Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü

İdari Personel

Ünvan

Adı Soyadı

Görevi

Dahili No

E-Mail

Enstitü Sekreteri

İsmail CEYLAN 

Enstitü Sekreteri

(286) 2180018 / 2442

iceylancomu.edu.tr

Bilgisayar İşletmeni

Ayhan CANDAN

Muhasebe İşleri
Taşınır Kayıt Kontrol
Ayniyat İşleri
Ders Yükü Bildirim Formları

(286) 2180018 / 2451

acan17hotmail.com

Bilgisayar İşletmeni

Jale CAN

Personel İşleri
Tez İşlemleri
Arşiv Sorumlusu
Kimlik ve Şifre işlemleri
Diploma işlemleri

(286) 2180018 / 2455

ja.canhotmail.com

Bilgisayar İşletmeni

Aylin EROĞLU

Öğrenci İşleri
Bahçe Bitkileri YL
Bahçe Bitkileri DR 
Bitki Koruma YL
Bitki Koruma DR 
Tarla Bitkileri YL
Tarla Bitkileri DR
Zootekni YL
Zootekni DR
Tarımsal Yapılar ve Sulama YL
Tarımsal Yapılar ve Sulama DR
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme YL
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme DR
Tarım Ekonomisi YL
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği YL
Tarımsal Biyoteknoloji YL
Peyzaj Mimarlığı YL
Peyzaj Mimarlığı DR

(286) 2180018 / 2445

aylinbilici17hotmail.com

Bilgisayar İşletmeni

Gül UMUT

Öğrenci İşleri
Biyoloji YL
Biyoloji DR
Biyomoleküler Bilimler (İngilizce) (Disiplinlerarası) YL
Biyomühendislik ve Malzeme Mühendisliği (Disiplinlerarası) YL
Coğrafi Bilgi Teknolojileri (Disiplinlerarası) YL 
Doğal Afetlerin Risk Yönetimi (Disiplinlerarası) YL 
Enerji Kaynakları ve Yönetimi (Disiplinlerarası) YL
Fizik YL
Fizik DR
Gayrimenkul Geliştirme (Disiplinlerarası) YL
İş Güvenliği (Disiplinlerarası) YL
Kimya YL
Kimya DR
Matematik YL
Matematik DR
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri YL

(286) 2180018 / 2457

gulsapcomu.edu.tr

Daimi İşçi

Sevilay ÇEVİRME

Özel Kalem

Bilgisayar Mühendisliği YL
Çevre Mühendisliği YL
Jeofizik Mühendisliği YL
Maden Mühendisliği YL
Gıda Mühendisliği YL
Gıda Mühendisliği DR
Jeoloji Mühendisliği YL
Jeoloji Mühendisliği DR
Su Ürünleri YL
Su Ürünleri DR
Su Ürünleri Temel Bilimler YL
Su Ürünleri Temel Bilimler DR
Su Ürünleri Yetiştiriciliği YL
Su Ürünleri Yetiştiriciliği DR
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi YL
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi DR

(286) 2180525

(286) 2180018 / 2447

 

Daimi İşçi Halime KARADAĞ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (286) 2180018 / 2472