Genel Bilgiler

Yönetim
Personel
Anabilim Dalları
Öğrenci İşleri
Tezler
Belge ve Dilekçeler
Yönetmelikler

Kamu

Sorular

İletişim

   
 
T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
2013 - 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
AKADEMİK TAKVİMİ
 

GÜZ YARIYILI

Yeni Başvurular

 

 

29 Temmuz - 02 Ağustos 2013

 

Yatay Geçiş Başvurularının Kabul Edilmesi

12-16 Ağustos 2013

 

2013-2014 Güz Yarıyılı  Doktora, Tezsiz Yüksek Lisans ve Tezli  Yüksek Lisans  Başvurularının Kabul Edilmesi

21 Ağustos 2013

 

Yüksek Lisans ve Doktora Bilim Sınavı

28 Ağustos 2013

 

Doktora, Tezsiz Yüksek Lisans ve Tezli Yüksek Lisans  Programına Kabul Edilenlerin Duyurulması

02-04 Eylül 2013

 

Doktora, Tezsiz Yüksek Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Programına İlk Kez Kabul Edilenlerin Enstitüye Kayıt Yaptırmaları

04 Eylül 2013

 

Boş Kalan Tezli Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans  Kontenjanlarının  Duyurulması (Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

05-06 Eylül 2013

 

Tezli Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kabul Edilen Yedek Adayların Kayıt Yaptırmaları (Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

02-04 Eylül 2013

 

Özel Öğrenci Başvurularının Kabul Edilmesi

06-13 Eylül 2013

 

Danışman Atamaları

12 Ağustos- 09 Eylül 2013

 

2013-2014 Güz Yarıyılı için Kayıt Dondurma Başvuruları

Program Kayıtları

 

 

09-13 Eylül 2013

 

Katkı Paylarının Ödenmesi /  Kayıt Yenileme

09-13 Eylül 2013

 

Ders Seçimi / Danışman Onayları

Dersler ve Sınavlar

 

 

16 Eylül 2013

 

Derslerin Başlaması

16-20 Eylül 2013

 

Ders Ekleme / Silme

03 Ocak 2014

 

Derslerin Sonu

06-17 Ocak 2014

 

Güz Yarıyıl Sonu Sınavları

Öğretim Üyeleri, Danışmanlar ve Yönetim

 

 

24 Ocak 2014

 

2013-2014 Güz Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son gün

24 Ocak 2014

 

2013-2014 Güz Yarıyılı Sonunda Tez Savunma Sınavına Girecek Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Jüri Üyeleri ile Sınav Tarihinin Enstitüye Bildirilmesi İçin Son Gün

24 Ocak – 07 Şubat 2014

 

2013-2014  Güz Yarıyılı Sonunda Doktora Yeterlik Sınavına Girecek Öğrencilerin Jüri Üyeleri ile Sınav Tarihinin Enstitüye Bildirilmesi İçin Son Gün

13 Ocak -07 Şubat 2014

 

Tez Savunma Sınavları

24 Ocak 2014

 

2013-2014 Bahar yarıyılı İçin Yüksek Lisans Tez Önerilerinin Enstitüye Bildirilmesinin Son Günü

17 Ocak - 28 Şubat 2014 

 

 Doktora Yeterlik Sınavları

BAHAR YARIYILI

Yeni Başvurular

 

 

20-24 Ocak 2014

 

Yatay Geçiş Başvurularının Kabul Edilmesi

20,21,22  Ocak 2014

 

2013-2014 Bahar Yarıyılı Doktora, Tezsiz Yüksek Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Programı Başvurularının Kabul Edilmesi

24 Ocak 2014

 

Yüksek Lisans ve Doktora Bilim Sınavı

29 Ocak 2014

 

Doktora, Tezsiz Yüksek Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Programına Kabul Edilenlerin Duyurulması

03-05 Şubat 2014

 

Doktora,  Tezsiz Yüksek Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Programına İlk Kez Kabul Edilenlerin Enstitüye Kayıt Yaptırmaları

05 Şubat 2014

 

Boş Kalan Tezli Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans Kontenjanlarının  Duyurulması (Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

06-07 Şubat 2014

 

Tezli Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kabul Edilen Yedek Adayların Kayıt Yaptırmaları (Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

03-07 Şubat 2014

 

Özel Öğrenci Başvurularının Kabul Edilmesi

03-07 Şubat 2014

 

Danışman Atamaları

20 Ocak – 10 Şubat 2014

 

