMASI VE EKSTRASELÜLER PROTEAZ AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ 14.02.2014
848 848 BURAK SAYGILI  SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ KUZEY EGE VE MARMARA DENİZİ'NDEKİ İZMARİT BALIKLARI'NIN (SPİCARA MAENA, SPİCARA SMARİS) OTOLİT ŞEKLİ, YAŞ VE BÜYÜME ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 07.02.2014
847 847 ESRA RUKİYE APAYDIN KİMYA OKSKARBAZEPİNİN POLİ (P-AMİNOBENZEN SÜLFONİK ASİT)-MODİFİYE CAMSI KARBON ELEKTROTTA İLAÇ FORMLARINDAN MİKTARININ BELİRLENMESİ 07.02.2014
846 846 İHSAN BARGAN FİZİK YZ Cnc COŞKUN DEĞİŞENİNİN X-IŞIN TAYF ANALİZİ 07.02.2014
845 845 MUSTAFA KÜRŞAT TETİK BAHÇE BİTKİLERİ SATSUMA MANDARİN ÇEŞİDİNİN GÜMÜLDÜR KOŞULLARINDA MEYVE BÜYÜMESİ VE OLGUNLAŞMASININ BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİYLE BELİRLENMESİ 07.02.2014
844 844 GÖZDE GÜLŞİN BİYOLOJİ MOĞOLİSTAN GERBİLLERİNDE (MERİONES UNGUİCULATUS) BESİN KISITLAMASI SONUCU ÖSTRUS SİKLUSUNDA VE LEPTİN HORMONUNDAKİ DEĞİŞİMLER 31.01.2014
843 843 UFUK ÇEKMEZ BİTKİ KORUMA ÇANAKKALE İLİ MISIR EKİM ALANLARINDA ZARARLI OLAN MISIR KURTLARI (SESAMİA SPP VE OSTRİNİA NUBİLALİS HBN.)'NIN TESPİTİ VE POPÜLASYON GELİŞMESİNİN BELİRLENMESİ 31.01.2014
842 842 AYŞE ÖZEN TARIM EKONOMİSİ AB UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE UYGULANAN KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARINDAKİ DEĞİŞİM VE KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARI KAPSAMINDA HİBE PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: AYDIN İLİ ÖRNEĞİ 28.01.2014
841 841 HALİL CAN ALAK TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME HÜMİK ASİT UYGULAMALARININ ALINABİLİR POTASYUM ÜZERİNE ETKİSİ 28.01.2014
840 840 NURBANU PARTAL BİYOLOJİ KARAMENDERES ÇAYI'NDA İSTİLACI BİR TÜR OLAN CARASSİUS GİBELİO (BLOCH, 1782) TAKSONUNUN DAĞILIMI VE BESLENME EKOLOJİSİ 23.01.2014
839 839 ALPER ÖMER YAŞAR KİMYA AKILLI HİDROJEL VE KOMPOZİTLERİN İÇERİSİNDE METAL NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI VE BUNLARIN HİDROJEN ÜRETİMİNDE KULLANILMASI 25.09.2013
838 838 MUHARREM EMRE ŞAHİN SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER ÇANAKKALE İLİ VE EDREMİT KÖRFEZİ KIYILARININ SIĞ SULARINDA (0,5 - 1 M) BULUNAN PROSOBRANCHIA (MOLLUSCA: GASTROPODA) TÜRLERİ VE EKOLOJİLERİ 24.09.2013
837 837 ALİ KAÇAN BAHÇE BİTKİLERİ ÇANAKKALE YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN BAZI ŞEFTALİ VE NEKTARİN ÇEŞİTLERİNDE AROMATİK MADDELERİN BELİRLENMESİ 20.09.2013
836 836 OSMAN DURAN BAHÇE BİTKİLERİ ÇANAKKALE YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN ELMA ÇEŞİTLERİNDE AROMATİK MADDELERİN BELİRLENMESİ 20.09.2013
835 835 GÜLEN ŞAHİN JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ÇAVDARHİSAR (KÜTAHYA) VE YAKIN CİVARININ GEÇ SENOZOYİK YAŞLI GERİLME DURUMLARI VE AKTİF TEKTONİK ÖZELLİKLERİ 20.09.2013
834 834 AYSUN GÖKDEMİR BAHÇE BİTKİLERİ BEYAZ KOZAK VE MÜŞKÜLE ÜZÜM ÇEŞİDİ KALEMLERİNİN İÇYAPI PARAMETRELERİNDEKİ ZAMANA BAĞLI DEĞİŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ 19.09.2013
833 833 AYÇA TETİK KİMYA İYONİK VE ELEKTRİKSEL ALAN DUYARLI POLİAMFOLİT HİDROJELLERİN TASARIMI VE İLAÇ SALIM ÇALIŞMALARINDAKİ KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI 13.09.2013
832 832 HASAN CAN DEMİRAY TARLA BİTKİLERİ UŞAK İLİNDE MERA HAYVANCILIĞI UYGULAMALARININ BELİRLENMESİ 2.09.2013
831 831 MERYEM NUR AYDIN BAHÇE BİTKİLERİ FUJİ KİKU FUBRAX ELMA ÇEŞİDİNDE HASAT SONRASI 1-METHYLCYCLOPROPANE UYGULAMALARININ FARKLI DEPOLAMA SICAKLIKLARINDA MEYVE KALİTESİ VE BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERE OLAN ETKİLERİ 26.08.2013
830 830 VAROL GÜVEN BİGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ FIPA İNGİLİZ AÇIK ARTIRMA ETKİLEŞİM PROTOKOLÜNÜN SEAGENT ÇERÇEVESİ İLE GERÇEKLEŞTİRİMİ 26.07.2013
829 829 AYDAN FÜLDEN YÜCEL BİYOLOJİ MACROVIPERA LEBETINA (LINNAEUS, 1758) (REPTILIA:VIPERIDAE) ZEHRİNİN FARELERİN BAZI DOKULARI ÜZERİNE TOKSİK ETKİLERİ 1.07.2013
828 828 DOĞUKAN TAŞER FİZİK F(R) GRAVİTASYON TEORİSİNDE MADDE-GEOMETRİ İLİŞKİLERİ 28.06.2013
827 827 TUĞÇE ÇAPRAZLI BİYOLOJİ ÇANAKKALE VE ÇEVRESİNDEKİ BAZI AMFİBİ VE REPTİL TÜRLERİNDE MİDE İÇERİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI 28.06.2013
826 826 MURAT TÜRKMEN SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YABANİ MERCAN PAGELLUS ACARNE RİSSO, 1827 KÜLTÜR ORTAMINA ADAPTASYONU VE BÜYÜME PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ 27.06.2013
825 825 NİHAL TOPÇU SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ FARKLI AZOT KAYNAKLARININ CYSTOSEIRA BARBATA NIN BÜYÜME VE BİYOKİMYASAL KOMPOSİZYONUNA ETKİSİ 27.06.2013
824 824 CENK ÖZTAŞKENT SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ FARKLI LED IŞIK KAYNAKLARININ CYSTOSEIRA BARBATA NIN BİYOMAS VE BİYOKİMYASAL İÇERİĞİNE ETKİSİ 27.06.2013
823 823 İSMAİL BURAK DABAN  SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA İHTİYOPLANKTON TOPLULUK YAPISI VE ZAMANSAL DEĞİŞİMİ 27.06.2013
822 822 SAİDE CAN  KİMYA ASİKLOVİRİN POLİ (P-AMİNOBENZEN SÜLFONİK ASİT)-MODİFİYE CAMSI KARBON ELEKTROTTA İLAÇ FORMLARINDAN MİKTARININ BELİRLENMESİ 27.06.2013
821 821 ÖZLEM GÜLTEKİN KİMYA BAZI YENİ AZAKALİKS [4] ARENLERİN SENTEZİ VE YAPILARININ SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE AYDINLATILMASI 27.06.2013
820 820 ELMAS AKSANLI KİMYA BAZI YENİ AZAKALİKS [4] PİRİDİNTRİAZİNLERİN SENTEZİ VE YAPILARININ SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE AYDINLATILMASI 27.06.2013
819 819 ASLIHAN ÖZBİLEN BİYOLOJİ SEKSÜEL VE APOMİKT BOECHERA TÜRLERİNDE PARENTAL ETİKETLİ BAZI GENLERİN MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU 27.06.2013
818 818 SEDA SAVRANOĞLU BİYOLOJİ DİYETSEL TAKVİYE SPİRULİNA'NIN SİTOKROM P450 VE GST ARACILI POTANSİYEL İLAÇ ETKİLEŞİMLERİNİN MOLEKÜLER DÜZEYDE AYDINLATILMASI 27.06.2013
817 817 GÜLBAHAR ÖZDEMİR SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER KUPEZ BALIĞI (BOOPS BOOPS, LİNNAEUS, 1758)' NIN BAZI KAN PARAMETRELERİ VE HİSTOPATOLOJİSİ'NE CERATOTHOA OESTROİDES (RİSSO, 1826)' İN ETKİSİ 26.06.2013
816 816 NİLAY İLBİKÇİ FİZİK GÜNEŞ RÜZGARLARININ İKİ BOYUTLU MANYETOHİDRODİNAMİK MODELLENMESİ 26.06.2013
815 815 FİGEN YILMAZ FİZİK OYMAK BÖLGELERİNDEKİ GENÇ ÖRTEN ÇİFT YILDIZLARIN FOTOMETRİK ANALİZİ İLE OYMAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 26.06.2013
814 814 DENİZ ÇAKMAK BİYOLOJİ KARAMENDERES ÇAYI (ÇANAKKALE) SU VE SEDİMENTİNİN MUTAJENİK POTANSİYELİNİN AMES TESTİ İLE ARAŞTIRILMASI 26.06.2013
813 813 DİDAR GÜZEY BİYOLOJİ TUNCA NEHRİ (EDİRNE) SU VE SEDİMENTİNİN MUTAJENİK POTANSİYELİNİN AMES TESTİ İLE ARAŞTIRILMASI 26.06.2013
812 812 KADİR TUNÇER BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ HATA DOĞRULAMA KODLARININ VERİ ÖNBELLEĞİNDEKİ HATALARI DÜZELTMEDEKİ VERİMLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 26.06.2013
811 811 SEVİM AKÇURA TARLA BİTKİLERİ ÇANAKKALE KOŞULLARINDA KARABUĞDAYDA FARKLI EKİM SIKLIĞI VE SIRA ARASI MESAFESİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİSİ 25.06.2013
810 810 PINAR AKBULUT SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇARDAK LAGÜNÜ'NDEKİ, RUDITAPES DECUSSATUS (AKİVADES ) VE RUDITAPES PHILIPPINARUM (MANİLA KUM MİDYESİ) POPULASYONLARININ GAMETOGENİK DÖNGÜLERİ 25.06.2013
809 809 BENGÜ ÇAYLAK SU ÜRÜNLERİ İZMİR İLİ SU ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ VE TÜKETİCİ TERCİHLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 25.06.2013
808 808 HATİCE NİHAN ÇİFTCİ BAHÇE BİTKİLERİ FARKLI SULAMA SEVİYELERİNİN ÇANAKKALE’DE YETİŞTİRİLEN YEREL KAVUN POPULASYONUN (HIRSIZ KAÇIRAN) GELİŞİMİ VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ 25.06.2013
807 807 ARİF SERCAN ŞAHUTOĞLU KİMYA α - AMİLAZ ve γ - AMİLAZ ENZİMLERİNİN ÇAPRAZ BAĞLI ENZİM AGREGATLARI (CLEA) ŞEKLİNDE İMMOBİLİZASYONU 25.06.2013
806 806 SAİT GÜRSOY BİYOLOJİ SAMANDAĞ KUMSALI'NDA YUVALAYAN CHELONIA MYDAS TÜRÜNDE AYNI ANACA AİT YUVA VE YAVRU ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI 25.06.2013
805 805 GÜLRU YÜCEL BİYOLOJİ IN VIVO OLARAK YETİŞTİRİLEN LYCOPERSICUM ESCULENTUM MILL. CV. INVICTUS ÇEŞİDİNDE NİKEL (Ni), KADMİYUM (Cd), BAKIR (Cu) AĞIR METAL UYGULAMALARININ GENOTOKSİK VE ENZİMATİK DÜZEYDE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 25.06.2013
804 804 ELİF ARICA BİYOLOJİ PARACENTROTUS LİVİDUS (LAMARCK 1816) SODYUM HİPOKLORİTİN (NaOCl) EMBRİYOTOKSİK VE SPERMİYOTOKSİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 24.06.2013
803 803 ONUR HOCAOĞLU TARLA BİTKİLERİ ÇANAKKALE EKOLOJİK KOŞULLARINDA YEREL EKMEKLİK BUĞDAYLARDAN SEÇİLEN SAF HATLARIN TESCİLLİ ÇEŞİTLERLE VERİM VE VERİM UNSURLARI BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 21.06.2013
802 802 SİBEL GÜMÜŞ BİYOLOJİ IN VITRO VE IN VIVO OLARAK YETİŞTİRİLEN VE DOĞAL ORTAMDAN TOPLANAN URTICA DIOICA L. BİTKİSİNDE TOTAL PROTEİN VE PEROKSİDAZ (POX) İÇERİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 21.06.2013
801 801 ZÜBEYDE GÜNEŞ BİYOLOJİ OBEZİTE İLİŞKİLİ BESİN ALIM GENLERİ AGRP (AGOUTI RELATED PEPTIDE) VE NPY (NEUROPEPTIDE Y) ANLATIMLARININ BESİNDEN YOKSUN BIRAKILMIŞ VE BESİN KISITLAMASI YAPILMIŞ SURİYE HAMSTERLERİNDE (MESOCRİCETUS AURATUS) BELİRLENMESİ 21.06.2013
800 800 NURSEL HASANOĞLU BİYOLOJİ SUPRAKİYAZMATİK NUKLEUSU (SCN) LEZYON YAPILMIŞ MOĞOLİSTAN GERBİLLERİNDE (MERİONES UNGUİCULATUS) BESİN DAVRANIŞINA BAĞLI OLARAK LEPTİN, GLİKOZ, VÜCUT AĞIRLIĞI VE LOKOMOTOR AKTİVİTEDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER 21.06.2013
799 799 ÖMER HIDIROĞLU ZOOTEKNİ KEÇİLERDE SOSYAL HİYERARŞİ YAPISI ÜZERİNE BİR ANALİZ 20.06.2013
798 798 GÜLÇİN NALBANT MATEMATİK LYRA MANİFOLDUNDA ÇEŞİTLİ MADDELERİN UZAY-ZAMAN GEOMETRİSİ 20.06.2013
797 797 TUĞBA UÇAR KİMYA KALEM GRAFİT ELEKTROTLA ROSMARİNİK ASİDİN ELEKTROKİMYASAL TAYİNİ 20.06.2013
796 796 EDA DEDE KİMYA NİKLOZAMİDİN KALEM GRAFİT ELEKTROTLA ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞININ İNCELENMESİ VE TABLETLERDE TAYİNİ 20.06.2013
795 795 AHMET ÇAKIN KİMYA NÖTRAL KIRMIZISI MODİFİYE KALEM GRAFİT ELEKTROTLA NADH'NİN ELEKTROKATALİTİK YÜKSELTGENMESİ 19.06.2013
794 794 AYŞENUR KARAÖNDER KİMYA KARBAZOL İÇEREN KİNOKSALİN KÖPRÜLÜ YENİ BİR İŞLENEBİLİR ELEKTROKROMİK POLİMER SENTEZİ 19.06.2013
793 793 MURAT KARAYAVUZ TARLA BİTKİLERİ İKİNCİ ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN SİLAJ MISIRDA FARKLI HASAT ZAMANLARI VE SİLAJ KATKI MADDELERİNİN VERİM VE SİLAJ KALİTESİNE ETKİSİ 18.06.2013
792 792 SERKAN KARAKAYA KİMYA BORADİAZA-S-İNDASEN VE TETRAAZASİKLODODEKAN İKİLİSİNDEN OLUŞAN YENİ SUPRAMOLEKÜLER YAPILARIN TASARIMI, SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİ 18.06.2013
791 791 ÖZGE KARPUZ KİMYA BAZI 2-HİDROKSİ SCHİFF BAZLARI İLE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ İNCELENMESİ 18.06.2013
790 790 DENİZ DİLEK KİMYA BENZİMİDAZOL TÜREVLERİ İÇEREN METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ KARAKTERİZASYONU VE KATALATİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 18.06.2013
789 789 OĞUZ ÖZTÜRK FİZİK BAZI BETA LYRAE TÜRÜ ÖRTEN ÇİFT SİSTEMLERİN FOTOMETRİK İNCELENMESİ 18.06.2013
788 788 FADİME AKÇAKAYA MATEMATİK KAPALI VE AÇIK BİLGİLERİNİN BİRLEŞİMİ ÜZERİNE 17.06.2013
787 787 GAMZE DEMİR KİMYA ÇAN (ÇANAKKALE, TÜRKİYE)AĞI DAĞI KAYNAK SUYUNDAKİ BAZI AĞIR METALLERİN KONSANTRASYONLARININ FİZİKO KİMYASAL PARAMETRELERLE BİRLİKTE BELİRLENMESİ 17.06.2013
786 786 HASAN KAÇAR KİMYA ÇANAKKALE (TÜRKİYE) ŞEHİR MERKEZİ ŞEBEKE SULARINDAKİ BAZI AĞIR METAL VE ANYON KONSANTRASYONLARININ FİZİKOKİMYASAL PARAMETRELERLE BİRLİKTE MEVSİMSEL OLARAK BELİRLENMESİ 17.06.2013
785 785 HALİFE ÇAĞLAR FİZİK LYRA VE RİEMANN GEOMETRİLERİNDE YÜKSEK BOYUTLU FRW EVRENİ İÇİN GENELLEŞTİRİLMİŞ ACAYİP QUARK MADDE ÇÖZÜMLERİ 17.06.2013
784 784 ESRA KUNDAKÇI BİTKİ KORUMA ÇANAKKALE İLİNDE ELMA MOZAİK VİRÜSÜ (APPLE MOSAİC VİRUS; APMV) İZOLATLARININ TANILANMASI VE KARAKTERİZASYONU 17.06.2013
783 783 KÜBRA SARI BİTKİ KORUMA ÇANAKKALE İLİ SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE BAHÇELERİNDE BİTKİ PARAZİTİ NEMATOD FAUNASININ BELİRLENMESİ 14.06.2013
782 782 MELİKE BÜŞRA KARAMAN TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME LAPSEKİ-BİGA (ÇANAKKALE) YÖRESİ ASİT KARAKTERLİ TOPRAKLARIN ÖZELLİKLERİ VE KİREÇ İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 12.06.2013
781 781 ÖZÜM ÖZTÜRK FİZİK AKSİYEL VEKTÖR MEZONLARIN VP VE Pϒ'YA BOZUNMASI 7.06.2013
780 780 SELÇUK BİRER TARLA BİTKİLERİ ÇİM ALANLARINDAN ELDE EDİLEN MATERYALLERİN KABA YEM VE KOMPOST ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 18.04.2013
779 779 ÜNAL ÜRKMEZ TARIM MAKİNALARI TARIM İŞLETMELERİNDE KULLANILAN BİTKİ KORUMA ALET VE MAKİNELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA SORUNLARININ BELİRLENMESİ 17.04.2013
778 778 OĞUZ BÖLEK GIDA MÜHENDİSLİĞİ UHT SÜTLERİN BAZİ FİZİKSEL, KİMYASAL VE DUYUSAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 12.04.2013
777 777 NEZAHAT ŞEBNEM KARAHAN JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BETON KALİTESİNİN FARKLI JEOFİZİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ VE MEVCUT BETON SINIFLANDIRMALARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI 24.01.2013
776 776 SEBRA ÇÖPÜR KİMYA FENOLİK GRUP İÇEREN İMİN POLİMERLERİNİN SENTEZİ VE TERMAL ÖZELLİKLERİ 23.01.2013
775 775 TOLGAHAN PÜSKÜL KİMYA PERİLALDEHİT İLE AMİNOPİRİDİNLERİN KONDENZASYON TEPKİMELERİ VE RADİKALİK POLİMERİZASYONLARI 23.01.2013
774 774 FATMA ÖZDİREK BAHÇE BİTKİLERİ ÇANAKKALE-YENİCE KOŞULLARINDA YETİŞEN KAPİA BİBER ÇEŞİDİNİN MODİFİYE ATMOSFER VE SICAK SU UYGULAMALARIN DEPOLAMA KALİTESİNE ETKİLERİ 18.01.2013
773 773 ZEYNEP İŞLER BAHÇE BİTKİLERİ FARKLI OLGUNLUK DÖNEMLERİNDE HASAT EDİLEN SUPER RED DOMATES ÇEŞİDİNDE HASAT SONRASI UYGULAMALARIN DEPOLAMA KALİTESİNE ETKİLERİ 18.01.2013
772 772 MUSTAFA YUNUS İNAN KİMYA 2,6-BİS (BENZİMİDAZOL-2-İL)PİRİDİN LİGANTLARI İÇEREN METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE KATALİTİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 18.01.2013
771 771 ÇİĞDEM YİĞİT PALA KİMYA POLİ (SİKLOHEKZİL METAKRİLAT) VE POLİ (BENZİL METAKRİLAT)'IN İNVERS GAZ KROMATOGRAFİSİ İLE TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 18.01.2013
770 770 IŞIL BAYRAM SARIKEÇE KİMYA FOTOPOLİMERİZASYON YÖNTEMİYLE POLİSİKLOHEGZAN OKSİT/MONTMORİLLONİT NANOKOMPOZİTİNİN HAZIRLANMASI 17.01.2013
769 769 BURÇİN ŞEN BİYOLOJİ BAZI DOMATES VARYETELERİNDE TUZ STRESİNİN (NaCL) VE BİYOTİK STRESİN (PHELİPANCHE AEGYPTİACA) BİYOKİMYASAL VE FİZYOLOJİK ETKİLERİ 17.01.2013
768 768 ÖZGÜR KURAL SU ÜRÜNLERİ NANNOCHLOROPSİS OCULATA (DROOP) HİBBERD (EUSTİGMATOPHYCEAE)'İN LED LAMBALAR İLE BÜYÜME VE YAĞ BİRİKTİRME ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 17.01.2013
767 767 ŞEYDA ERCAN BİTKİ KORUMA ÇANAKKALE İLİNDE ARCHİPS ROSANA (L.) VE PANDEMİS CERASANA (HÜBNER) (LEPİDOPTERA:TORTRİCİDAE)’NIN YAYILIŞ ALANI VE ŞEFTALİ BAHÇELERİNDE POPÜLASYON GELİŞMESİNİN BELİRLENMESİ 16.01.2013
766 766 CANALİ KUMOVA SU ÜRÜNLERİ GALSAMA AĞLARINDA DONAM FAKTÖRÜNÜN AV VERİMİ VE SEÇİCİLİĞE ETKİSİ 16.01.2013
765 765 YALÇIN ŞİMŞİR MATEMATİK SONLU SİSTEM DENKLEMLERİ TEORİSİ ÜZERİNE 15.01.2013
764 764 FATİH SARI ZOOTEKNİ TEK YILLIK MERA BİTKİSİ OLARAK YULAFIN IN VİTRO GAZ ÜRETİM POTANSİYELİ ÜZERİNDE VEJETATİF DÖNEM VE ENERJİ KAYNAĞI KULLANIMININ ETKİLERİ 15.01.2013
763 763 ERHAN AKBAĞ ZOOTEKNİ ÇANAKKALE İLİ SÜT ÜRETİMİ İŞLETMELERİNDE KULLANILAN SİLAJLARIN BİYOJEN AMİN İÇERİKLERİ ÜZERİNDE BİR SAHA TARAMASI 15.01.2013
762 762 SEDA BOZDEMİR GIDA MÜHENDİSLİĞİ KIZARTILMIŞ BÜTÜN NOHUTTAN ÇEREZ TİPİ YENİ ÜRÜNLERİN GELİŞTİRİLMESİ 14.01.2013
761 761 ÖZGE SAYI TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ÇANAKKALE İLİ ARAZİ KULLANIM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMİNİN UZAKTAN ALGILAMA YARDIMI İLE BELİRLENMESİ 11.01.2013
760 760 MERVE DURAN GIDA MÜHENDİSLİĞİ DOĞAL ANTİMİKROBİYAL KATKILI KİTOSAN İLE ÇİLEĞİN RAF ÖMRÜNÜN ARTTIRILMASI 11.01.2013
759 759 İLKER KARAÖNDER TARIM EKONOMİSİ AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK HUKUKUNDA GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALARIN (GDO) KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEMESİ 9.01.2013
758 758 GÜLÇİN ÖZCAN GIDA MÜHENDİSLİĞİ ÇEŞİTLİ BİTKİ EKSTRAKTLARI İLE YAĞLARININ ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİNİN İN VİTRO VE GIDA SİSTEMLERİNDE BELİRLENMESİ 8.01.2013
757 757 RABİA ÖZLEM KIPRAK BİYOLOJİ BAZI BİTKİ AKTİVATÖRLERİNİN İN VİTRO VE İN VİVO KOŞULLARDA YETİŞTİRİLEN BİBER (CAPSİCUM ANNUUM L.) ÇEŞİTLERİNDE TOTAL PROTEİN VE PEROKSİDAZ AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ 7.01.2013
756 756 DERYA KAZKAPAN FİZİK MANYETOHİDRODİNAMİK KELVİN-HELMHOLTZ KARARSIZLIĞI VE KORONAL KÜTLE ATIMLARI İÇİN İNCELENMESİ 15.10.2012
755 755 GÜLŞAN DANIŞMAN GIDA MÜHENDİSLİĞİ AMİNO ASİT, ORGANİK ASİT VE MİNERAL MADDE DAĞILIMLARINDAN YARARLANILARAK ŞEFTALİ NEKTARINDA MEYVE ORANININ BELİRLENMESİ 12.10.2012
754 754 HASAN YORULMAZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME, STRATEJİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE PLANLAMA İLİŞKİSİ:ÇANAKKALE ÖRNEĞİ 26.09.2012
753 753 AYNUR CAN ÖZTÜRK BİYOLOJİ BESİN DUYARLILIĞI OLUŞTURAN VE OLUŞTURMAYAN BELİRLİ GRUP BİTKİLERİN KİMYASAL İÇERİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 26.09.2012
752 752 VOLKAN IŞIK BİTKİ KORUMA FUSARİUM CULMORUM’UN FARKLI BUĞDAY ÇEŞİTLERİNDE ZEARALENONE ÜRETİMİ VE HASTALIK ŞİDDETİYLE KORELASYONUNUN SAPTANMASI 25.09.2012
