Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü

Ders Programları

Ders Programları

Ekler

Bahçe Bitkileri.pdf
Bilgisayar Mühendisliği.pdf
Bitki Koruma.pdf
Biyoloji.pdf
Biyomoloküler Bilimler.pdf
Biyomühendislik ve Malzeme Mühendisliği.pdf
Çevre Mühendisliği.pdf
Coğrafi Bilgi Teknolojileri.pdf
Doğal afetlerin Risk Yönetimi.pdf
Fizik.pdf
Gıda Mühendisliği.pdf
İş Güvenliği.pdf
Jeofizik Mühendisliği.pdf
Jeoloji Mühendisliği.pdf
Kimya.pdf
Maden Mühendisliği.pdf
Matematik.pdf
Peyzaj Mimarlığı.pdf
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi.pdf
Su Ürünleri Temel Bilimler.pdf
Su Ürünleri Yetiştiriciliğ Son.pdf
Su Ürünleri Yetiştiriciliği.pdf
Tarım Ekonomisi.pdf
Tarım Makinaları ve Teknolojileri.pdf
Tarımsal Biyoteknoloji.pdf
Tarımsal Yapılar ve Sulama.pdf
Tarla Bitkileri.pdf
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme.pdf
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri.pdf
Zootekni.pdf