Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü

Anabilim Dalları ve Dersler

Enstitümüz Anabilim Dalları

(Programlara ait bilgiler aşağıda EKLER kısmındadır)

Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı

Programlar

Bahçe Bitkileri

Prof. Dr. Murat ŞEKER 

Doktora Programı

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Bilgisayar Mühendisliği

Prof.Dr. İsmail KADAYIF

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Bitki Koruma

Prof.Dr. Uğur GÖZEL

Doktora Programı

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Biyoloji

Prof.Dr. Bülent GÜNDÜZ

Doktora Programı

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Biyomoleküler Bilimler

Doç.Dr. Tuğba TÜMER

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Biyomühendislik ve Malzeme Mühendisliği 

Prof.Dr. Mustafa Kemal SEZGİNTÜRK

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Coğrafi Bilgi Teknolojileri

Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali YÜCEL

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Çevre Mühendisliği

Prof.Dr. Çetin KANTAR

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Doğal Afetlerin Risk Yönetimi

Prof.Dr. Hasan Orhun KÖKSAL

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Enerji Kaynakları ve Yönetimi

Doç.Dr. Sermet KOYUNCU

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Fizik

Prof.Dr. İsmail TARHAN

Doktora Programı

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Gayrimenkul Geliştirme Doç. Dr. Arzu BAŞARAN UYSAL Yüksek Lisans Programı
Anabilim Dalı Web Sayfası

Gıda Mühendisliği

Prof.Dr. Emin YILMAZ

Doktora Programı 

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

İş Güvenliği

Yrd.Doç.Dr. Emin Özgür AVŞAR

Yüksek Lisans Programı  

Anabilim Dalı Web Sayfası

Jeofizik Mühendisliği

Doç.Dr. Tolga BEKLER

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Jeoloji Mühendisliği

Prof.Dr. Süha ÖZDEN

Doktora Programı

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Kimya

Prof.Dr. Yusuf DİLGİN

Doktora Programı

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Maden Mühendisliği

Doç.Dr. Mustafa ÇINAR

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Matematik

Prof.Dr. Hüsnü BAYSAL

Doktora Programı

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Peyzaj Mimarlığı

Prof.Dr. Abdullah KELKİT

Doktora Programı

Yüksek Lisans Programı
Anabilim Dalı Web Sayfası

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi

Prof.Dr. Ali İŞMEN

Doktora Programı

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Su Ürünleri Temel Bilimler

Prof.Dr. Sezginer TUNÇER

Doktora Programı

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Prof.Dr. Sebahattin ERGÜN

Doktora Programı

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Tarım Ekonomisi

Prof.Dr. Hüseyin Taner KUMUK

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği

Prof.Dr. Habib KOCABIYIK

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Tarımsal Biyoteknoloji

Prof.Dr. İskender TİRYAKİ

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Prof.Dr. Ünal KIZIL

Doktora Programı

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Tarla Bitkileri

Prof.Dr. Ahmet GÖKKUŞ

Doktora Programı

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Prof.Dr. Hamit ALTAY

Doktora Programı

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

Prof.Dr. İbrahim BULUT

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Zootekni

Prof.Dr. Aynur KONYALI

Doktora Programı

Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Web Sayfası

Ekler

BAHÇE BİTKİLERİ _DR.pdf
BAHÇE BİTKİLERİ _YL.pdf
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ _YL.pdf
BİTKİ KORUMA _DR.pdf
BİTKİ KORUMA _YL.pdf
BİYOLOJİ _DR.pdf
BİYOLOJİ_YL.pdf
BİYOMOLEKÜLER BİLİMLER _YL.pdf
BİYOMÜHENDİSLİK VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ _YL.pdf
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ_ YL.pdf
COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ _YL.pdf
DOĞAL AFETLERİN RİSK YÖNETİMİ _YL.pdf
ENERJİ KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ _ YL.pdf
FBE ORTAK DERSLER.pdf
FİZİK_ DR.pdf
FİZİK_ YL.pdf
GAYRİMENKUL GELİŞTİRME_YL.pdf
GIDA MÜHENDİSLİĞİ _ DR.pdf
GIDA MÜHENDİSLİĞİ _ YL.pdf
İŞ GÜVENLİĞİ _YL.pdf
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ _ YL.pdf
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ _ DR.pdf
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ _ YL.pdf
KİMYA_ DR.pdf
KİMYA_ YL.pdf
MADEN MÜHENDİSLİĞİ_YL.pdf
MATEMATİK _DR.pdf
MATEMATİK_ YL.pdf
PEYZAJ MİMARLIĞI _DR.pdf
PEYZAJ MİMARLIĞI _YL.pdf
SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ _DR.pdf
SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ _YL.pdf
SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMER _DR.pdf
SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMER _YL.pdf
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİK _DR.pdf
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİK _YL.pdf
TARIM EKONOMİSİ _YL.pdf
TARIM MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ _YL.pdf
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ _YL.pdf
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA _DR.pdf
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA _YL.pdf
TARLA BİTKİLERİ _DR.pdf
TARLA BİTKİLERİ _YL.pdf
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME _DR.pdf
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME _YL.pdf
UZAY BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ _YL.pdf
ZOOTEKNİ _DR.pdf
ZOOTEKNİ_ YL.pdf