Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü