Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü

İdari Personel
Adı-Soyadı Görevi  İletişim-Dahili No  E-Posta
Sevgi EREN Enstitü Sekreteri (286) 2180018/2442 sevgierencomu.edu.tr
Ayhan CANDAN Muhasebe İşleri (286) 2180018/2451 acan17hotmail.com
Taşınır Kayıt Kontrol
Ayniyat İşleri
Ders Yükü Bildirim Formları
Jale CAN Personel İşleri (286) 2180018/2455 ja.canhotmail.com
Yolluk İşlemleri
Arşiv Sorumlusu
Yönetim Kurulu ve Enstitü Kurulu Yazışmaları
Diploma işlemleri
Yazışmalar
Aylin EROĞLU Zootekni Anabilim Dalı (286) 2180018/2445 aylineroglu17gmail.com
Bitki Koruma Anabilim Dalı
Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı
Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Zootekni Anabilim Dalı
Tez İşlemleri, Kimlik İşlemleri
Yazışmalar
Sevilay ÇEVİRME Matematik Anabilim Dalı (286) 2180018/2508  
Fizik Anabilim Dalı
Kimya Anabilim Dalı
Biyoloji Anabilim Dalı
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Anabilim Dalı
Gayrimenkul Geliştirme Anabilim Dalı
Coğrafi Bilgi Teknolojileri Anabilim Dalı
Tez İşlemleri, Kimlik İşlemleri
Yazışmalar
 Ebru PEKÇETİN Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı (286) 2180018/2416 pekcetincomu.edu.tr
Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı
Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı
Maden Mühendisliği Anabilim Dalı
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
Harita Mühendisliği Anabilim Dalı
Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı
Tez İşlemleri, Kimlik İşlemleri
Yazışmalar
Ela ÖNAL Biyomühendislik ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı (286) 2180018 /2448 elaonalcomu.edu.tr
Biyomoleküler Bilimler Anabilim Dalı
Enerji Kaynakları ve Yönetimi Anabilim Dalı
Doğal Afetlerin Risk Yönetimi Anabilim Dalı
İş Güvenliği Anabilim Dalı
Tez İşlemleri, Kimlik İşlemleri
Yazışmalar
Gül UMUT Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı (286) 2180018 /2457 gulsapcomu.edu.tr
Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı
Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı
Su Ürünleri Anabilim Dalı
Tez İşlemleri, Kimlik İşlemleri
Halime KARADAĞ Yazışmalar (286) 2180018 / 2472 halime43mchotmail.com
Tez Kontrol İşlemleri
Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi