Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü

Doktora Programı Tamamlanan Tezler
SIRA NO TEZ NO ADI SOYADI ANABİLİM DALI TEZ KONUSU MEZUNİYET TARİHİ
223 223 SAVAŞ ELMAS Fizik ENDÜSTRİYEL SERAMİK BÜNYELERDE AKTİF ERGİTİCİLERİN SİNTERLEME SÜRECİNE ORTAK ETKİLERİ 12.11.2018
222 222 MEHMET ALİ GÜNDOĞDU BAHÇE BİTKİLERİ Bazı Zeytin Çeşitlerinin Farklı Olgunluk Dönemlerinde Pomolojik Ve Biyokimyasal Özelliklerindeki Değişim 31.10.2018
221 221 MELEK TERCAN YAVAŞOĞLU KİMYA İKİ- VE ÜÇ- DİŞLİ BENZİMİDAZOL LİGANDLAR İÇEREN YENİ RUTENYUM KOMPLEKSLERİN SENTEZ VE KARAKTERİZASYONLARI: DSSC'LER İÇİN YENİ BOYALAR 6.09.2018
220 220 Musa YALMAN GIDA MÜHENDİSLİĞİ  MANDA SÜTÜNDEN ÜRETİLEN FARKLI ÇEŞİT PEYNİRLERİN KARAKTERİZASYONU, MAYALARIN İZOLASYONU VE POTANSİYEL PROBİYOTİKLERİN SEÇİLMESİ 3.09.2018
219 219 Selin SAĞBAŞ SUNER KİMYA Biyomedikal Uygulamalar için Ksantan, Guar, Arabik ve Locust Bean Gamlardan Makro, Mikro ve Nano Yapılar 31.08.2018
218 218 Serpil ADAY GIDA MÜHENDİSLİĞİ  MEYAN KÖKÜ (Glycyrrhiza glabra L.) ŞERBETİNİN ASİTLENDİRME VE YÜKSEK BASINÇ TEKNOLOJİSİ İLE RAF ÖMRÜNÜN ARTTIRILMASI 29.08.2018
217 217 İsmail Burak DABAN SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ Gökçeada kıyılarında bulunan bazı Sparidae türlerinin erken yaşam evrelerindeki populasyon parametrelerinin belirlenmesi 29.08.2018
216 216 Engin MEYDAN KİMYA MANYETİK ÖZELLİĞE SAHİP BOR BİLEŞİKLERİ VE BUNLARIN KATALİTİK UYGULAMALARI 28.08.2018
215 215 Seçil ACAR SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER Çardak Lagünü (Çanakkale)'nde Bulunan Yeşil Yengeç, Carcinus
 aestuarii Nardo, 1847'nin Populasyon Yapısı ve Bazı Biyo-Ekolojik
 Özellikleri
15.08.2018
214 214 FIRAT ALATÜRK Tarla Bitkileri HIDIRELLEZ KAMÇISI (Asphodelus aestivus Brot.) İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ 27.07.2018
213 213 İSMAİL FARUK DURMUŞ FİZİK AKCİĞER STEREOTAKTİK BODY RADYOTERAPİ UYGULAMALARININ FİZİKSEL VE DOZİMETRİK İNCELENMESİ 24.07.2018
212 212 GİZEM İLGÜN BOYALAN BİYOLOJİ Bazı Makrofitlerin Farklı Kurşun Elementi Konsantrasyonlarındaki Tepkilerinin Araştırılması 26.07.2018
211 211 MEHMET GÜNEŞ KİMYA AROMATİK SÜLFONİK ASİT BOYAR MADDELERLE MODİFİYE KALEM GRAFİT ELEKTROT HAZIRLANMASI VE AKIŞA ENJEKSİYON AMPEROMETRİK BİYOSENSÖR TASARIMI 13.07.2018
210 210 HALİT KUŞKU SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ  MÜZİĞİN KOİ (Cyprinus carpio) BALIKLARININ DAVRANIŞLARI STRES VE GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ 10.07.2018
209 209 GÖNÜL SELİN SAVAŞKAN MATEMATİK  BİMATRİS VE ÇOK ADIMLI OYUNLARIN BAZI PROBLEMLERİ 2.07.2018
208 208 HALİFE ÇAĞLAR FİZİK Alternatif Gravitasyon Teorilerinde Çeşitli Madde Çözümleri 28.06.2018
207 207 SELİN ERTÜRK GÜRKAN BİYOLOJİ Alabalık Yetiştiriciliğinin Biga Yarımadasındaki (Karamenderes ve Kocabaş Çayları) Akarsu Balıklarının Bazı Biyolojik Özellikleri ve Trofik İlişkileri Üzerine Etkisi 26.03.2018
206 206 FAHRİ ALİÇAVUŞ FİZİK Ayrık Çift Yıldız Bileşenleri Üzerine Atmosfer ve Evrim Modelleri Uygulamaları 22.03.2018
205 205 ALİ KÜRŞAT ŞAHİN BİTKİ KORUMA ÇANAKKALE İLİ'NDE FARKLI MEYVE TÜRLERİNDE DOĞU MEYVEGÜVESİ [Grapholita molesta BUSCK (LEPIDOPTERA: TORTRICIDAE)]'NİN BİYO-EKOLOJİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR 7.02.2018
204 204 İHSAN BAŞARAN KİMYA  DAMAR DOKU MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI İÇİN KOLAJEN/POLİMER/ELASTİN MATRİKSİNİN ÜRETİLMESİ 2.03.2018
203 203 ELİF KARACAN YELDİR KİMYA Doku Mühendisliği Uygulamaları için Doğal Antibakteriyel İçeren Biyopolimer İskele Sistemlerin Hazırlanması 2.03.2018
202 202 SEMRA ÇAY BAHÇE BİTKİLERİ Çilek yetiştiriciliğinde leonardit kullanımı ve farklı MAP uygulamalarının muhafaza kalitesine etkileri. 28.02.2018
201 201 MERVE BALLI YÜKSEL BİYOLOJİ Achillea nobilis L. subsp. sipylea (O. Schwarz) Bässler bitki ekstraktlarının potansiyel etkilerinin farklı test sistemleri ile belirlenmesi 26.02.2018
200 200 TOLGA SARIYER BAHÇE BİTKİLERİ FARKLI SULAMA DÜZEYLERİ İLE YETİŞTİRİLEN BİBERDE (Capsicum annuum L.) PROLİN UYGULAMALARININ VERİM VE BAZI KALİTE PARAMETRELERİNE ETKİLERİ 22.02.2018
199 199 SONER YİĞİT ZOOTEKNİ ANKET ÇALIŞMALARINDA TEMEL PROBLEMLER VE BUNLARA İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 21.02.2018
198 198 SEDA KULABAŞ BİYOLOJİ Karabaş otu (Lavandula stoechas L.) özütü ve aktif bileşenlerinin metabolik sendroma karşı potansiyel iyileştirici etkileri ve hedef mekanizmalarının aydınlatılması 6.02.2018
197 197 HASAN TUNA TUZLALI BİTKİ KORUMA  Güney Marmara Bölgesi'nde Allium Cinsi Bitkilerde Potyvirüslerin Tanılanması ve Karakterizasyonu 6.02.2018