 2013-2014 Bahar Yarıyılı için Kayıt Dondurma Başvuruları

Program Kayıtları

 

 

03-07 Şubat 2014

 

Katkı Paylarının Ödenmesi / Kayıt Yenileme

03-07 Şubat 2014

 

Ders Seçimi / Danışman Onayları

Dersler ve Sınavlar

 

 

10 Şubat 2014

 

Derslerin Başlaması

10-14 Şubat 2014

 

Ders Ekleme / Silme

30 Mayıs 2014

 

Derslerin Sonu

02 - 13 Haziran 2014

 

Bahar Yarıyıl Sonu Sınavları

Öğretim Üyeleri, Danışmanlar ve Yönetim

 

 

20Haziran 2014

 

2013-2014 Bahar Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi  İçin Son Gün

20 Haziran 2014

 

2013-2014 Bahar Yarıyılı Sonunda Tez Savunma Sınavına Girecek Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Jüri Üyeleri ile Sınav Tarihinin Enstitüye Bildirilmesi İçin Son Gün

20 Haziran-04 Temmuz  2014

 

2013-2014 Bahar Yarıyılı Sonunda Doktora Yeterlik Sınavına Girecek Öğrencilerin Jüri Üyeleri ile Sınav Tarihinin Enstitüye Bildirilmesi İçin Son Gün

20 Haziran – 04 Temmuz 2014

 

Tez Savunma Sınavları

01 Eylül 2014

 

2014-2015 Güz Yarıyılı Yüksek Lisans Tez Önerilerinin Enstitüye Bildirilmesinin Son Günü

20 Haziran 2014- 25 Temmuz 2014

 

Doktora Yeterlik Sınavları

 

Güz Yarıyılında; 07 Ağustos 2013 Ramazan Bayramı  nedeni ile yarım iş günü olarak tatil olmasından dolayı, 08,09 Ağustos 2013 Ramazan Bayramı iş günü olarak tatil olmasından dolayı, takip eden 11 Ağustos 2013 Pazar günü ders yapılmasına,

 

Enstitüler Yabancı Dil Sınavları:

-19 Ağustos 2013 Lisansüstü Yabancı Dil Sınavı

-09 Ocak 2014  Lisansüstü Yabancı Dil Sınavı

-26 Haziran 2014  Lisansüstü Yabancı Dil Sınavı

 

 

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

AKADEMİK TAKVİM

2012-2013 GÜZ YARIYILI

Yeni Başvurular
06 - 10 AĞUSTOS 2012 Yatay Geçiş Başvurularının Kabul Edilmesi

13 - 17 AĞUSTOS 2012

2012-2013 Güz Yarıyılı  Doktora, Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans  Başvurularının Kabul Edilmesi

27 AĞUSTOS 2012

Yabancı Dil  Sınavı

28 AĞUSTOS 2012 Yüksek Lisans ve Doktora Bilim Sınavı
31 AĞUSTOS 2012 Doktora , Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kabul Edilenlerin Duyurulması
03-05 EYLÜL 2012 Doktora,Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans Programına ilk kez kabul edilenlerin Enstitüye kayıt yaptırmaları
03-05 EYLÜL 2012 Özel Öğrenci Başvurularının Kabul Edilmesi
05 EYLÜL 2012 Boş Kalan Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans Kontenjanlarının Duyurulması
06-07 EYLÜL 2012 Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans Programına kabul edilen Yedek Adayların kayıt yaptırmaları
06-07 EYLÜL 2012 Danışman Atamaları
13 AĞUSTOS – 10 EYLÜL 2012 2012-2013 Güz Yarıylı için Kayıt Dondurma Başvuruları
Program Kayıtları
10-14 EYLÜL 2012 Tüm Öğrencilerin Katkı Paylarını Ödemesi / Kayıt Yenileme
10-14 EYLÜL 2012 Ders Seçimi / Danışman Onayları
Dersler ve Sınavlar
17 EYLÜL 2012

Derslerin Başlaması

17-21 EYLÜL 2012

Ders Ekleme / Silme

21 ARALIK 2012

Derslerin Sonu

24 ARALIK 2012 – 04  OCAK 2013

Güz Yarıyıl Sonu Sınavları

Öğretim Üyeleri, Danışmanlar ve Yönetim
11 OCAK 2013 Güz Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son gün
16 OCAK 2013

