Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü

Farabi Değişim Programı

ANABİLİM DALI

KOORDİNATÖR

Bahçe Bitkileri

 

Bilgisayar Mühendisliği

Doç. Dr. İsmail KADAYIF

Bitki Koruma

Prof. Dr. Savaş KORKMAZ

Biyoloji

Yrd. Doç. Dr. Neslihan DEMİR

Coğrafi Bilgi Teknolojileri

Yrd. Doç. Dr. Özgün AKÇAY

Çevre Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr. Akın ALTEN

Fizik

Doç. Dr. Vildan BİLGİN

Gıda Mühendisliği

Doç. Dr. Emin YILMAZ

Jeofizik Mühendisliği

Dr. Ebru ŞENGÜL

Jeoloji Mühendisliği

 

Kimya

Yrd. Doç. Dr. Şirin GÜLTEN

Matematik

Doç. Dr. Erdal EKİCİ

Peyzaj Mimarlığı

Yrd. Doç. Dr. Füsun ERDURAN NEMUTLU

Su Ürünleri

Doç. Dr. İhsan ÇELİK

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi

Yrd. Doç. Dr. Fikret ÇAKIR

Su Ürünleri Temel Bilimler

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem YIĞIN

Su Ürünleri Yetiştiricilik

Doç. Dr. İhsan ÇELİK

Tarım Ekonomisi

Doç. Dr. Sibel TAN

Tarım Makinaları

Doç. Dr. Sakine ÖZPINAR

Tarımsal Biyoteknoloji

Doç. Dr. Hanife GENÇ

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Doç. Dr. Murat YILDIRIM

Tarla Bitkileri

 

Toprak

Yrd. Doç. Dr. Ali SÜMER

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

Yrd. Doç. Dr. Burcu ÖZKARDEŞ

Zootekni

Yrd. Doç. Dr. Ali KARABAYIR