196 196 ÜMÜT YİĞİT SU ÜRÜNLERİ AĞ KAFES SİSTEMLERİNDE BAKIR ALAŞIM AĞLARIN KULLANILMASI VE EKONOMİK VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 2.02.2018
195 195 MEHMET GÜMÜŞ MATEMATİK  Yarı-Riemann Uzayda Sasaki Manifoldların Yeniden Yapılandırılması ve Uygulamaları 30.01.2018
194 194 MUHAMMET CANDAN MATEMATİK  Çok Parametreli Stokastik İkili Dinamik Sistemlerin Analizi 18.01.2018
193 193 RİZA TEMİZKAN GIDA MÜHENDİSLİĞİ  Beyaz Nektarin Kalitesinin Isıl Olmayan Muhafaza Yöntemleriyle Korunması ve Görüntü İşleme Teknikleriyle Değerlendirilmesi 20.09.2017
192 192 MUSTAFA ERAY BOZYEL BİYOLOJİ ÇANAKKALE İLİ ORCHIDACEAE TAKSONLARI GENERATİF YAPILARININ MİKROMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ İLE BİTKİ-TOPRAK İLİŞKİLERİNİN BELİRLENMESİ 14.09.2017
191 191 MUZAFFER YÜCEL FİZİK  Çanakkale Boğaz Akıntısından Elektrik Üretimi Modellenmesi 15.08.2017
190 190 İBRAHİM ENDER KÜNİLİ SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ DENİZ HIYARININ (Holothuria tubulosa) BİYOKİMYASAL, FONKSİYONEL VE BİYOAKTİF ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 18.08.2017
189 189 SULTAN BÜTÜN ŞENGEL KİMYA AZOT, FOSFOR VE KÜKÜRT İÇEREN POLİMERİK MİKRO VE NANO PARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE ÇEŞİTLİ UYGULAMALARDA KULLANIMLARI 7.08.2017
188 188 EBRU ŞENGÜL UYSAL FİZİK Gravitasyon Terimi G'nin ve Kozmolojik Terim Λ'nın Zamanla Değiştiği Bazı Kozmolojik Modeller 7.08.2017
187 187 GÜLÇİN ÖZCAN BİYOLOJİ BOZCAADA KARALAHNA VE ÇAVUŞ ÜZÜMLERİNİN OLGUNLAŞMA SÜRECİNDE MİKROBİYAL YÜKÜNÜN, KÜF TÜRLERİNİN VE MİKOTOKSİN PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ 7.08.2017
186 186 DİLVİN İPEK GIDA MÜHENDİSLİĞİ  EZİNE PEYNİRİ ÜRETİM HATTINDA DEZENFEKSİYONUN YENİ DEZENFEKTAN FORMÜLLERİ İLE YAPILABİLİRLİĞİ: ANTİBİYOFİLM-ANTİQUORUM SENSİNG MADDELER 1.07.2017
185 185 DOĞUKAN TAŞER FİZİK f(R) GRAVİTASYON TEORİSİNDE KONFORMAL SİMETRİYE SAHİP BAZI UZAY-ZAMANLAR VE MADDE DAĞILIMLARI 11.07.2017
184 184 FİLİZ KAHRAMAN ALİÇAVUŞ FİZİK A/F TAYF TÜRÜ ZONKLAYAN YILDIZLARIN FOTOMETRİK VE TAYFSAL ÇALIŞMASI 23.06.2017
183 183 MUKADDER ARSLAN İHSANOĞLU SU ÜRÜNLERİ Avlama ve İşleme Teknolojisi Marmara Denizi'nde Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846)'in Populasyon Yapısı, Bolluk ve Av Oranlarının Zamansal-Alansal Değişimleri 15.06.2017
182 182 SEDA ÖZDİKMENLİ TEPELİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ  Klasik Peynir Üretim Sürecinde GSBL ve AmpC Üreten Enterobacteriaceae İzolatlarının Belirlenmesi 4.05.2017
181 181 BARBAROS DEMİRSELÇUK FİZİK FOTOVOLTAİK UYGULAMALAR İÇİN ULTRASONİK SPRAY PYROLYSIS TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN CdO:Pb VE CuO:In İNCE FİLMLERİN KARAKTERİZASYONU 30.12.2016
180 180 DERYA KARAKUŞAK TARLA BİTKİLERİ Bazı Çalı Türlerinde Tercihi Etkileyen Bitkisel Özelliklerin Belirlenmesi 6.02.2017
179 179 EMRAH SARICA FİZİK FOTOVOLTAİK GÜNEŞ HÜCRELERİNDE KULLANILABİLECEK n-CdS:F VE p-PbS:Ag İNCE FİLMLERİNİN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU 3.02.2017
178 178 YASEMİN ÜNAL FİZİK ETKİN ALAN TEORİSİNDE VEKTÖR MEZON OKTET İLE BARYON OKTETİN ETKİLEŞİMİ VE NÜKLEON-DELTANIN AKSİYAL GEÇİŞ YAPI FAKTÖRLERİ 27.01.2017
177 177 ÇAĞLAR PÜSKÜLLÜ FİZİK Ötegezegenlerin Geçiş Gözlemlerinin Fotometrik Analizleri 22.12.2016
176 176 DİDEM KARALARLIOĞLU CAMCI MATEMATİK  Halkalarda Yarıasallığın Kaynağı Ve Çarpımsal (Genelleştirilmiş) Türevler  30.01.2017
175 175 SEVDAN YILMAZ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ  SİNNAMİK ASİT VEYA Bacillus subtilis'in GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI YEMLERİNDE KULLANIMININ BÜYÜME PERFORMANSI VE BAZI BAĞIŞIKLIK PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ 16.01.2017
174 174 AYŞE NUR TUNÇ MATEMATİK  İdeal Yapısında Yeni Bir Araştırma 6.01.2017
173 173 ŞAZİYE ÖZGE DİNÇ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ KAYA ŞEVLERİNDE OLUŞAN YENİLME MEKANİZMALARININ AYRIK ELEMANLAR YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ 23.12.2016
172 172 RAMAZAN EKMEKÇİ MATEMATİK  Dereceli Ditopolojik Doku Uzayları 23.12.2016
171 171 SİNAN KOÇ Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Hamsi (Engraulis encrasicolus) ve işleme atıklarından elde edilen protein hidrolizatlarının besleyici, fonksiyonel ve biyoaktif özelliklerinin araştırılması 5.09.2016
170 170 BENSU ERTEK KİMYA Kuantum Nokta Modifiye Elektrotlar Kullanarak Fotobiyosensör Tasarımı ve Akışa Enjeksiyon Siteminde Uygulanması 2.09.2016
169 169 SEZEN APAYDIN FİZİK BİLİM İNSANLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMA ALGILARINA DAYALI BİR ÖLÇME ARACI GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI 23.06.2016
