Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü

Erasmus Koordinatörleri
Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü E-Posta
Bahçe Bitkileri Dr. Öğr. Üyesi Canan ÖZTOKAT KUZUCU cananoztokatyahoo.com
Bilgisayar Mühendisliği  Dr.Öğr.Üyesi Bora UĞURLU boraugurlucomu.edu.tr
Bitki Koruma  Prof. Dr. İsmail KASAP ikasapcomu.edu.tr
Biyoloji Dr. Öğr. Üyesi Neslihan DEMİR neslihandemircomu.edu.tr
Biyomoleküler Bilimle Doç. Dr. Tuğba TÜMER tumertbcomu.edu.tr
Biyomühendislik ve Malzeme Mühendisliği  Dr.Öğr.Üyesi Burçak DEMİRBAKAN burcakdemirbakancomu.edu.tr
Coğrafi Bilgi Teknolojileri  Dr. Öğr. Üyesi Umut AYDAR umutaydarcomu.edu.tr
Çevre Mühendisliği Doç. Dr. Hasan Göksel ÖZDİLEK hgozdilekcomu.edu.tr
Doğal Afetlerin Risk Yönetimi  Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Arif KUTLU yakutlucomu.edu.tr
Enerji Kaynakları ve Yönetimi  Doç.Dr.Tijen Ennil BEKTAŞ ennilbektascomu.edu.tr
Fizik Doç. Dr. Gülnur İKİS GÜN gulnurcomu.edu.tr
Gayrimenkul Geliştirme  Dr. Öğr. Üyesi İpek SAKARYA sakaryacomu.edu.tr
Gıda Mühendisliği Doç. Dr. Hüseyin AYVAZ huseyinayvazcomu.edu.tr
Harita Mühendisliği  Dr. Öğr. Üyesi Umut AYDAR umutaydarcomu.edu.tr
İnşaat Mühendisliği  Dr. Öğr. Üyesi Fatih YONAR fatihyonarcomu.edu.tr
İş Güvenliği Doç. Dr. Fatma BAYCAN KOYUNCU fatmabaycanhotmail.com
Jeofizik Mühendisliği  Prof. Dr. Emin ULUGERGERLİ emincomu.edu.tr
Jeoloji Mühendisliği Doç. Dr. M. Celal TUNUSLUOĞLU ctunuscomu.edu.tr
Kimya Doç. Dr. Ayhan ORAL ayhanoralcomu.edu.tr
Maden Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Deniz ŞANLIYÜKSEL YÜCEL denizsyukselcomu.edu.tr
Matematik Dr. Öğr. Üyesi Serdar ENGİNOĞLU serdarenginoglucomu.edu.tr
Moleküler Biyoloji ve Genetik  Doç. Dr. Tuğba TÜMER tumertbcomu.edu.tr
Peyzaj Mimarlığı  Doç. Dr. Okan YILMAZ okanyilmazcomu.edu.tr
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Arş. Gör. Dr. İ. Ender KÜNİLİ             enderkunilicomu.edu.tr
Su Ürünleri Mühendisliği  Prof.Dr.Umur ÖNAL  umuronalyahoo.com
Su Ürünleri Temel Bilimler Prof. Dr. Suat ATEŞ asuatatesyahoo.com
Su Ürünleri Yetiştiriciliği  Dr.Öğr.Üyesi Pınar ÇELİK                pinarcelikcomu.edu.tr
Tarım Ekonomisi Dr. Öğr. Üyesi Özge Can NİYAZ ozgecanniyazcomu.edu.tr
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Prof. Dr. Sarp Korkut SÜMER  sarpksumercomu.edu.tr
Tarımsal Biyoteknoloji  Dr. Uğur SARI ugursaricomu.edu.tr
Tarımsal Yapılar ve Sulama Dr. Öğr. Üyesi Murat TEKİNER mtekinercomu.edu.tr
Tarla Bitkileri  Prof. Dr. Altıngül ÖZARSLAN PARLAK gulozaslanyahoo.com
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme  Prof. Dr. Yasemin KAVDIR kavdiryacomu.edu.tr
Uzay Bilimleri Ve Teknolojileri Doç. Dr. Derya SÜRGİT dsurgitcomu.edu.tr
Zootekni Doç. Dr. Cemil TÖLÜ  cemiltolucomu.edu.tr