Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü

2016-2017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme İşlemlerinin Yeniden Yapılması

  T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

KAYIT YENİLEME TARİHLERİ VE YAPILACAK İŞLEMLER

 

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri Öğrenci Bilgi Sistemi (http://obs.comu.edu.tr) üzerinden yapılacaktır.

 

Katkı Paylarının Ödenmesi /  Kayıt Yenileme / Ders Seçimi / Danışman Onayları

26.09.2016 - 02.10.2016

Ders Ekleme / Bırakma / Danışman Onayları

26.09.2016 - 05.10.2016

 

 

  1. Normal öğrenim sürelerini aşmayan Lisansüstü öğrencilerden harç alınmayacaktır.
  2. Yüksek Lisans programlarında 4. yarıyılını, Doktora Programında 8. yarıyılını tamamlayan öğrenciler öğrenim harçlarını ZİRAAT BANKASI’nın herhangi bir şubesi veya internet şubesi aracılığıyla öğrenci numarası ile yatırılacaktır.
  3. Araştırma Görevlisi kadrosunda olan öğrencilerimizin çalışmakta oldukları kurumlarından Araştırma Görevlisi olduklarına dair yeni tarihli belgeyi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir (Enstitümüz kadrosunda görev yapan Araştırma Görevlileri hariç).
  4. Tez başlığı Enstitü Müdürlüğünce onaylanan öğrencilerimiz Uzmanlık Alan Dersi seçmekle yükümlüdür.
  5. Program dışı ders seçimi yapacak öğrencilerimizin, program dışı ders almak için Başvuru Formunu 5 Ekim 2016 mesai bitimine kadar Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosuna ulaştırması gerekmektedir. FORM: YL-DR/22 (http://fbe.comu.edu.tr/belge_dilekce/formlar.php.)
  6. Öğrenci- Kayıt Onay Raporu, danışman ve Anabilim Dalı Başkanına imzalatıldıktan sonra öğrenci tarafında Enstitü’ye teslim edilecektir.
  7. Bilimsel Hazırlık Programı uygulanacak öğrencilerin bilimsel hazırlık dersleri Danışman görüşü alınarak Anabilim Dalı Kurul Kararı ile Enstitümüze gönderilecek ve ders atamalarınız Enstitü Öğrenci İşleri Tarafından yapılacaktır. (Enstitümüz Öğrenci İşleri Bürosuyla temasa geçiniz)