168 168 NURAY YILDIRIM  BİYOLOJİ Bazı Schiff Bazları ve Komplekslerinin DNA'ya Bağlanma Özellikleri ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi 28.06.2016
167 167 SELİN TÜRKMEN  MATEMATİK  Halkalarda Genelleştirilmiş Türevler  28.06.2016
166 166 ULAŞ ÖZDEM FİZİK Hafif Baryon Yapı Faktörlerinin Işık Konisi KRD Toplam Kurallarında Hesaplanması 16.06.2016
165 165 ARZU KURT FİZİK HİDRODİNAMİK ŞOK DALGALARINDA VİSKOZİTE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI VE SONUÇLARIN KORONAL KÜTLE ATIMLARINDAN SONRA OLUŞAN ŞOK DALGALARINA UYGULANMASI 30.06.2016
164 164 ONUR ESEN  BİYOLOJİ Endemik Alyssum pinifolium (Nyár.) Dudley ve Dianthus ingoldbyi Turril Üzerinde Koruma Biyolojisi Çalışmaları 21.06.2016
163 163 NERGİS KAYA BİYOLOJİ Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Calendula officinalis L. ve C. arvensis L. Türlerinin Hücre Süspansiyon Kültürlerinde Belirli Sekonder Metabolitler Üzerine Etkileri 21.06.2016
162 162 FATMA ÖZÜTOK FİZİK Sensör Uygulamaları İçin Metal Oksit İnce Filmlere Metal ve/veya Karbon Nanotüp Modifikasyonu ile Nanokompozitlerin Eldesi 16.06.2016
161 161 TUĞBA GÜNGÖR KİMYA NİTROREDÜKTAZ ESASLI KANSER TEDAVİSİNE YÖNELİK AROMATİK VE HETEROSİKLİK İLAÇ-ÖNCÜ BİLEŞİKLERİN GELİŞTİRİLMESİ 1.06.2016
160 160 OSMAN SABRİ KESBİÇ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ  ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ EKSTRAKTININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞINDA (Oncorhynchus mykiss) BÜYÜME PERFORMANSI VE BAZI BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ 29.06.2016
159 159 ÇİĞDEM GÖZEL BİTKİ KORUMA DOMATES GÜVESİ Tuta absoluta (Meyrick)
(Lepidoptera: Gelechiidae)’NİN MÜCADELESİNDE
ENTOMOPATOJEN NEMATODLARIN
KULLANIM OLANAKLARI  
27.05.2016
158 158 ONUR SİNAN TÜRKMEN  TARLA BİTKİLERİ TOPRAKSIZ HASIL ÜRETİMİ VE KULLANIM OLANAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ 6.05.2016
157 157 MEHMET BURAK BÜYÜKCAN GIDA MÜHENDİSLİĞİ  TAZE KAYISILARIN KALİTE ÖZELLİKLERİNİN TERMAL OLMAYAN TEKNİKLERLE MUHAFAZASI VE SAYISAL GÖRÜNTÜLEME İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 13.05.2016
156 156 BUKET AYDENİZ GÜNEŞER GIDA MÜHENDİSLİĞİ  SOĞUK PRES TEKNİĞİYLE ÜRETİLEN NARENCİYE ÇEKİRDEK YAĞLARININ KARAKTERİZASYONU 2.06.2016
155 155 REMZİ İLAY TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME GÖKÇEADA TOPRAKLARININ BAZI KALİTE PARAMETRELERİ VE EROZYON RİSKİNİN BELİRLENMESİ 28.04.2016
154 154 MUSTAFA AVCIOĞLU JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ GÖKÇEADA, BOZCAADA VE ÇANAKKALE BOĞAZI KIYILARININ KUVATERNER JEOLOJİSİ VE JEOMORFOLOJİSİ 3.03.2016
153 153 İBRAHİM UYSAL BİYOLOJİ GELİBOLU YARIMADASI'NDAKİ (ÇANAKKALE-TÜRKİYE) KUŞ GÖÇ ROTALARI'NIN İNCELENMESİ VE RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ'NİN (RES) KUŞ POPÜLASYONLARI ÜZERİNE ETKİLERİ 3.03.2016
152 152 BAVER COŞKUN  ZOOTEKNİ AYVACIK'TA (ÇANAKKALE) KOYUNLARDA COXİELLA BURNETİİ İNFEKSİYONUNUN SEROPREVALANSININ BELİRLENMESİ 11.02.2016
151 151 COŞKUN KONYALI ZOOTEKNİ KIRMIZI AKARIN (Dermanyssus gallinae (ACARI: DERMANYSSIDAE)) FARKLI TAVUK GENOTİPLERİNDE BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ 11.02.2016
150 150 YÜKSEL KAYA TARLA BİTKİLERİ EKMEKLİK BUĞDAYIN (T. aestivum L.) DANE VERİMİ ve BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNDE GENOTİP x ÇEVRE ETKİLEŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ 2.02.2016
149 149 BARIŞ ALBAYRAK  MATEMATİK  İKİLİ BAĞINTILARIN TAM YARI-GRUPLARININ İDEMPOTENT VE REGÜLER ELEMANLARI 27.01.2016
148 148 SERHAT KAYA BİYOLOJİ KONAĞA VERİLEN İNDOL-3-ASETİK ASİTİN VE KALİKS SIVISININ KONAK Galleria mellonella L. (LEPIDOPTERA: PYRALIDAE) VE PARAZİTOİD Pimpla turionellae L. (HYMENOPTERA: ICHNEUMONIDAE) HEMOSİTLERİNE ETKİSİ 27.10.2015
147 147 KUTALMIŞ GÖKKUŞ SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER İNEBOLU VE BARTIN LİMANLARINDAKİ AĞIR METAL KİRLİLİĞİ BOYUTLARININ BELİRLENMESİ 14.10.2015
146 146 SERDAR ÖZYALIN SU ÜRÜNLERİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NIN BAZI LİMAN BÖLGELERİNDEKİ FİTOPLANKTONİK ORGANİZMALARIN ÇEVRESEL PARAMETRELERLE İLİŞKİLİ KISA ZAMAN SERİLİ DEĞİŞİMLERİ 11.09.2015
145 145 KAAN HÜRKAN BİYOLOJİ Neotinea ustulata ve Neotinea tridentata (Orchidaceae) TÜRLERİNİN FİLOGENETİK ANALİZLERİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR 11.08.2015
144 144 FATİH SEZER BİYOLOJİ ZEYTİN (OLEA EUROPAEA L.) TOKOFEROL BİYOSENTEZİNDE ROL ALAN GENLERİN KARAKTERİZASYONU 11.08.2015
143 143 NESRİN ÇAKICI GIDA MÜHENDİSLİĞİ  HASTANE VE GIDA İŞLETMELERİNDEKİ GIDA ÇALIŞANLARINDAN Staphylococcus aureus İZOLASYONU VE KARAKTERİZASYONU 11.08.2015
142 142 TİMUÇİN EVEREST TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME TRUVA TARİHİ MİLLİ PARKI ARAZİLERİNİN