751 751 SEMA TIRPANCI BAHÇE BİTKİLERİ BAZI SOFRALIK ÜZÜM ÇEŞİDİ KALEMLERİNİN FARKLI SÜRE VE SICAKLIKLARDA DEPOLANMASININ AŞI MATERYAL KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ 19.09.2012
750 750 NUREL ARSLAN GIDA MÜHENDİSLİĞİ İNFARED KURUTMA YÖNTEMİNİN KURUTULMUŞ MANTI KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ 12.09.2012
749 749 GÜLŞAH MISIR ZOOTEKNİ YAPAY BÜYÜTÜLEN OĞLAKLARDA SÜT TÜKETİMİ KISITLAMASININ PERFORMANSA ETKİSİ 20.07.2012
748 748 İHSAN BAŞARAN KİMYA POLİLAKTİK ASİT MONTMORİLLONT NANOKOMPOZİTİ HAZIRLANMASI 20.07.2012
747 747 DEMET ÇİFTÇİ KİMYA İKİ FARKLI TÜR DONÖR GRUP İÇEREN İLETKEN POLİMERLERİN OPTİK VE ELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLERİNE FARKLI UZUNLUKTAKİ ALKİL YAN ZİNCİRLERİNİN ETKİSİ. 20.07.2012
746 746 EDA OĞUZHAN KİMYA AKSEPTÖR YAN GRUPLAR İÇEREN YENİ TÜR İLETKEN POLİMERLERİN SENTEZİ ELEKTROKİMYASAL VE FOTOKİMYASAL KARAKTERİZASYONLARI 20.07.2012
745 745 MİHRİBAN ESMA BOZ KİMYA ALİFATİK ETOKSİSİLAN GRUBU İÇEREN İMİN POLİMERLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU 19.07.2012
744 744 MEHMET HAKAN YORULMAZ KİMYA KARBAZOL BİRİMİ İÇEREN İMİN POLİMERLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU 19.07.2012
743 743 HAYRULLAH YÜREKLİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ NAZİLLİ (AYDIN) İLÇESİ KENT MERKEZİ VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ ZEMİNLERİN JEOLOJİK VE JEOTEKNİK İNCELENMESİ 19.07.2012
742 742 SEÇİL KOLSAL SU ÜRÜNLERİ ÇANAKKALE BOĞAZI KIYISAL SULARININ (0-5 M) YUMUŞAK ZEMİNLERİNDE BULUNAN PROSOBRANCHİA (GASTROPODA: MOLLUSCA) KOMMUNİTE YAPISI 18.07.2012
741 741 ZAHİDE ÖZTAŞ KİMYA ÇOKLU SİNYAL VEREBİLEN YENİ BİR İYON ALGILAYICININ SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİ 18.07.2012
740 740 MERVE BALLI BİYOLOJİ SİDERİTİS TROJANA BORNM. VE SİDERİTİS ATHOA PAPANİKOLAOU & KOKKİNİ BİTKİLERİNDEN ELDE EDİLEN EKSTRAKTLARIN AMES TESTİ İLE MUTAJENİK VE ANTİMUTAJENİK AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI 18.07.2012
739 739 AYÇA KILIÇ SU ÜRÜNLERİ ZOOPLANKTON GÜNLÜK VERTİKAL GÖÇÜ: ÇANAKKALE BOĞAZI KARANLIK LİMAN ÖRNEĞİ 17.07.2012
738 738 ÖZGÜR ULUDÜZ SU ÜRÜNLERİ NANNOCHLOROPSIS OCULATA (DROOP) HIBBERD (EUSTIGMATOPHYCEAE)’İN HASADINDA KÜMELEŞTİRME YÖNTEMLERİNİN ETKİNLİĞİ 17.07.2012
737 737 SUNA FIRAT FİZİK BREIT-PAULI YAKLAŞIMI KULLANILARAK ATOMLARDA ELEKTRON KÜTLESİNİN HIZA BAĞLILIĞININ İNCELENMESİ 16.07.2012
736 736 MELEK YAVAŞOĞLU KİMYA BAZI ŞİFALI BİTKİLERİN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI: TERE (LEPİDİUM SATİVUM L.) BİTKİSİNİN ANTİOKSİDAN, SİTOTOKSİK, ENZİM AKTİF ÖZÜT VE BİLEŞENLERİNİN BELİRLENMESİ’ 16.07.2012
735 735 FERAH CÖMERT KİMYA BAZI ŞİFALI BİTKİLERİN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI: ŞERBETÇİ OTU (HUMULUS LUPULUS L.) BİTKİSİNİN ANTİOKSİDAN, SİTOTOKSİK, ENZİM AKTİF ÖZÜT VE BİLEŞENLERİNİN BELİRLENMESİ 16.07.2012
734 734 BATUHAN YAMAN YAKIN BİYOLOJİ ÇANAKKALE CİVARINDA YAŞAYAN ANATOLOLACERTA ANATOLİCA (WERNER, 1902)(REPTILIA: SAURIA: LACERTIDAE) ÖRNEKLERİNDE YAŞ TAYİNİ 16.07.2012
733 733 FEVZİYE IŞIK TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA MİNİRHİZOTRON KAMERA İLE ELDE EDİLEN KÖK YOĞUNLUĞU GÖRÜNTÜLERİ ESAS ALINARAK YAPILAN SULAMALARIN BİBERİN KÖK GELİŞİMİ, VERİMİ VE SU KULLANIM RANDIMANLARINA ETKİSİ 13.07.2012
732 732 TUĞBA ÇELİK BİYOLOJİ SÜT ÜRÜNLERİNDEN İZOLE EDİLEN KLUYVEROMYCES MARXİANUS MAYA TÜRLERİNİN MOLEKÜLER İDENTİFİKASYONU VE HÜCRE DIŞI BAZI ENZİMATİK AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ 12.07.2012
731 731 ENGİN MEYDAN KİMYA DEMİR ORTOBORAT’IN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU 12.07.2012
730 730 ERAY ŞENGÜL BİYOLOJİ KUMKALE (ÇANAKKALE/TÜRKİYE) DELTASI'NIN AVİFAUNASI 6.07.2012
729 729 NEŞE ÇITAKOĞLU KİMYA ALİFATİK METİLSİLAN GRUBU İÇEREN İMİN POLİMERLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU 5.07.2012
728 728 BEKİR SÜLEYMAN SANDAL KİMYA BAZI AROMATİK BİLEŞİKLERİN OKSİDATİF POLİKONDENZASYON REAKSİYONU İLE SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU 5.07.2012
727 727 AYŞE ÇETİN BİYOLOJİ FARKLI GELİŞİM EVRELERİNDE UYGULANAN KADMİYUMUN BUFO VIRIDIS LAURENTI, 1768 (SALIENTIA: BUFONIDAE) LARVALARININ BÜYÜME VE GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ 5.07.2012
726 726 GAMZE KURUBAŞ BİYOLOJİ KOLŞİŞİN ALKALOİDİNİN VİCİA FABA L. VE ALLİUM CEPA L. BİTKİ TÜRLERİNİN C-MİTOZU ÜZERİNE ETKİLERİ 4.07.2012
725 725 NERGİS KAYA BİYOLOJİ CATHARANTHUS ROSEUS (L.) G. DON. TÜRÜNDE BİTKİ BÜYÜME DÜZENLEYİCİLERİNİN IN VİTRO SOMAKLONAL VARYASYON ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ 4.07.2012
724 724 NİHAN AKINCI BİYOLOJİ ÇANAKKALE YÖRESİNDE KULLANILAN KÜLSİL FUNGUSİTİNİN İNSAN PERİFERAL LENFOSİTLERİ ÜZERİNDE GENOTOKSİK VE SİTOTOKSİK ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 3.07.2012
723 723 ÇİĞDEM ENGİN KİMYA PARASETAMOL’ÜN ELEKTROKİMYASAL YÜKSELTGENME ÖZELLİĞİNDEN YARARLANARAK İLAÇ DOZAJ FORMLARINDAN MİKTARININ BELİRLENMESİ 2.07.2012
722 722 DERYA BAYKAL FİZİK LYRA GEOMETRİDE ALAN DENKLEMLERİ VE ÇÖZÜMLERİ 2.07.2012
721 721 GİZEM ÖZKURNAZ BİYOLOJİ ÇANAKKALE BOĞAZI UMURBEY KIYILARINDA YETİŞEN BAZI ÇİFT KABUKLU YUMUŞAKÇALARIN (BİVALVİA) SOLUNGAÇLARINDAKİ AĞIR METAL BİRİKİMLERİ VE GENOTOKSİSİTE ÜZERİNE ETKİLERİ 2.07.2012
720 720 VOLKAN CAN TARLA BİTKİLERİ ÇELTİK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ORGANİK MATERYALLERİN KULLANIMI 29.06.2012
719 719 MEMDUH BİLMEZ KİMYA MALAŞİT YEŞİLİ YÖNTEMİNİN BAKTERİYEL HÜCRE MEMBRANI HASARININ BELİRLENMESİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ 29.06.2012
718 718 ONUR ESEN BİYOLOJİ KAZDAĞI (TÜRKİYE)'NA ENDEMİK SİLENE BOLANTHOİDES QUÉZEL, CONTANDR. & PAMUKÇ. (CARYOPHYLLACEAE) TÜRÜNÜN BİYOLOJİSİ 29.06.2012
717 717 SARA BAYRAKTAR TARLA BİTKİLERİ BAZI AĞIR METALLERİN (Ni, Cu VE Co) KİŞNİŞ (CORİANDRUM SATİVUM L.) GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ 28.06.2012
716 716 BURÇİN ÇELİK TARLA BİTKİLERİ BAZI AĞIR METALLERİN KİŞNİŞ (CORİANDRUM SATİVUM L.) BİTKİSİ TARAFINDAN ALIMI VE GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ 28.06.2012
715 715 OSMAN NEZİH KENANOĞLU SU ÜRÜNLERİ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (ONCORHYNCHUS MYKİSS) YUMURTALARINA FARKLI SÜRELERDE UYGULANAN ISI ŞOKUNUN TRİPLOİD OLUŞUMA VE YAŞAMA ORANINA ETKİSİ 28.06.2012
714 714 GÖKHAN AYDIN TARLA BİTKİLERİ MELİSA (MELİSSA OFFİCİNALİS L.) GENOTİPLERİNİN İN VİTRO VE İN VİVO KOŞULLARDA TUZ STRESİNE YANITLARININ BELİRLENMESİ. 27.06.2012
713 713 NURDAN ATAŞ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ YENİKAPI (İSTANBUL) KAZI ALANININ SEDİMANTOLOJİSİ VE JEOARKEOLOJİSİ: İSTİFTEKİ DOĞAL OLAYLARIN (TSUNAMİ-FIRTINA-SELLENME) İZLERİNİN ARAŞTIRILMASI 27.06.2012
712 712 CEYHUN GENCER SU ÜRÜNLERİ FARKLI İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULANMIŞ SARDALYA BALIĞINDAN EZME ÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 26.06.2012
711 711 SEDA KARAKAŞ BİYOLOJİ 18 MART ÇAN TERMİK SANTRALİ TABAN KÜL EMİSYONLARININ YAKIN ÇEVRE BİTKİ-TOPRAK ÖRNEKLERİ ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ 26.06.2012
710 710 MAHMUT UTMANOĞULLARI JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ŞİRVAN-ÖZPINAR (SİİRT) DOLAYININ JEOLOJİSİ, YERALTI JEOLOJİSİ VE HİDROKARBON OLANAKLARI 26.06.2012
709 709 HASAN TUNA TUZLALI BİTKİ KORUMA ÇANAKKALE İLİNDE KARNABAHAR MOZAİK VİRÜSÜ (CAULİFLOWER MOSAİC VİRUS;CaMV) İZOLATLARININ TANILANMASI VE KARAKTERİZASYONU 26.06.2012
708 708 SEDEF ARIKAN ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ATIKSULARDAN ELEKTROHİDROLİZLE HİDROJEN GAZI ÜRETİMİ 26.06.2012
707 707 EKREM CEM ÇANKIRILIGİL SU ÜRÜNLERİ FARKLI SU ÜRÜNLERİNDEN ELDE EDİLEN KAPLAMA ÜRÜNLERİN (KROKET) KALİTE PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ 25.06.2012
706 706 HASAN KERİM YAVAŞ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ TRAKYA HAVZASI’NIN BATISINDA KD-GB DOĞRULTULU FAY SİSTEMİNİN KAF VE TRAKYA FAY SİSTEMİ İLE İLİŞKİSİ VE HAVZADA ÇÖKELEN BİRİMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 25.06.2012
705 705 SÜLEYMAN KAMİL ÇELİMLİ TOPRAK TEPEARASI - ESKİKÖY (KÖYCEĞİZ) YÖRESİ TOPRAKLARININ DETAYLI TOPRAK ETÜT HARİTALANMASI VE SINIFLANDIRILMASI 21.06.2012
704 704 FIRAT IŞIK KİMYA BRİLLİANT KRESİL MAVİSİ MODİFİYE KARBON NANOTÜP ELEKTROTLARIN HAZIRLANMASI VE ANALİTİK UYGULAMALARI 21.06.2012
703 703 LEVENT CAN JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ GEDİZ (KÜTAHYA) VE ÇEVRESİNİN GENEL JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ 21.06.2012
702 702 ZİHNİ ONUR UYGUN KİMYA ORGANOFOSFAT TÜRÜ PESTİSİTLERİN TAYİNİNE YÖNELİK ELEKTROKİMYASAL IMPEDANS TEMELLİ SENSÖR GELİŞTİRİLMESİ 20.06.2012
701 701 YUSUF AKGÜN JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ KÜTAHYA FAYI'NIN BATI KESMİNİN AKTİF TEKTONİĞİNİN GPR VE ELEKTRİK ÖZDİRENÇ YÖTEMLERİYLE İNCELENMESİ 20.06.2012
700 700 ELİF FIRATLIGİL JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ KÜTAHYA FAYI'NIN KİNEMATİK ÖZELLİKLERİ 20.06.2012
699 699 OSMAN HAKKI KARA TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BİBER (CAPSİCUM ANNUUM L.)'İN SULAMA SUYU VE RADYASYON KULLANIM ETKİNLİĞİ 18.06.2012
698 698 EMİN DÖNMEZ KİMYA SERÇELER KÖYÜ KARTALDAĞ ALTIN MADENİNDEN ALINAN CEVHERLERDE FAAS YÖNTEMİYLE AU VE AG TAYİNİ 18.06.2012
697 697 UĞUR ACAR BAHÇE BİTKİLERİ ÇANAKKALE İLİ BAYRAMİÇ İLÇESİNDE UYGULANAN ÇEŞİT DEĞİŞTİRME PROJESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE YENİ SOFRALIK ÇEŞİTLERİN BAZI POMOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 18.06.2012
696 696 AYŞE NUR TUNÇ MATEMATİK Θ-AÇIKLIK BİLGİSİ ÜZERİNE 18.06.2012
695 695 YAZGÜLÜ YILMAZ TOPRAK FARKLI DOZLARDA MOLİBDEN UYGULAMASININ BAKLA (VİCİA FABA L.) YETİŞEN TOPRAKLARDAKİ RHIZOBIUM BAKTERİ POPÜLASYONU ÜZERİNE ETKİLERİ 21.05.2012
694 694 NURTEN İŞLER TOPRAK FARKLI TOPRAK DÜZENLEYİCİLERİN TOPRAK NEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ VE HYDRUS-2D İLE MODELLENMESİ. 8.05.2012
693 693 MİNE ÇİFTÇİ TOPRAK ÇANAKKALE-ÇINARLI YANGININDA, YANMIŞ ORMAN TOPRAKLARININ BİTKİ BESİN MADDELERİ DEĞİŞİMİNİN YERSEL VE ZAMANSAL OLARAK İNCELENMESİ. 8.05.2012
692 692 MEHMET ÖNDER BAHÇE BİTKİLERİ BAZI SOFRALIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE YILLIK DAL KALİTESİ İLE KIŞ GÖZÜ VERİMLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ 7.05.2012
691 691 ŞEVKET BORA ERÇOKLU ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ÇANAKKALE DOĞAL SU KAYNAKLARINDAN GÜZELYALİ DERESİ, KEPEZÇAYI VE SARIÇAY SU KALİTELERİNİN BELİRLENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMALI ANALİZİ 29.02.2012
690 690 ŞEBNEM SAMSA BİYOLOJİ ÇARDAK (ÇANAKKALE / TÜKİYE) LAGÜNÜ AVİFAUNASI 28.02.2012
689 689 CENK SARITAŞ KİMYA İŞLENEBİLİR LÜMİNESANS VE REDOKS AKTİF YENİ BİR BİLEŞİĞİN TASARIMI, SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİ 27.02.2012
688 688 HALİL USLU BİTKİ KORUMA PAS AKARI ACULOPS LYCOPERSİCİ (MASSEE)’NİN ÇANAKKALE İLİ DOMATES ALANLARINDA POPÜLASYON GELİŞMESİ VE PREDATÖRLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 24.02.2012
687 687 VAHİT YILDIZ BİTKİ KORUMA ÖDEMİŞ (İZMİR) İLÇESİ SERT VE YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE FİDANLIKLARINDA BULUNAN BİTKİ PARAZİTİ NEMATOD FAUNASININ BELİRLENMESİ 24.02.2012
686 686 ULAŞ KAPLAN BAHÇE BİTKİLERİ BAZI ASMA ANAÇLARININ KÖKLENMESİ ÜZERİNE BRASSİNOSTEROİDİN ETKİSİ 24.02.2012
685 685 SERCAN ANIL BAHÇE BİTKİLERİ ÇANAKKALE KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN ‘CALDESİ 85’ VE ‘MORSİANİ 51’ NEKTARİN ÇEŞİTLERİNİN MEYVE BÜYÜME VE GELİŞME DURUMLARININ İNCELENMESİ 22.02.2012
684 684 SELÇUK TÜREL SU ÜRÜNLERİ KALSİYUM İÇERİKLİ YEMLERİN TATLISU İSTAKOZLARI ASTACUS LEPTODACTYLUS (ESCHSCHOLTZ, 1823)’NIN BÜYÜME PERFORMANSINA ETKİSİ 17.02.2012
683 683 NESRİN KÜÇÜKSOLAK SU ÜRÜNLERİ ÇANAKKALE SIĞ SULARINDA BULUNAN TEKİR (MULLUS SURMULETUS)’DE YAŞ VE BÜYÜME 17.02.2012
682 682 ELİF POLAT BİYOLOJİ ARABİDOPSİS THALİANA (L) HEYNH. TÜRÜNDE ß-1,3-GLUKANAZ KODLAYAN BAZI GENLERİN FONKSİYONLARININ İNCELENMESİ 17.02.2012
681 681 MUKADDES ARIGÜL GIDA MÜHENDİSLİĞİ SÜBYE’NİN KALİTE ÖZELLİKLERİNİN VE RAF ÖMRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 15.02.2012
680 680 AYDAN SAKALDAŞ BAHÇE BİTKİLERİ ÇANAKKALE DOĞAL FLORASINDA BULUNAN KOCAYEMİŞ (ARBUTUS UNEDO L.)’İN POMOLOJİK FENOLOJİK VE BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN AYLIK DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ 10.02.2012
679 679 FERHAT SAPITMAZ TARLA BİTKİLERİ MERSİN SULU KOŞULLARINDA İKİNCİ ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN SORGUM X SUDANOTU (SORGHUM BİCOLOR X SORGHUM SUDANENSE) MELEZİNDE FARKLI AZOT DOZU UYGULAMALARININ VERİM VE BAZI ÖZELLİKLERE ETKİSİ 10.02.2012
678 678 ZEKİCAN GÜNDÜZ KİMYA BAZI YAYGIN KULLANILAN STEROİD OLMAYAN ANTİİNFLAMATUAR İLAÇLARIN ANTİBAKTERİYEL ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ 10.02.2012
677 677 GÜLŞAH ATAOL GIDA MÜHENDİSLİĞİ BOZCAADA’DA ÜRETİLEN KIRMIZI ŞARAPLARDA ÜRETİM AŞAMALARININ ANTİOKSİDAN YAPILARI ÜZERİNE ETKİLERİ 10.02.2012
676 676 ESİN APUHAN GIDA MÜHENDİSLİĞİ DOMATES SALÇASININ FARKLI SICAKLIKLARDA DEPOLANMASI SIRASINDA ENZİMATİK OLMAYAN ESMERLEŞME KİNETİĞİNİN BELİRLENMESİ 10.02.2012
675 675 EZGİ KURTULUŞ BİTKİ KORUMA ÇANAKKALE İLİNDE PIRASA SARI ÇİZGİ VİRÜSÜ (LEEK YELLOW STRİPE VİRUS; LYSV)’NÜN BİYOLOJİK VE MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU 9.02.2012
674 674 MÜMÜNE ÖZÇETİN BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ JAVA 1.5 PROGRAMLAMA DİLİ İÇİN BİR AYRIŞTIRICI TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİMİ 7.02.2012
673 673 GÜLŞAH KAHYA BİYOLOJİ CAMPYLİADELPHUS CHRSOPHYLLUS (BRİD.) KANDA VE CTENİDİUM MOLLUSCUM (HEDW.) MİTT. KARAYOSUNLARININ ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR 7.02.2012
672 672 GİZEM GENÇ BİYOLOJİ ÇANAKKALE’DE (TÜRKİYE) TÜKETİLEN BAZI EZİNE PEYNİRLERİNDEKİ HAREKETLİ AEROMONAS TÜRLERİNİN İZOLASYONU VE İDENTİFİKASYONU 6.02.2012
671 671 EBRU AYVERDİ BİYOLOJİ ÇANAKKALE’DE (TÜRKİYE) TÜKETİLEN BAZI KREMALI PASTALARDA ESCHERİCHİA COLİ O157:H7 SEROTİPİNİN ARAŞTIRILMASI 6.02.2012
670 670 BİLAL YILDIZ TARLA BİTKİLERİ LİMONOTU (LİPPİA CİTRİODORA KUNTH) BİTKİSİNDE DOKU KÜLTÜRÜ ÇALIŞMALARI 6.02.2012
669 669 TUĞRUL KONUK JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ DENİZ ORTAMI MANYETOTELLÜRİK VERİLERİNİN ÇAPRAZ - TÜREV YÖNTEMİ İLE İKİ BOYUTLU TERS ÇÖZÜMÜ 6.02.2012
668 668 ENGİN KOCABAŞ SU ÜRÜNLERİ  ÇANAKKALE KIYILARINDA BARBUN (MULLUS SP.) AVCILIĞINDA YAKALANAN HEDEF DIŞI TÜRLERİN SEÇİCİLİĞİ 3.02.2012
667 667 HAŞİM İNCEOĞLU SU ÜRÜNLERİ SAROZ KÖRFEZİ'NDEKİ (KUZEY EGE DENİZİ) NORVEÇ İSTAKOZUNUN (NEPHROPS NORVEGİCUS L.,1758) BAZI POPULASYON PARAMETRELERİ VE ÜREME ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 3.02.2012
666 666 METİN KALYONCU PEYZAJ MİMARLIĞI KADIRGA KOYU (ÇANAKKALE) ÖRNEĞİNDE KIYI ALAN KULLANIMLARININ HAVA FOTOĞRAFLARIYLA İZLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 3.02.2012
665 665 TÜLAY TORAN AKYAZ FİZİK BAZI İNCE FİLM İLETKEN POLİMERLERİN BANT ARALIKLARI VE YÜZEY İLETKENLİKLERİNİN İNCELENMESİ 3.02.2012
664 664 RAMAZAN GENCER BİTKİ KORUMA BUĞDAYDA FUSARİUM CULMORUM KEMOTİPLERİNİN PATOJENİTE VE ZEARELANONE ÜRETİMİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 31.01.2012
663 663 GÜLÇİN ULAŞ BİYOLOJİ DERİ SEKTÖRÜNDE KULLANILAN BAZI TİCARİ BİTKİSEL TABAKLAMA MADDELERİNİN ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 30.01.2012
662 662 ALTAN BIYIK GIDA MÜHENDİSLİĞİ KOCAELİ’DE ÜRETİLEN PEYNİRLERİN MİNERAL VE TOKSİK AĞIR METAL SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ 27.01.2012
661 661 PINAR ÖZKAN TARLA BİTKİLERİ TAZE YEŞİL YEM ÜRETİMİNDE ARPANIN ÇİMLENME PERFORMANSININ ARTIRILMASI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR 26.01.2012
660 660 FIRAT ALATÜRK TARLA BİTKİLERİ GÜBRELEMENİN ÇANAKKALE İLİ MERALARINDA VERİM VE OTUN KİMYASAL BİLEŞİMİNE EKİLERİ 26.01.2012
659 659 BARIŞ BERK FİZİK ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN TAŞINMAKTA OLAN ÇERNOBİL KAYNAKLI CS-137 MİKTARININ BELİRLENMESİ  23.01.2012
658 658 ARZU AKTAŞ MATEMATİK ÜÇ BOYUTLU SASAKİ UZAYDA SONLU TİPTEN EĞRİLER 20.01.2012
657 657 OSMAN SABRİ KESPİÇ SU ÜRÜNLERİ FARKLI TANK RENKLERİNİN LEVREK, DİCENTRARCHUS LABRAX (LİNNAEUS, 1758) YAVRULARINDA YEM DEĞERLENDİRME VE BÜYÜME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ 18.01.2012
656 656 ÇAĞDAŞ KANVERMEZ UZAY BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ BAZI ALGOL TÜRÜ ÇİFT YILDIZLARDA TAYFSAL VE FOTOMETRİK UYGULAMALAR 13.01.2012
655 655 SONER YİĞİT ZOOTEKNİ FAKTÖRİYEL DENEMELERDE NORMALLİK VE VARYANSLARIN HOMOJENLİĞİ ÖN ŞARTLARININ YERİNE GELMEDİĞİ DURUMLARDA FARKLI YAKLAŞIMLAR İÇİN 1. TİP HATA VE TESTİN GÜCÜ 12.01.2012
654 654 SELİN ERTÜRK BİYOLOJİ BAZI AMFİBİ VE SÜRÜNGEN TÜRLERİNİN KOLEKSİYON ÖRNEKLERİNDEN DNA AMPLİFİKASYONU 12.01.2012
653 653 MÜGE ÇETİN BİYOLOJİ SAZAN (CYPRINUS CARPIO) BALIĞINDA KROM (VI)’NIN HİSTOPATOLOJİK VE MİKRONUKLEUS TESTİ İLE GENOTOKSİK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 12.01.2012
652 652 ZAHİDE DEMİRCİOĞLU FİZİK ANİLİN VE ANİLİN İÇERİKLİ KOPOLİMER İNCE FİLMLERİN PLAZMA YÖNTEMİYLE ÜRETİLMESİ VE KARAKTERİZASYONLARI 12.01.2012
651 651 RİZA TEMİZKAN GIDA MÜHENDİSLİĞİ KAŞAR PEYNİRİNİN BİLEŞİM, PROTEOLİZ, FONKSİYONEL VE DUYUSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE İNEK, KOYUN VE KEÇİ SÜTÜ KULLANIMININ ETKİSİ  12.01.2012
