Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü

2017–2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Özel Öğrenci Kontenjanları

2017–2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Özel Öğrenci Kontenjanları

Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarının 2017–2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Özel Öğrenci Kontenjanları,

Anabilim Dalı

Özel Öğrenci Kontenjanları

Yüksek Lisans

Doktora

Bilgisayar Mühendisliği

2

 

Biyoloji

3

3

Enerji Kaynakları ve Yönetimi

2

 

Gıda Mühendisliği

 

2

Jeoloji Mühendisliği

1

2

Kimya

8

8

Matematik

4

 

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi

1

2

Su Ürünleri Temel Bilimler

5

4

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

1

 

Tarım Ekonomisi

5

 

Tarımsal Yapılar ve Sulama

6

1

Tarla Bitkileri

3

2

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

 

1

Zootekni

5

5

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURULARI

 

BAŞVURU TARİHİ

 

12-14 Şubat 2018

 

BAŞVURU YERİ

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu

 

·    Özel Öğrenci Başvuru Dilekçesi, FORM:YL-DR/21 (http://fbe.comu.edu.tr/belge-form/ozel-ogrenci.html) adresinden doldurulacaktır.

·    Lisans/Yüksek Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgelerinin onaylı örneği,

·    Lisans/Yüksek Lisans not durum belgelerini (Transkript) onaylı örneği,

·    1 adet fotoğraf,

·    Nüfus cüzdan fotopisi,