DETAYLI TOPRAK ETÜT VE HARİTALANMASI
İLE ARAZİ DEĞERLENDİRMESİ
27.04.2015
141 141 HAYAL TOK BİYOLOJİ ANTİDEPRESAN OLARAK KULLANILAN ESSITALOPRAM
ETKEN MADDELİ CIPRALEX VE DOXEPIN ETKEN MADDELİ
SINEQUAN İLAÇLARININ İNSAN PERİFERAL
LENFOSİTLERİNDE IN VITRO GENOTOKSİK ETKİLERİ
03.04.2015
140 140 EMRE SEFER KİMYA METAL İÇERMEYEN ORGANİK MAKRO MOLEKÜLLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU
VE OPTOELEKTRONİK UYGULAMALARI
13.03.2015
139 139 BEKİR SITKI AYAĞ ZOOTEKNİ ÇANAKKALE İLİ GELENEKSEL SÜT KOYUNCULUĞU İŞLETMELERİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ 20.01.2015
138 138 ARINÇ TULGAR SU ÜRÜNLERİ PROPARGİTE (AKARİSİT)'NİN SUBLETHAL DOZLARININ SAZAN BALIĞI (CYPRİNUS CARPİO, LİNNAEUS, 1758)'NDA KAN PARAMETRELERİNE ETKİSİ VE KAS DOKUSUNDAKİ BİRİKİMİ 24.10.2014
137 137 ERDEM BAHAR TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME MARMARA BÖLGESİ TRAKYA BÖLÜMÜ TOPRAKLARININ KURAKLIK HASSASİYET ANALİZİ 10.10.2014
136 136 MUSTAFA ŞAHİN FİZİK KUANTUM BİLGİSAYARLARI VE BAZI UYGULAMALAR 19.09.2014
135 135 BURAK POLAT BİTKİ KORUMA ÇANAKKALE İLİNDE DOMATES GÜVESİ  [Tuta absoluta (Metrick 1917), (Lepidoptera: Gelechiidae)]'NİN BAZI BİYOLOJİK VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI 5.09.2014
134 134 EBRU YILMAZ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ  ALABALIK YEMİNDE BİTKİ EKSTRAKLARI KULLANIMININ BÜYÜME, YEMDEN YARARLANMA VE VÜCUT KOMPOZİSYONU ÜZERİNE ETKİSİ 12.08.2014
133 133 KEVSER TEMİZKAN KİMYA ANA ZİNCİRİNDE AZOMETİN BAĞI İÇEREN POLİESTERLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE TERMAL ÖZELLİKLERİ 12.08.2014
132 132 YUSUF YİĞİNİ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BOZCAADA TOPRAKLARININ DETAYLI ETÜT-HARİTALANMASI VE SINIFLANDIRILMASI, TOPRAK-İKLİM-COĞRAFİ KONUM (TERROIR) ÖZELLİKLERİNE GÖRE BAĞCILIĞA YÖNELİK ARAZİ DEĞERLENDİRMESİ 12.08.2014
131 131 LATİFE CEYDA İRKİN SU ÜRÜNLERİ LEVREK BALIĞI (Dicentrarchus labrax)YEMLERİNDE SARIMSAK UNU KULLANIMININ BÜYÜME, YEM DEĞERLENDİRME VE VÜCUT KOMPOZİSYONUNA ETKİLERİ 18.07.2014
130 130 ÖZKAN ATEŞ JEOLOJİ  MÜHENDİSLİĞİ KÜTAHYA VE SİMAV FAYLARI ARASINDA KALAN JEOTERMAL ALANLARIN HİDROJEOKİMYASI VE AKTİF TEKTONİK İLE İLİŞKİSİ 18.07.2014
129 129 DAMLA ÖZSAYIN ZOOTEKNİ SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİNDE HAYVAN SAĞLIĞI KORUMA HİZMETLERİNİN EKONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (BİGA İLÇESİ ÖRNEĞİ) 15.07.2014
128 128 İSMAİL ONUR TUNÇ JEOLOJİ  MÜHENDİSLİĞİ BİGA YARIMDASI'NDAKİ (KB ANADOLU-TÜRKİYE) SENOZOYİK ÖNCESİ KAYA TOPLULUKLARININ JEOKRONOLOJİSİ VE TEKTONO-STRATİGRAFİK NİTELİKLERİ 15.07.2014
127 127 MUSTAFA ÖĞÜTCÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ  YEMEKLİK OLEOJELLERİN HAZIRLANMASI VE GIDA ÜRÜNÜ OLARAK KULLANIMLARININ ARAŞTIRILMASI 3.07.2014
126 126 ONUR GÜNEŞER GIDA MÜHENDİSLİĞİ  TARIMSAL ATIKLAR KULLANILARAK BİYOAROMA ÜRETİMİ VE OPTİMİZASYONU 3.07.2014
125 125 DİLEK DÜNDAR EMİR GIDA MÜHENDİSLİĞİ  SOĞUK PRES YÖNTEMİYLE ELDE EDİLEN HAŞHAŞ YAĞLARININ, YAĞSIZ KEKLERİNİN VE PROTEİN İZOLATLARININ TEKNOLOJİK VE FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 2.07.2014
124 124 ZEKİ KASAP MATEMATİK  WEYL MANİFOLDLARI ÜZERİNDE EULER-LAGRANGE VE HAMİLTON HAREKET DENKLEMLERİNİN ANALİZİ 6.06.2014
123 123 OYA ERENOĞLU JEOLOJİ  MÜHENDİSLİĞİ DEDEDAĞ ÇEVRESİNDEKİ (BEYÇAYIR-ÇANAKKALE) EOSEN, OLİGO-MİYOSEN VOLKANİKLERİNİN KRONO-STRATİGRAFİK KONUMU VE BİGA YARIMADASI'NDA BÖLGESEL VOLKANİZMA İÇİNDEKİ ÖNEMİ 10.03.2014
122 122 TÜLAY TÜTENOCAKLI BİYOLOJİ YENİCE (ÇANAKKALE) VE ÇEVRESİNDE TARIMSAL BİTKİ BİYOÇEŞİTLİLİĞİ VE ETNOBOTANİK ARAŞTIRMALAR 10.03.2014
121 121 KEMAL ABDURRAHİM KAHRAMAN BAHÇE BİTKİLERİ KİVİDE (Actinidia deliciosa cv. Hayward) ÇEŞİTLİ TOZLANMA VE MEYVE SEYRELTME UYGULAMALARININ MEYVE VERİM VE KALİTESİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ 10.03.2014
120 120 MUSA KAMACI KİMYA ANA ZİNCİRİNDE AZOMETİN BAĞI İÇEREN POLİÜRETANLARIN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU 7.03.2014
119 119 AYKUT OR MATEMATİK  MATRİS OYUNLARI TEORİSİNİN BAZI PROBLEMLERİ 21.02.2014
118 118 FÜSUN AKGÜL BİYOLOJİ ÇANAKKALE (MARMARA BÖLGESİ, TÜRKİYE)VE ÇEVRESİNDEKİ İÇ SULARDAN İZOLE EDİLEN MİKROALGLERİN MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU 14.02.2014
117 117 DERYA DOĞANAY BİYOLOJİ TABAKLAMA ÖNCESİ İŞLEM BASAMAKLARINDAN BAZI ALKALİFİLİK MİKROORGANİZMALARIN İZOLASYONU VE MOLEKÜLER TEKNİKLERLE İDENTİFİKASYONU 28.01.2014
116 116 NEŞE YILMAZ GIDA MÜHENDİSLİĞİ  PİRİNÇ KEPEĞİNİN KISA DALGA INFRARED (KIZILÖTESİ) ENERJİ İLE STABİLİZASYONU VE STABİLİZE KEPEĞİN GIDA ÜRÜNLERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ 23.01.2014