Güz Yarıyılı Başarı Notlarının Enstitü Müdürlüğü'ne Bildirilmesinin Son Günü

11 OCAK 2013 2012-2013 Güz yarıyıl sonunda Tez savunma sınavına girecek Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin Jüri Üyeleri ile Sınav Tarihinin Enstitüye Bildirilmesi için son gün
25 OCAK 2013 2012-2013 Güz yarıyıl sonunda Doktora Yeterlilik Sınavına girecek öğrencilerin Jüri Üyeleri ile Sınav Tarihinin Enstitüye Bildirilmesi için son gün
07 OCAK 2013 – 18 OCAK 2013 Tez Savunma Sınavları
18 OCAK 2013 2012-2013 Bahar yarıyılı için Yüksek Lisans tez önerilerinin Enstitüye bildirilmesinin son günü
01 – 28 ŞUBAT 2013 Doktora Yeterlik Sınavları
2012-2013 BAHAR YARIYILI
Yeni Başvurular
07-09 OCAK 2013 Yatay Geçiş Başvurularının Kabul Edilmesi
14-16 OCAK 2013 2012-2013 Bahar Yarıyılı Doktora , Tezsiz Yüksek Lisans ve Yüksek Lisans Programı Başvurularının Kabul Edilmesi
09 OCAK 2013 Yabancı Dil Sınavı
17 OCAK 2013 Yüksek Lisans ve Doktora Bilim Sınavı
18 OCAK 2013 Doktora, Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kabul Edilenlerin Duyurulması
21-23 OCAK 2013 Doktora, Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans Programına ilk kez kabul edilenlerin Enstitüye kayıt yaptırmaları
21-23 OCAK 2013 Özel Öğrenci Başvurularının Kabul Edilmesi
23 OCAK 2013 Boş Kalan Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans Kontenjanlarının Duyurulması
24-25 OCAK 2013 Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans Programına kabul edilen Yedek Adayların kayıt yaptırmaları
28-29 OCAK 2013 Danışman Atamaları
21 OCAK – 08 ŞUBAT 2013 2012-2013 Bahar Yarıyılı için Kayıt Dondurma Başvuruları
Program Kayıtları
04-08 ŞUBAT 2013 Tüm Öğrencilerin Katkı Paylarını Ödemesi / Kayıt Yenileme
04-08 ŞUBAT 2013 Ders Seçimi / Danışman Onayları
Dersler ve Sınavlar
11 ŞUBAT 2013

Derslerin Başlaması

11-15 ŞUBAT 2013

Ders Ekleme / Silme

17 MAYIS 2013

Derslerin Sonu

20-31 MAYIS 2013

Bahar Yarıyıl Sonu Sınavları

Öğretim Üyeleri, Danışmanlar ve Yönetim
07 HAZİRAN 2013

Bahar Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden girilmesi için son gün

12 HAZİRAN 2013

Bahar Yarıyılı Başarı Notlarının Enstitü Müdürlüğü'ne Bildirilmesinin Son Günü

07 HAZİRAN 2013 2012-2013 Bahar Yarıyılı sonunda Tez savunma sınavına girecek Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin Jüri Üyeleri ile Sınav Tarihinin Enstitüye Bildirilmesi için son gün
14-31 HAZİRAN 2013

Tez Savunma Sınavları

01 AĞUSTOS 2013 2012-2013 Bahar Yarıyılı Sonunda Doktora Yeterlik Sınavına Girecek Öğrencilerin Jüri Üyeleri İle Sınav Tarihinin Enstitüye Bildirilmesi İçin Son Gün
02 -30 EYLÜL 2013

Doktora Yeterlilik Sınavları

02 EYLÜL 2013 2013-2014 Güz Yarıyılı Yüksek Lisans tez önerilerinin Enstitüye bildirilmesinin son günü
Güz Yarıyılında; 25-26 Ekim 2012 Kurban Bayramı iş günü olarak tatil olmasından dolayı bir Cumartesi- Pazar günü ders yapılmasına, 29 Ekim 2012 Cumhuriyet Bayramı iş günü olarak tatil olmasından dolayı bir Cumartesi- Pazar günü ders yapılmasına

Bahar Yarıyılında; 23 Nisan 2013 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı iş günü olarak tatil olmasından dolayı bir Cumartesi- Pazar günü ders yapılmasına, 01 Mayıs 2013 Emek ve Dayanışma Günü iş günü olarak tatil olmasından dolayı bir Cumartesi- Pazar günü ders yapılmasına,

 

 