650 650  NİSA ÖZSOY GIDA MÜHENDİSLİĞİ ISIL İŞLEMİN EZİNE PEYNİRİNİN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ  12.01.2012
649 649 İLKNUR NEZAHAT ÇILDIR BİYOLOJİ BOZCAADA (ÇANAKKALE, TÜRKİYE) ÜZÜMLERİ YÜZEYİNDEN İZOLE EDİLEN NON-SACCHAROMYCES MAYA TÜRLERİNİN TANIMLANMASI VE MOLEKÜLER ANALİZİ   9.01.2012
648 648 BUKET AYDENİZ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BAZI DOĞAL ANTİOKSİDANLARIN YERFISTIĞI YAĞININ KIZARTMA KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ  9.01.2012
647 647  İBRAHİM GÜNEŞ FİZİK PLAZMA İLE BÜYÜTÜLMÜŞ HİDROJENLENMİŞ AMORF SİLİSYUM KARBÜR İNCE FİLMLERİN FOTOLÜMİNESANS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ  6.01.2012
646 646 EMRAH SARICA FİZİK ULTRASONİK KİMYASAL PÜSKÜRTME TEKNİĞİ İLE VANADYUM KATKILI ZNO FİLMLERİNİN BÜYÜTÜLMESİ VE KARAKTERİZASYONU 6.01.2012
645 645 CANAN CAN YARIMTEPE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ DEPO GAZI OLUŞUM MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: ÇANAKKALE ÖRNEĞİ 23.12.2011
644 644 MEHMET ALİ GÜNDOĞDU BAHÇE BİTKİLERİ BAZI YERLİ VE YABANCI ZEYTİN ÇEŞİTLERİNİN FENOLOJİK VE POMOLOJİK ÖZELLİKLERİ İLE ZEYTİNYAĞI BİLEŞENLERİNİN AYLIK DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ 16.11.2011
643 643 RAMAZAN GÜRLEK BİGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ WAVELET TABANLI TELİF HAKKI KORUMA YÖNTEMİ 24.10.2011
642 642 OSMAN ÇETİNKAYA TOPRAK KARAMENDERES HAVZASI TOPRAKLARININ YARAYIŞLI MİKRO BESİN ELEMENTLERİNİN DURUMU 15.10.2011
641 641 ÖZDEN ERYAŞAR GIDA MÜHENDİSLİĞİ ÇANAKKALE BÖLGESİNDE YETİŞTİRİLEN BAZI EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN KALİTE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 11.10.2011
640 640 DUYGU ÇITAK TARIM EKONOMİSİ KEÇİ YETİŞTİREN TARIM İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZİ:ÇANAKKALE İLİ MERKEZ İLÇE ÖRNEĞİ 10.10.2011
639 639 HÜLYA ÖZDURAN TARIM EKONOMİSİ ZONGULDAK İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ'NE ÜYE OLAN VE OLMAYAN İŞLETMELERİN SOSYAL VE EKONOMİK YÖNDEN İNCELENMESİ; ÇAYCUMA ÖRNEĞİ  10.10.2011
638 638 ÖZLEM SARUHAN TOPRAK ÇANAKKALE (BAYRAMİÇ) YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN ELMADA ACI BENEK SORUNUNUN NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI 23.09.2011
637 637 TÜLİN BEDEL FİZİK ÖRTEN ÇİFT SİSTEMLERDE ÜÇÜNCÜ CİSİM ETKİSİ VE BİRKAÇ ÖRNEK ANALİZİ 9.08.2011
636 636 OĞUZ KAĞAN TAŞKIN KİMYA YENİ BİR SCHİFF BAZI VE GEÇİŞ METALLERİ İLE OLUŞTURDUKLARI KOMPLEKSLERİN SENTEZİ VE KOORDİNASYONU  8.08.2011
635 635 MUSTAFA KARGA SU ÜRÜNLERİ FARKLI TANK RENKLERİNİN ÇİPURA BALIĞI YAVRULARINDA (SPARUS AURATA) YEM DEĞERLENDİRME VE BÜYÜME PERFORMANSIÜZERİNE ETKİLERİ 25.07.2011
634 634 FAHRİ ALİÇAVUŞ UZAY BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ BAZI ZONKLAYAN YILDIZLARIN TAYFSAL ANALİZİ 25.07.2011
633 633 NAZMİYE YILDIRIM JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ YENİKAPIDA (İSTANBUL) JEOARKEOLOJİK VE DENDOKRONOLOJİK İNCELEMELER  25.07.2011
632 632 SEDA ÖZDİKMENLİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BAHARAT UÇUCU YAĞLARININ KÖFTELİK KIYMALARDAKİ SALMONELLA SPP. VE STAPHYLOCOCCUS AUREUS PATOJENLERİ ÜZERİNE İNHİBİTÖR ETKİSİ  25.07.2011
631 631 ÖZEN UYSAL GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANTALYA İLİNDE YAŞAYAN OBEZİTE TANILI BİREYLERİN ZEYTİNYAĞI VE GIDA TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ KAN LİPİT PROFİLLERİNE ETKİSİNİN SAPTANMASI  25.07.2011
630 630 ESRA SOYDAŞ SU ÜRÜNLERİ KONTROLLÜ KOŞULLARDA LEVREK (DİCENTRARCHUS LABRAX L.1758) BALIĞI ANAÇLARINDAN DOĞAL VE HORMON ENJEKSİYONU İLE ALINAN YUMURTALARIN DEFORMASYON ORANLARI 25.07.2011
629 629 SONGÜL GÜMÜŞBOĞA BİYOLOJİ DERİ ÜRETİMİNDE YAŞ İŞLEM BASAMAKLARINDAN İZOLE EDİLEN BAZI MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNE ÇEŞİTLİ BİYOSİDLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ  25.07.2011
628 628 HASAN MÜCAHİT CANAKAY BİYOLOJİ TÜRKİYE'DEKİ BAZI DENİZ SÜNGERLERİNİN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİ  25.07.2011
627 627 NEZİHA BULUN BİTKİ KORUMA ÇANAKKALE İLİ ELMA BAHÇELERİNDEKİ ENTOMOPATOJEN NEMATOD FAUNASININ BELİRLENMESİ VE ELMA İÇ KURDU (CYDİA POMONELLA, LİNNAEUS) (LEPİDOPTERA: TORTRİCİDAE)’NA KARŞI LABORATUVARDA ETKİNLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI  25.07.2011
626 626 FİLİZ KAHRAMAN UZAY BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ SEÇİLMİŞ BAZI BETA CEPHEİ YILDIZLARININ FREKANS ANALİZİ 22.07.2011
625 625 KEVSER TEMİZKAN KİMYA ANA ZİNCİRİNDE HETERO ATOM İÇEREN İMİN POLİMERLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU  22.07.2011
624 624 SEDA CANARSLAN KİMYA POLİ-METİLEN MAVİSİ MODİFİYE ELEKTROTLA SÜLFÜRÜN ELEKTROKATALİTİK TAYİNİ VE UYGULAMASI 22.07.2011
623 623 SULTAN PARLAK BİYOLOJİ GÖKÇEADA VE ÇANAKKALE CİVARINDA YAŞAYAN OPHİSOPS ELEGANS MÈNÈTRİÈS 1832 (SAURİA: LACERTİDAE) POPULASYONLARINDA YAŞ TAYİNİ  22.07.2011
622 622 GÖZDEM DUMAN BAHÇE BİTKİLERİ KİVİ (ACTİNİDİA DELİCİOSA) MEYVESİNDE FARKLI HASAT SONRASI UYGULAMALAR VE FARKLI AMBALAJ TİPLERİNİN DEPOLAMA SÜRESİ VE MEYVE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ  21.07.2011
621 621 BEYTULLAH EMRE ÇIĞRIKÇI FİZİK PLAZMA FİZİĞİNDE MANYETOHİDRODİNAMİK ŞOK DALGALARI VE EĞİK YOĞUNLUK ARAYÜZLERİNDE KIRILMALARI  20.07.2011
620 620 MURAT AKTAR TARLA BİTKİLERİ BAZI EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENEREK ÇANAKKALE YÖRESİNE UYGUN OLANLARIN BELİRLENMESİ  19.07.2011
619 619 RAGIP ERTUĞ YENTÜR SU ÜRÜNLERİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAKİ MÜSİLAJ OLUŞUMUNUN ZOOPLANKTON GRUPLARI ÜZERİNE ETKİSİ 18.07.2011
618 618 RAZİYE IŞIK ZOOTEKNİ TRİTİKALE HASILI TÜKETEN SÜT KEÇİLERİNE UYGULANAN EK YEMLEMENİN BAZI PEYNİR ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 15.07.2011
617 617 GÖZDE NİŞLİ BİYOLOJİ APOMİKT VE SEKSÜEL BOECHERA TÜRLERİNDE SWI1/DYAD GENİ VE İFADESİNİN MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU  15.07.2011
616 616 SEVDAN YILMAZ SU ÜRÜNLERİ YEME EKLENEN BAZI TIBBİ BİTKİLERİN LEVREK BALIĞINDA (DİCENTRARCHUS LABRAX L., 1758) BÜYÜME PERFORMANSI, YEM KULLANIMI VE KAN PARAMETRELERİNE ETKİSİ 14.07.2011
615 615 ÖZGE ÇUBUKLU BAHÇE BİTKİLERİ AŞILI VE AŞISIZ DOMATES FİDELERİ İLE YAPILAN YETİŞTİRİCİLİKTE MİKROBİYAL GÜBRENİN (TRİCHODERMA HARZİANUM) VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİLER 12.07.2011
614 614 ERDOĞAN DAĞCI KİMYA YENİ AMİT VE N-AROİL-N'-ALKİL/ARİLTİYOÜRELERİN SENTEZİ VE ÇEŞİTLİ ANYONLARLA HİDROJEN ETKİLEŞİMLERİNİN İNCELENMESİ 11.07.2011
613 613 NURİ KAYABAŞ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ ANALOG SAYISAL ÇEVRİM VE JEOFİZİK UYGULAMALAR  11.07.2011
612 612 GÜRKAN DEMİRDAK FİZİK HİDROJENE BENZER ATOMLARIN RÖLATİVİSTİK ENERJİSİNİN İNCE YAPI SABİTİNE GÖRE SERİSİNİN İNCELENMESİ 11.07.2011
611 611 HÜLYA NUR GÖRKEM BİYOLOJİ BAZI PATLICAN ÇEŞİTLERİNİN ANTİOKSİDAN SAVUNMA SİSTEMİ ÜZERİNE CANAVAR OTU (PHELİPANCHE RAMOSA (L.) POMEL) PARAZİTİNİN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ  11.07.2011
610 610 PERVİN VURAL SU ÜRÜNLERİ ÇARDAK BÖLGESİ'NDEKİ (LAPSEKİ-ÇANAKKALE) AKDENİZ MİDYESİNİN (MYTİLUS GALLOPROVİNCİALİS, L.1819) FARKLI DERİNLİKLERDE BÜYÜME VE YAŞAMA PERFORMANSLARI  8.07.2011
609 609 GÜLAY SARGIN MATEMATİK MİNKOWSKİ UZAYINDA ÖZEL NULL EĞRİLER  8.07.2011
608 608 MUSA YALMAN GIDA MÜHENDİSLİĞİ KAŞAR BENZERİ PEYNİR ÜRETİMİ: FİZİKSEL, KİMYASAL VE DUYUSAL ÖZELLİKLERİ 8.07.2011
607 607 YASEMİN KASIRGA GIDA MÜHENDİSLİĞİ KİTOSAN/MONTMORİLLONİTE NANOKOMPOZİTLERİNİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU  7.07.2011
606 606 ŞENER KESKİN KİMYA BAZI AROMATİK AMİN BİLEŞİKLERİ İLE 2,4-DİHİDROKSİ-BENZALDEHİTİN İMİN POLİMERLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU  5.07.2011
605 605 MEHMET GÖKPINAR KİMYA İZOPROPİL VE TERT-BÜTİL GRUPLARI İÇEREN AROMATİK İMİN POLİMERLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU  5.07.2011
604 604 TAHSİN YILMAZ KİMYA AROMATİK BİRİM İÇEREN AZOMETİN POLİMERLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU  5.07.2011
603 603 AHMET SEPİL SU ÜRÜNLERİ AĞ KAFESLERİN DENİZEL EKOSİSTEME OLAN ETKİLERİNİN MODELLENMESİ 4.07.2011
602 602 AYŞE SÜTÇÜ BİYOLOJİ ÇARDAK LAGÜNÜ (LAPSEKİ, ÇANAKKALE, TÜRKİYE) FİTOPLANKTONU BESİN STATÜSÜNÜN C:N:P ORANLARINDAKİ MEVSİMSEL DEĞİŞİM ARACILIĞI İLE BELİRLENMESİ 4.07.2011
601 601 ABDURRAHMAN ARIKAN TARLA BİTKİLERİ MISIRDA ÖNEMLİ KALİTE PARAMETRELERİNE YÖNELİK BİR NIRS KALİBRASYONUNUN GELİŞTİRİLMESİ 1.07.2011
600 600 AYHAN TUNA TOPRAK FARKLI KALSİYUM KAYNAK VE DOZLARININ BİBER FİDESİNİN GELİŞİMİ VE KALSİYUM İÇERİĞİNE ETKİSİ 1.07.2011
599 599 MUSTAFA ERAY BOZYEL BİYOLOJİ TERMİK SANTRAL TOZ ATIĞININ MISIR (ZEA MAYS L.) BÜYÜMESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ANATOMİK OLARAK İNCELENMESİ  1.07.2011
598 598 MÜMİN GÜNEŞ UZAY BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ EKSANTRİK YÖRÜNGELİ ÖRTEN ÇİFT YILDIZLARIN İZOKRON YAŞLARI  1.07.2011
597 597 SEMRA GÖKTÜRK ZOOTEKNİ MEKANSAL ÇEVRE ZENGİNLİĞİNİN OĞLAKLARDA DAVRANIŞ, SAĞLIK VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 30.06.2011
596 596 ARZU ÜÇTEPE ZOOTEKNİ GÜVERCİNLERDE TAKLA DAVRANIŞI İLE BEYİN MORFOLOJİSİ VE HİSTOLOJİSİ ARASI İLİŞKİLER  30.06.2011
595 595 SERAY ÇINAR JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ GANOS FAYI'NIN NEOTEKTONİK ÖZELLİKLERİ (GAZİKÖY-SAROZ KÖRFEZİ) 30.06.2011
594 594 PINAR KARACA BİYOLOJİ ÇANAKKALE'DE (TÜRKİYE) TÜKETİLEN BAZI EZİNE PEYNİRLERİNDEKİ ESCHERİCHİA COLİ O157:H7 SEROTİPİNİN ARAŞTIRILMASI  28.06.2011
593 593 MUKADDER ARSLAN SU ÜRÜNLERİ SAROZ KÖRFEZİ'NDE (KUZEY EGE DENİZİ) TEKİR BALIĞININ (MULLUS SURMULETUS LİNNAEUS, 1758) BİYOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ  28.06.2011
592 592 MELİS SAÇAN TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ASTER, LANDSAT, FORMOSAT UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİ (SYM) YARDIMIYLA SULU TARIMA UYGUN ALANLARIN BELİRLENMESİ: ÇANAKKALE  24.06.2011
591 591 GAMZE TEZCAN FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 6. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTE KONULARINA YÖNELİK BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ TESTİNİN GELİŞTİRİLMESİ  20.06.2011
590 590 MUHAMMET CANDAN MATEMATİK SONLU OTOMATALARIN MATEMATİKSEL MODELLERİNİN ANALİZİ  20.06.2011
589 589   AHMET MOLLAOĞULLARI MATEMATİK VARYANS BİLEŞENLERİ İÇİN MİNİMUM KARESEL TAHMİN YÖNTEMLERİ 16.06.2011
588 588 ALPER DÜLGER GIDA MÜHENDİSLİĞİ MODİFİYE EDİLMİŞ ZEOLİTLERİN KIZARTMA YAĞI ADSORBANI OLARAK KULLANILABİLME POTANSİYELLERİNİN ARAŞTIRILMASI 15.06.2011
587 587 MERVE DEVECİLER TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA FARKLI YAĞMURLAMA SULAMA DÜZEYLERİNİN MISIR KÖK GELİŞİMİ VE NİTRAT YIKANMASI ÜZERİNE ETKİLERİ 13.06.2011
586 586 MUHAMMET MUSTAFA BAHŞI MATEMATİK YEREL KAPALILIK ÜZERİNE 10.06.2011
585 585 SERCAN ÖLMEZ MATEMATİK AÇIK KÜMELERİN ZAYIF FORMLARI ÜZERİNE  10.06.2011
584 584 ÇİĞDEM YILMAZ BİTKİ KORUMA ZEYTİN FİDAN TIRTILI (PALPİTA UNİONALİS), (LEP: PYRALİDAE)’ NIN BİYOLOJİSİ VE LABORATUARDA ÜRETİLMESİ AMACIYLA YAPAY BESİN ORTAMLARININ GELİŞTİRİLMESİ 09.06.2011
583 583 ÇAĞLA ÇOLAK TARLA BİTKİLERİ MISIRDA (ZEA MAYS L.) OLGUN EMBRİYODAN KALLUS OLUŞUMU VE BİTKİ REJENERASYONUNA GENOTİPİK TEPKİNİN ARAŞTIRILMASI  09.06.2011
582 582 EMİNE NİHAN ACAR FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ PROJE TABANLI ÖĞRENMENİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE VE BİYOLOJİYE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİS 06.06.2011
581 581 LEVENT ÖZÇAĞ FİZİK ÇANAKKALE ULUPINAR GÖZLEMEVİ'NDE ATMOSFERİK SÖNÜMLEMENİN YILLIK DEĞİŞİMİ  25.05.2011
580 580 YASEMİN TAMBULUT GIDA MÜHENDİSLİĞİ KÖY PEYNİRİNİN STARTER KÜLTÜRLE ÜRETİLMESİ VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ  24.05.2011
579 579 YASİN GÜLER ZOOTEKNİ MERA KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN AMERİKAN BEYAZ HİNDİLERDE BAZI SAĞLIK VE PERFORMANS PARAMETRELERİNİN ARAŞTIRILMASI 25.02.2011
578 578 İZZET ŞAHİN SU ÜRÜNLERİ YUNUS CİKLİT (CYRTOCARA MOORİ, BOULENGER 1902) BALIKLARININ PROTEİN İHTİYACININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 25.02.2011
577 577 YUSUF METE ELKIRAN UZAY BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ ULUPINAR ASTROFİZİK GÖZLEMEVİ’NDE ASTRONOMİK GÖRÜŞ İSTATİSTİĞİ 23.02.2011
576 576 SERGÜL GEDİKLİ ZOOTEKNİ KAFESLERDEKİ KAT FARKLILIĞININ JAPON BILDIRCINLARINDA KULUÇKA SONUÇLARINA VE CANLI AĞIRLIK ÜZERİNE ETKİSİ 23.02.2011
575 575 NİLGÜN YILDIZ ZOOTEKNİ GÜMÜŞ NANO PARÇACIKLARININ İNEK VE KEÇİ SÜTLERİNİN MİKROBİYAL YÜKÜ ÜZERİNE ETKİLER 22.02.2011
574 574 HAKAN TİFTİKÇİ TARLA BİTKİLERİ TÜRKİYE'DE YETİŞTİRİLEN  MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN BAZI  TARIMSAL  ÖZELLİKLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ 18.02.2011
573 573 METİN AYDİN BİTKİ KORUMA ÇANAKKALE YÖRESİ ELMA BAHÇELERİNDE KARALEKE HASTALIĞI ETMENİ VENTURİA İNAEQUALİS'İN BAZI FUNGUSİTLERE DUYARLILIKLARI VE ALTERNATİF SAVAŞIM YÖNTEMLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR  17.02.2011
572 572 ALPER ÖNDER KİMYA BAZI DÖRT UÇLU LİGANTLARIN CU (II), FE (II) VE Nİ (II) KOMPLEKSLERİNİN TERMAL ÖZELLİKLERİ 17.02.2011
571 571 AYSEL ÖZTÜRK BİYOLOJİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA ( TÜRKİYE) YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI CERAMİUM ROTH TÜRLERİNİN MOLEKÜLER SİSTEMATİĞİ 16.02.2011
570 570 FATİH YALAV BAHÇE BİTKİLERİ RED GLOBE SOFRALIK ÜZÜM ÇEŞİDİNDE FARKLI HASAT SONRASI UYGULAMALARININ KALİTEYE OLAN ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 04.02.2011
569 569 GÖKHAN KILIÇ TARLA BİTKİLERİ KİŞNİŞTE (CORİANDRUM SATİVUM L.) DOKU KÜLTÜRÜ ÇALIŞMALARI 02.02.2011
568 568 TAYLAN GÜNEŞ FİZİK PLAZMA YÖNTEMİYLE PEDOT İNCE FİLMLERİN ÜRETİLMESİ, KARAKTERİZASYONU VE GÜNEŞ PİLLERİNE UYGULANMASI 18.01.2011
567 567 SELİN SAĞBAŞ BİYOLOJİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAKİ (ÇANAKKALE, TÜRKİYE) BAZI KIRMIZI ALGLERDE AGAR  MİKTARLARININ YILLIK DEĞİŞİMİ 17.01.2011
566 566 DAMLA ERDEN BİYOLOJİ CATHARANTHUS ROSEUS (L.) G. DON TÜRÜNÜN IN VİTRO BİYOKÜTLE GELİŞİMİ ÜZERİNE FARKLI STRES FAKTÖRLERİNİN ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ 14.01.2011
565 565 İBRAHİM UYSAL BİYOLOJİ KAVAK DELTASININ, (SAROZ KÖRFEZİ ÇANAKKALE TÜRKİYE) HERPETOFAUNASI VE MEVCUT TÜRLERİN HABİTAT SEÇİMLERİ 14.01.2011
564 564 ESRA AÇIKSÖZ FİZİK Ρ→π˚π˚ϒ  BOZUMUNA FARKLI KATKILARIN İNCELENMESİ 10.01.2011
563 563 KAAN HÜRKAN BİYOLOJİ "ORCHİS ANATOLİCA BOİSS. VE ORCHİS TRİDENTATA SCOPOLİ (ORCHİDACEAE) TAKSONLARININ DNA SEKANS YÖNTEMİYLE MOLEKÜLER FİLOGENETİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 06.01.2011
562 562 CUMHUR MİÇOOĞULLARI BİYOLOJİ TETRACYTİS İSOBİLATERALİS R.M. BROWN & H.C.BOLD (CHOLOROCOCCALES) MİKROALGİNİN KÜLTÜRÜ, BİYOKİMYASAL ANALİZLERİ VE AĞIR METAL BİOSORPSİYONU 15.12.2010
561 561 COŞKUN KONYALI ZOOTEKNİ KEÇİCİLİKTE SAĞLIK UYGULAMALARI KAYITLARINDAN YARARLANMA OLANAKLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMA 23.11.2010
560 560 ARİF SOLMAZ UZAY BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ GÜNEŞ ÖTESİ GEZEGEN SİSTEMLERİ: DURUM ÖZETİ 6.10.2010
559 559 SEDA RAKICI BAHÇE BİTKİLERİ ORGANİK VE KONVANSİYONEL OLARAK YETİŞTİRİLEN MARUL ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI 1.10.2010
558 558 DİLEK KAHRAMAN SU ÜRÜNLERİ KÖPEKBALIĞI ETİNDEN DENEYSEL SOSİS VE SUCUK YAPILARAK KALİTE NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ 30.09.2010
557 557 ÖZGÜR AYDOĞAN FİZİK KAYNAK FONKSİYONLU SKALER ALAN İÇEREN BAZI KOZMOLOJİK MODELLER 30.09.2010
556 556 ÖZGE TOPÇU BAYRAM TARLA BİTKİLERİ OĞULOTU (MELİSSA OFFİCİNALİS L.) GENOTİPLERİNİN DOKU KÜLTÜRÜNE YANITLARININ BELİRLENMESİ 30.09.2010
555 555 SÜMEYRA EREN ARSLAN ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 18 MART ÇAN TERMİK SANTRALİ'NİN YAKIN ÇEVRESİNDE YARATTIĞI KÜKÜRTDİOKSİT KİRLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 22.09.2010
554 554 RUKİYE TUNÇEL BAHÇE BİTKİLERİ AŞILI ASMA ÇELİKLERİNİN FİDANLIKTAKİ VEJETATİF GELİŞİMİ VE RANDIMANLARI ÜZERİNE KATLAMANIN ETKİLERİ 22.09.2010
553 553 AYSUN ÇAĞLAR FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FEN DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE AKADEMİK BENLİK KAVRAMLARI 21.09.2010
552 552 GÖZDE ERSÖZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ÇANAKKALE ŞEHRİ İÇİN BİR PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNİN TASARIMI 21.09.2010
551 551 ŞENNUR AKGÜNDOĞDU BAHÇE BİTKİLERİ ÇANAKKALE YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN EŞME AYVA ÇEŞİDİNDE HASAT SONRASI 1-METHYLCYCLOPROPANE UYGULAMALARININ MEYVE KALİTESİNE OLAN ETKİLERİ' 2.09.2010
550 550 ALİ KÜRŞAT ŞAHİN BİTKİ KORUMA ÇANAKKALE İLİNDE ELMA İÇKURDU (CYDİA POMONELLA L. LEPİDOPTERA; TORTRİCİDAE)'NUN POPÜLASYON GELİŞMESİNİN VE BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 13.08.2010
549 549 RAMAZAN EKMEKÇİ MATEMATİK T-NORMLAR 12.08.2010
548 548 SEFER ŞAHİN ZOOTEKNİ TAHİROVA VE SÖNMEZ KOYUNLARINDA YILDA İKİ KUZULATMANIN İKİ FARKLI ÇİFTLEŞME TAKVİMİNDE ETKİLERİ 2.08.2010
547 547 BURCU BAYRAK KİMYA FENOTİYAZİN TÜRÜ BOYAR MADDELERLE MODİFİYE CAMSI KARBON ELEKTROT KULLANILARAK NADH'NİN FOTOELEKTROKATALİTİK YÜKSELTGENMESİ 30.07.2010
546 546 SERKAN KARTAL GIDA MÜHENDİSLİĞİ ÇİLEĞİN RAF ÖMRÜNÜN MİKROPERFORE FİLMLER VE OKSİJEN TUTUCULAR KULLANILARAK DENGE MODİFİYE ATMOSFER İLE ARTIRILMASI' 20.07.2010