115 115 NERİMAN VARLIKLI FİZİK KOZMİK NÖTRİNO KAYNAKLI BİANCHİ TİPİ BAZI UZAY ZAMANLAR VE ÖZELLİKLERİ 27.09.2013
114 114 MUHAMMED YÜCEER GIDA MÜHENDİSLİĞİ  YUMURTANIN AKTİF AMBALAJLAMA VE YENİ MUHAFAZA YÖNTEMLERİ İLE RAF ÖMRÜNÜN ARTTIRILMASI 13.09.2013
113 113 MELİHA MERVE HIZ BİYOLOJİ PSORİASİS (SEDEF) HASTALIĞINDA TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİ İLE HASTALIK ŞİDDETİ, KARDİYOVASKÜLER VE METABOLİK TUTULUM ARASINDAKİ BAĞLANTININ BELİRLENMESİ 19.07.2013
112 112 ERTUGRUL OSMAN BURSALIOGLU BİYOLOJİ BİR BİTKİ AKTİVATÖRÜNÜN CAPSICUM ANNUUM L.VAR. GROSSUM, VAR. LONGUM, LYCOPERSICUM ESCULENTUM MILL. CV. RIOGRANDE, CV. H2274 ÇEŞİTLERİNDE TOTAL PROTEİN, PEROKSİDAZ VE TOTAL PROTEAZ ENZİMLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ  18.07.2013
111 111 ERDEM GÜNDOĞDU JEOLOJİ  MÜHENDİSLİĞİ SİMAV FAYI VE YAKIN CİVARININ JEODİNAMİK EVRİM MODELİ 28.06.2013
110 110 DENİZ ŞANLIYÜKSEL YÜCEL JEOLOJİ  MÜHENDİSLİĞİ ASİDİK SU KAYNAKLARININ KARAKTERİSTİKLERİ, OLUŞUMUNU SAĞLAYAN FAKTÖRLER VE HİDROJEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ (ÇAN-BAYRAMİÇ; BİGA YARIMADASI ÖRNEĞİ) 28.06.2013
109 109 HASAN BASRİ ORMANCI SU ÜRÜNLERİ PALAMUT (Sarda sarda) LAKERDASININ OLGUNLAŞMASI SÜRESİNCE SERBEST AMİNO ASİT VE BİYOJEN AMİN OLUŞUMUNUN ÜRÜN KALİTESİNE ETKİLERİ 27.06.2013
108 108 SERKAN ÖZDEN SU ÜRÜNLERİ GELİBOLU YARIMADASI VE SAROZ KÖRFEZİ KIYILARINDA ASKIDA KATI MADDE, SEDIMENT, MYTILUS GALLOPROVINCIALIS VE ULVA RIGIDA DA AĞIR METAL DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI 24.06.2013
107 107 NESRİN KURTAR BOZBIYIK GIDA MÜHENDİSLİĞİ  FEJOYA'NIN (Acca sellowiana) FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE İNFRARED KURUTMA YÖNTEMİ İLE KURUTMA PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ 24.06.2013
106 106 ÖZLEM ELMALI MATEMATİK  RPɪ-KÜMELERİNİN, RPCɪ-KÜMELERİNİN VE RCɪ-KÜMELERİNİN İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 14.06.2013
105 105 DİDEM YEŞİL SUNGUR MATEMATİK  İKİLİ BAĞINTILARIN TAM YARI-GRUPLARININ SAĞ BİRİMLERİ VE İDEMPOTENT ELEMANLARI 31.05.2013
104 104 HASAN BARIŞ ÖZALP SU ÜRÜNLERİ ÇANAKKALE BOĞAZINDA DAĞILIM GÖSTEREN SERT MERCAN TÜRLERİNİN (CNIDARIA, ANTHOZOA, SCLERACTINIA) TAKSONOMİK VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ 29.05.2013
103 103 HANDE IŞIL AKBAĞ ZOOTEKNİ KATIRTIRNAĞI (Spartium junceum), KERMES MEŞESİ(Quercus coccifera), DENİZ ÜZÜMÜ(Ephedra major)), AKÇAKESME (Phillyrea latifolia) BİTKİLERİNİN KEÇİLER İÇİN BESLEME POTANSİYELİ 31.01.2013
102 102 FATİH KAHRIMAN TARLA BİTKİLERİ MISIRDA VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN KAYNAK DEPO İLİŞKİSİ VE FİZYOLOJİK PARAMETRELER YARDIMIYLA İNCELENMESİ 30.01.2013
101 101 ALİ SUNGUR TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ARDIŞIK EKSTRAKSİYON YÖNTEMİYLE ERGENE HAVZASINDAN ALINAN TOPRAK ÖRNEKLERİNDE METAL ANALİZİ 29.01.2013
100 100 ALPER DEMİRCİ JEOLOJİ  MÜHENDİSLİĞİ SİMAV (KÜTAHYA) FAYI'NIN SİSMİSİTESİ VE SİSMOTEKTONİK ÖZELLİKLERİ 25.01.2013
99 99 YUNUS LEVENT EKİNCİ JEOLOJİ  MÜHENDİSLİĞİ BİGA YARIMADASI’NIN TEMEL JEOLOJİK SORUNLARINA POTANSİYEL ALAN YÖNTEMLERİ İLE BİR YAKLAŞIM 23.01.2013
98 98 SERPİL ODABAŞI SU ÜRÜNLERİ SARIÇAY, KARAMENDERES, TUZLA VE KOCABAŞ ÇAYLARININ (BİGA YARIMADASI-MARMARA, TÜRKİYE) OLİGOCHAETA (ANNELİDA) VE CHIRONOMIDAE (DIPTERA) FAUNASININ MEVSİMSEL DEĞİŞİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI 17.01.2013
97 97 AHMET BULUT FİZİK  EKSEN DÖNMESİ GÖSTEREN BAZI ÖRTEN ÇİFT SİSTEMLERİN FOTOMETRİK ANALİZLERİ 29.11.2012
96 96 SERTAÇ SERKAN DOĞRU FİZİK  ALGOL TÜRÜ ÇİFT YILDIIZ SİSTEMLERİNDE DÖNEM DEĞİŞİMLERİ 16.08.2012
95 95 MELEK PAMUK ALGI KİMYA YENİ FONKSİYONEL KROMİK MALZEMELERİN SENTEZİ ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMALARI 20.07.2012
94 94 KAHRAMAN SELVİ SU ÜRÜNLERİ UMURBEY ÇAYI VE BARAJI’NDA (ÇANAKKALE) SUDA, SEDİMENTTE, BAZI MAKRO OMURGASIZ CANLILARDA AĞIR METAL BİRİKİMİ VE TOKSİSİTESİ 17.07.2012
93 93 NURŞEN ÇÖRDÜK BİYOLOJİ  IN VITRO ÇOĞALTILAN VE DOĞAL ORTAMDA YAYILIŞ GÖSTEREN DIGITALIS TROJANA IVAN. TÜRÜNDE PROGESTERON 5Β-REDUKTAZ GEN İFADESİNİN VE KARDENOLİD ÜRETİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 10.07.2012
92 92 ALKAN ÖZTEKİN SU ÜRÜNLERİ KUZEY EGE DENİZİ'NDE KULLANILAN DİP PARAGAT TAKIMLARININ AV KOMPOZİSYONLARI VE SEÇİCİLİĞİNİN BELİRLENMESİ 10.07.2012
91 91 ERHAN IRMAK SU ÜRÜNLERİ TÜRKİYE KIYILARINDA LESEPSİYEN BALON BALIKLARI VE BESLENME ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI 10.07.2012
90 90 SADİ TURGUT BİLGİ BİYOLOJİ  HAM DERİLERDEN İZOLE EDİLEN HALOFİLİK ARKELERİN HİDROLİTİK ENZİM KAPASİTELERİNİN BELİRLENMESİ, FENOTİPİK VE FİLOGENETİK OLARAK TANIMLANMASI 05.07.2012
