Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü 100/2000 YÖK Doktora Bursu

Fen Bilimleri Enstitüsü 100/2000 YÖK Doktora Bursu

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ

100/2000 YÖK DOKTORA BURSU BAŞVURU KOŞULLARI

 

100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında 2017/2018 öğretim yılı bahar yarıyılında aşağıda listelenen alanlarda YÖK tarafından belirlenen kontenjanlar için doktoraya başlayacak veya doktoraya devam eden (tez aşamasına geçmemiş) öğrencilere burs verilecektir.

 

Detayları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının; http://www.yok.gov.tr/documents/31132506/37454066/100_2000_Usul_ve_Esaslar_2018.pdf/ 

sayfasında açıklanan 100/2000 YÖK Doktora Bursu için başvuruda bulunmak isteyen adayların Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 100/2000 Doktora Başvuru Formunu doldurarak, 25 Ocak- 12 Şubat 2018 tarihleri arasında gerekli belgeleri Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Alt Alan

Anabilim Dalı

Üstalan

Alan Adı

Kontenjan

Organik Tarım

Bahçe Bitkileri

Temel Bilimler ve Mühendislik

Gıda Teknolojisi

2

Zootekni

Temel Bilimler ve Mühendislik

Gıda Teknolojisi

1

Fotonik

Fizik

Temel Bilimler ve Mühendislik

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

3

Gıda Biyoteknolojisi

Gıda Mühendisliği

Temel Bilimler ve Mühendislik

Gıda Teknolojisi

4

Gıda Güvenliği ve Gıda Güvencesi

 

Gıda Mühendisliği

Temel Bilimler ve Mühendislik

Gıda Teknolojisi

1

Zootekni

Temel Bilimler ve Mühendislik

Gıda Teknolojisi

1

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi

Temel Bilimler ve Mühendislik

Gıda Teknolojisi

1

Akıllı Malzemeler

Kimya

Temel Bilimler ve Mühendislik

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

3

 

Alt Alan programlarında burslandırma yapılabilmesi için toplamda en az 3 öğrencinin burs almaya hak kazanması gerekmektedir.

 

BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TARİHLERİ

Başvuru Tarihleri

İlk defa doktora programına başvuracaklar için:

Doktora programında kayıtlı öğrenciler için:

 

 

25 Ocak- 12 Şubat 2018

 

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

Sınav Tarihi (İlk defa doktora programına başvuracaklar için)

Yazılı Sınavı

 

 

13 Şubat 2018 Salı, 10:00

Fen Bilimleri Enstitüsü Derslikleri

Mülakat Sınavı

 

13 Şubat 2018 Salı, 13:00

Fen Bilimleri Enstitüsü Derslikleri

Burs Komisyon Kararı ve İlanı

14 Şubat 2018 Çarşamba

Fen Bilimleri Enstitüsü İnternet Sayfası

Kesin Kayıt Tarihi

15-16 Şubat 2018

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

100/2000 YÖK Doktora bursu kapsamında, doktora programında ders aşamasında olan veya doktoraya yeni başvuru yapacak adayların evraklarını 12 Şubat 2018 saat: 17:00’ ye kadar Fen Bilimleri Enstitüsü öğrenci işleri birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Burs alacak öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam etmeleri gerekmektedir. Bursiyerlere Mart ayından itibaren doktora eğitimleri sürecince (yüksek lisans eğitimi sonrası doktora eğitiminde 4 yıl, lisans eğitimi sonrası bütünleşik doktora eğitiminde 5 yıl) aylık 2.000 TL burs verilecektir. Program kapsamındaki doktora öğrencilerinin başka bir burs programından faydalanması mümkün olabilmektedir (diğer burs sağlayıcı kurum açısından uygun bulunması durumunda).

 

BAŞVURU KOŞULLARI


a) T.C. vatandaşı olmak.
b) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. (Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak, Yüksek Öğretim Kurulu Yönetmelik şartlarını sağlamak.)
c) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak programın başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.
ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.

d) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

Halen doktora eğitimine devam eden ve tez aşamasına geçmeyen öğrenciler için:

 

  1. 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Başvuru Formu
  2. Öğrenci belgesi ve Doktora Transkripti
  3. Adli sicil kaydı (son bir ay içinde alınmış olmalı)
  4. Fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik no belirtir)

 

Ders aşamasında olan, tez aşamasına geçmemiş doktora programında kayıtlı öğrenciler yalnızca komisyon tarafından değerlendirmeye alınacaktır. Bu öğrenciler için sınav ve puanlama yapılmaz.

 

Doktora programlarına ilk defa başvuran adayların

 

1. 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Başvuru Formu

2. ALES Sonuç Belgesi: Sayısal puan türünden en az 65 puan almış olmaları gerekmektedir. (ALES Belgeleri 5  (beş) yıl geçerlidir.)

3. Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen Yabancı Dil Sınavlarından veya son beş yılda yapılmış  YDS, e-YDS, YÖKDİL Sınavından en az 55 puan veya eşdeğerini almış olmaları gerekmektedir.

4. Yüksek Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların Yükseköğretim Kurumu’ndan denklik belgesi almış olmaları gerekmektedir.

5.  İlk defa doktora programına başvuracak adayla, bilim sınavına ve mülakata girmedikleri durumda “Başarısız” ilan edilir.

Doktora programlarına ilk defa başvuran adayların değerlendirilmesinde;

Giriş puanı: Giriş puanının hesaplanabilmesi için Anabilim Dallarının yaptığı yazılı bilim sınavından en az 70 puan alması şartı aranır. Bu şartı sağlayan öğrencilerin başarı puanı;

-ALES puanının % 50’si, Yüksek Lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, yazılı bilim sınavının % 15’i ve Mülakat sınavının % 15’i alınarak hesaplanır. Doktora giriş puanı 75 ve üzeri olan adaylar kurulacak komisyon tarafından değerlendirmeye alınabilecektir.

Sonuçlar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
6.Doktora programına başvuracak adaylar için lisans ve yüksek lisans diploması (aslı ve fotokopisi) veya resmi onaylı mezuniyet belgesi örneği
7. Doktora programına başvuracak adaylar için Resmi Onaylı Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti

8. Fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik no belirtir)
9. Bir adet vesikalık fotoğraf

10. Adli sicil kaydı (son bir ay içinde alınmış olmalı)

 

İletişim: Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu, Telefon: 0286 2180018/2508-2457-2416-2455

Ekler

FBE 1002000 Başvuru Form.docx