545 545 FATİH SEZER BİYOLOJİ APOMİKT BOECHERA HOLBOELLİİ (HORNEM.) Á.LÖVE & D.LÖVE TÜRÜNDE DYAD GEN ORTOLOĞUNUN KAREKTERİZASYONU 15.07.2010
544 544 BERAT KARAGÖZ BİTKİ KORUMA ÇANAKKALE DOMATES ALANLARINDA ZARARLI KIRMIZIÖRÜMCEK TETRANYCHUS CİNNABARİNUS BOİSDUVAL (ACARİNA:TETRANYCHİDE)'UN POPULASYON GELİŞMESİ VE PREDATÖRLERİNİN BELİRLENMESİ 9.07.2010
543 543 ALİ AVCI KİMYA İMİN GRUBU İÇEREN POLİÜRETANLARIN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU 6.07.2010
542 542 ÇAĞLAR PÜSKÜLLÜ UZAY BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ O , B VE A YILDIZLARINDA P CYGNİ PROFİLLERİ 2.07.2010
541 541 EMRE SEFER KİMYA DONOR-AKSEPTÖR TİPİ YENİ TÜR DENDRİMERİK MOLEKÜLLERİN SENTEZİ VE BAZI ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 1.07.2010
540 540 EMEL MENDEŞ MATEMATİK VARYANS BİLEŞENLERİNİ KESTİRİM METOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 30.06.2010
539 539 ŞEFİK YAMALI MATEMATİK KODLAŞTIRMA TEORİSİ ÜZERİNE 29.06.2010
538 538 GAMZE GÜNTEKİN KİMYA TEKSTİL BOYAR MADDELERİNİN AKILLI HİDROJELLER İLE UZAKLAŞTIRILMASI 29.06.2010
537 537 ELİF ÇİL JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BOLAYIR-ŞARKÖY-MÜREFTE (ÇANAKKALE-TEKİRDAĞ) ARASININ NEOJEN STRATİGRAFİSİ VE GASTROPODA-PELECYPODA FAUNASI 29.06.2010
536 536 YASEMİN ÜNAL FİZİK FENOMENOLOJİK YAKLAŞIMDA Ø˚→ P˚P˚ϒ BOZUNUMLARI 29.06.2010
535 535 CEM SÖNMEZ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ IPV6 DESTEKLİ VİDEO KONFERANS YAZILIMI TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİ 29.06.2010
534 534 HANDE TOK BİYOLOJİ VİCİA FABA L., ALLİUM CEPA L. VE NİCOTİANA TABACUM L. BİTKİLERİNDE CYPERMETHRİN VE MANCOZEB PESTİSİTLERİNİN GENOTOKSİT ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ 28.06.2010
533 533 ALPER VURALIN TOPRAK FARKLI DOZLARDA UYGULANAN MOLİBDENİN BAKLA (VİCİA FABA L.) BİTKİSİNİN AZOT İÇERİĞİNE ETKİSİ 25.06.2010
532 532 İBRAHİM ENDER KÜNİLİ SU ÜRÜNLERİ İŞLENMİŞ SU ÜRÜNLERİNDE BAZI PATOJEN MİKROORGANİZMALARIN ARAŞTIRILMASI 25.06.2010
531 531 BENSU ERTEK  KİMYA FENOKSAZİN TÜRÜ BOYAR MADDE MODİFİYE ELEKTROT KULLANILARAK NADH'NİN ELEKTROKATALİTİK YÜKSELTGENMESİNE IŞIĞIN ETKİSİ 25.06.2010
530 530 KİRAMİ KAÇAN BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANILARAK ARAÇ PLAKALARININ TANINMASI 25.06.2010
529 529 SEHER KIZILTEPE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ İŞLEM DEĞİŞİKLİKLERİNİN ETKİSİNİ AZALTMAK İÇİN KOMUT ÖNBELLEĞİ ERİŞİM GECİKMESİNİN KODLANMASI 25.06.2010
528 528 ALİ ENVER İNAÇ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANİMASYON KULLANIMININ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARINA VE AKILDA TUTMA DÜZEYLERİNE ETKİSİ: 6., 7. VE 8. SINIFLAR ÖRNEĞİ 24.06.2010
527 527 FUNDA SEZEN JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ÇANAKKALE KENTİ KONUT ALANLARINDA JEOLOJİK ALTYAPI VE ÇEVRE KALİTESİ 23.06.2010
526 526 ERGÜL ÖZTÜRK TARLA BİTKİLERİ ORGANİK MISIR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI LEONARDİT MİKTARLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİLERİ 21.06.2010
525 525 SELİN VURKAÇ MATEMATİK HALKALARDA GENELLEŞTİRİLMİŞ (A,ß) TÜREVLER  21.06.2010
524 524 YASEMİN BALLIKAYA MATEMATİK ASAL HALKALARDA (σ,τ)-LİE İDEALLER 21.06.2010
523 523 MÜJDE DEMİR MATEMATİK HALKALARDA GENELLEŞTİRİLMİŞ TÜREVLER  18.06.2010
522 522 SALİH SERGİN MATEMATİK ASAL HALKALARDA GENELLEŞTİRİLMİŞ LİE İDEALLER VE TÜREVLER 18.06.2010
521 521 PINAR ILGIN KİMYA POLİMERİK MİKRO VE NANOPARTİKÜLLERİNİN SENTEZİ, KAREKTARİZASYONU VE ÇEŞİTLİ UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI. 18.06.2010
520 520 ÖZLEM ELMALI MATEMATİK KORUMA TEOREMLERİ ÜZERİNE 17.06.2010
519 519 BAŞAK YILIDIRIM MATEMATİK FONKSİYON GRAFİKLERİ ÜZERİNE 17.06.2010
518 518 ZEYNEP GÖKÇEN KOÇOĞLU BİYOLOJİ ÇANAKKALE BOĞAZINDAKİ (ÇANAKKALE, TÜRKİYE) BAZI KAHVERENGİ ALGLERDE ALGİNAT MİKTARININ YILLIK DEĞİŞİMİ. 17.06.2010
517 517 SİBEL YENİCİ BİYOLOJİ BÜYÜKKEMİKLİ- KÜÇÜKKUYU ARASINDA (EGE DENİZİ, ÇANAKKALE- TÜRKİYE) ARASINDA ÜSTİNFRALİTARAL ZENDEKİ CHLANOPHYTA ÜYELERİNİN TAKSONOMİSİ. 17.06.2010
516 516 SERDAR ERKEN  BAHÇE BİTKİLERİ TÜRKİYE'DE ENDER YAYILIŞ GÖSTEREN CENSİYAN'IN TOHUMLA ÇOĞALTILMASI VE SÜS BİTKİSİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. 15.06.2010
515 515 VİLDAN YILDIZ BİYOLOJİ ERYNGİUM MARİTİMUM L. BİTKİSİNİN TOHUM DORMANSİSİNİN KIRILMASI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR. 11.06.2010
514 514 BURCU AYDIN BİYOLOJİ OROBANŞ'IN ÇANAKKALE  (TÜRKİYE'DE) TARIMI YAPILAN BAZI BİBER ÇEŞİTLERİNDEKİ ANTİOKSİDAN ENZİM SEVİYELERİNDE NEDEN OLDUĞU DEĞİŞİMLERİN ARAŞTIRILMASI. 11.06.2010
513 513 ORÇUN KÜÇÜKOĞLU ZOOTEKNİ VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİNİN HAYVANCILIKTA KULLANIMI 8.06.2010
512 512 SELVİ DUMAN BİYOLOJİ ÇANAKKALE (TÜRKİYE) İLİNDE TOPLANAN PROPOLİS ÖRNEKLERİNİN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR. 7.06.2010
511 511 İLKNUR GÜNAL PEYZAJ MİMARLIĞI SOMA (MANİSA) İLÇESİ AÇIK VE YEŞİL ALAN POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ. 24.05.2010
510 510 SERDAR SANIK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ATIKSULARDA KOLİFORM KİRLİLİĞİNİN ULTRASES VE KLOR DİOKSİT OKSİDASYONU METOTLARI İLE GİDERİLMESİ. 12.05.2010
509 509 AHMET DEMİR BAHÇE BİTKİLERİ ANGELENO ERİŞ  ÇEŞİDİNDE FARKLI HASAT SONRASI UYGULAMALAR VE MODİFİYE ATMOSFER PAKETLEME TÜRLERİNİN MEYVE KALİTESİNE ETKİLERİ 11.05.2010
508 508 ESRA EKİNCİ BAHÇE BİTKİLERİ GÖKÇEADA ZEYİNİNİN ÖNEMLİ ZEYTİN ÇEŞİTLERİYLE MONFOLOJİK POMOLOJİK VE GENETİK ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 7.05.2010
507 507 ELİF SAĞLIK PEYZAJ MİMARLIĞI KENTSEL DIŞ MEKAN TASARIMLARININ TEKERLEKLİ SANDALYE KULLANICILARI İÇİN YETERLİLİĞİ VE GELİŞTİRME OLANAKLARI ORDU KENT MERKEZİ ÖRNEĞİ 4.05.2010
506 506 MEZİYET ÇETİK ERKOL KİMYA FARKLI ÇAPRAZ BAĞLAYICILARLA HAZIRLANMIŞ POLİAKRİLOMİT (PAAM) VE POLİ (2-HİDROKSİETİLMETAKMOT) HİDROJELLERİNİN SENTESZİ VE KARAKTERİZASYONU 4.05.2010
505 505 ÇAĞLAR AYTEPE JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ KÜÇÜKKUYU  FORMASYONUNUN (EDREMİT KÖRFEZİ GÜNEYİ) PETROL ANA KAYA ÖZELLİKLERİ VE ÇÖKELME KOŞULLARININ İNCELENMESİ 30.04.2010
504 504 NAHİDE KADRİYE YALÇINKAYA JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ KORU KÖYÜ (LAPSEKİ ÇANAKKALE) PB-ZN-AQ YATAĞININ JEOLOJİK, MİZEROLOJİK VE JEOKİMYASAL İNCELEMESİ 28.04.2010
503 503 NESLİHAN TANRIÖVER FİZİK  BAZI DEĞMEYE YAKIN ÖRTEN ÇİFT YILDIZ SİSTEMLERDE YÖRÜNGE DÖNEM DEĞİŞİMLERİ 26.04.2010
502 502 AKIN BULUT BİYOLOJİ GÖKÇEADA'DAKİ (ÇANAKKALE, TÜRKİYE) AMFİBİ VE SÜRÜNGENLERİN TAKSONOMİ VE EKOLOJİSİ 16.02.2010
501 501 SEMİH ÜSTEL BİYOLOJİ ÇANAKKALE CİVARINDAKİ LACERTA TRİLİNEATA BEDRİAGA, 1886 (SAURİA: LACERTİDAE) POPULASYONLARININ TAKSONOMİSİ VE BİYOLOJİSİ 16.02.2010
500 500 İLKE ÖZBEK BİTKİ KORUMA ÇANAKKALE İLİNDE DOĞU MEYVEGÜVESİ (CYDİA MOLESTA LEP: TORTRİCİDAE)'NİN YAYILIŞ ALANI VE BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 15.02.2010
499 499 DİLVİN TEZER TARIM MAKİNALARI İNFRARED ENERJİ VE İNFRARED ENERJİ - SICAK KOMBİNASYONU İLE DOMATESİN KURUTULMASI 12.02.2010
498 498 MEMİŞ SAĞLAM SU ÜRÜNLERİ 2005-2008 YILLARI ARASINDA ÇANAKKALE BOĞAZI'NIN METEOROLOJİK İKLİM KOŞULLARININ BÖLGEDEKİ DENİZ CANLILARINA ETKİSİ'  12.02.2010
497 497 SERPİL ADAY GIDA MÜHENDİSLİĞİ MİHALİÇ PEYNİRİNİN KAREKTERİSTLİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 12.02.2010
496 496 OĞUZ İSLAM EMLİK BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. DAĞITIK OTOMASYON VE BİLGİ SİSTEMLERİ İÇİN NETWORK ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI 12.02.2010
495 495 SELCAN TAŞÇI BAHÇE BİTKİLERİ ZEYTİN ÇELİKLERİNDE TRİCHODERMA HARZİANUM UYGULAMALARININ KÖK GELİŞİMİ, FİDAN KALİTESİ VE KARBONHİDRAT BİRİKİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ 12.02.2010
494 494 GÜROL BEKCİ BAHÇE BİTKİLERİ BEYAZ NEKTARİN VE DEĞİŞİK SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE TÜRLERİNİN KARŞILIKLI MELEZLEMEDE UYUŞMA DURUMLARININ İNCELENMESİ 12.02.2010
493 493 ARZU ÖNDER BAHÇE BİTKİLERİ ÇANAKKALE KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI KAYISI ÇEŞİTLERİNDE FARKLI AMBALAJ UYGULAMALARININ MEYVE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ 11.02.2010
492 492 ERDEM ÇETİNKAYA SU ÜRÜNLERİ SİVRİBURUN KARAGÖZ'ÜN (DİPLODUS PUNTAZZO CETTİ, 1777) AĞ KAFESLERDE GELİŞİM PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ'  10.02.2010
491 491 ÖZLEM KÖSE BİYOLOJİ BAZI MENTHA L. TÜRLERİNİN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR 10.02.2010
490 490 ARZU ÖZER TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ÇANAKKALE İLİ BİGA İLÇESİ YENİÇİFLİK KÖYÜ ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI SONRASI DURUMUN İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 9.02.2010
489 489 SERAP TAN SU ÜRÜNLERİ LEVREK YUMURTA VE LARVALARINDA YAĞ ASİDİ KOMPOZİSYONUN DEĞİŞİMİ 9.02.2010
488 488 BEGÜM ALKILIÇ SU ÜRÜNLERİ ZEYTİN KARASUYUNUN KÜÇÜKKUYU KIYILARINDAKİ (ÇANAKKALE) ETKİLERİ VE AKDENİZ MİDYESİ (MYTİLUS GALLOPROVİNCİALİS, LAMARCK, 1819), DENİZ SALYANGOZU (MONODONTA TURBİNATA BORN, 1780 ) VE JAPON ŞEMSİYESİ (PATELLA CAERULEA. LİNNE, 1758 ) ÜZERİNDEKİ TOKSİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 9.02.2010
487 487 SEVİL DABAN KİMYA PRİDİN BİRİMLERİ İÇEREN İMİN POLİMERLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU 9.02.2010
486 486 ZÜBEYDE HANDE PALTA SU ÜRÜNLERİ GERENCE VE SIĞACIK KÖRFEZİ'NDE (EGE DENİZİ), İKİ AĞ KAFES İŞLETMESİNDE ÇEVRESEL PARAMETRELERİN ZOOPLANKTON DİNAMİĞİNE ETKİSİ'  8.02.2010
485 485 CAHİDE İREM ÖĞÜŞ MATEMATİK ALEXANDROFF UZAYLAR ÜZERİNE 8.02.2010
484 484 ÖZNUR TANRIVERDİ BİYOLOJİ ARABİDOPSİS THALİANA (L.) HEYNH TÜRÜNDE TUZ STRESİNİN GEN ANLATIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 8.02.2010
483 483 VÜGAR SALAHLI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BULANIK VERİTABANLARI VE SQL'DE BULANIK MANTIK UYGULAMALARI 8.02.2010
482 482 MEHMET TUFAN BİRCAN JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ULUABAT FAYI'NIN KİNEMATİĞİ, DEPREMSELLİĞİ VE UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ 4.02.2010
481 481 ERKAN YÜZBAŞIOĞLU BİYOLOJİ REŞADİYE (A6, TOKAT, TÜRKİYE) VE ÇEVRESİNİN ETNOBOTANİĞİ 04.02.2010
480 480 ÖZLEM ETİRLİ FİZİK MARDER UZAY-ZAMANINDA KOZMİK SİCİM (STRİNG) KAYNAKLI BAZI KOZMOLOJİK MODELLER 27.01.2010
479 479 ŞEYDA ÖZBAY FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI İÇİNDE KOMPOST HAKKINDA VERİLEN ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE ÇEVRE TUTUMLARINA  ETKİSİ 25.01.2010
478 478 ALPER SAĞLIK PEYZAJ MİMARLIĞI ÇANAKKALE KENT KIYISININ KENTSEL PEYZAJ TASARIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ 25.01.2010
477 477 MİNE AKSOY GIDA MÜHENDİSLİĞİ BAZI KIRMIZI ŞARAPLARIN FENOLİK MADDE PROFİLLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR 25.01.2010
476 476 BARBOROS DEMİRSELÇUK FİZİK ZNO İNCE FİLMLERİ:CO KATKISININ ETKİSİ 22.01.2010
475 475 SERCAN GÜLOĞLU FİZİK ÇANAKKALE ARKEOLOJİ MÜZESİ LAHİT ODASINDAKİ PARTİKÜLLERİN DAĞILIMININ MODELLENMESİ'  22.01.2010
474 474 TİMUÇİN EVEREST TOPRAK EDİRNE İLİ ARAZİ KULLANIM TÜRLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE BELİRLENMESİ 21.01.2010
473 473 TUNÇ ŞENYÜZ UZAY BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ SEÇİLMİŞ BAZI DELTA SCUTİ BİLEŞENLİ ÖRTEN ÇİFT SİSTEMLERİN IŞIK ÖLÇÜMÜ 14.01.2010
472 472 MURAT METEHAN TÜRKOĞLU FİZİK ENERJİ-MOMENTUM TANIMLARI VE BAZI UZAY-ZAMANLARIN ENERJİ-MOMENTUMLARI 11.01.2010
471 471 ULAŞ ÖZDEM FİZİK g σγ  ÇİFTLENİM SABİTİNİN KRD TOPLAM KURALLARINDAN İNCELENMESİ 8.01.2010
470 470 SERVET GAYE ACAR BİYOLOJİ BAZI LİKEN TÜRLERİNİN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR 08.01.2010
469 469 BURCU İLERİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ GİRİŞ VE ÇIKIŞ SUYUNDA BULUNAN ORGANİK MADDE MİKTARININ KLOR DİOKSİT DEZENFEKSİYON VERİMİNE ETKİSİ 06.01.2010
468 468 SELİM İŞLEKDEMİR BİYOLOJİ HYPERİCUM L. CİNSİNDE (BİNBİRDELİK OTU) DOKU KÜLTÜRÜNE MANYETİK ALANIN ETKİSİ 23.11.2009
467 467 MUSTAFA ERDAL KAPLAN BİYOLOJİ LAPSEKİ-ÇARDAK (ÇANAKKALE- TÜRKİYE) DOĞAL LAGÜN GÖLÜ ÇEVRESİNDEKİ SALICORNIA EMERICI DUVAL, JOUVE VE SARCOCORNIA FRUTICOSA (L) A.J. SCOTT TÜRLERİNİN AUTEKOLOJİK VE EKONOMİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI 5.11.2009
466 466 BENGÜL EVEREST TARIM EKONOMİSİ TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLAMASINDA ÇİFTÇİ  ÖRGÜTLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ: ÇANAKKALE TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFLERİ ÖRNEĞİ 27.10.2009
465 465 MEHMET YÜKSEL TARIM EKONOMİSİ KÖY - KOOP'A ÜYE OLAN VE SÜT SIĞIRCILIĞI YAPAN İŞLETMELER İLE ÜYE OLMAYIP SÜT SIĞIRCILIĞI YAPAN İŞLETMELERİN TARIMSAL YENİLİKLERİN BENİMSENMESİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI. 27.10.2009
464 464 BERRİN BATIR BİYOLOJİ TÜRKİYE'DE CARLİNA L. CİNSİNE AİT TAKSONLARIN (ASTERACEAE) POLEN MORFOLOJİSİ 26.10.2009
463 463 ERMAN ÇETİN BAHÇE BİTKİLERİ GÜLPEMBE DOMATES ÇEŞİDİNİN ORGANİK VE KONVANSİYONEL KOŞULLARDA YETİŞTİRİCİLİĞİ 26.10.2009
462 462 MUZAFFER YÜCEL FİZİK RÜZGAR ENERJİ SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI 22.10.2009
461 461 SELÇUK KOYUNCU BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ÇOK ÇEKİRDEKLİ SİSTEMLERİN VERİ ÖNBELLEKLERİ İÇİN GEÇİCİ HATALARIN MODELLENMESİ 12.10.2009
460 460 DERYA DERE TARLA BİTKİLERİ BAZI ÇALI TÜRLERİNDE ÇOĞLATMA YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ 12.10.2009
459 459 İKBAL BOZKAN FİZİK ABELL 576 GALAKSİ KÜMESİNİN XMM-NEWTON VERİ ANALİZİ 14.09.2009
458 458 ADİL ERDEM AKIN ZOOTEKNİ ÖSTROJENİK ETKİLİ MİKOTOKSİNLERİN (ZEARALENONE) KANATLI TÜRLERİ (GALLUS GALLUS DOMESTİCUS-COLUMBA LİVİA DOMESTİCUS) ÜZERİNE ETKİLERİ 30.07.2009
457 457 MELDAN İNANÇ ZOOTEKNİ ÇİNKO-SELENOMETİYONİNİN ETLİK PİLİÇLERDE KAN BAĞIŞIKLIK PARAMETRERİNE ETKİSİ 30.07.2009
456 456 ÖZDE DENİZ İŞ KİMYA ANA ZİNCİRİNDE PİROL VE KARBAZOL GRUPLARI İÇEREN İMİN POLİMERLERİN SENTEZİ VE BAZI ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ 24.07.2009
455 455 FATİH TÜRE BİYOLOJİ BİYOLOJİK SİLAHLARIN TANIMLANMASI VE ÜLKEMİZ AÇISINDAN ÖNEMİ  24.07.2009
454 454 ERDİM BULUT GIDA MÜHENDİSLİĞİ KIZARTMA YAĞLARINA UYGULANAN YENİ ADSORBEN KARIŞIMININ ETKENLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 20.07.2009
453 453 ZEYNEP KÜÇÜK GIDA MÜHENDİSLİĞİ FARKLI TAHILLARDAN ÜRETİLEN MALT UNLARININ AKRİLAMİD DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 20.07.2009
452 452 HAKAN ÇAM BİYOLOJİ APOMİKT BOECHERA HOLBOELLİİ (HORNEM.) A.LÖVE &D.LÖVE ANTER GELİŞİMİNE KATILAN BAZI GEN İFADELERİNİN BELİRLENMESİ 20.07.2009
451 451 YASEMİN DEMİRGAN BİYOLOJİ ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. KALLAZ KOMPONENTİ
β-1,3-GLUCANASE’IN TANIMLANMASI
20.07.2009
450 450 SEÇİL UYSAL KİMYA ALİFATİK VE AROMATİK GRUP İÇEREN İMİN POLİMERLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU 16.07.2009
449 449 SEDA OZAN GIDA MÜHENDİSLİĞİ BAZI SEBZELERİN DONDURULARAK MUHAFAZASINDAN ÖNCE UYGULANAN HAŞLAMA İŞLEMİNİN KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ 15.07.2009
448 448 DOĞAN AYKAÇ KİMYA YENİ 3,3'-DİBENZOİL-1,1'- (ALKİL/ARİL) DİTİYOÜRELERİN SENTEZİ VE YAPILARININ SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE AYDINLATILMASI 7.07.2009
447 447 NAZİFE ÇİĞDEM TOPRAK TORF KÜLTÜRÜ İLE AZOT, FOSFOR VE POTASYUMUN BİTKİ GELİŞMESİNDEKİ ÖNEMLERİNİN SAPTANMASI 7.07.2009
446 446 NİLGÜN YILMAZ BİYOLOJİ ÇANAKKALE'DE SULAK ALANLARDA YAŞAYAN EMYS ORBICULARIS VE MAUREM'YS RIVULATA TÜRLERİNİN YAŞAM ALANLARININ HEMATOLOJİ VE PLAZMA BİYOKİMYASI ÜZERİNE ETKİSİ 7.07.2009
445 445 EMRE AKKUŞ TOPRAK FARKLI DOZLARDA UYGULANAN MOLİBDENİN NOHUT (CİCER ARİETİNUM L.) BİTKİSİNİN AZOT İÇERİĞİNE ETKİSİ 6.07.2009
444 444 ZAFER ÖZGÜR TARIM MAKİNALARI TARIM TRAKTÖRLERİNDE YÜKLEMELERİN BAZI MOTOR PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİN BELİRLENMESİ 30.06.2009
443 443 MELTEM TEZCAN BİYOLOJİ KAZ DAĞI (ÇANAKKALE, TÜRKİYE) ENDEMİK BİTKİLERİNDEN BAZILARININ DNA BARKODLAMASI 29.06.2009
442 442 HAKKI ÖZMEN BİYOLOJİ ÇANAKKALE (TÜRKİYE)'DE ÖNEMLİ KUMUL VE TUZCUL ALANLARIN FLORA VE EKOLOJİSİ 26.06.2009
441 441 AYŞE ÇAPKIN MATEMATİK SONLU SİSTEMLERDE DENEME PROBLEMLERİ  24.06.2009
440 440 SENA ÖZEN MATEMATİK GƂPR*-KAPALI VE GƂPR**-KAPALI KÜMELER ÜZERİNE 17.06.2009
439 439 HATİCE ASLAN MATEMATİK TOPOLOJİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE 17.06.2009
438 438 ASLI MÜGE GEZEN SU ÜRÜNLERİ TÜRKİYE'DE FARKLI TİCARİ YEMLERLE BESLENEN KÜLTÜR LEVREK BALIKLARININ (DİCENTRARCHUS LABRAX L. 1758) KARACİĞER DOKULARINDAKİ LİPİD BİRİKİMİNİN HİSTOPATOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ  29.05.2009
437 437 MAHİR TÜRKCAN BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TEKNOLOJİK YETERSİZLİKLERİN KOMUT TLB'Sİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN FİZİKSEL ADRESLERİN DİREKT ÜRETİLMESİ SURETİYLE AZALMASI 29.05.2009
436 436 BETÜL KAYALI SU ÜRÜNLERİ LEVREKLERDE (DİCENTRARCHUS LABRAX) STRES DURUMUNUN BELİRLENMESİNDE, AZOT BOŞALTIM ORANLARININ İNDİKATÖR OLARAK KULLANIMI 18.05.2009
435 435 BİRSEN PEHLİVAN GIDA MÜHENDİSLİĞİ FARKLI ÜRETİM TEKNİKLERİYLE ELDE EDİLEN ZEYTİNYAĞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 8.05.2009
434 434 AYLİN İŞCAN FİZİK ÇİFT DEŞARJ YÖNTEMİYLE POLİPİROL İNCE FLİMLERİNİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU 5.05.2009