89 89 ALİ BAĞCI FİZİK  DIRAC DENKLEMİNDE TAM ORTONORMAL ORBİTALLER TOPLUMLARI KULLANILARAK ATOM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 03.07.2012
88 88 BERRAK DAMLA YAĞAN BİYOLOJİ  KAZDAĞI'NDA YETİŞEN BAZI HYPERICUM L. TÜRLERİNİN ANTİOKSİDAN MADDE İÇERİKLERİ VE SİTOTOKSİK ÖZELLİKLERİNİN İRDELENMESİ 25.06.2012
87 87 AYSEL AYDIN KOCAEREN KİMYA KARBAZOL BİRİMİ İÇEREN KOPOLİMERLERİN SENTEZİ, KARAKATERİZASYONU VE ELEKTROKROMİK ÖZELLİKLERİ 18.06.2012
86 86 SENA ÖZEN MATEMATİK  ZAYIF Irg-KAPALILAR AİLESİ VE Ig-AÇIKLAR AİLESİ ÜZERİNE 23.05.2012
85 85 ARDA AKÇAL BAHÇE BİTKİLERİ  TÜRKİYE’DE DOĞAL YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI SİKLAMEN TÜRLERİNDE ABİYOTİK STRES KOŞULLARININ BİTKİ GELİŞİMİ VE ÇİÇEKLENME ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ 30.04.2012
84 84 MUSTAFA SAKALDAŞ BAHÇE BİTKİLERİ ÇANAKKALE YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN CALIFORNIA WONDER BİBER TİPİNDE FARKLI HASAT SONRASI UYGULAMALARININ KALİTEYE ETKİLERİ 6.04.2012
83 83 İSMAİL ERBİL ERSOY ZOOTEKNİ ÇİMENTO SANAYİSİ ÇEVRESİNDE DANE YEMLERDE VE KANATLI HAYVAN ÜRÜNLERİNDE OLASI AĞIR METAL KİRLİLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI 24.02.2012
82 82 ENGİN GÜR BAHÇE BİTKİLERİ BEYAZ NEKTARİN TİPLERİNİN AFLP MOLEKÜLER MARKÖR POLİMORFİZMİ İLE AROMA BİLEŞENLERİNİN PRUNUS CİNSİNE GİREN ÖNEMLİ TÜR VE ÇEŞİTLERLE KARŞILAŞTIRILMASI VE MELEZ POPULASYONLARIN OLUŞTURULMASI 24.02.2012
81 81 HASAN KAYA SU ÜRÜNLERİ TİLAPİA’DA (Oreochromis mossambicus) KURŞUN TOKSİSİTESİ: OKSİDATİF STRES VE BAZI FİZYOLOJİK ETKİLER 21.02.2012
80 80 ERCAN ŞAHİN FİZİK  MOLEKÜLLERİN ELEKTRONİK YAPILARININ İNCELENMESİNDE Ψª BAZ FONKSİYONLARININ KULLANIMI 20.02.2012
79 79 MESUT YILDIRIR ZOOTEKNİ KOYUNLARDA LAKTASYON DÖNEMİ BESLEME KOŞULLARININ FLUSHİNG ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 10.02.2012
78 78 DİLEK BAHÇECİ KİMYA  İMİN VE AMİN GRUPLARI İÇEREN AROMATİK BİLEŞİKLERİN KATALİTİK/OKSİDATİF POLİMERİZASYONLA SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU 8.02.2012
77 77 MEHMET YILDIRIM KİMYA  POLİ (AMİNOTİYAZOL)LER VE AZOMETİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU 8.02.2012
76 76 EMRE COŞKUN FİZİK  İNCE FİLMLERİN OPTİK ÖZELLİKLERİNİN İNTEGRAL DÖNÜŞÜM YÖNTEMLERİ İLE BELİRLENMESİ 3.02.2012
75 75 OKAN ERKEN BAHÇE BİTKİLERİ DEĞİŞİK GELİŞME DÖNEMLERİNDE, FARKLI DERECEDE SU STRESİ UYGULAMALARININ BROKOLİDE (Brassica oleracea L. var. italica)  VERİM, MORFOLOJİK VE BİYOKİMYASAL DEĞİŞİMLERE ETKİSİ  3.02.2012
74 74 ÖZGÜR ÖZAY KİMYA  DEĞİŞİK BOYUTTA VE YAPIDA 4-VİNİLPİRİDİN (4-VP) ESASLI POLİMERİK MATERYALLER VE BUNLARIN UYGULAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI 2.02.2012
73 73 GÖRKEM DÜLGER BİYOLOJİ  TERMİK SANTRAL BÖLGESİNDEKİ (ÇAN-ÇANAKKALE) TOPRAKLARDAN AĞIR METALE KARŞI DİRENÇLİ BAKTERİLERİN İZOLASYONU, TANILANMASI VE PLAZMİD PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ 30.01.2012
72 72 GÜRBÜZ DAŞ ZOOTEKNİ OĞLAKLARDA SUB-KLİNİK KOKSİDİYOZ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: ZOOTEKNİ AĞIRLIKLI BİR YAKLAŞIM 27.01.2012
71 71 KÜRŞAD DEMİREL TOPRAK  TOPRAK ALTINA SERİLEN SU TUTMA BARİYERLERİNİN (STB) TOPRAK SU İÇERİĞİ VE ÇİM BİTKİSİ GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ 27.01.2012
70 70 YASEMİN KAÇAR FİZİK  BAZI TEK VE ÇİFT ÜYESİ ƃ SCUTİ TÜRÜ YILDIZLARIN FOTOMETRİK ÖZELLİKLERİ 16.01.2012
69 69 NACİ ERKAN FİZİK  SEÇİLMİŞ AKTİF YILDIZLARIN ÇOKLU DALGABOYUNDAKİ GÖZLEMLERİ VE ANALİZLERİ 16.01.2012
68 68 SEMRA GENÇ ZOOTEKNİ KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE DOĞAL VE YAPAY MERALARDAN YARARLANMA ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR  28.11.2011
67 67 KEZBAN  KANMAZ FİZİK  SKALER ALAN KOZMOLOJİLERDE MANYETİK ALAN KAYNAKLI BAZI KOZMOLOJİK MODELLER  23.09.2011
66 66 EBRU ŞENGÜL FİZİK  ZAMAN ORTAMI ELEKTROMANYETİK VERİLERDE GÜRÜLTÜ YOK ETME ÇALIŞMALARI İLE GÖRÜNGE VE ÇEŞİTLİ TEPKİ FONKSİYONLARININ ELDESİ 16.09.2011
65 65 MEHMET SEÇKİN ADAY GIDA MÜHENDİSLİĞİ  AKTİF AMBALAJLAMA VE YENİ MUHAFAZA YÖNTEMLERİ İLE ÇİLEĞİN RAF ÖMRÜNÜN ARTTIRILMASI 26.07.2011
64 64 DİĞDEM ERDENER KİMYA  ANİLİNO VE FENOKSİ FOSFAZEN TÜREVLERİNİN SENTEZİ, YAPILARININ SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ  15.07.2011
63 63 YELİZ CİRİK SU ÜRÜNLERİ  BAZI AĞIR METALLERİN CYSTOSEIRA BARBATA (PHAEOPHYCEAE), CAULERPA RACEMOSA (CHLOROPHYCEAE), GRACILARIA VERRUCOSA (FLORIDEOPHYCEAE) VE SPIRULINA PLATENSIS (CYANOPHYCEAE) TÜRLERİNDE BİYOSORBSİYONU 15.07.2011
62 62 MERT  GÜRKAN BİYOLOJİ  MANEB VE METOKSİKLORUN, BUFO BUFO (LINNAEUS, 1758) VE BUFO VIRIDIS LAURENTI, 1768 (SALIENTIA: BUFONIDAE) POPULASYONLARINDA LARVA GELİŞİMİ VE ÜREME SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ 14.07.2011
