Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü

Misyonumuz - Vizyonumuz

1.Vizyon
Fen Bilimleri Enstitüsü, öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir ortamda, en üst düzeyde lisansüstü eğitim verilmesini sağlayarak, yaratıcı ve evrensel bilime katkı yapan, analitik düşünce yeteneğine ve bilim etiğine sahip bilim adamları yetiştirmeyi amaçlar.

2. Misyon
Fen ve Mühendislik bilimleri alanlarında eğitim ve araştırmalarıyla ulusal / uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen; yeni ufuklar açan, değişen dünya şartlarında topluma liderlik yapabilen bilim adamları yetiştiren bir kurum olmaktır.