Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü

Anabilim Dalları ve Dersler

Enstitümüz Anabilim Dalları

(Programlara ait bilgiler aşağıda EKLER kısmındadır)

Anabilim Dalı

Eğitim Bilgi Sistemi

Anabilim Dalı Başkanı

Ders Katalogları

Bahçe Bitkileri

Doktora

Yüksek Lisans

Prof.Dr. Murat ŞEKER 

Doktora Programı

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Bilgisayar Mühendisliği

Yüksek Lisans

Prof.Dr. İhsan YILMAZ

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Bitki Koruma

Doktora

Yüksek Lisans

Prof.Dr. İsmail KASAP

Doktora Programı

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Biyoloji

Doktora

Yüksek Lisans

Prof.Dr. Murat TOSUNOĞLU

Doktora Programı

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Biyomoleküler Bilimler (İngilizce)(Disiplinlerarası)

(Biomolecular Sciences)

Yüksek Lisans

Doç.Dr. Tuğba TÜMER

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Biyomühendislik ve Malzeme Mühendisliği (Disiplinlerarası) 

Yüksek Lisans

Prof.Dr. Mustafa Kemal SEZGİNTÜRK

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Coğrafi Bilgi Teknolojileri (Disiplinlerarası)

Yüksek Lisans Doç.Dr. Mehmet Ali YÜCEL

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Çevre Mühendisliği

Doktora

Yüksek Lisans

Prof.Dr. Çetin KANTAR

Doktora Programı

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Doğal Afetlerin Risk Yönetimi(Disiplinlerarası)

Yüksek Lisans

Prof.Dr. Emin Uğur ULUGERGERLİ

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Enerji Kaynakları ve Yönetimi(Disiplinlerarası)

Yüksek Lisans

Prof.Dr. Sermet KOYUNCU

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Fizik

Doktora

Yüksek Lisans

Prof.Dr. Hüseyin ÇAVUŞ

Doktora Programı

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Gayrimenkul Geliştirme (Disiplinlerarası) Yüksek Lisans Doç.Dr. Arzu BAŞARAN UYSAL Yüksek Lisans Programı
Anabilim Dalı Web Sayfası

Gıda Mühendisliği

Doktora

Yüksek Lisans

Prof.Dr. Yonca YÜCEER

Doktora Programı 

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Harita Mühendisliği Yüksek Lisans Doç.Dr. ÖZGÜN AKÇAY Yüksek Lisans Programı
Anabilim Dalı Web Sayfası
İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Prof.Dr. Hasan Orhun KÖKSAL Yüksek Lisans Programı
Anabilim Dalı Web Sayfası

İş Güvenliği (Disiplinlerarası)

Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Üyesi Emin Özgür AVŞAR

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Jeofizik Mühendisliği

Yüksek Lisans

Prof.Dr. Emin Uğur ULUGERGERLİ

Doktora

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Jeoloji Mühendisliği

Doktora

Yüksek Lisans

Prof.Dr. Süha ÖZDEN

Doktora Programı

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Kimya

Doktora

Yüksek Lisans

Prof.Dr. Mehmet AY

Doktora Programı

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Maden Mühendisliği

Yüksek Lisans

Doç.Dr. Mustafa ÇINAR

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Matematik

Doktora

Yüksek Lisans

Prof.Dr. İsmail TARHAN

Doktora Programı

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Yüksek Lisans Prof.Dr. Kemal Melih TAŞKIN Yüksek Lisans Programı
Anabilim Dalı Web Sayfası

Peyzaj Mimarlığı

Doktora

Yüksek Lisans

Prof.Dr. Abdullah KELKİT

Doktora Programı

Yüksek Lisans Programı
Anabilim Dalı Web Sayfası

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi

Doktora

Yüksek Lisans

Prof.Dr. Ali İŞMEN

Doktora Programı

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Su Ürünleri Temel Bilimler

Doktora

Yüksek Lisans

Prof.Dr. Sezginer TUNÇER

Doktora Programı

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Doktora

Yüksek Lisans

Prof.Dr. Sebahattin ERGÜN

Doktora Programı

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Tarım Ekonomisi

Doktora

Yüksek Lisans

Prof.Dr. Sibel TAN

Doktora Programı

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği

Yüksek Lisans

Prof.Dr. Habib KOCABIYIK

Doktora Programı
Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Tarımsal Biyoteknoloji

Yüksek Lisans

Prof.Dr. İskender TİRYAKİ

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Doktora

Yüksek Lisans

Prof.Dr. Ünal KIZIL

Doktora Programı

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Tarla Bitkileri

Doktora

Yüksek Lisans

Prof.Dr. Ahmet GÖKKUŞ

Doktora Programı

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Doktora

Yüksek Lisans

Prof.Dr. Hamit ALTAY

Doktora Programı

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

Yüksek Lisans

Prof.Dr. İbrahim BULUT

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Zootekni

Doktora

Yüksek Lisans

Prof. Dr. Türker SAVAŞ

Doktora Programı

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Ekler

BAHÇE BİTKİLERİ _DR.pdf
BAHÇE BİTKİLERİ _YL.pdf
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ _YL.pdf
BİTKİ KORUMA _DR.pdf
BİTKİ KORUMA _YL.pdf
BİYOLOJİ _DR.pdf
BİYOLOJİ_YL.pdf
BİYOMOLEKÜLER BİLİMLER _YL.pdf
BİYOMÜHENDİSLİK VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ _YL.pdf
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ_DR.pdf
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ_YL.pdf
COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ _YL.pdf
DOĞAL AFETLERİN RİSK YÖNETİMİ_YL.pdf
ENERJİ KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ_YL.pdf
FBE ORTAK DERSLER.pdf
FİZİK_DR.pdf
FİZİK_YL.pdf
GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YL.pdf
GIDA MÜHENDİSLİĞİ _ DR.pdf
GIDA MÜHENDİSLİĞİ _ YL.pdf
Harita Mühendisliği_YL.pdf
İnşaat Mühendisliği_YL.pdf
İŞ GÜVENLİĞİ _YL.pdf
Jeofizik Mühendisliği DR.pdf
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ _ YL.pdf
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ _ DR.pdf
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ _ YL.pdf
KİMYA_ DR.pdf
KİMYA_ YL.pdf
MADEN MÜHENDİSLİĞİ_YL.pdf
MATEMATİK _DR.pdf
MATEMATİK_ YL.pdf
Moleküler Biyoloji ve Genetik_YL.pdf
PEYZAJ MİMARLIĞI _DR.pdf
PEYZAJ MİMARLIĞI _YL.pdf
SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ _DR.pdf
SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ _YL.pdf
SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMER _DR.pdf
SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMER _YL.pdf
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİK _DR.pdf
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİK _YL.pdf
TARIM EKONOMİSİ _YL.pdf
Tarım Ekonomisi_DR.pdf
TARIM MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ _DR.pdf
TARIM MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ _YL.pdf
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ _YL.pdf
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA _DR.pdf
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA _YL.pdf
TARLA BİTKİLERİ _DR.pdf
TARLA BİTKİLERİ _YL.pdf
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME _DR.pdf
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME _YL.pdf
UZAY BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ _YL.pdf
ZOOTEKNİ _DR.pdf
ZOOTEKNİ_ YL.pdf