61 61 RIZA AKGÜL BİYOLOJİ ERGENE NEHRİ (TRAKYA, TÜRKİYE) MAKRO VE MİKRO ALGLERİNİN SİSTEMATİK KOMPOZİSYONU 13.07.2011
60 60 AYTAÇ ALTIN SU ÜRÜNLERİ ÇANAKKALE BOĞAZINDAKİ BAZI GENÇ SPARİDAE TÜRLERİNDE BESLENME ALIŞKANLIKLARI  12.07.2011
59 59 HAKAN AYYILDIZ SU ÜRÜNLERİ ÇANAKKALE BOĞAZINDA GENÇ MIRMIR, Lithognathus mormyrus (Linnaeus, 1758), BİREYLERİNİN POPÜLASYON DİNAMİĞİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ  12.07.2011
58 58 GÜLŞEN SAĞLIKOĞLU KİMYA NİTROİMİDAZOL TÜREVİ ANTİBAKTERİYEL ETKİLİ İLAÇ AKTİF MADDELERİNİN DOZAJ FORMLARINDAN MODİFİYE VE MODİFİYE EDİLMEMİŞ ELEKTROTLARDA VOLTAMETRİK TEKNİKLER İLE KANTİTATİF ANALİZİ 12.07.2011
57 57 ÖZGÜR CENGİZ SU ÜRÜNLERİ SAROZ KÖRFEZİ’NDEKİ (KUZEY EGE DENİZİ) BENEKLİ PİSİ BALIĞININ (Lepidorhombus boscii Risso, 1810) POPULASYON PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ 30.06.2011
56 56 PINAR ÇELİK SU ÜRÜNLERİ CHARACIDAE FAMİLYASINA AİT ÜÇ BALIK TÜRÜNÜN (Gymnocorymbus ternetzi, Hyphessobrycon herbertaxelrodi, Hyphessobrycon serpae) EMBRİYONİK VE LARVAL GELİŞİM SAFHALARININ İNCELENMESİ. 24.06.2011
55 55 DENİZ ANIL ODABAŞI SU ÜRÜNLERİ SARIÇAY, KARAMENDERES ÇAYI, KOCABAŞ ÇAYI VE TUZLA ÇAYI’NIN (BİGA YARIMADASI-MARMARA, TÜRKİYE) MOLLUSKA FAUNASININ MEVSİMSEL DEĞİŞİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI 24.06.2011
54 54 MEHMET TÜYSÜZ FİZİK  AKTİF KROMOSFERLİ ÇİFT YILDIZLARIN KİNEMATİK, DİNAMİK VE DÖNME ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ  09.06.2011
53 53 AYŞE ESRA CENGİZ BİYOLOJİ EKOLOJİK AÇIDAN KENTSEL ALAN KULLANIMLARI: ÇANAKKALE KENT MERKEZİ ÖRNEĞİ  25.02.2011
52 52 SEFER DEMİRBAŞ BİYOLOJİ ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. BİTKİSİNDE PHELIPANCHE RAMOSA (L.) POMEL PARAZİTİNİN VE TUZ STRESİNİN NEDEN OLDUĞU FİZYOLOJİK, BİYOKİMYASAL VE GEN İFADESİ DÜZEYİNDEKİ DEĞİŞİMLERİN ARAŞTIRILMASI 18.02.2011
51 51 ÇİĞDEM PALA GIDA MÜHENDİSLİĞİ  BAZI MEYVE SULARINA ISIL İŞLEME ALTERNATİF OLARAK ULTRAVİYOLE IŞINLARININ UYGULANMASI  18.02.2011
50 50 FATMA BAYCAN KOYUNCU KİMYA DONÖR AKSEPTÖR TİPİ KARBAZOL İÇEREN İLETKEN POLİMERLERİN SENTEZİ VE ELEKTROKROMİK ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ 17.02.2011
49 49 NAZAN ÇEVİK SU ÜRÜNLERİ LEVREK (Dicentrarchus Labrax L. 1758) BALIKLARI YEMLERİNE KANOLA UNU VE FİTAZ ENZİMİ İLAVESİNİN;  BÜYÜME VE YEM DEĞERLENDİRME PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ 14.02.2011
48 48 FIRAT ŞENGÜN JEOLOJİ  MÜHENDİSLİĞİ BİGA YARIMADASI’NDAKİ (KB ANADOLU) ALPİN ÖNCESİ METAMORFİK KAYAÇLARIN PETROLOJİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ 11.02.2011
47 47 AKIN ÇAYIR BİYOLOJİ SİGNUM PESTİSİDİ VE AKTİF MADDELERİNİN IN VITRO ŞARTLARDA İNSAN PERİFERAL KAN LENFOSİTLERİ ÜZERİNE MİKRONUKLEUS OLUŞTURMA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 07.02.2011
46 46 NURCİHAN HACIOĞLU BİYOLOJİ SARIÇAY VE BİGA ÇAYINDA (ÇANAKKALE) BAZI KİRLİLİK PARAMETRELERİNİN SAPTANMASI VE NİTRİT, NİTRAT BAKTERİLERİ İLE SÜLFÜR OKSİTLEYEN BAKTERİLERİN İZOLASYONU 04.02.2011
45 45 BAYRAM KIZILKAYA SU ÜRÜNLERİ BALIK KEMİKLERİ KULLANILARAK SULU ORTAMDAN AĞIR METALLERİN GİDERİMİ 03.02.2011
44 44 ÇİĞDEM GÜL BİYOLOJİ TÜRKİYE LAUDAKİA STELLİO (LİNNAEUS,1758) (SAURİA AGAMİDAE) POPULASYONLARI ÜZERİNDE MORFOLOJİK ,OSTEOLOJİK ,HEMATOLOJİK VE EKOLOJİK ARAŞTIRMALAR 28.01.2011
43 43 MURAT ERTÜRK FİZİK  HARTREE-FOCK-ROOTHAN KURAMINDA KESİRLİ BAŞ KUANTUM SAYILI ORBİTALLER KULLANILARAK ATOM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 24.01.2011
42 42 DEYA SÜRGİT FİZİK  BAZI CAB ADAYI ÇİFT YILDIZLARIN FOTOMETRİK ANALİZİ 27.10.2010
41 41 FİKRET ÇAKIR SU ÜRÜNLERİ FARKLI DOĞAL KATKI MADDELERİ KULLANILARAK HAZIRLANAN HAMSİ MARİNATLARININ   RAF ÖMRÜ SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 22.10.2010
40 40 SULTAN YAĞMUR KİMYA FENAZOPRİDİN HİDROKLORÜR VE BAZI SCHİFF BAZLARININ ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ 15.10.2010
39 39 HAVA ÖZAY KİMYA HALKALI FOSFAZENLERİN AMİNOLİZ VE ALKOLİZ REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ 23.08.2010
38 38 BURCU ÖZKARDEŞ FİZİK  GÜNEY YARIMKÜREDE SEÇİLEN BAZI W UMa TÜRÜ ÇİFT YILDIZLARIN TAYFSAL VE FOTOMETRİK İNCELENMESİ 30.07.2010
37 37 AFŞAR KABAŞ FİZİK  ASTEROİDLERİN FOTOMETRİK GÖZLEMLERİNİN ANALİZİ 30.07.2010
36 36 CAHİDE ÇİĞDEM YIĞIN SU ÜRÜNLERİ KUZEY EGE'DE AVLANAN VATOZLARIN (RAJIDAE) BİYOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 23.07.2010
35 35 HALUK TEKEŞOĞLU SU ÜRÜNLERİ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) YEMİNE ZEOLİT KATILMASININ BÜYÜME, YEMDEN YARARLANMA VE BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ 24.06.2010