433 433 REMZİ İLAY TOPRAK ZEYTİN KATI ATIĞININ FASULYE VE AYÇİÇEĞİ BİTKİLERİNİN GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN SAPTANMASI 4.05.2009
432 432 MUSTAFA AVCIOĞLU JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ÇANAKKALE BOĞAZI KIYILARININ MARFOTEKNİK NİTELİKLERİ VE BUNUN JEOLOJİK ANLAMI 30.04.2009
431 431 FATMA BURCU ENGİN GIDA MÜHENDİSLİĞİ ULTRAVİYOLE IŞINLARI VE ULTRASOUNG UYGULAMALARININ SÜTÜN AROMA AKTİF BİLEŞENLERİ VE MİKROORGANİZMA YÜKÜ ÜZERİNE ETKİSİ 22.04.2009
430 430 TAMER TAŞDELEN JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ MAĞRALARDAKİ DAMLATAŞ SULARININ HİDROJEOKİMYA VE KLİMATOLOJİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 11.02.2009
429 429 AYHAN ASLAN SU ÜRÜNLERİ ÇANAKKALE BOĞAZINDAKİ İZMARİT BALIĞININ, SPİCARA MAENA (LİNNAEUS, 1758) BAZI HEMOTOLOJİK VE BİYOKİMYASAL KAN PAREMETRELERİNİN BELİRLENMESİ 2.02.2009
428 428 SEVCAN BİNEL KİMYA OKSKARBAZEPİN'İN ELOKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARINDAN YARARLANILARAK FARMASÖTİK PREPARATLARINDAN MİKTARLARININ BELİRLENMESİ 2.02.2009
427 427 MELİKE TÜRE KİMYA FENİLEFRİN HİDROKLORÜR'ÜN ELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ VE TİCARİ İLAÇ FORMLARINDAN MİKTARLARININ BELİRLENMESİ 2.02.2009
426 426 ESRA BALTAOĞLU KİMYA METRONİDAZOL'ÜN ELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLERİNDEN YARARLANILARAK İLAÇ DOZAJ FROMLARINDAN MİKTARLARININ BELİRLENMESİ 2.02.2009
425 425 BEKİR SITKI AYAĞ ZOOTEKNİ KEÇİLERDE GEBELİĞİN SON DÖNEMİNDEKİ FARKLI BESLEME KOŞULLARININ PLASENTA ÖZELLİKLERİNE VE YENİ DOĞANLARA ETKİSİ 30.01.2009
424 424 MÜJDE ÇETİNER TARLA BİTKİLERİ YAPAY BİR MERADA OTLATMANIN BİTKİ ÖRTÜSÜ VE TOPRAĞA ETKİSİ 30.01.2009
423 423 MEHTAP ÜSTÜNADA BİYOLOJİ ÇANAKKALE BOĞAZINDA (ÇANAKKALE, TÜRKİYE) YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI ALGLERDE AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN ARAŞTIRLMASI 28.01.2009
422 422 DİLVİN İPEK GIDA MÜHENDİSLİĞİ ÜRETİM AŞAMALARININ VE FARKLI AMBALAJLAMA TEKNİKLERİNİN LOKUM KALİTESİNE ETKİSİ 27.01.2009
421 421 ERCAN DÖVER BİYOLOJİ ÇANAKKALE (TÜRKİYE) BAYRAMİÇ BARAJI VE BARAJI BESLEYEN AKARSULARIN KİRLİLİK YÜKLERİ İLE ÇEVRESEL ETKİLEŞİMLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 26.01.2009
420 420 PELİN TÜLÜ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ KUZEYBATI EGE BÖLGESİ KABUK YAPISININ SİSMOLOJİK VERİLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ 21.06.2009
419 419 BANU AKOL JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ ÇANAKKALE VE ÇEVRESİNİN DEPREM RİSKİNİN İNCELENMESİ 21.06.2009
418 418 ONUR SİNAN TÜRKMEN TARLA BİTKİLERİ KAZDAĞI'NDA YETİŞEN OĞULOTU, ADAÇAYI VE KEKİK TÜRLERİNİN DOKU KÜLTÜRÜ YÖNTEMİYLE MUHAFAZASI VE ÇOĞALTILMASI 16.01.2009
417 417 ESİN ÖZŞEN BİYOLOJİ ÇANAKKALE İLİ TARIM ALANLARINDAKİ TOPRAKLARDAN İZOLE EDİLEN AKTİNOMİSETLERİN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİ 15.01.2009
416 416 AYKUT OR MATEMATİK YAKIN HALKALARDA TÜREVLER 14.01.2009
415 415 FATMA ŞENGÜLALP JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ÇAN İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE YAŞAYAN İNSANLARIN KAN VE SAÇ AS-PB VE HG DEĞERLERİNİN YERALTI SULARI İLE İLİŞKİSİNİN TIBBİ JEOLOJİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 14.01.2009
414 414 ZERRİN ÇETİN SU ÜRÜNLERİ GRACİLARİA VERRUCOSA (HUDSON) PAPENFUSS'NIN SERA KOŞULLARINDA FARKLI KÜLTÜR ORTAMLARINDA YETİŞTİRİCİLİĞİ VE AGAR VERİMLERİNİN KARŞILAŞTILMASI 13.01.2009
413 413 HASAN BARIŞ ÖZALP SU ÜRÜNLERİ ÇANAKKALE BOĞAZI ÇANAKKALE SU ALTI VE CANKURTARMA SPOR KULÜBÜ SU ALTI İSTASYONUNA BIRAKILAN FİBERGLAS , AHŞAP, LASTİK, DEMİR VE SERAMİK MALZEMELERİN CEZBETTİĞİ BALIK TÜRLERİNİN İNCELENMESİ  12.01.2009
412 412 ONUR GÜNEŞER GIDA MÜHENDİSLİĞİ FARKLI GIDA MADDELERİ KULLANIMININ TAHİN HELVASI EMULSİYON STABİLİTESİ VE KALİTESİNE OLAN ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 12.01.2009
411 411 LATİFE CEYDA İRKİN BİYOLOJİ ÇANAKKALE BOĞAZINDA YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI MAKROALGLERDE KİMYASAL KOMPOZİSYONUN ARAŞTIRILMASI 12.01.2009
410 410 ERDEM GÜNDOĞDU JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ESKİŞEHİR FAYININ KİNEMATİĞİ, DEPREMSELLİĞİ VE UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ 8.01.2009
409 409 DİDEM YEŞİL MATEMATİK TOPOLOJİK UZAYLARDA GENELLEŞTİRİLMİŞ KAPALI KÜMELER ÜZERİNE 7.01.2009
408 408 CENKER KILIÇ SU ÜRÜNLERİ SPİRULİNA PLATENSİS'İN ÇANAKKALE KOŞULLARINDA HAVUZLARDA ÜRETİMİ VE BİYOKİMYASAL YAPISINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER 25.12.2008
407 407 MURAT IŞIKTEPE TARIM  MAKİNALARI TRAKTÖRLERDE KUYRUK MİLİ (540 VE 750 D./DAK.) ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 4.11.2008
406 406 ÇİĞDEM GÜNEŞ BİTKİ KORUMA MARMARA BÖLGESİ'NDEKİ ENTOMOPATOJEN NEMATOD FAUNASININ BELİRLENMESİ  31.10.2008
405 405 SEZEN ÇİÇEK FİZİK BH, BH2 VE BH3 MOLEKÜLLERİNİN TEMEL DURUM  TERİM  ENERJİLERİNİN HESAPLANMASI 28.10.2008
404 404 EMİNE KOPARAN FİZİK ALGOL TÜRÜ ÖRTEN ÇİFT YILDIZLAR IU PER VE AO SER'İN IŞIK EĞRİSİ ANALİZLERİ 28.10.2008
403 403 NAME ÖZDİNÇ BİYOLOJİ GAMA RADYASYONU İLE IŞINLANMA SOYA ( GLYCİNE MAX. (L.) MERRİLL ) ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE MANYETİK ALANIN ETKİSİ 10.10.2008
402 402 SERAP GÜNEŞ PEYZAJ MİMARLIĞI KENTSEL DIŞ MEKANLARIN YETERLİLİĞİ GELİŞTİRİLME OLANAKLARI 6.10.2008
401 401 CAN KÜZECİ PEYZAJ MİMARLIĞI AÇIK VE YEŞİL ALAN DEĞİŞİMİNİN UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ: ÇANAKKALE ÖRNEĞİ 6.10.2008
400 400 BURCU GÜNDÜZ PEYZAJ MİMARLIĞI GELİBOLU KENTİ VE ÇEVRESİNİN PEYZAJ POTANSİYELİNİN SAPTANMASI 6.10.2008
399 399 MUKADDER İĞDİ ŞEN FİZİK XMM- NEWTON UYDUSU İLE VWHY' NİN X- IŞIN VERİ ANALİZİ 28.07.2008
398 398 MEHMET BURAK BÜYÜKCAN TARIM MAKİNALARI KAYISIDA BAZI İÇSEL KALİTE KRİTERLERİNİN FOURİER DÖNÜŞÜMLÜ- YAKIN KIZIL ÖTESİ (FT-MR) SPEKTROSKOPİ KULLANARAK BELİRLENMESİ 28.07.2008
397 397 OKTAY GÖKHAN ÖZER TARIM EKONOMİSİ ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİNİN TALEP AÇISINDAN İRDELENMESİ: ÇANAKKALE ÖRNEĞİ 25.07.2008
396 396 NEŞE YILMAZ GIDA MÜHENDİSLİĞİ FARKLI KURUTMA TEKNİKLERİNİN MISIRIN FİZİKSEL, KİMYASAL VE TOKSİLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 25.07.2008
395 395 HÜSEYİN TOPYILDIZ BİYOLOJİ VİPERA XATHİNA ZEHRİNİN TOKSİK ETKİLERİNİN SIÇANLAR ÜZERİNDE İNCELENMESİ 24.07.2008
394 394 BERRAK DAMLA YAĞAN BİYOLOJİ ÇANAKKALE İLİ KESTANBOL - TUZLA JEOTERMAL OLAN MEVKİSİNİN FLORASI VE BU BÖLGEDEKİ TOPRAK VE YER ALTI ALANLARIN MİNERAL İÇERİĞİNİN FLORA ÜZERİNE ETKİSİ 23.07.2008
393 393 MUSTAFA BIYIKLI TOPRAK KUM KÜLTÜRÜ İLE AZOT, FOSFOR VE POTASYUM BİTKİ GELİŞTİRMESİNDEKİ ÖNEMLERİNİN SAPTANMASI 23.07.2008
392 392 SERDAR BANDIR TARLA BİTKİLERİ İKİNCİ ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN MISIRDA EKİM ZAMANININ VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ 23.07.2008
391 391 FATMA GÜL İNCE FİZİK PLAZMA POLİMERİZASYONU TEKNİĞİ İLE POLİTİYAFON İNCE FİLMLERİN ÜRETİLMESİ VE KARAKTERİZASYONLARININ YAPILMASI 21.07.2008
390 390 ARINÇ TULGAR SU ÜRÜNLERİ SAROZ KÖRFEZ'İNDE AVLANAN BAZI EKONOMİK BALIK TÜRLERİNİN BESİN KOMPOZİSYONUNUN MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ 17.07.2008
389 389 VİLDAN BAYRAM BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ÜRÜN KALİTESİNİN GÖRSEL PARAMETRELERE GÖRE DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 17.07.2008
388 388 UTKU SOBUTAY BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ SERAMİK KAROLARIN GÖRSEL KUSURLARINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI İÇİN BULANIK UZMAN SİSTEMİ 17.07.2008
387 387 SERKAN KALE SU ÜRÜNLERİ KUZEY EGE DENİZİ'NDE KUPEZ UZATMA AĞLARININ AV KOMPOZİSYONU, SEÇİCİLİĞİ VE HEDEF DIŞI AV ORANLARI 14.07.2008
386 386 AYDIN  KARA SU ÜRÜNLERİ İZMARİT BALIĞI AVCILIĞINDA KULLANILAN OLTA İĞNELERİNİN SEÇİCİLİĞİ 14.07.2008
385 385 ZEKİYE ALBAYRAK BAHÇE BİTKİLERİ FARKLI ANAÇLAR ÜZERİNE ACILI 0900 ZİRAAT KİRAZ ÇEŞİDİNDE KARBONHİDRAT DÜZEYİNİN VERİMLİLİK VE KALİTEYE ETKİSİ 11.07.2008
384 384 GÜRKAN VATANSEVER TARIM  MAKİNALARI FARKLI BAKIM -KORUMA UYGULAMALARI YAPILAN BOZCAADA BAĞ ALANLARINDAKİ TOPRAĞIN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 10.07.2008
383 383 AYSEL AYDIN KİMYA FLOR , KLOR VE METOKSİ GRUPLARI İÇEREN AROMATİK AMİN BİLEŞİKLERİNİN OLİGOMERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU, TERMAL VE İLETKENLİK ÖZELLİKLERİ 8.07.2008
382 382 MELEK PAMUK KİMYA YENİ BİS- AZO BOYARMADDELERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ 7.07.2008
381 381 ESRA ARSLAN GIDA MÜHENDİSLİĞİ ÇANAKKALE FLORASINDAKİ BAZI TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ 7.07.2008
380 380 BİRCAN ÖZBAŞ SU ÜRÜNLERİ PORPYRIDİUM CRUENTUM KÜLTÜRLERİNDE BÜYÜME VE BİYOKİMYASAL KOMPOZİSYONDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLERİ 4.07.2008
379 379 AYDIN BİLGİÇ BİYOLOJİ GÖKÇEADA VE BOZCAADA'DAKİ ATMOSFERİK POLENLER 4.07.2008
378 378 CÜNEYT BİRCAN JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ TUZLA ÇAYI (GÜLPINAR – ÇANAKKALE) DELTASI PLAJ KUMLARININ AĞIR MİNERAL İÇERİKLERİ VE BUNLARIN KÖKENİ 3.07.2008
377 377 DOĞAN İLHAN BİYOLOJİ TRADESCANTİNA PALLİDA H. ALLİUM CEPA L., VİCİA FABA L. BİTKİLERİNDE BAZI GENATOKSİT BİLEŞİKLERİN GENETİKSEL ETKİLERİ BELİRLENMESİ 3.07.2008
376 376 GÖRKEM DÜLGER BİYOLOJİ BAZI BİTKİ EKSTRAKTLARININ ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR 2.07.2008
375 375 GÖKÇE AŞKIN KİMYA İLAÇ VE BAZI MEYVELERDEKİ ASKORBİT ASİT MİKTARLARININ VOLTAMETRİK TEKNİKLERLE BELİRLENMESİ 23.06.2008
374 374 DİLEK KİLLİ TOPRAK ZEYTİN KATI ATIĞI (PİRİNA) NIN  TOPRAK KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ VE TARIMDA TOPRAK DÜZENLEYİCİ OLARAK KULLANIM OLANAKLARI 20.06.2008
373 373 ASLI KOVANCI BİYOLOJİ ÇANAKKALE ŞEHİR ŞEBEKE SUYUNDA AĞIR METAL ANALİZİ VE BAKTERİYOLOJİK İNCELEME 19.06.2008
372 372 CİHAN ÖZER FİZİK İKİ CİSİM RADYATİF MEZON BOZUNUMLARI 13.06.2008
371 371 DUYGU MERMER DOĞU BİTKİ KORUMA ÇANAKKALE ÖRTÜALTINDA YETİŞEN MARULLARDAN İZOLE EDİLEN SCLEROTİNLA SCLEROTİORUM POPULASYONLARINDA VARYASYONLARIN SAPTANMASI 12.05.2008
370 370 HAKAN ZOBAR BİTKİ KORUMA ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ZEYTİN SİNEĞİ (BACTROCERA OLEAE GMEL) İLE MÜCADELEDE TUZAKLAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 30.04.2008
369 369 HANDE ŞEN BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ VERİ ÖNBELLEĞİ GÜVENİRLİLİĞİNİN MODELLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ 21.04.2008
368 368 İSMAİL ONUR TUNÇ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BAYRAMİÇ (ÇANAKKALE) GÜNEYİNDEKİ KAZDAĞ MASİFİ KAYALARININ JEOLOJİSİ 18.04.2008
367 367 BURAK UĞRAŞ FİZİK ABELL 1589 VE ABELL 3530 GOLDSİ KÜMELERİNİN XMM-NEWTON VERİ ANALİZİ 11.04.2008
366 366 HALİT KUŞKU SU ÜRÜNLERİ FARKLI PROTEİN YAĞ ORANLARINA SAHİP YEMLERİN MIRMIR BALIĞI BÜYÜME PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİSİ 29.02.2008
365 365 ÖZGE SARIEFE MATEMATİK ASAL HALKALARDA GENELLEŞTİRİLMİŞ TÜREVLER 31.01.2008
364 364 YÜCEL ŞAHİN BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ AB BOLOGNA SÜRECİNDE ÜNİVERSİTELER İÇİN WEB TABANLI AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİ SİSTEMİ 21.01.2008
363 363 HÜLYA ERCAN SU ÜRÜNLERİ SAROS KÖRFEZİNDEKİ KIRMA MERCANLARIN(PAGELLUS ERYTHRİNUS L.1758)(SPARİDAE) BİYOLOJİSİ VE POPULASYON PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ 18.01.2008
362 362 İBRAHİM ŞENER FİZİK F(R) GRAVİTE TEORİLERİ 17.01.2008
361 361 SELİN KARAGÖZ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ELMADAN FARKLI YÖNTEMLERLE BRENDİ ÜRETİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR 15.01.2008
360 360 HİCRAN TURKAN ZOOTEKNİ TÜRK SAANEN OĞLAKLARIN UYGUN CANLI AĞIRLIKLARDA SÜTTEN KESİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 14.01.2008
359 359 HANDE IŞIL AKBAĞ ZOOTEKNİ KEÇİLERDE GEBELİĞİN SON DÖNEMİ BESLENME KOŞULLARININ ETKİLERİ 14.01.2008
358 358 BAHRİ ANIL ZOOTEKNİ OĞLAKLARDA DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ İLE TOPLAM EİMERİA SPP. OOKİST YÜKÜ ARASINDAKİ İLİŞKİLER 14.01.2008
357 357 HAKAN ERDAL SU ÜRÜNLERİ ÇANAKKALE ÇARDAK LAGÜNÜ'NDE YETİŞTİRİLEN AKİVADES'İN (TAPES DECUSSATUS, LİNNAEUS 1758) BÜYÜME PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ 14.01.2008
356 356 KORHAN KÖSE JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ SIĞ SİSMİKTE P VE S DALGALARININ YÖN BAĞIMLILIĞININ İNCELENMESİ VE YÜZEY JEOLOJİ İLİŞKİSİ 14.01.2008
355 355 HAYAL TOK BİYOLOJİ ÇANAKKALE İLİ AYVACIK BÖLGESİNDE ZOONOTİK VİSCERAL LEİSHMANİASİS' İN SEROLOJİK VE ENTOMOLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI 11.01.2008
354 354 ERDEM BAHAR TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ORGANİK TARIM KOŞULLARINDA DAMLA SULAMA YÖNTEMİYLE SULANAN DOMATES BİTKİSİNİN A-SINIFI BUHARLAŞMA KAPLARINDAN YARARARLANILARAK SULAMA PROGRAMININ OLUŞTURULMASI 10.01.2008
353 353 DENİZ ŞANLIYÜKSEL JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ KIRKGEÇİT (BİGA-ÇANAKKALE) JEOTERMAL SAHASININ HİDROJEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 9.01.2008
352 352 MEHMET SEÇKİN ADAY GIDA MÜHENDİSLİĞİ FARKLI KAPLAMA MATERYALLERİNİN KİRAZ KALİTESİ VE TÜKETİCİ İSTEKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN KİNETİK MODELLEMEYE DAYANARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 8.01.2008
351 351 DİLEK DAŞ BİYOLOJİ ÇANAKKALE' DEKİ RANA DALMATİNA BONAPARTE 1839 (AMPHİBİA,RANİDAE)' UN DİŞİ ÜREMEORGANLARINDAKİ HİSTOLOJİK İNCELENEMELER 8.01.2008
350 350 MEVLÜT BAŞER FİZİK BAZI UZAY ZAMANLARIN EĞRİLİK SİMETRİLERİ  4.01.2008
349 349 ZELİHA ORHAN BAHÇE BİTKİLERİ GEMLİK ZEYTİNİ ÜZERİNE AŞILANAN DOMAT ZEYTİN ÇEŞİDİNİN FİDAN GELİŞİMİ VE BESİN MADDELERİ ALIMININ BELİRLENMESİ 17.12.2007
348 348 NİLAY MÜNEVVER BAŞTAŞ TOPRAK FARKLI DOZLARDA ORGANİK VE İNORGANİK GÜBRE KULLANIMININ AK KEKİK (CORİGONUM MAJORANA L.) VERİM VE KALİTE PARAMETRELERİNE ETKİSİ 13.12.2007
347 347 BARIŞ ALBAYRAK MATEMATİK ASAL HALKALARDA GENELLEŞTİRİLMİŞ TÜREVLER 13.12.207
346 346 SEBLA KABAŞ PEYZAJ MİMARLIĞI TROYA TARİHİ MİLLİ PARKI' NIN TURİZM VE REKREASYON POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 28.11.2007
345 345 ABDULLAH USLU BAHÇE BİTKİLERİ BAZI ŞARAPLIK ÜZÜM ÇEŞİDİ ÇEKİRDEKLERİNİN YAĞ İÇERİKLERİYLE YAĞ KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 16.11.2007
344 344 DAMLA ZOBAR BİTKİ KORUMA ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TERZİOĞLU KAMPÜSÜNDEKİ LEPİDOPTERATAKIMINA AİT TÜRLERİN BELİRLENMESİ 9.11.2007
343 343 PINAR ALTIN GIDA MÜHENDİSLİĞİ BAZI KATKI MADDELERİ KULLANIMI İLE SÜNELİ UNLARIN TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN DÜZELTİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 8.11.2007
342 342 CUMALİ YAŞAR BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ WORDNET ÜZERİNDE TÜRKÇE BİLİŞİM ONTOLOJİSİNİN OLUŞTURULMASI  26.10.2007
341 341 MUSTAFA ÖĞÜTÇÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ÇANAKKALE İLİNDE ÜRETİLEN NATUREL ZEYTİNYAĞLARININ KARAKTERİZASYONU 1.10.2007
340 340 NERGİZ ÖZCAN FİZİK Y- ETO TAM ORTA NORMAL FONKSİYONLARI KULLANARAK HİDROJEN MOLEKÜL İYONUNUN (H2) KUANTUM MEKANİKSEL İNCELENMESİ 31.08.2007
339 339 YASEMİN ŞİMŞEK JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ KÜLCÜLER ( BAYRAMİÇ-ÇANAKKALE ) JEOTERMAL SAHASININ HİDROJEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ  31.08.2007
338 338 RANA KIRIMLI BİYOLOJİ BAZI FUNGUSİT VE İNSEKTİSİTLERİN VİCİA FABA L. VE CAPSİCUM ANNUUM L. TÜRLARİNİN KÖK UCU MİTOZU ÜZERİNE ETKİLERİ 31.08.2007
337 337 ŞAHİN NASIROĞLU TARIM MAKİNALARI KIRMIZI BİBER,ELMA VE PIRASANIN KURUTULMASINDA INFRANAD KURUTMA TEKNİĞİNİN KULLANILMASI 28.08.2007
336 336 FATMA DÖNMEZ BİYOLOJİ BAZI ANUR TÜRLERİNDE MEVSİM VE ÜREME PERİYOTLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ 27.08.2007
335 335 ALPER DEMİRCİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ ÇANAKKALE ŞEHİR MERKEZİ SİSMİK MİKROBÖLGELENDİRMESİ 23.08.2007
334 334 ECE KEÇİCİ BİYOLOJİ DERİ ENDÜSTRİSİNDE KİREÇLİK SIVISININ YENİDEN KULLANIMININ MİKROORGANİZMA SAYISI ÜZERİNE ETKİLERİ 22.08.2007
333 333 İNANÇ SEVİM BİYOLOJİ ÇANAKKALE ADALARI KUŞ POPULASYONLARI VE HABİTAT İLİŞKİLERİ ÜZERİNE GÖZLEMLER 20.08.2007
332 332 ARDA AKÇAL BAHÇE BİTKİLERİ ÇANAKKALE KOŞULLARINDA SAKSI BİTKİSİ OLARAK YETİŞTİRİLEN CYCLAMEN HEDERİFOLİUM'DA FARKLI IŞIKLANMA SÜRELERİ VE YOĞUNLUKLARININ, BİTKİ GELİŞİMİ VE ÇİÇEKLENMESİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 17.08.2007
331 331 ARMAĞAN DEMİRCAN SU ÜRÜNLERİ BATI KARADENİZ' DE (KEFTEN, ÇATALZEYTİN)' DEN AVLANAN BEYAZ KUM MİDYESİ, CHAMELEA GALLİNA (L.1758) NIN AVCILIĞI VE BÜYÜME PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ 16.08.2007
330 330 HASAN KAYA SU ÜRÜNLERİ ATİKHİSAR BARAJI VE SARIÇAY' DA PESTİSİT VE EVSEL KİRLİLİĞİN ARAŞTIRILMASI 16.08.2007
329 329 FATİH KAHRIMAN TARLA BİTKİLERİ BAZI EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTE DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ 14.08.2007
328 328 GÖZDE KAYKAÇ SU ÜRÜNLERİ BAZI ALG TÜRLERİNİN (CUSTASERİA BARBALA, ULVA RİGİDA VE GRACİLARİA VERRUCASA) TATLARINDA ETKİLİ OLAN AMİNOASİTLERİN MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ 14.08.2007
327 327 NURŞEN ÇÖRDÜK BİYOLOJİ NICOTİANA TABACUM L. SAMSUN (TÜTÜN) 'DA IN VITRO REJENERASYON SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 10.08.2007
