Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü

AKTS Koordinatörleri
Anabilim Dalı AKTS Koordinatörü
Bahçe Bitkileri Dr.Öğr. Üyesi Canan ÖZTOKAT KUZUCU
Bilgisayar Mühendisliği  Dr.Öğr. Üyesi Bora UĞURLU
Bitki Koruma  Dr.Öğr. Üyesi Burak POLAT
Biyoloji Arş.Gör.Dr. Nurşen ÇÖRDÜK
Biyomoleküler Bilimle Arş.Gor. Hakan  GÜVEN
Biyomühendislik ve Malzeme Mühendisliği  Dr.Öğr. Üyesi Burçak DEMİRBAKAN
Coğrafi Bilgi Teknolojileri  Doç.Dr. Özgün AKÇAY
Çevre Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Akın ALTEN
Doğal Afetlerin Risk Yönetimi  Dr.Öğr. Üyesi Yusuf Arif KUTLU
Enerji Kaynakları ve Yönetimi  Doç.Dr.Tijen Ennil BEKTAŞ
Fizik Doç.Dr. Murat ERTÜRK 
Gayrimenkul Geliştirme  Dr.Öğr. Üyesi İpek SAKARYA
Gıda Mühendisliği Doç.Dr. M. Seçkin ADAY
Harita Mühendisliği  Dr.Öğr. Üyesi Umut AYDAR
İnşaat Mühendisliği  Dr.Öğr. Üyesi Selen AKTAN
İş Güvenliği Dr.Öğr. Üyesi   Can KÖSE
Jeofizik Mühendisliği  Arş.Gör.Dr. Savaş GÜRÇAY
Jeoloji Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Öznur KARACA
Kimya DoçDr. Gülşen   SAĞLIKOĞLU
Maden Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Deniz ŞANLIYÜKSEL YÜCEL
Matematik Dr.Öğr. Üyesi Serdar ENGİNOĞLU
Moleküler Biyoloji ve Genetik  Arş.Gor. Hakan  GÜVEN
Peyzaj Mimarlığı  Doç.Dr. Kürşad DEMİREL
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Arş.Gör.Dr. İ. Ender KÜNİLİ             
Su Ürünleri Temel Bilimler Doç.Dr. Deniz Anıl ODABAŞI 
Su Ürünleri Yetiştiriciliği  Dr.Öğr. Üyesi Pınar ÇELİK               
Tarım Ekonomisi Dr. Öğr. Üyesi Bengü EVEREST
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Prof.Dr. Sarp Korkut SÜMER 
Tarımsal Biyoteknoloji  Dr. Uğur SARI
Tarımsal Yapılar ve Sulama Doç.Dr. Gökhan ÇAMOĞLU
Tarla Bitkileri  Dr.Öğr. Üyesi Baboo Ali
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme  Dr.Öğr. Üyesi Ali SÜMER
Uzay Bilimleri Ve Teknolojileri Doç.Dr. Derya SÜRGİT
Zootekni Doç.Dr. Cemil TÖLÜ 
Su Ürünleri Mühendisliği  Prof.Dr. Umur ÖNAL