34 34 ZEKAYİ ANDİÇ FİZİK  BAZI ATOM VE MOLEKÜL SİSTEMLERİ İLE ELEKTRİK YÜKÜ ARASINDAKİ ETKİLEŞME POTANSİYEL ENERJİNİN İNCELENMESİ 21.06.2010
33 33 YUSUF KÜÇÜKAKÇA FİZİK  BAZI UZAY-ZAMANLARIN  NOETHER SİMETRİLERİ 06.10.2010
32 32 TÜLAY SÜERDEM BİYOLOJİ  ÇANAKKALE VE ÇEVRESİNİN MİKSOBİOTASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR 06.10.2010
31 31 MURAT GÜL KİMYA AZOMETİN İÇEREN EPOKSİ REÇİNELERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU 12.03.2010
30 30 SÜLEYMAN ÇULHAOĞLU KİMYA FONKSİYONEL POLİAZOMETİNLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU 12.03.2010
29 29 UFUK HÜRŞAT HÜŞAN BİYOLOJİ  BİYOLOJİK TERÖR RİSKİNE KARŞI TIBBİ MÜDAHALENİN ETKİNLİĞİNİN İRDELENMEİ VE YEREL YANITIN GELİŞTİRİLMESİ 26.02.2010
28 28 SONER BİLEN SU ÜRÜNLERİ BAZI DOĞAL BİTKİLERİN GÖKKUŞAĞI ALABALIĞININ
(Oncorhynchus mykiss) SPESİFİK OLMAYAN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ
24.12.2009
27 27 HÜSEYİN AKSU FİZİK  HARTREE -FOCK -ROOTHAN YAKLAŞIMINDA KESİR İNDİSLİ COULOMB POTANSİYELİ KULLANILARAK ATOM ÖZELLİKLERİNİN HESAPLANMASI 04.12.2009
26 26 BETÜL GÜROY SU ÜRÜNLERİ Ulva rigida ve Spirulina platensis’in GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) YEMLERİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 19.11.2009
25 25 BURAK ULAŞ FİZİK  ZONKLAYAN BİLEŞENLİ ALGOLLERDE BOZULMANIN ZONKLAMA DÖNEMİNE ETKİSİ 30.09.2009
24 24 ÖZGÜR EMEK İNANMAZ SU ÜRÜNLERİ ÇANAKKALE BOĞAZI VE SAROZ KÖRFEZİ GELİBOLU YARIMADASI KIYILARINDA BAZI BASKIN ZOOPLANKTON TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ VE MEVSİMLERE BAĞLI DEĞİŞİMLERİ 25.08.2009
23 23 NECDET YÜCEL FİZİK  UZAY ZAMANLARIN MADDE VE EĞRİLİK SİMETRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER 07.08.2009
22 22 MÜLAYİM GÜRE FİZİK  AVRUPA BİRLİĞİ CORINE ARAZİ KULLANIMI SINIFLANDIRMA SİSTEMİ VE ÇANAKKALE İLİ UYGULAMASI 24.07.2009
21 21 CEMİL TÖLÜ ZOOTEKNİ FARKLI KEÇİ  GENOTİPLERİNDE DAVRANIŞ, SAĞLIK VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR 06.07.2009
20 20 ERSİN KARABACAK BİYOLOJİ TÜRKİYE'NİN AVRUPA-SİBİRYA FİTOCOĞRAFİK BÖLGESİNDEKİ SALVIA L. (LAMIACEAE) CİNSİNİN REVİZYONU 03.07.2009
19 19 DERYA GÜROY SU ÜRÜNLERİ ORGANİK SERTİFİKALI BAZI HAMMADDELERİN GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss Walbaum,1792)  BESLEMESİNDE KULLANIMI 26.06.2009
18 18 EMİNE CANAN GÜNAY DEMİREL FİZİK  KARANLIK MADDE VE KARANLIK ENERJİ ÇÖZÜMLERİ 13.02.2009
17 17 SEMRA KOCA KİMYA İMİN İÇEREN OLİGOMER BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 27.01.2009
16 16 SERMET KOYUNCU KİMYA GÜNEŞ PİLLERİNDE ELEKTROLİT OLARAK GÖREV YAPACAK İLETKEN POLİMERLERİN SENTEZİ 05.12.2008
15 15 MUZAFFER ÖZDEMİR FİZİK  BİLGİSAYAR ORTAMINDA UZAKTAN ALGILAMA UYDU VERİLERİ İLE DEĞİŞİM ANALİZLERİ: GELİBOLU TARİHİ MİLLİ PARK'NDAKİ ORMAN YANGINLARINA UYGULAMALARI 05.12.2008
14 14 SİBEL ŞEN FİZİK  SEÇİLMİŞ ORGANİK MALZEMELERİN İNCE FİLM VE ORGANİK BUHAR SENSÖRÜ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 04.12.2008
13 13 SEZGİN AYGÜN FİZİK  SKALER ALAN KAYNAKLI BAZI KOZMOLOJİK MODELLER 12.09.2008
12 12 ÇİĞDEM GÜRSOY SU ÜRÜNLERİ ÖMERLİ BARAJ GÖLÜ 'NDE (İSTANBUL) KIZILKANAT BALIĞININ (Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758)) BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN TESPİTİ 15.07.2008
11 11 İHSAN ÇELİK SU ÜRÜNLERİ DİSKUS (Symphysodon spp.) BALIKLARINDA ÜREMEYE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ VE LARVA-JÜVENİL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ 24.06.2008
10 10 CAN AKTAŞ FİZİK  KUARK GLUON MADDENİN UZAY-ZAMAN GEOMETRİSİ 05.06.2008
9 9 İLKNUR AK SU ÜRÜNLERİ TÜRKİYE'DE FARKLI TUZ GÖLLERİNDEN VE TUZLALARDAN İZOLE EDİLEN VIRIDIS’DE BÜYÜME KOŞULLARININ VE KAROTENOİD BİRİKİMİNİN ARAŞTIRILMASI 09.04.2008
8 8 HERDEM ASLAN CİHANGİR SU ÜRÜNLERİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NIN AMPHİPOD FAUNASININ KALİTATİF VE KANTİTATİF YÖNDEN ARAŞTIRMASI 25.01.2008
7 7 ÖZLEM KOCAHAN FİZİK İNTEGRAL DÖNÜŞÜMLER KULLANILARAK CİSİMLERİN PROFİLLERİN BELİRLENMESİ 18.01.2008
6 6 AŞKIN KİRAZ KİMYA YENİ TÜR SCHİFF BAZI TAÇ ETER LİGANDLARININ SENTEZİ, KOMPLEKSLERİ VE YAPILARININ İNCELENMESİ 18.01.2008
5 5 HİCRAN BAKIŞ FİZİK Be BİLEŞENLİ ETKİLEŞEN ÇİFT SİSTEMLER 12.11.2007
4 4 VOLKAN BAKIŞ FİZİK GÜNEY YARIMKÜREDE SEÇİLEN BÖLGELERDE KISA DÖNEMLİ ÇİFT YILDIZLARIN TAYFSAL VE FOTOMETRİK İNCELENMESİ 28.09.2007
3 3 MELİS AYGÜN FİZİK KURT DELİKLERİ, KARANLIK ENERJİ VE MADDE İLİŞKİLERİ 13.07.2007
2 2 HÜSEYİN ÇAVUŞ FİZİK GÜNEŞ KABUĞUNDAKİ KONVEKTİF OLAYLARIN MANYETOHİDRODİNAMİK (MHD) YAKLAŞIMLA MODELLENMESİ 06.07.2007
1 1 BETÜL ATALAY FİZİK LASERLE OLUŞTURULAN KALAY PLAZMA ORTAMLARINDAN YAYILAN X- IŞINLARI VE EUV-IŞINLARININ MODELLENMESİ 14.03.2007