Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü

Türkiye'de Lisansüstü Eğitim

Türkiye'de Lisansüstü Eğitim ve Enstitüler Sistemi
 


2547 sayılı Yüksek Öğrenim Yasası uyarınca, Türkiye'de lisansüstü eğitim, Fakülte ve Bölümlerin dışında ve onlarla işbirliği halinde, lisansüstü eğitimle görevli enstitüler eliyle yürütülmektedir. Bu arada, temel bilim ve mühendislik alanlarındaki eğitim, çoğunlukla Fen Bilimleri Enstitüleri çevresinde şekillenmektedir. Lisansüstü eğitim yapabilme koşullarını yerine getiren branşlar, Ana Bilim Dalı (ABD) adı altında organize olmakta ve bu hazırlıklar ulusal merkezi üniversite koordinasyon kuruluşu durumundaki Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından denetlenerek onaylanmaktadır. Fakülte ve Bölümlerde eğitim, araştırma ve tez çalışmaları amaçlı olarak 'burs karşılığı' çalıştırılmak üzere, YÖK onayı ile verilen araştırma görevliliği kadroları da, gereksinim ve koşullar çerçevesinde FBE eliyle ABD başkanlıklarınca kullanılmaktadır. Ana Bilim Dalı, kendi alanında uygulanacak program ve verilecek dersleri, içerikleri ile birlikte FBE Müdürlüğüne sunmakta, bu görüş ve öneriler, FBE Genel Kurulu görevini de üstlenen Enstitü Kurulunda görüşülerek kabul edilmekte ve onay için Üniversite Senatosu'na sunulmaktadır. Üniversite senatosu'nun onayını alan teklif ve öneriler, YÖK denetim ve onayından sonra kesinleşmektedir. YÖK sisteminin getirdiği ABD kavramı bölüm kavramından daha geniş olup disiplinler-arası veya bazı disiplinlerin birleşerek tek ABD adı altında ortak çalışmalarına olanak vermektedir. Üniversite gelişimine paralel olarak, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve diğer lisansüstü eğitim yetkisi olan başka enstitüler de açılabilmektedir. Bunların örnekleri arasında, Nükleer Bilimler Enstitüsü (Ege Üniv.), Güneş Enerjisi Enstitüsü (Ege Üniv.), Finansal Matematik Enstitüsü (ODTÜ) ve diğerleri verilebilir.