326 326 SİBEL YILMAZ BİYOLOJİ DOĞAL APOMİKT ARABIS TÜRLERİNDEN FIS GENİNİN (FERTILIZATION İNDEPENDENT SEED) KARAKTERİZASYONU 9.08.2007
325 325 DURMUŞ CİHAN BİYOLOJİ AKŞEHİR-EBER KAPALI HAVZASI'NIN HERPETOFAUNASI 30.07.2007
324 324 PINAR GÜVEN JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ GÜLPINAR VE ÇEVRESİNİN NEOJEN STRATİGRAFİSİ VE CASTROPODA-PELECYPODA FAUNASI (KUZEYBATI ANADOLU) 26.07.2007
323 323 OYA TÜRKDÖNMEZ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ETİLİ (ÇANAKKALE) GÜNEYDOĞU'SUNDAKİ MAGMATİK KAYAÇLARIN JEOLOJİSİ VE PETROGRAFİSİ 16.07.2007
322 322 İBRAHİM ERDEM ORTA KİMYA FURAN HALKASI İÇEREN AROMATİK AZOMETİN POLİMERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU,TERMAL KARARLILIĞI VE İLETKENLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 5.07.2007
321 321 TAMER AKIN FİZİK TELESKOP KUBBELERİNİN OTOMASYONU VE ULUPINAR GÖZLEMEVİ TELESKOP KUBBELERİNE UYGULANMASI 22.06.2007
320 320 MELTEM KAPTAN GIDA MÜHENDİSLİĞİ TÜKETİCİLERİN GIDA GÜVENLİĞİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN TESPİTİ 22.06.2007
319 319 MERYEM ÇITAK KİMYA PENOZEPRİDEN HİDROKLORÜR' ÜN (PAP) ELEKTRO KİMYASAL İNDİRGENME ÖZELLİĞİNDEN YARARLANILARAK İLAÇ FORMUNDA VE İNSAN İDRARINDA KANTİTATİF TAYİNİ 11.06.2007
318 318 BARIŞ BABA KİMYA BİGA YARIMADASI(ÇANAKKALE) SICAK SU KAYNAKLARINDAKİ ARSENİK (AS)' İN VOLTAMETRİ VE İNDÜKTİF ESLEŞMİŞ PLAZMA KÜTLE SPEKTROMETRESİ(ICP-MS) TEKNİKLERİ İLE KANTİTATİF TAYİNİ 11.06.2007
317 317 DAVUT AKÇİÇEK BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜ BLOKLARA DAYALI VERİ ÖNBELLEĞİ GÜVENİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ 22.06.2007
316 316 CAN ERTEKİN JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ARMUTLU YARIMADASI KUZEY KESİMİNİN JEOLOJİSİ, GENÇ TEKTONİĞİ VE BÖLGENİN JEOLTERMAL KYANAKLARI 9.05.2007
315 315 ÖZKAN ATEŞ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ HIDIRLAR (ÇANAKKALE-YENİCE) JEOTERMAL SAHASI' NIN HİDROZEKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE TEKNONİZMAYLA İLİŞKİSİ 7.05.2007
314 314 ENGİN ALTINBAŞ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA DAMLA SULAMA YÖNTEMİ İLE SULAMA BİBERDE FERTİGASYON UYGULAMASININ VERİM VE KALİTEYE ETKİLERİ 24.04.2007
313 313 GÜLŞAH SARUHAN BİYOLOJİ TÜRKİYEDE YAŞAYAN ZEHİRLİ YILANLAR VE ZEHİRLERİ 12.04.2007
312 312 ZEYNEP DOĞANAY KİMYA AZOT VE OKSİJEN DONÖR ATOMLARI İÇEREN LİGANTLARIN VE BUNLARIN BAZI METAL KOMPLEKSLERİNİN HAZIRLANMASI VE YAPILARININ TERMAL VE SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ 16.02.2007
311 311 UĞUR ARZOĞULLARI JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ DEREYALAK KÖYÜ (ESKİŞEHİR) ÇEVRESİNDEKİ AGAT VE OPAL OLUŞUMLARININ JEOLOJİSİ VE EKONOMİK ÖNEMİ 9.02.2007
310 310 İSMAİL  HACIKURU TARIM  MAKİNALARI BAZI TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ TOHUMLARININ  ISISAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 9.02.2007
309 309 SEVİNÇ HÜSEYİN BİYOLOJİ BAZI LACERTİD TÜRLERİNDE ERİTROSİT  HÜCRELERİ ÜZERİNE  BİR ARAŞTIRMA 8.02.2007
308 308 EMRAH  KOYUNCU ZOOTEKNİ TÜRK  SAANENİ  KEÇİLERDE SAĞIM SIKLIĞININ KISA SÜRELİ ARTIRILMASININ SÜT VERİMİ, SÜT BİLEŞENLERİ VE SOMATİK HÜCRE SAYISI ÜZERİNE ETKİLERİ 7.02.2007
307 307 ALKAN  ÖZTEKİN SU ÜRÜNLERİ SARPA (SARPA SALPA L.1758) BALIĞI AVCILIĞINDA KULLANILAN SADE ALAMANA AĞLARININ SEÇİCİLİĞİ 2.02.2007
306 306 NERİMAN  VARLIKLI FİZİK VİSKOZ AKIŞKAN DOLU BİR EVRENİN BAZI ÖZELLİKLERİ VE KAZMOLOJİK EVRİMİ 31.01.2007
305 305 MEHMET  YILDIRIM KİMYA "4-[(O-TOLİLİMİNO)METİL]FENOL VE 4-[(P-TOLİLİMİNO) METİL] FENOL'ÜN AZOMETİN POLİMERLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU 30.01.2007
304 304 ECMEL  DİNÇER ZOOTEKNİ FARKLI OKSİJEN İÇERİKLİ İÇME SULARININ ETLİK PİLİÇLERDE PERFORMANSA ETKİSİ 25.01.2007
303 303 ALİ  BAĞCI FİZİK PERDELENMİŞ ALAN VE  ΨΑ   _ ETO YAKLAŞIMLARI KULLANILARAK HİDROJEN MOLEKÜL İYONUNUN ( H2+ ) İNCELENMİŞTİR 24.01.2007
302 302 SADİ  TURGUT BİLGİ BİYOLOJİ TABAKLAMA ÖNCESİ İŞLEMLERDE BAKTERİ VE FUNGUS SAYISININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 22.01.2007
301 301 DERYA DURMUŞ BİYOLOJİ TABAKLAMA VE SONRASI YAŞ İŞLEMLERİNDE MİKROBİYAL YÜKÜN TESPİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 22.01.2007
300 300 OLCAY  KABAL BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ÖNBELLEKLERDE ÖNCEDEN GETİRME İLE SOFT ERRORLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASI 22.01.2007
299 299 ÖZGE CANSIZ GIDA MÜHENDİSLİĞİ FARKLI ORGANİK ASİTLERLE ÜRETİLEN KİTOSAN MATERYALİNİN YUMURTANIN RAF ÖMRÜ VE KABUK MUKAVEMETİNİ GELİŞTİRMEDE ETKİNLİĞİN ARAŞTIRILMASI 12.01.2007
298 298 SELAMİ GEÇKİN FİZİK UZAY RADYASYON ÇEVRESİNİN HABERLEŞME UYDULARI ÜZERİNE ETKİLERİ 10.01.2007
297 297 SERKAN ÖNDER BİTKİ KORUMA EDREMİT KÖRFEZ BÖLGESİNDEKİ SATSUMA MANDARİNLERİNDE YAYGIN OLAN VİRÜS VE VİRÜS BENZERİ HASTALIKLARIN BİYOLOJİK VE SEROLOJİK YÖNTEMLERLE SAPTANMASI 9.01.2007
296 296 MUSTAFA SAKALDAŞ BAHÇE BİTKİLERİ ÇANAKKALE YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN TÜYSÜZ BEYAZ ŞEFTALİNİN HASAT SONRASI FİZYOLOJİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR 30.11.2006
295 295 YUSUF YİĞİNİ TOPRAK ÇANAKKALE İLİ UMURBEY OVASI TOPRAKLARININ DETAYLI TOPRAK ETÜT HARİTALANMASI VE ARAZİ DEĞERLENDİRMESİ 24.11.2006
294 294 RAHMAN ÇANKAYA TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA FARKLI KATKI MADDELERİNİN VE KARIŞIM ORANLARININ TARIMSAL YAPILAR SULAMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN BETONLARIN FİZİKİ VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ 22.11.2006
293 293 ÇİĞDEM YAPICI TARIM EKONOMİSİ BALIKESİR İLİ BURHANİYE İLÇESİ'NDE YAĞLIK ZEYTİN ÜRETEN İŞLETMELERİN EKONOMİK ANALİZİ 6.10.2006
292 292 SERKAN ERTOP BİTKİ KORUMA ÇANAKKALE İLİ KİRAZ BAHÇELERİNDE YARARLI VE ZARARLI BÖCEK VE AKAR TÜRLERİNİN SAPTANMASI 1.09.2006
291 291 BERRİN ÖZGEN BİTKİ KORUMA BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL MUTAJENLERİN BOTRYTİS CİNEREA (PERS.)’NIN BİYOLOJİSİNE VE DOMATESTEKİ PATOJENİTESİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 1.09.2006
290 290 BURCU YİĞİNİ BİYOLOJİ BAZI ANUR TÜRLERİNDE (RANA RİDİBUNDA, RANA DALMATİNA, PELOBATES SYRİACUS, PELODYTES CAUCASİCUS) OSTEOLOJİK ARAŞTIRMALAR 31.08.2006
289 289 MURAT SOYUTÜRK SU ÜRÜNLERİ FARKLI YAĞ DÜZEYLERİNDE ALG UNU İÇEREN YEMLERLE BESLENEN TİLAPYA BALIKLARININ (OREOCHROMİS NİLOTİCUS, LİNNAEUS 1766) BÜYÜME YEM KULLANIMI VE VÜCUT KOMPOZİSYONU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 29.08.2006
288 288 FATİH ÖZDOĞAN GIDA MÜHENDİSLİĞİ DOMATES REÇEL ÜRÜNLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 28.08.2006
287 287 SİNAN ONAR BİYOLOJİ BANDIRMA (A1(A), BALIKESİR) VE ÇEVRESİNİN ETNOBOTANİĞİ 28.08.2006
286 286 OĞUZ OLGAÇ ERİŞTİ SU ÜRÜNLERİ BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KAPALI DEVRE SİSTEMLERİNİN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA    25.08.2006
285 285 DİĞDEM ERDENER KİMYA SÜBSTİTÜE HALKALI FOSFAZENLERİN SENTEZİ VE YAPILARININ SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ 25.08.2006
284 284 SEFER DEMİRBAŞ BİYOLOJİ BAZI AYÇİÇEĞİ (HELİANTHUS ANNUUS L.) VARYETELERİNDE OROBANCHE CUMANA WALLR.’ NIN SÜPEROKSİT DİSMÜTAZ (SOD;E.C.1.15.1.1) VE PEROKSİDAZ (POD;E.C.1.11.1.7) AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 24.08.2006
283 283 CENK ÖNER SU ÜRÜNLERİ ÇANAKKALE BOĞAZINDA KIŞ DÖNEMİ FİTOPLANKTON VE NÜTRİENT İLİŞKİLERİ 23.08.2006
282 282 SEYDİ ALİ DOYUK SU ÜRÜNLERİ ÇANAKKALE BÖLGESİ’NDE KULLANILAN AV ARAÇLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 23.08.2006
281 281 KAHRAMAN SELVİ SU ÜRÜNLERİ SARIÇAY' DAKİ AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN (FE, Nİ, CU, ZN) BAZI BENTİK MAKRO OMURGASIZLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 22.08.2006
280 280 KEMAL UĞUR ZOOTEKNİ ETLİK PİLİÇLERDE ORGANİK ASİT VE DANE KATKILI YEMLERLE BESLEMENİN PERFORMANS VE BAZI ORGAN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ 21.08.2006
279 279 AYHAN ZORLUBAŞ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ÖN BELLEKLERDE KULLANILAN ENERJİNİN OPTİMİZASYONU VE ENERJİ KAYBININ AZALTILMASI 21.08.2006
278 278 MELİH SEVİM MATEMATİK ASAL HALKALARDA GENELLEŞTİRİLMİŞ LİE İDEALLER 18.08.2006
277 277 EMRAH YÜKSEL ZOOTEKNİ GENÇ SÜTÇÜ KEÇİLERDE YEM SEÇİMİNİN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ 18.08.2006
276 276 ÖZGÜR CENGİZ SU ÜRÜNLERİ ATİKHİSAR BARAJ GÖLÜ’NDE TATLISU KEFALİ (LEUCİSCUS CEPHALUS L., 1758) AVCILIĞINDA KULLANILAN MONOFİLAMENT UZATMA AĞLARININ SEÇİCİLİĞİ 17.08.2006
275 275 HAKAN AYYILDIZ SU ÜRÜNLERİ KUZEY EGE DENİZİ GIRGIR AĞLARINDA HEDEF DIŞI AV KOMPOZİSYONUNUN ARAŞTIRILMASI 16.08.2006
274 274 MEHMET TÜRKAKIN BİYOLOJİ TURSİOPS TRUNCATUS VE DELPHİNUS DELPHİS TÜRLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK OSTEOLOJİK İNCELENMESİ 16.08.2006
273 273 NURTEN FİLİZ AK FİZİK AKTİF KROMOSFERLİ ÇİFT YILDIZLARIN İZOKRON YAŞLARI 10.08.2006
272 272 AYTAÇ ALTIN SU ÜRÜNLERİ SORBİK ASİT VE SİTRİK ASİTİN TAZE SARDALYA BALIĞININ (SARDİNA PİLCHARDUS) RAF ÖMRÜNE ETKİSİ  8.08.2006
271 271 BAHAR ŞİRİN BİYOLOJİ 6 HAFTA SÜREYLE UYGULANAN ERİTROPOETİN (R-HUEPO) TEDAVİSİNİN HEMODİYALİZ HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİNİ BELİRLEYEN HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ 9.08.2006
270 270 FARUK ESKİCİOĞLU BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BAĞIMSIZ PLATFORMLAR  İLE WEB SERVİSLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 7.08.2006
269 269 SELAHATTİN GÜLEBAĞLAN BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YAZILIM GELİŞTİRMEDE RİSK FARK YÖNTEMİ 7.08.2006
268 268 GÖKBEN ÇOLAKOĞLU JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ KARACAÖREN (ÇANAKKALE) CİVARININ NEOJEN STRATİGRAFİSİ VE MOLLUSK FAUNASI 3.08.2006
267 267 ELİF KARSLIOĞLU JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKI'NDA ÇEVRE SORUNLARI VE SORUNLARIN GİDERİLMESİ İÇİN ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ 3.08.2006
266 266 ÖZGÜR ŞEN SU ÜRÜNLERİ TEKRAR - KULLANIMLI AKUAKÜLTÜR SİSTEMLERİNDE AZOT DÖNGÜSÜNÜN MODELLENMESİ 20.07.2006
265 265 FİLİZ BAYKAL BİYOLOJİ TUZ STRESİNİN TRİTİCALE VE BAZI SECALE TAKSONLARINDA SÜPEROKSİT DİSMÜTAZ (SOD;EC 1.15.1.1) VE PEROKSİDAZ (POD; EC 1.11.1.7) AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 20.07.2006
264 264 HAKAN ÇELİK BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL SARIYER İLÇESİNE AİT UZAKTAN ALGILAMA UYDU VERİLERİYLE MEKANSAL VERİ ANALİZLERİ 14.07.2006
263 263 HASAN BASRİ ORMANCI SU ÜRÜNLERİ FARKLI İŞLEME TEKNİKLERİ UYGULANMIŞ BALIKLARDA LİPİD DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 4.07.2006
262 262 FÜSUN AKGÜL ER BİYOLOJİ KARAMENDERES ÇAYI İÇERİSİNDE NUTRİENT YOĞUNLUĞU VE PLAKTONİK BİRİNCİL ÜRETİCİLERİN BİYOKÜTLESEL DEĞİŞİMLERİNİN İZLENİLMESİ 30.06.2006
261 261 YUSUF KÜÇÜKAKÇA FİZİK LAGRANGİANLARIN SİMETRİ ÖZELLİKLERİ 29.06.2006
260 260 HALİL ÖZKÖK ZOOTEKNİ TÜRKİYE'NİN ESMER VE SİYAH ALACA SIĞIRLARINDA SÜT VERİMİ,İLK BUZAĞILAMA YAŞI VE SERVİS PERİYODU 22.06.2006
259 259 ERCAN ŞAHİN FİZİK BAZI HAFİF  RADİKALLERİN ELEKTRON YAPILARININ İNCELENMESİ 21.06.2006
258 258 EBRU ŞENGÜL MATEMATİK P2 SİSTEMİ FONKSİYONLARININ NORMAL FORMLARININ MİNİMALLEŞTİRME YÖNTEMLERİ 20.06.2006
257 257 KEMAL ÖZEN MATEMATİK LİNEER OLMAYAN ÇOK PARAMETRELİ FARK DEMKLEMLER SİSTEMİNİN VE ONLARLA VERİLEN BAZI PROBLEMLERİN ANALİZİ 20.06.2006
256 256 NERMİN ÇAKIR MATEMETİK δP- HOMEOMORFİK TOPALOJİK YAPILAR VE δP*- HOMEOMORFİK TOPOLOJİK YAPILAR ÜZERİNE 19.06.2006
255 255 FATMA BAYCAN KİMYA ZOPİKLON'UN VOLTAMETRİK METOTLAR İLE ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞININ İNCELENMESİ VE İLAÇLARDA KANTİTATİF TAYİNİ 9.06.2006
254 254 GÖKSEL BORAN BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ÇANAKKALE İLİNİN ORMANLIK ALANLARDAKİ DEĞİŞİMİN UYDU VERİLERİ İLE BELİRLENMESİ" 6.06.2006
253 253 BORA UĞURLU BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ÇANAKKALE YÖRESİ ARAZİ ÖRTÜSÜNÜN FARKLI SAYISAL VERİ KARMA YÖNTEMLERİYLE BELİRGİNLEŞTİRİLMESİ VE BU YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI 6.06.2006
252 252 HÜSEYİN NAİL AKGÜL TARIM  MAKİNALARI BULANIK MANTIK YARDIMIYLA DOĞAL HAVALANDIRMA YAPILAN BİR SERADA SICAKLIK VE BAĞIL NEM KONTROLÜNÜN MODELLENMESİ 10.05.2006
251 251 ÖZLEM GÜLEN BİYOLOJİ TÜRKİYE DENİZ ALGLERİNİN İKONOGRAFİSİ 27.04.2006
250 250 MÜNEVVER ZERRİN YILDIZOĞLU PEYZAJ MİMARLIĞI ÜNİVERSİTE YERLEŞKELERİ FİZİKSEL GELİŞİM PLANLAMASI VE TASARIMI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TERZİOĞLU YERLEŞKESİ ÖRNEĞİ 24.04.2006
249 249 UTKU BAYRAM BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ AKILLI EV OTOMASYONU 14.04.2006
248 248 HANDAN ÇAKAN BİTKİ KORUMA ÇANAKKALE EZİNE FASÜLYE EKİM ALANLARINDA SCLEROTİUMROLFSİİ'NİN YAYGINLIK DURUMU, FARKLI FASULYE ÇEŞİTLERİNİN REAKSİYONLARI VE KİMYASAL MÜCADELE OLANAKLARI 6.04.2006
247 247 UĞUR SANDALCI TOPRAK ÇANAKKALE İLİ BAYRAMİÇ İLÇESİ TARIM TOPRAKLARININ VERİMLİLİK DURUMLARININ SAPTANMASI 15.02.2006
246 246 DUYGU DANIŞMAN SU ÜRÜNLERİ FARKLI FOTOPERYOT UYGULAMALARININ AYNALI SAZAN BALIĞINDA (CYPRİNUZ CARPİO, LİNNEAUS, 1758) YEM TÜKETİMİ VE BÜYÜME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ 10.02.2006
245 245 BİLHAN FİLİZKAN SU ÜRÜNLERİ STOK YOĞUNLUĞUNUN FARKLI BÜYÜKLÜKTEKİ KARADENİZ KALKAN BALIKLARININ (PSETTA MAEOTİCA) YEM TÜKETİMİ, BÜYÜME PERFORMANSI VE YEM DEĞERLENDİRMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ 10.02.2006
244 244 MÜGE İŞLETEN GIDA MÜHENDİSLİĞİ SÜT KAYNAKLI TOZ BİLEŞENLERİN YAĞSIZ YOĞURDUN KALİTE KRİTERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 9.02.2006
243 243 EMRE NURDAN BAHÇE BİTKİLERİ ÇANAKKALE KOŞULLARINDA DİOSPYROS LOTUS ANACI ÜZERİNE AŞILANMIŞ DEĞİŞİK TRABZON HURMASI (DİOSPYROS KAKİ ) ÇEŞİTLERİNİN FENOLOJİK ÖZELLİKLERİ, KLOROFİL DÜZEYLERİ İLE ÇÖĞÜR PEROKSİDAZ ENZİM AKTİVİTELERİNİN ÖLÇÜLMESİ 9.02.2006
242 242 ZUHAL ÖZDEMİR BAHÇE BİTKİLERİ EDREMİT KÖRFEZİ TURUNÇGİL YETİŞTİRİCİLİĞİNİN YAPISI VE SORUNLARININ BELİRLENMESİ 5.01.2006
241 241 MİNE MUTLUAY ZOOTEKNİ PROBİYOTİK VE ORGANİK ASİT KATKILI KARMA YEMLERLE BESLENEN ETLİK PİLİÇLERDE PERFORMANS VE DEĞİŞİK DOKU ÖZELLİKLERİ. 23.01.2006
240 240 ZUHAL ÖLMEZ PEYZAJ MİMARLIĞI KAZDAĞI MİLLİ PARKININ SINIRLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 24.01.2006
239 239 BURAK POLAT BİTKİ KORUMA SALKIM GÜVESİ (LOBESİA BOTRANA DEN.-SCHİFF) İLE MÜCADELEDE BACİLLUS PREPARATLARI VE TRİCHOGRAMMA TÜRLERİNİN KULLANIM OLANAKLARI 16.01.2006
238 238 MERT GÜRKAN BİYOLOJİ ÇANAKKALE SARIÇAY DELTASI'NIN ORNİTHOFAUNASI 18.01.2006
237 237 AKIN KÜRÇER JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ YENİCE - GÖNEN CİVARININ NEOTEKTONİK ÖZELLİKLERİ VE 18 MART 1953 YENİCE - GÖNEN DEPREM (MW=7,2) FAYI'NIN PALEOSİSMOLOJİSİ 16.01.2006
236 236 FİGEN DİKEN ZOOTEKNİ FARKLI EMZİRME PROGRAMLARININ SAANEN  OĞLAKLARININ BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 28.12.2005
235 235 TURGAY İSMAİL AYAN BİYOLOJİ KOCABAŞ ÇAYINDA (ÇANAKKALE/BİGA) BAZI BAKTERİYOLOJİK KİRLİLİ PARAMETRELERİNİN ARAŞTIRILMASI 16.12.2005
234 234 PINAR TURHAN BİTKİ KORUMA ÇANAKKALE YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN DOMATESLERDE DOMATES LEKELİ SOLGUNLUK VİRÜSÜNÜN SEROLOJİK VE BİYOLOJİK YÖNTEMLERLE SAPTANMASI 13.12.2005
233 233 ERCAN YILMAZ BAHÇE BİTKİLERİ TEK KOLU KORDON TERBİYE ŞEKLİ VERİLMİŞ CORDİNAL VE AMASYA ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE KIŞ GÖZLERİNİN YER VE POZİSYONLARININ ÜZÜM VE ÇUBUK VERİMİ İLE KALİTESİNE ETKİLERİ 29.11.2005
232 232 Fatma BERBERLER
ÇETİNKAYA
PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİMLİ ALANLARDA PEYZAJ ONARIM TEKNİĞİNİN ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TERZİOĞLU YERLEŞKESİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ 28.11.2005
231 231 CİHAD ÖZTÜRK PEYZAJ MİMARLIĞI GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKI’NIN KORUMA-KULLANIM İLKELERİ YÖNÜNDEN İRDELENMESİ  28.11.2005
230 230 TUTKU AK PEYZAJ MİMARLIĞI KENTSEL DIŞ MEKANLAR BAĞLAMINDA ÇANAKKALE SAAT KULESİ VE ÇEVRESİNE YÖNELİK BİR GÖRSEL ANALİZ ÇALIŞMASI 28.11.2005
229 229 ARDA AYDIN TARIM MAKİNALARI KURU TARIM KOŞULLARINDA BUĞDAY ÜRETİMİNDE FARKLI TOPRAK İŞLEME YÖNTEMLERİNİN YABANCI OT POPÜLASYONU VE TOPRAK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ 2.12.2005
228 228 FIRAT ŞENGÜN JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ SALİHLER, ÇAMLICA VE KUŞÇAYIRI ÇEVRESİNDE YERALAN METAMORFİK BİRİMLERİN JEOLOJİSİ VE PETROGRAFİSİ. 1.12.2005
227 227 SELMA DURUKAN TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ÇANAKKALE BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMA UYGULAMALARI VE KUMKALE OVASI ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJESİ 18.10.2005
226 226 SERTAÇ SERKAN DOĞRU FİZİK ETKİLEŞEN ÇİFT YILDIZLARDA DÖNEM ANALİZİ 25.08.2005
225 225 DERYA SÜRGİT FİZİK RS CVN SİSTEMLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ 25.08.2005
224 224 YASEMİN KAÇAR FİZİK SÜPERNOVALAR ÖZELLİKLERİ VE SN 2004 DJ ÖRNEĞİ 11.08.2005
223 223 FATİH GÖKSEL PEKİTKAN TARIM MAKİNALARI AYÇİÇEĞİ, YABANCI OT VE TOPRAK GÖRÜNTÜLERİNİN LVQ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE AYIRT EDİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 27.09.2005
