Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü

Tarihçe ve Tanıtım

TARİHÇE ve TANITIM

3 Temmuz 1992 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 3837 sayılı Kanunla, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Rektörlüğe bağlı olarak Fen Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. Enstitümüze ilk öğrenci kabulü 1994-1995 öğretim yılında Fizik ve Matematik Anabilim Dallarında gerçekleştirilmiştir. Zaman içinde gelişen ve sayıları artan programlarımıza 2003-2004 yılından başlayarak doktora programları da eklenmiştir. İlk kez 2005-2006 Eğitim Öğretim Yılında, yabancı uyruklu öğrenci kabulüne de başlanmıştır.

Enstitünün amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde sürdürülmekte olan lisans programlarına uygun dallarda lisansüstü eğitim vermek, bilimsel düşünceye inanan ve gelişmeleri yakından takip eden, akademik ve etik değerlere bağlı, işbirliğine dayalı bir yönetim anlayışını benimseyen öğretim elemanları yetiştirerek Ülkemiz ve Üniversitemizin gereksinim duyduğu öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak, öğrencileri güncel konularda araştırma yapmaya yönlendirmek, yeni projeler oluşturmalarına fırsat vermek, fen ve mühendislik alanlarında uzman kişiler yetiştirmek ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkeleri doğrultusunda, Üniversitemiz "Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde faaliyetleri yürütmektir. 

34 Anabilim Dalında yüksek lisans ve 20 Anabilim Dalında doktora programına öğrenci kabul edilmektedir. Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı , Disiplinlerarası Biyomoleküler Bilimler Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı ve Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı hariç eğitim dili Türkçe'dir.  

Enstitümüz eğitim, öğretim ve araştırma/tez yönetimi konularındaki görüş ve kararlarını, ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, Anabilim Dalı Başkanlıklarından oluşan bir Enstitü Kurulu ve Enstitü Müdürü başkanlığında görev yapan 6 kişilik bir Enstitü Yönetim Kurulu aracılığı ile oluşturmakta ve uygulamaktadır. Enstitü Yönetim Kurulu, Müdür Başkanlığında, 2 müdür yardımcısı ve 3 öğretim üyesinden oluşmaktadır.

 

YÜKSEK LİSANS

 • Bahçe Bitkileri
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Bitki Koruma
 • Biyoloji
 • Biyomoleküler Bilimler (İngilizce) (Disiplinlerarası)
 • Biyomühendislik ve Malzeme Mühendisliği (Disiplinlerarası)
 • Coğrafi Bilgi Teknolojileri (Disiplinlerarası)
 • Çevre Mühendisliği
 • Doğal Afetlerin Risk Yönetimi (Disiplinlerarası)
 • Enerji Kaynakları ve Yönetimi (Disiplinlerarası)
 • Fizik
 • Gayrimenkul Geliştirme (Disiplinlerarası)
 • Gıda Mühendisliği
 • Harita Mühendisliği
 • İnşaat Mühendisliği
 • İş Güvenliği (Disiplinlerarası)
 • Jeofizik Mühendisliği
 • Jeoloji Mühendisliği
 • Kimya
 • Maden Mühendisliği
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)
 • Matematik
 • Peyzaj Mimarlığı
 • Su Ürünleri
 • Su Ürünleri Temel Bilimler
 • Su Ürünleri Yetiştiriciliği
 • Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi
 • Tarla Bitkileri
 • Tarım Ekonomisi
 • Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği
 • Tarımsal Biyoteknoloji
 • Tarımsal Yapılar ve Sulama
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
 • Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
 • Zootekni

 

     DOKTORA

 • Bahçe Bitkileri
 • Bitki Koruma
 • Biyoloji
 • Çevre Mühendisliği (İngilizce)
 • Fizik
 • Gıda Mühendisliği
 • Jeofizik Mühendisliği
 • Jeoloji Mühendisliği
 • Kimya
 • Matematik
 • Peyzaj Mimarlığı
 • Su Ürünleri
 • Su Ürünleri Temel Bilimler
 • Su Ürünleri Yetiştiriciliği
 • Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi
 • Tarım Ekonomisi
 • Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği
 • Tarımsal Yapılar ve Sulama
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
 • Tarla Bitkileri
 • Zootekni