Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü

Disiplinlerarası anabilim dallarının 11 Temmuz 2017 Salı günü bilim ve mülakat sınavlarını yapacakları salonlar

Disiplinlerarası anabilim dallarının 11 Temmuz 2017 Salı günü bilim ve mülakat sınavlarını yapacakları salonlar

 

Anabilim  Dalı

Sınav Yerleri

Coğrafi Bilgi Teknolojileri

Mühendislik Fakültesi A Blok 309 nolu sınıf

Biyomoleküler Bilimler

Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji ve Genetik Seminer Salonu

Doğal Afetlerin Risk Yönetimi

Mühendislik Fakültesi C02 nolu Derslik

İş Güvenliği

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Zemin Kat Dardanos Dershanesi No:010

Enerji Kaynakları ve Yönetimi

Mühendislik Fakültesi Yeni Bina Kimya Mühendisliği 4. Kat