222 222 KÜRŞAD DEMİREL TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA PEYZAJ PROJELERİNDE KULLANILAN FARKLI YAĞMURLAMA SULAMA BAŞLIKLARININ PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA 18.10.2005
221 221 ERHAN TAŞKIN BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ FARKLI VERİ KAYNAKLARINDAN ELDE EDİLMİŞ BİLGİLERİN XML TEKNOLOJİSİ KULLANILARAK İŞLENMESİ 28.09.2005
220 220 DERYA ERGÜN ZORLUBAŞ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ İŞLETİMSEL VERİ TABANLARI VE WEB'İN BÜTÜNLEŞMESİ YOLU İLE YÖNETİCİ SORGULARININ İŞLENMESİ 28.09.2005
219 219 ÖZKAN GÜLEN JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ÇAN (ÇANAKKALE) İLÇESİNDEKİ MADENCİLİĞİN YER ALTI SULARINA ETKİSİ 30.09.2005
218 218 YASEMİN ERÇETİN AKYAR JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ARABAALAN-ELMALI (ÇANAKKALE) YÖRESİ SERAMİK SEKTÖRÜNDE KULLANILABİLECEK KAYNAKLAR VE OLUŞUM ÖZELLİKLERİNİN KULLANIM ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 31.08.2005
217 217 ALİ SUNGUR TOPRAK FARKLI KALSİYUIM KAYNAK VE DOZLARI İLE FARKLI AZOT KAYNAKLARININ DOMATESİN VERİMİ VE ÇİÇEK BURNU ÇÜRÜKLÜĞÜ ÜZERİNE ETKİSİ İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA 24.08.2005
216 216 SERHAT KAYA BİYOLOJİ ÇANAKKALE İLİ VE CİVARININ HERPETOFAUNASI 22.08.2005
215 215 ÇİĞDEM GÜL BİYOLOJİ ÇANAKKALE CİVARINDAKİ BAZI AMFİBİ TÜRLERİ ÜZERİNDE MORFOLOJİK VE HEMATOLOJİK İNCELEMELER 22.08.2005
214 214 ESİN ŞAHİN FİZİK BİANCHİ II UZAY-ZAMANININ MADDE SİMETRİLERİ 24.08.2005
213 213 SERKAN ÖZDEN SU ÜRÜNLERİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA YAŞAYAN BAZI MOLLUSKA VE ALG TÜRLERİNDE AĞIR METAL KİRLİLİĞİ İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 24.08.2005
212 212 KEVSER AYIŞIĞI VAROL ZOOTEKNİ OĞLAKLARDA KISA SÜRELİ PROBİYOTİK KULLANIMININ SÜTTEN KESİM ÖNCESİ VE SONRASI ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 14.09.2005
211 211 RIZA AKGÜL BİYOLOJİ GÖLLER BÖLGESİ İÇ SULARINDA DAĞILIM GÖSTEREN BAZI MİKROALGLERİN İZOLASYONU VE KÜLTÜRÜ 26.08.2005
210 210 DENİZ YEŞİLYURT BİYOLOJİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAKİ BAZI BALIK TÜRLERİNİN MİKROBİYAL KALİTESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 26.08.2005
209 209 MİNE TUNALI BİYOLOJİ KAZDAĞI SUBALPİNİK BÖLGESİNDE YETİŞEN BAZI SOĞANLI BİTKİLERİN MORFOLOJİSİ, ANATOMİSİ, EKOLOJİSİ VE EKONOMİK KULLANIMI ÜZERİNE İNCELEMELER 31.08.2005
208 208 SULTAN YAĞMUR KİMYA FAMOTİDİN VE NATAMİSİN'İN VOLTAMETRİK YÖNTEMLER İLE ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ VE İLAÇLARDA KANTİTATİF TAYİNLERİ 15.08.2005
207 207 AHMET MURAT EREN BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ E-POSTA FİLTRELEME İÇİN KULLANICI TANIMLI VE YARI OTOMATİK DENETİM STRATEJİLERİ 30.06.2005
206 206 ELİF BELLİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YÖNETİCİ KARARLARININ OLUŞTURULMASI İÇİN VERİ AMBARLARI 30.06.2005
205 205 KENAN ERDEY BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YÖNETİCİLERİN SORGU İHTİYAÇLARI İÇİN AKILLI VEKİLLERİN KULLANIMI 29.06.2005
204 204 MURAT ÇİNKAYA BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ MANTIKSAL PROGRAMLAMA İLE DOĞAL DİLDE SORGU İŞLEMİ. 29.06.2005
203 203 SÜLEYMAN ÇULHAOĞLU KİMYA 2-[(PRİDİN-2-İL-METİLEN) AMİNO]-PRİDİN-3-OL'ÜN SENTEZİ POLİMERİZASYONU VE BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 04.07.2005
202 202 MURAT GÜL KİMYA OLİGO-2-[( PİRİDİN -4-İL-METİLEN) AMİNO] PİRİDİN-3-OL'ÜN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU 04.07.2005
201 201 GÜL HASKILIÇ KİMYA ASİKLOVİRİN ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞI VE İLAÇLARDA VOLTAMETRİK YÖNTEMLER İLE MİKTARININ BELİRLENMESİ 29.06.2005
200 200 AHMET SOLGUNTEKİN KİMYA OLİGO-2-[(4-BROMFENİL) İMİNOMETİL] FENOLÜN SENTEZİ, OPTİMUM REAKSİYON ŞARTLARI, VE TERMAL ÖZELLİKLERİ 01.07.2005
199 199 YUNUS LEVENT EKİNCİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ AMORİUM ANTİK KENTİ'NİN MANYETİK YÖNTEM İLE ARAŞTIRILMASI 29.06.2005
198 198 CEMİL TÖLÜ ZOOTEKNİ KEÇİLERDE SOSYAL HİYERARŞİ VE AGONİSTİK DAVRANIŞLAR ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR. 30.06.2005
197 197 SERDAR ÖZCAN BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ KAPALI MEKANDA TARAMA YAPAN AKILLI ROBOTUN TASARIMI 01.07.2005
196 196 MUSTAFA KÖSEOĞLU SU ÜRÜNLERİ BATI MARMARA'DA KUM MİDYESİNİN ( CHAMELEA GALLİNA LİNNAEUS 1758) BÜYÜMESİ ÜREMESİ VE STOK TAHMİNİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 30.06.2005
195 195 HAVA CÜNDELLİ KİMYA MALEİK ANHİDRİT MALEİMİT VE 3,4,5,6 TETRAHİDRAFTALİK ANHİDRİTİN MOLEKÜL İÇİ VE MOLEKÜLLER ARASI (2+2) FOTOKATILMA REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ 30.06.2005
194 194 BELGİN BAYINDIR FİZİK KOZMOLOJİK SABİT PROBLEMİ VE EVRENİN EVRİMİNE ETKİLERİ 14.02.2005
193 193 SABRİYE ÜNAL BİYOLOJİ HYPERİCUM KAZDAGHENSİS GEMİCİ & LEBLEBİCİ TÜRÜNÜN MORFOLOJİK, ANATOMİK, EKOLOJİK POLEN VE SİTOTAKSONOMİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI 15.06.2005
192 192 İRFAN ÖZTÜRK TARLA BİTKİLERİ BAZI EKMEKLİ BUĞDAY (TRİTİCUM AESTİVUM L.) ÇEŞİTLERİNDE FARKLI AZOT DOZLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARI İLE KALİTEYE ETKİLERİ 20.06.2005
191 191 SEMRA GENÇ TARLA BİTKİLERİ MISIR VE SOYAYI BİRLİKTE YETİŞTİRMENİN VERİMVE VERİM UNSURLARINA ETKİLERİ 24.06.2005
190 190 FATMA MORAL KİMYA OLİGO-2-(4-İYODOFENİL) İMİNOMETİL FENOL'UN SENTEZİ VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 04.07.2005
189 189 CEM GÖNCÜ ZOOTEKNİ GENÇ SÜTÇÜ KEÇİLERDE YEMLEME KOŞULLARININ BÜYÜME VE ÜREME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ 30.06.2005
188 188 İSMAİL ERBİL ERSOY ZOOTEKNİ MERA KOŞULLARINDA BESLENEN AMERİKAN BRONZ HİNDİ PALAZLARINDA PROBİYOTİK KULLANIMININ BAZI ORGANLAR VE PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ 20.05.2005
187 187 NURCİHAN HACIOĞLU BİYOLOJİ BAZI MAKROFUNGUSLARIN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELER ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR 15.06.2005
186 186 NURGÜL TATLIÇ ERKEN BAHÇE BİTKİLERİ SOĞANDA (ALLİUM CEPA L. ) TUZLULUĞUN BİTKİ BÜYÜME VE GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ 13.06.2005
185 185 GÜLTEN KAN BAHÇE BİTKİLERİ ÇANAKKALE KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN SOĞAN ( ALLİUM CEPA L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM KALİTE VE BAZI DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 11.05.2005
184 184 MELİH ALİ BÜYÜKKUTLU SU ÜRÜNLERİ ÇANAKKALE BOĞAZI VE ÇEVRESİNDEKİ YAPAY RESİF ALANLARININ BELİRLENMESİ 13.06.2005
183 183 AYTEN ZAN TARIM EKONOMİSİ TÜRKİYE'NİN AB İLE OLAN TARIM ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE SEÇİLMİŞ ÜRÜNLERDE ULUSLARARASI REKABET GÜCÜNÜN KARŞILAŞTIRILMASI 10.06.2005
182 182 ÖZLEM HAKYEMEZ TARLA BİTKİLERİ ÇANAKKALEDE YAZLIK ANA ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN KURU FASÜLYE ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ 13.05.2005
181 181 ÇİĞDEM SAYGI ERDOĞDU TARLA BİTKİLERİ ANADOLU ÜÇGÜLÜNDE EKİM ŞEKLİ VE TOHUMLUK MİKTARININ OT VE TOHUM VERİMİNE ETKİLERİ 14.02.2005
180 180 MEDİHA SİBEL PARLAK GIDA MÜHENDİSLİĞİ YENİLEBİLİR FİLMLE KAPLANMIŞ KESTANE ŞEKERİNİN BAZI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 06.05.2005
179 179 ALİ AYGÜN JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ ÇANAKKALE KENTİ YERLEŞİM ALANININ SIVILAŞMA POTANSİYELİ 25.04.2005
178 178 SAADET DİLEK DOYURAN GIDA MÜHENDİSLİĞİ KARASAKIZ VE KARALAHANA ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDEN ELDE EDİLEN ŞARAPLARDA RESVERATROL ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR. 27.04.2005
177 177 FİSUN COŞKUN TOPRAK FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARI VE KİREÇ DOZLARININ KULLANIMININ (CYCLOMEN HEDERİF) BİTKİSİNİN TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ VE YUMRU KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. 13.04.2005
176 176 HÜLYA DEMİR GIDA MÜHENDİSLİĞİ PEYNİR HELVASI ÜRETİMİNDE REÇETE GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR. 25.04.2005
175 175 MİNE GÜLTEKİN GIDA MÜHENDİSLİĞİ ÇANAKKALE PİYASASINDA SATIŞA SUNULAN BAZI MEZE TİPİ SALATALARIN (SALAD BAR) MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR. 23.01.2005
174 174 SERPİL SAĞIR ODABAŞI SU ÜRÜNLERİ ÇANAKKALE BÖLGESİNDEKİ SARIÇAY AKARSUYU'NDA SU KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI 02.02.2005
173 173 ÖZGÜR SİNEM KABASAKAL YILDIRIM JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ LAPSEKİ(ÇANAKKALE) YÖRESİNİN NEOJEN STRATİGRAFİSİ VE GASTROPODA-PELECYPODA FAUNASI 04.02.2005
172 172 MUSTAFA ŞAHİN BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ÇEŞİTLİ GERİYE YAYILIM YAPAY SİNİR AĞI ALGORİTMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE BAZI UYGULAMALARI 17.01.2005
171 171 ENGİN ŞAHİN BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANARAK ÇANAKKALE KENT DOKUSUNUN BELİRLENMESİ 18.01.2005
170 170 HÜSEYİN AKSU FİZİK YÜKTEN BAĞIMSIZ ATOM ÇEKİRDEKLERİ MODELİ VE UYGULAMALARI 14.01.2005
169 169 PINAR YİĞİT JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ AMORİUM ANTİK KENTİ ARKEOLOJİ JEOFİZİĞİ ARAŞTIRMALARI 28.01.2005
168 168 HARUN ÇAKIR FİZİK DETERMİNANT DALGA FONKSİYONLARI YÖNTEMİ VE ATOM ÇEKİRDEĞİNE UYGULAMALARI 22.12.2004
167 167 MELİS AYGÜN FİZİK ERKEN EVRENDEKİ BAZI TOPOLOJİK YAPILARIN OLUŞUMU VE GRAVİTASYONEL ALANLARI 17.01.2005
166 166 OZAN DENİZ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ÇANAKKALE YERLEŞİM ALANININ YER ALTI SUYU KALİTESİNİN İNCELENMESİ 27.01.2005
165 165 SEZGİN AYGÜN FİZİK KÜTLELİ (MASSİVE) SKALER ALAN KAYNAKLI BAZI KOZMOLOJİK MODELLER VE ÖZELLİKLERİ 02.02.2005
164 164 SİNAN KOÇ GIDA MÜHENDİSLİĞİ HAMSİ BALIĞINDA (ENGRAULİS ENCRASİCHOLUS) BOZULMA ETMENLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI 01.02.2005
163 163 MURAT ERTÜRK FİZİK BAZI ÇOK ELEKTRONLU ATOMLARIN MULTİPLET ENERJİ ÇİFTLERİNİN İZDÜŞÜM KATSAYILARININ HESAPLANMASI 14.01.2005
162 162 YAZYA EKTİREN FİZİK KARBON ATOMU MULTİPLET ENERJİLERİNİN HESAPLANMASI 10.12.2004
161 161 TURGAY YILMAZ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ DAĞITIK VERİ TABANLARI 24.09.2004
160 160 GÜRBÜZ DAŞ ZOOTEKNİ KEÇİLERDE SÜRÜ SAĞLIĞINDAKİ YILLIK DEĞİŞİMİN BAZI PRATİK PARAMETRELERLE İZLENMESİ 13.10.2004
159 159 DENİZ ANIL ODABAŞI SU ÜRÜNLERİ MANYAS GÖLÜ KEREVİTLERİNİN (ASTACUS LEPTODACTYLUS ESCHSCHOLTZ, 1823)  BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ 01.07.2004
158 158 AYŞE ESRA ÖZEL PEYZAJ MİMARLIĞI ÇANAKKALE İLİ DOĞAL VE KÜLTÜREL POTANSİYELİNİN KULLANIM YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 25.06.2004
157 157 ANIL ÇAY  TARIM MAKİNALARI ÇANAKKALE İLİ DOMATES ÜRETİMİNDE FARKLI TOPRAK İŞLEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 29.09.2004
156 156 MEHMET TÜYSÜZ FİZİK ERKEN TÜR ÖRTEN ÇİFT YILDIZ IU AURİGAE'NİN DÖNEM ANALİZİ 24.08.2004
155 155 AFŞAR KABAŞ FİZİK GÜNEŞ SAATLERİ 24.08.2004
154 154 MÜRSEL MEHMET GÜVEN TOPRAK SU KÜLTÜRÜ İLE AZOT, FOSFOR VE POTASYUMUN BİTKİ GELİŞMESİNDEKİ ÖNEMLERİNİN SAPTANMASI 26.08.2004
153 153 ESİN SÜREN KİMYA ÇANAKKALE BOĞAZINDAKİ TOKSİT ETKİ GÖSTEREN BAZI AĞIR METALLERİN ELEKTROANALİTİK VE ICP-AES YÖNTEMLERİYLE TAYİNİ 09.07.2004
152 152 ÖMER AKBURUN FİZİK SIRADIŞI (EXTRAORDİNARY) DALGALARIN ANORMAL SOĞRULMALARININ ARAŞTIRILMASI 31.01.2004
151 151 MEHMET FATİH YAZICI SU ÜRÜNLERİ KARİDES AVCILIĞINDA KULLANILAN ALGARNALARIN AV KOMPOSİZYONU VE HEDEFLENMEYEN AVA AİT BİR ÇALIŞMA 29.06.2004
150 150 SAVAŞ GÜRÇAY JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ ÇANAKKALE KENTİ VE CİVARINDA ÖZDİRENÇ YÖNTEMİYLE YER ALTI SUYU ARAMALARI 18.08.2004
149 149 OKAN ERKEN TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ÇANAKKALE YÖRESİNDEKİ DAMLA SULAMA YÖNTEMİYLE SULANAN BİBERDE (CAPSİCUM ANNUUM)  EN UYGUN SULAMA YÖNTEMİNİN BELİRLENMESİ 20.09.2004
148 148 SEBAHAT ESGİNLER BİYOLOJİ HYLOTELEPHİUM TELEPHİUM (L.) H. OHBA SUBSP. TELEPHİUM (SEDUM TELEPHİUM L. SUBSP. MAXİMUM KROCHER) MORFOLOJİK, ANATOMİK, EKOLOJİK VE POLEN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI 26.08.2004
147 147 ZAFER UYAR KİMYA EBENUS HAUSSKNECHTİİ (LEGUMİNOSAE)NIN İZOLASYONU, YAPI BELİRLENMESİ VE BİYOLOJİK AKTİVİTESİ 26.08.2004
146 146 İKBAL SEVİNÇ TUNCEL FİZİK KARA DELİK ÇÖZÜMLERİ 14.07.2004
145 145 EBRU ŞENGÜL JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ ÇANAKKALE DÜZENSİZ ATIK DEPOLAMA SAHASININ YÜZEY VE YER ALTI SULARINA ETKİSİNİN UYGULAMALI JEOFİZİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI 15.06.2004
144 144 FİKRET ÇAKIR SU ÜRÜNLERİ SARIÇAY AKARSUYUNUN VE BAZI BALIKLARININ MİKROBİYAL KALİTE DEĞİŞİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 28.06.2004
143 143 NİGAR ÇETİN BİYOLOJİ DOMATESİN (LYCOPERSİCON ESCULENTUM MİLL.) BİYOLOJİK PREPARATLAR İLE UYARILARAK TOTAL PROTEİN VE PEROKSİDAZ SEVİYELERİNİN DEĞİŞEN ELİSİTASYON TEPKİSİNİN SAPTANMASI 01.07.2004
142 142 SEVİNÇ YILMAZ KİMYA BAZI HALKALI FOSFOZENLERİN SENTEZİ, POLİMERİZASYONU VE KARAKTERİZASYONU 09.07.2004
141 141 ESRA GÜNEYSU BİYOLOJİ ÇANAKKALE İLİNDEKİ SANAYİ KURULUŞU ATIK SULARININ EKONOMİK ÖNEME SAHİP BİTKİ TÜRLERİ ÜZERİNDE ENZİMATİK VE GENETİKSEL DEĞİŞİMLERİNİN İZLENMESİ 10.08.2004
140 140 HALİL KARAYİĞİTLER KİMYA OLİGO -N-FENİL-4-HİDROKSİ BENZALDİMİNİN OKSİDATİF POLİKONDENZASYON İLE SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 09.07.2004
139 139 DİDEM BAŞARAN FİZİK ERKEN TÜR ÖRTEN ÇİFT YILDIZ TT AURİGAE'NİN FOTOMETRİK ANALİZİ VE DÖNEM ANALİZİ 25.06.2004
138 138 ELİF YENİCİ SU ÜRÜNLERİ SAROS KÖRFEZİNDE BESİN MADDELERİNİN ZAMANA VE DERİNLİĞE BAĞLI DEĞİŞİMİ 30.06.2004
137 137 AHMET BULUT FİZİK UBV GÖZLEMLERİNİN STANDART UBV PARLAKLIKLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ  24.06.2004
136 136 EMRAH DEVECİLER SU ÜRÜNLERİ ORKİNOS UNU ORANININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (ORCORHYNCHUS MYLEİS WALBOVM 1792) YEM TÜKETİMİ BÜYÜME PERFORMANSI VE YEM DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ 28.06.2004
135 135 YASEMİN ERDOĞAN SU ÜRÜNLERİ ÇANAKKALE BOĞAZI FİTOPLONKTON BİYOMASINDA MEYDANA GELEN GÜNLÜK DEĞİŞMELER 30.06.2004
134 134 SERKAN YURDABAK ZOOTEKNİ ÇANAKKALE DAMIZLIK SÜT SIĞIRI YETİŞTİRİCİLER BİRLİĞİNE ÜYE İŞLETMELERDE YETİŞTİRİLEN SÜT SIĞIRLARINDA DOĞRUSAL TİP ÖZELLİKLERİNİN KANTİTATİF GENETİK ANALİZİ 01.07.2004
133 133 ALİ OSMAN ŞAHİN BAHÇE BİTKİLERİ AŞILI KÖKLÜ ASMA FİDANI ÜRETİMİNDE FARKLI ANAÇ VE ÇEŞİT KOMNASYONLARININ VEGATATİF GELİŞME VE FİDAN RANDIMANLARI ÜZERİNE ETKİLERİ 10.06.2004
132 132 PINAR OKTAY PEYZAJ MİMARLIĞI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖNERİ BOTANİK BAHÇESİ ÖRNEĞİNDE BOTANİK BAHÇELERİ PLANLAMA VE TASARIM İLKELERİNİN ORTAYA KONULMASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR 07.06.2004
131 131 ZAFER KARADAYI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE YAPAY ZEKA 08.06.2004
130 130 SERAP GÜNAY BAHÇE BİTKİLERİ ÇANAKKALE KOŞULLARINA UYGUN ÇİLEK (FRAGARİA SPP.)ÇEŞİTLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR 10.06.2004
129 129 ERCAN ÇAĞLAR BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ AÇIK ANAHTARLI KRİPTOGRAFİ VE AĞ GÜVENLİK UYGULAMALARI 14.05.2004
128 128 GÖKHAN ÇAMOĞLU TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA FARKLI YAPIMCI VE YAPIM ÖZELLİKLERİNE SAHİP DAMITICILARDA EŞ SU DAĞILIMININ İNCELENMESİ 18.05.2004
127 127 ÖZLEM YILDIRIM TARLA BİTKİLERİ MISIRDA BİTKİ SIKLIĞININ YEŞİL OT VE TANE VERİMİ İLE BAZI TARIMSAL KARAKTERLERE ETKİSİ  26.02.2004
126 126 İRFAN ÇETİN BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ GENEL AMAÇLI BULANIK MANTIK DENETLEYİCİSİ TASARIMI  03.05.2004
125 125 YAVUZ YÜKSEK BİYOLOJİ ÇANAKKALE İLİNDEKİ SARI ÇAYIN MİKROBİYOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ  25.02.2004
124 124 SADIK EMRE GÖRÜR BİTKİ KORUMA ÇANAKKALE İLİ DOMATES EKİM ALANLARINDA ZARARLI OLAN CANAVAROTU (ORANBANCHE SPP) VE DOĞAL DÜŞMANI  PHYTOMYZA ORANBANCHİA KALT 'NIN  POPİLASYON GELİŞMESİNİN BELİRLENMESİ 27.02.2004
123 123 AZİZ ALBAYRAK BİTKİ KORUMA ÇANAKKALE İLİNDE BAĞ ALANLARINDA ZARARLISI SALKIM GÜVESİ (LOBESİA BATRONA DEN ET SCHİFF)'NİN POPİLASYON GELİŞMESİ VE DÖL SAYISININ BELİRLENMESİ 27.02.2004
122 122 FATMA AFAT BİTKİ KORUMA ÇANAKKALE İLİNDE DOMATES STOLBAR HASTALIĞININ YAYGINLIK DURUMUNUN BELİRLENMESİ VE HASTALIĞIN  AŞI YOLUYLA KÜSKÜTLE VE TOHUMLA TAŞINMA ORANLARININ SAPTANMASI 27.02.2004
121 121 AHMET YILMAZ BAHÇE BİTKİLERİ TÜYSÜZ BEYAZ ŞEFTALİ TİPLERİNİN ÖNEMLİ ŞEFTALİ VE NEKTARIN ÇEŞİTLERİYLE MARKOLOJİK VE GENETİK ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 20.02.2004
120 120 SEVDA DÜLGER BAHÇE BİTKİLERİ ÖNEMLİ ZEYTİN (OLEA EUROPAEA L.) ÇEŞİTLERİNİN İZOENZİM POLİMORFİZMLERİ VE GENETİK ÖZELLİKLERİ 20.02.2004
119 119 AHU BİNİCİ BİYOLOJİ HORDEUM MARİNUM L.'DA TUZ STRESİNE BAĞLI OLARAK SÜPEROKSİT DİSMÜTAZ (EC 1.15.1.1) AKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ 26.02.2004
118 118 KUBİLAY KÖSE  ZOOTEKNİ DEVRİYE KÖPEĞİ AMAÇLI KULLANILAN ALMAN ÇOBAN KÖPEĞİ İLE BELÇİKA ÇOBAN KÖPEĞİ (MALİNOİS) IRKI KÖPEKLERİN EĞİTİM SÜRELERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 13.01.2004
117 117 KEZBAN GÜÇLÜ FİZİK VİZKOZ ALIŞKAN İÇEREN BAZI EVREN MADDELERİ VE ÖZELİKLERİ 18.02.2004
116 116 ERTUĞRUL KANMAZ FİZİK SKALER ALAN KAYNAKLI BAZI KOZMOLOJİK MADDELER VE ÖZELLİKLERİ 18.02.2004
115 115 VOLKAN BAKIŞ FİZİK ÖRTEN ÇİFT YILDIZLARDA ÜÇÜNCÜ CİSİM SORUNU VE DİNAMİĞİ 17.02.2004
114 114 BURCU ÖZKARDEŞ FİZİK W UMA TÜRÜ GÜNEŞ BENZER ÖRTEN ÇİFT YILDIZLAR 17.02.2004
113 113 FATEMAH BAHADORİ KİMYA ERİCA ARBOREA (FUNDA) BİTKİSİNİN KİMYASAL ANALIZİ AYRILACAK FLAVANOİD VE GLİKOZİTLERİN YAPILARININ AYDINLATILMASI 20.02.2004
112 112 GÜLŞEN SAĞLIKOĞLU KİMYA ANTHEMİZ TİNCTORİA (SARI PAPATYA) BİTKİSİNDEN HAZIRLANA ÖZÜTLERİN ANTİBAKTERİYAL ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 12.02.2004
111 111 BAHAR KAYIKÇI (TİRYAKİOĞLU) KİMYA EUPHORBİYA SEGÜİERİNA BİTKİSİNDEN HAZIRLANAN ÖZÜTLERİN ANTİBAKTERİYAL ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 12.02.2004
110 110 BAYRAM KIZILKAYA KİMYA 2-[(4-KLOFENİL) İMİNOMETİL]FENOL'ÜN SENTEZİ, POLİMERİZASYONU VE BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 10.02.2004
109 109 BETÜL KUT  SU ÜRÜNLERİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA BULUNAN BAZI EKONOMİK ALG TÜRLERİNİN (ULVA RİGİDA AGARDH, 1822 VE CYSTOSEİRA BARBATA AGARDH,1842) TİLAPİA BALIKLARININ (OREOCHROMİS NİLOTİCUS LİNNAEUS, 1766) YEM FOORMULASYONUNDA YEM HAMMADESİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ ÜZERİNE  BİR ARAŞTIRMA 18.02.2004
108 108 DERYA GÜROY SU ÜRÜNLERİ PELET VE EKSTRUDE YEMLERLE FARKLI REJİMLERDE BESLENEN AVRUPA DENİZİ LEVREĞİNİN (DİCENTRARCHUS LABRAX LİNNAEUS, 1758) YEM TÜKETİMİ, BÜYÜME PERFORMANSI VE YEM DEĞERLENDİRMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 13.02.2004
107 107 YELİZ ERYURT SU ÜRÜNLERİ ÇANAKKALE BOĞAZINDA BENTİK ORGANİZMALAR İLE KİRLİLİĞİN KARASAL KAYNAKLARININ TESPİTİ 26.02.2004
106 106 SONER BİLEN SU ÜRÜNLERİ FARKLI PROTEİN KAYNAKLARININ JAPON BALIKLARININ YEM TÜKETİMİ VE BÜYÜME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ 18.02.2004
105 105 RESUL UYGUN TOPRAK TOPRAK PROFİLİNDEKİ TUZ HAREKETİNİN YERSEL VE ZAMANSAL DEĞİŞİMLERİNİN İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 21.01.2004
104 104 GÜLSER GÜLDALI BİYOLOJİ ÇANAKKALE ÇEVRESİNDEKİ TRİTURUS VULGARİS (URODELA:SALAMANDRİDAE) POPÜLASYONLARININ KAN HÜCRELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA 10.10.2003
103 103 EMRE TÜRKER BİYOLOJİ TÜRKİYE TATLISU ALGLERİNİN İKONOGRAFİSİ 31.07.2003
102 102 SERMET KOYUNCU KİMYA OLİGO-N-4-AMİNOPİRİDİNİL SALİSİLALDİMİN'İN OKSİDATİF POLİKONDENZASYON İLE SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 20.08.2003
101 101 NUR AKGÜN KİMYA BAZI DÜZ ZİNCİRLİ SCHİFF BAZI POLİETER LİGANDLARININ POTANSİYOMETRİK TİTRASYON METODU İLE SUSUZ ORTAMDA BAZLIK SABİTLERİNİN TAYİNİ VE BAZLIKLARINA SUBSTİTÜENT ETKİSİNİN İNCELENMESİ  25.06.2003
100 100 SEMRA KOÇA KİMYA OLİGAN-N-2-AMİGO-3 HİDROKSİPRİDİN VE ONUN SCHİFF BAZI  OLİGOMERLERİNİN OPTİMUM REAKSİYON 01.07.2003
99 99 AYŞE ÇINAR KİMYA BAZI TAÇ ETERLERİN SENTEZİ, KOMPLEKSLERİ, YAPILARININ VE BAZLIK SABİTLERİNİN İNCELENMESİ 01.07.2003
98 98 ÇİĞDEM UYSAL GIDA MÜHENDİSLİĞİ ÇANAKKALE İLİ'NDE ÜRETİLEN SANAYİ DOMATESİ VE SALÇADA BAZI PESTİSİT KALINTILARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR   02.07.2003
97 97 CAHİDE ÇİĞDEM ERDEMİR YIĞIN SU ÜRÜNLERİ ÇANAKKALE BOĞAZI MİDYELERİNİN BAZI BİYOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE BÜYÜME PERFORMANSLARININ ARAŞTIRILMASI 25.06.2003
96 96 SEÇKİN KAYA BAHÇE BİTKİLERİ ÇANAKKALE YÖRESİNDE BAZI SEBZE TÜRLERİNİN ORGANİK TARIM YÖNTEMİYLE YETİŞTİRİLMESİ 19.06.2003
95 95 MİTHAT GULA FİZİK SİMETRİKLEŞTİRİLMİŞ MOLEKÜLLER ORBİTALLERİNİN HESAPLANMASI  17.07.2003
94 94 SEDAT GÜNDÜZ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE ÜNİVERSİTE BİLGİSAYAR AĞLARI SİSTEMİNİN ÇÖZÜMLENMESİ, TASARLANMASI VE GELİŞTİRİLMESİ 21.05.2003
93 93 MUSTAFA HAKAN CENGİZ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ SİMÜLASYON MODELLERİ VE BEKLEME HATTI SİSTEMLERİ İLE BİR UYGULAMA  27.06.2003
92 92 NECDET YÜCEL BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BAZI PROBABİLİSTİK KRİPTOSİSTEMLER 18.07.2003
91 91 DİDEM KARALARLIOĞLU MATEMATİK GENELLEŞTİRİLMİŞ LİE İDEALLER 04.08.2003
90 90 SERKAN  ÇETİNLER MATEMATİK GAMMA HALKALARI 04.08.2003
89 89 YASEMİN YÜKSEK BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ÜNİVERSİTE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN VERİ AMBARI VE VERİ MADENCİLİĞİNİN OLUŞTURULMASI 20.06.2003
88 88 ZEKAİ ANDIÇ FİZİK MOLEKÜLLER ORBİTALLERİN SİMETRİK ÖZELLİKLERİ 17.07.2003
87 87 LEVENT BAŞKUŞ FİZİK BAZI FİBER OPTİK JİROSKOP BİLEŞENLERİNİN TASARIMI VE YAPIMI 10.07.2003
86 86 CANAY GÜMÜŞLÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ GROPH TEORİSİYLE UZMAN SİSTEMLERİN OLUŞTURULMASI 22.09.2003
85 85 FİKRET BÜYÜKKAYA KİMYA SİDERİTİS TROJANA (TÜYLÜ ÇAY, SARIKIZ ÇAYI, ADAÇAYI, DAĞ ÇAYI) BİTKİSİNİN KİMYASAL ANALİZİ VE BİLEŞENLERİNİN YAPILARININ AYDINLATILMASI 25.10.2002
84 84 BETÜL ATALAY FİZİK ATALETSEL NAVİGASYON SİSTEMLERİ VE BU SİSTEMLERDE OLUŞAN HATALARIN KALMEN FİLTRESİ KULLANILARAK DÜZELTİLMESİ 09.09.2002
83 83 SİNE ÖZMEN GIDA MÜHENDİSLİĞİ ÇANAKKALE İLİNDEKİ MEZBAHALARIN KRİTİK KONTROL NOKTALARINDAN ALINAN NUMUNELERDE KOLİFORM ESCHERİCHİA COLİ VE ESCHERİCHİA COLİ 0157:H7 VARLIĞI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR 20.09.2002
82 82 FÜSUN ERKAN YURDABAK SU ÜRÜNLERİ ÇANAKKALE GELİBOLU YARIMADASI ÜST İNFLARİTTORALİNİN KABUKLU (CRUSTACEA) TÜRLERİNİN ARAŞTIRILMASI 11.07.2002
81 81 SEYİT AHMET BECAN BİTKİ KORUMA ÇANAKKALE İLİ DOMATES ALANLARINDA YEŞİLKURT (HELİCOVERPA ARMİGERA HÜBNER)'UN POPÜLASYON GELİŞMESİ VE ÖNEMLİ DOĞAL DÜŞMANLARININ BELİRLENMESİ 23.09.2002
80 80 HÜSEYİN ÇAVUŞ FİZİK PLAZMADA GRAVİTASYONEL KARARSIZLIKLAR 01.07.2002
79 79 AYDIN YOLAÇAN FİZİK YARI İLETKENLERDE BASINÇ ETKİLERİ 10.07.2002
78 78 ÖZLEM KOCAHAN FİZİK ÇANAKKALE YERLESİM ALANINDA UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ YÖNTEMLERİ İLE OLASI BİR DEPREMDE BEKLENEN HASARLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 03.07.2002
77 77 ERSİN KARABACAK BİYOLOJİ AĞI DAĞI (B1, ÇANAKKALE) VE ÇEVRESİNİN FLORASI 11.07.2002
76 76 NEVZAT KOLDEMİR BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNNDE VERİ YAPILARI VE BUNLARIN KARŞILAŞTIRILMASI  09.09.2002
75 75 NURAY UNAT BİYOLOJİ SAĞLIKLI KİŞİLERDE KANDA FARKLI FİZYOLOJİK KOŞULLARA VE YAŞ GRUPLARINA BAĞLI OLARAK TOTAL PROTEİN VE PLAZMA KOLİNESTERAZIN DEĞİŞME KARAKTERİSTİĞİNİN SPEKTROFOTOMETRİK OLARAK İNCELENMESİ 01.07.2002
74 74 NİLÜFER ÖZDEMİR CİHANGİROĞLU KİMYA 2-HİDROKSİBENZALDEHİT İLE 2-AMİNOPİRİDİNİN SCHİFF BAZI REAKSİYONU VE OKSİDATİF POLİKONDENZASYONU 24.06.2002
73 73 BAHADIR AYDIN BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BASİT VE GERİ YAYILIMLI YAPAY SİNİR AĞLARI UYGULAMA ALANLARI 27.09.2002
72 72 SEÇKİN ÖZCAN BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ GENİŞLEMİŞ AĞLAR VE MOBİL İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 24.06.2002
71 71 TÜLAY BİCAN BİYOLOJİ ÇANAKKALE İL MERKEZİNDE EV DIŞI ATMOSFERİNİN MİKROFUNGUS FLORASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 10.07.2002
70 70 REYHAN KESER BİYOLOJİ ÇANAKKALE KIYILARINDAKİ BAZI TELEOST BALIKLARIN SİNDİRİM SİSTEMİNDE RASTLANILAN HELMİNTLER 09.07.2002
69 69 CAN AKTAŞ MATEMATİK SONLU FARK METODUNU KULLANARAK SİSMİK DALGA MODELLEMESİ 01.07.2002
68 68 ARZU KURT FİZİK DÜNYA'NIN MANYETOSFERİNDEKİ ELEKTROSTATİK ÇİFT TABAKALAR 28.06.2002
67 67 UYGAR US BAHÇE BİTKİLERİ ÇANAKKALE YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN "TÜYSÜZ BEYAZ ŞEFTALİ" POPÜLASYONUNUN FENOLOJİK VE POMOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 05.06.2002
66 66 TÜLAY TÜTENOCAKLI BİYOLOJİ AYVACIK (B1 ÇANAKKALE) ÇEVRESİNİN ETNOBOTONİĞİ 11.07.2002
65 65 HAMDİ TUNTAŞ KİMYA KARBOKSİL GRUBU TAŞIYAN ORGANİK BİLEŞİKLERDEN RADİKALİK YOLDAN DEKARBOKSİLASYON REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ 24.07.2002
64 64 ÖZGÜR ÖZAY KİMYA YAPISINDA AMİNO GRUBU BULUNDURAN ORGANİK BİLEŞİKLERDEN RADİKALİK METOTLA AMİNO GRUBUNUN ÇIKARILMASI REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ 24.07.2002
63 63 UFUK MİRAN BAHÇE BİTKİLERİ BAZI BİBER ÇEŞİTLERİNİN KURAĞA DAYANIMLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA 08.07.2002
62 62 SİBEL ÖZMAYA FİZİK YARI İLETKEN FİZİĞİ VE YARI İLETKENLERİN ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ 24.05.2002
61 61 GÖKTUĞ ÇİFTÇİ BAHÇE BİTKİLERİ ÇANAKKALE KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN REDHAVEN ŞEFTALİ ÇEŞİDİNDE BAZI BÜYÜMEYİ DÜZENLEYİCİLERİN ÇİÇEK SEYRELTMESİ VE MEYVE KALİTESİNE ETKİLERİ 30.04.2002
60 60 SEVİNÇ AYKUT MATEMATİK BAZI LİNEER OLMAYAN DİFERANSİYEL DENKLEMLERİNİN ÇÖZÜMLERİ 06.03.2002
59 59 YASEMİN ÇINAR SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER ÇANAKKALE BOĞAZINDA YAŞAYAN İSKORPİT BALIĞI (SCORPANEA PORCUS, LİNNEAUS, 1758)'NIN TAKSONOMİSİ VE BÜYÜME PARAMETRELERİNİN ARAŞTIRILMASI. 01.03.2002
58 58 MİNE ÇARDAK SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER ÇANAKKALE BOĞAZI, NARA BURNU CİVARINDAKİ SCYPHOZOA VE CTENOPHORA TÜRLERİ İLE BUNLARIN BÖLGEDEKİ DAĞILIMLARININ ARAŞTIRILMASI 01.03.2002
57 57 GÜLİZAR İLKAY YÜCEL MATEMATİK SİMETRİLER VE DİFERANSİYEL DENKLEMLER 06.03.2002
56 56 ZÜBEYDE YURT ZOOTEKNİ ÇANAKKALEDE İLİNDEKİMİ KÖYLERDE KÖY TİPİ KÜMES HAYVANI YETİŞTİRİCİLİĞİNİN İNCELENMESİ 19.02.2002
55 55 REYHAN GÜZELGÜN TOPRAK DAMLAMA SULAMA SİSTEMİ İLE KARANFİLİN (DİANTHUS CARYOPHYLLUS) GÜBRELEME ARALIĞININ SAPTANMASI 23.01.2002
54 54 MUHİTTİN SAĞLAM ZOOTEKNİ TAHİROVA TARIM İŞLETMESİNDE YETİŞTİRİLEN SİYAH ALACA SIĞIRLARIN DÖL VERİM ÖZELLİKLERİ  06.03.2002
53 53 FEHMİ AKGÜL TARLA BİTKİLERİ ANKARA ŞARTLARINDA FARKLI SIRA ARALIĞI İLE EKİM VE AZOTLA GÜBRELEMENİN TEK YILLIK ÇİM (LOLİUM MULTİFLORUM LAM.)'İN OT VERİMİ VE KALİTESİNE ETKİLERİ 21.01.2002
52 52 İSMAİL KAHRAMAN BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ FUZZ SİSTEM TEORİSİYLE BİLGİ SİSTEMLERİNİN DİZAYNI 31.01.2002
51 51 SERKAN İŞLER BİYOLOJİ ELEKTROMANYETİK ALANIN OKSİDATİF DNA HASARI ÜZERİNE ETKİSİ. 31.10.2001
50 50 MAHMUT BÜYÜKÇINGI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİYE ERİŞİM VE BİLGİ YÖNETİM BANKASI ÜZERİNE BİR BİLGİSAYAR  PROGRAMI UYGULAMASI, BİDEBANK 1.0 16.08.2001
49 49 MUSTAFA AY BİYOLOJİ AKUT MİYOKART ENFAKTRÜS GEÇİREN KİŞİLERDE APOLİPOPROTEİN E POLİMORFİZMİ İLE CHLAMYDİA PNEUMONİEA TAŞIYICILIĞI ARASINDAKİ KORELASYONUN BELİRLENMESİ. 12.07.2001
48 48 ALİ MURAT TİRYAKİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE TASARIM TEKNİKLERİ. 11.07.2001
47 47 MEHMET ÇAĞLAR ÖZKAN BİYOLOJİ HASTANE ETKENİ OLARAK SOYUTLANAN KLEBSİELLA PNEUMONİAE VE ESCHERİCHİA COLİ KÖKENLERİNDE GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ SIKLIĞI 10.07.2001
46 46 ÖZLEM EROL BİYOLOJİ ÖKARYOTİK TRANSKRİPSİYON ÜZERİNE ELEKTROMANYETİK ALANIN ETKİSİ 10.07.2001
45 45 EMİNE CANAN GÜNAY FİZİK ATOM VE MOLEKÜLÜNÜN KUANTUM MEKANİĞİNDE PERDELENMİŞ ALAN YAKLAŞIMI 9.07.2001
44 44 SELMA ÜLKÜ KİMYA DÖRT FONKSİYONLU EPOKSİ REÇİNELERİNİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 6.07.2001
43 43 DİLEK ŞENOL KİMYA OLİGO 2-HİDROKSİ-1 NAFTALDEHİTİN SCHİFFBAZI OLİGOMERLERİNİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLEİRİNİN İNCELENMESİ 6.07.2001
42 42 DİLEK BAGANA KİMYA OLİGOSALİSİLİK ASİTİN SENTEZİ-SENTEZ ŞARTLARI VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. 6.07.2001
41 41 REYHAN GÜLEL KİMYA OLİGO 3- AMİNOPİRİDİNİN SCHİFF BAZININ SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ   6.07.2001
40 40 REYHAN İŞ KİMYA B-KETO ESTERLERİN SERBEST RADİKALİK YÖNTEMLE BİR KARBON HALKA GENİŞLEME-ZİNCİR UZAMA REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ 6.07.2001
39 39 İSMAİL AYKUT FİZİK GENEL RELATİVİTE TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE EVRENİN PLAZMA YAPISI VE EVRİMİ 29.06.2001
38 38 NURAN KUŞKU FİZİK SİCİM (STRİNG) AKIŞKAN KAYNAKLI BAZI KOZMOLOJİK MODELLER 29.06.2001
37 37 MUSTAFA KURT FİZİK FİBEROPTİK JİRESKOBUN TEORİSİ VE BİR UYGULAMA OLARAK PASİF YER TAYİNİ SİSTEMİNDE KULLANIMI 22.06.2001
36 36 SÜLEYMAN KURT ZOOTEKNİ TAHİROVA TARIM İŞLETMESİNDE YETİŞTİRİLEN SİYAH ALACA SIĞIRLARIN BAZI SÜT VERİM ÖZELLİKLERİ  22.06.2001
35 35 ERKAN BAHAR BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ MİKROİŞLEMCİLER İLE ELEKTRONİK SİSTEMLERİN KONTROL EDİLMESİ 3.05.2001
34 34 ERDAL ORAL BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ İNTERNET’TE ELEKTRONİK TİCARET VE WEB EV SAHİPLİĞİ HİZMETLERİ 3.05.2001
33 33 CENGİZ TOGAY BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ DİSK ÜZERİNDE ERTELENMİŞ BÖLME İLE  R-TREE 3.05.2001
32 32 AHMET KEMAL ÖKMEN BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BULANIK NESNEYE YÖNELİK İLİŞKİSEL VERİ TABANLARI 3.05.2001
31 31 KAMİL AKGÜN BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR MİMARİSİNE İLİŞKİN SİMÜLATÖR GELİŞTİRİLMESİ 3.05.2001
30 30 MUZAFFER ÖZDEMİR FİZİK BAZI KOZMİK NÖTRİNO KAYNAKLI KOZMOLOJİK MADDELER 16.02.2001
29 29 MÜLAYİM GÜRE FİZİK RSCVN TÜRÜ ÖRTEN ÇİFT YILDIZ RT ANDROMEDAE'NİN YÖRÜNGE DÖNEM ANALİZİ 16.02.2001
28 28 NECDET YÜCEL MATEMATİK GENEL RELAVİSTİK MADDE ALANLARININ KOLLİNASYON SINIFLAMASI 8.02.2001
27 27 ÖMER FARUK ÖZTÜRK KİMYA 1,3-DİOKSASİKLOALKAN ALKİLAMİNO GRUPLARI İÇEREN LİGANDLARIN METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU 25.08.2004
26 26 AYHAN ORAL KİMYA LEWİSASİT KATALİZÖRLÜĞÜNDE POLİSTİRENİN ASETİLKLORÜR İLE YAN ZİNCİRİNİN FONKSİYONEL HALE GETİRİLMESİ VE ANİLİN İLE KONDENZASYON ÜRÜNÜNÜN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 7.09.2000
25 25 FATİH DOĞAN KİMYA LEWİSASİT KATALİZÖRLÜĞÜNDE POLİSTİRENİN AÇİLLENMESİ VE KONDENZASYON ÜRÜNÜNÜN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 18.04.2000
24 24 ÇETİN CAMCI MATEMATİK UZAY KİNEMATİĞİNİN LORENTZ GEOMETRİSİ 24.04.2000
23 23 MEHMET KALE MATEMATİK 2-PARAMETRELİ HAREKETLERİN LORENTZ UZAYINDAKİ KARŞILIKLARI 1.05.2000
22 22 SİNAN ÇEÇEN MATEMATİK KOMPLEKS HOMOTETİKÜSTEL HAREKETLERİN YÜKSEK MERTEBEDEN HIZLARI POLNOKTALARI VE POL EĞRİLERİ  24.04.2000
21 21 TARKAN CİHANGİROĞLU MATEMATİK LORENTZ MANİFOLDLARININ ŞEKİL OPERATÖRÜ VE CEBİRSEL DEĞİŞMEZLERİ 24.04.2000
20 20 HAYRETTİN ÖZCAN BİYOLOJİ KALP VE DAMAR HASTALIĞI TAŞIYAN KİŞİLERDE APOLİPOPROTEİN E ALLEL GEN TİPLEMESİ 20.03.2000
19 19 HASAN ÇAKICI SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ FARKLI İŞLETMELERDE YETİŞTİRİLEN GÖKKUŞAĞI ALABALIĞININ (ONCORHYNCHUS MYKİSS WALBAUM) KAN ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ARAŞTIRILMASI. 22.12.1999
18 18 MESUT AKDAMAR TARLA BİTKİLERİ ÇANAKKALE ŞARTLARINDA FARKLI EKİM ZAMANLARININ BAZI EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİTLERİNDE DANE VERİMİ VE BAZI VERİM ÖĞELERİNE ETKİSİ 3.01.2000
17 17 AHMET BİRCAN TINMAZ TARLA BİTKİLERİ OĞULOTU (MELİSSA OFFİCİNALİS 1.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE UYGUN DİKİM SIKLIĞI VE HASAT ZAMANININ BELİRLENMESİ 8.10.1999
16 16 RAMAZAN DEMİR FİZİK AÇIK KABUKLU ATOM VE MOLEKÜLLER İÇİN BARTREE-FOCK TEORİSİ 15.10.1999
15 15 HARUN YILDIZ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ CAMPYLOBACTER UPSALİENSİS BAKTERİSİNİN GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (ONCORHYNCHUS MYKİSS WALBAUM) ÜZERİNDE PATOJENİTESİ VE OLUŞTURULAN ENFEKSİYONUNUN LABORATUAR YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI 8.09.1999
14 14 NEJDET GÜLTEPE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ PSEUDOMANAS ELONGATA BAKTERİSİNİN SAZAN BALIĞINDA (CYPRİNUS CARPİO 1.) PATOJENİTESİ  VE ENFEKSİYONUN  TEDAVİ METODLARININ ARAŞTIRILMASI. 3.09.1999
13 13 HAYATİ GÜRE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ CHAPYLOBACTER UPSALİENSİS ENFEKSİYONUNUN DÜŞÜK SU SICAKLIĞINDA GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (ONCORHYNEHUS MYKİSS WALBAUM) KANININ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ 25.08.1999
12 12 MEHMET SEZER SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER ÇANAKKALE BOĞAZI YÖRESİNDE DENİZANALARININ (DİSCOMEDUSEA) DAĞILIŞLARI VE BİYOLOJİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR 18.02.1999
11 11 EKREM ŞANVER ÇELİK SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER ÇANAKKALE BOĞAZI YENGEÇLERİ (BRACHYURA) ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 27.01.1999
10 10 SELÇUK BERBER SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER TATLISU İSTAKOZU (ASTACUS LEPTODACTYLUS SALİNUS NORDMANN) YAVRULARININ GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 27.01.1999
9 9 MURAT ENGİN SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER AYNI YAŞLI FAKAT GELİŞMELERİ FARKLI GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARI (ONCORHYNCHUS MYKİSS WALBAUM) VE MELEZ ALBİNOLARINA CAMPYLOBACTER UPSALİENSİS ENFEKSİYONUN ETKİLERİ 27.01.1999
8 8 MUSA BULUT SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (ONCORHYNCHUS MYKİSS WALBAUM) VE MELEZ ALBİNO LARININ KAN KİMYASI ÜZERİNE CAMPYLOBACTER UPSALİENSİS ENFEKSİYONUN ETKİLERİ  27.01.1999
7 7 HİDAYET GÖÇMEN BİYOLOJİ LAPSEKİ (ÇANAKKALE) ÇEVRESİNDEKİ BAZI SERA TOPRAKLARININ MİKROFUNGUS FLORASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 7.09.1998
6 6 ERDOĞAN ÜNLÜ MATEMATİK RİEMANN UZAYLARININ PETROV TİPLERİNİN BELİRLENMESİ RİEMANN UZAYI 7.03.1997
5 5 RAMAZAN GÜRSES MATEMATİK BİANCHİ TİPİ METRİKLER VE BAZI ÇÖZÜMLERİ/BİANCHİ SINIFLAMASI  7.03.1997
4 4 ZEKİ AYAN MATEMATİK KONFORMAL DÖNÜŞÜMLER VE BAZI UYGULAMALARI KONFORMAL DÖNÜŞÜMLER   7.03.1997
3 3 NADİ GÜL MATEMATİK BAZI UZAY ZAMANLARIN İZOMETRİLERİ/UZAY ZAMANLAR-İZOMETRİLER 7.03.1997
2 2 ALİ YILMAZ MATEMATİK BAZI UZAY-ZAMANLARIN BENZERLİK DÖNÜŞÜMLERİ UZAY ZAMANLAR-DÖNÜŞÜ 7.03.1997
1 1 MEHMET YAŞAR MATEMATİK EİNSTEİN ALAN DENKLEMLERİ 21.11.1997