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

AKADEMİK TAKVİM

2011-2012 GÜZ YARIYILI

Yeni Başvurular

01 - 12 AĞUSTOS 2011

Yatay Geçiş Başvurularının Kabul Edilmesi

15 - 19 AĞUSTOS 2011

2011-2012 Güz Yarıyılı  Doktora, Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans  Başvurularının Kabul Edilmesi

17 AĞUSTOS 2011

2011-2012 Güz Yarıyılı Yüksek Lisans / Doktora tez önerilerinin ve ek süre istem dilekçelerinin Enstitüye bildirilmesinin son günü

22 AĞUSTOS 2011

Yabancı Dil  Sınavı

24 AĞUSTOS 2011

Başvuru dosyalarının  jüri tarafından incelenmesi

24 AĞUSTOS 2011

Doktora Bilimsel Değerlendirme Sınavı /Resim-Seramik Bilim Sınavı

02 EYLÜL2011

Doktora , Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans  Programına Kabul Edilenlerin Duyurulması

05 - 07 EYLÜL  2011

Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans Programına kabul edilen Asil Adayların kayıt yaptırmaları

07 EYLÜL 2011

Boş Kalan Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans  Kontenjanlarının  Duyurulması

08 - 09 EYLÜL 2011

Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans Programına kabul edilen Yedek Adayların kayıt yaptırmaları

05 - 09 EYLÜL  2011

Doktora Programına ilk kez kabul edilenlerin Enstitüye kayıt yaptırmaları

05 - 09 EYLÜL  2011

Özel Öğrenci Başvurularının Kabul Edilmesi

19 AĞUSTOS -  

23 EYLÜL 2011

2011-2012 Güz Yarıyılı için Kayıt Dondurma Başvuruları

Program Kayıtları

12-16 EYLÜL 2011

Tüm Öğrencilerin Katkı Paylarını Ödemesi /  Kayıt Yenileme

12-16 EYLÜL 2011

Ders Seçimi / Danışman Onayları

Dersler ve Sınavlar

19 EYLÜL 2011

Derslerin Başlaması

19-23 EYLÜL 2011

Ders Ekleme / Silme

30 ARALIK 2011

Derslerin Sonu

02-13 OCAK 2012

Güz Yarıyıl Sonu Sınavları

Öğretim Üyeleri, Danışmanlar ve Yönetim

20 OCAK 2012

Güz Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son gün

25 OCAK 2012

Güz Yarıyılı Başarı Notlarının Enstitü Müdürlüğü'ne Bildirilmesinin Son Günü

27 OCAK 2012

2011-2012 Güz yarıyıl sonunda Tez savunma sınavına girecek öğrencilerin Jüri Üyeleri ile Sınav Tarihinin Enstitüye Bildirilmesi için son gün

27 OCAK 2012

2011-2012 Güz yarıyıl sonunda Doktora Yeterlilik Sınavına girecek öğrencilerin Jüri Üyeleri ile Sınav Tarihinin Enstitüye Bildirilmesi için son gün

27 OCAK 2012-

29 ŞUBAT 2012

Tez Savunma Sınavları

27 OCAK 2012

2011-2012 Bahar yarıyılı  Yüksek Lisans / Doktora tez önerilerinin ve ek süre istem dilekçelerinin Enstitüye bildirilmesinin son günü

01 - 29 ŞUBAT 2012

Doktora Yeterlilik Sınavları

2011-2012 BAHAR YARIYILI

Yeni Başvurular

16-27 OCAK 2012

Yatay Geçiş Başvurularının Kabul Edilmesi

23-27 OCAK 2012

2011-2012 Bahar Yarıyılı Doktora ve Yüksek Lisans Programı Başvurularının Kabul Edilmesi

30 OCAK 2012

Yabancı Dil  Sınavı

01 ŞUBAT 2012

Başvuru Dosyalarının Jüri Tarafından İncelenmesi

01 ŞUBAT 2012

Doktora Bilimsel Değerlendirme Sınavı / Resim- Seramik Bilim Sınavı

03 ŞUBAT 2012

Doktora, Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek  Lisans Programına Kabul Edilenlerin Duyurulması

06-08 ŞUBAT 2012

Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans Programına kabul edilen Asil Adayların kayıt yaptırmaları

08 ŞUBAT 2012

Boş Kalan Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans Kontenjanlarının Duyurulması

09-10 ŞUBAT 2012

Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans Programına kabul edilen Yedek Adayların kayıt yaptırmaları

06-10 ŞUBAT 2012

Doktora Programına İlk Kez Kabul Edilenlerin Enstitüye Kayıt Yaptırmaları

06-10 ŞUBAT 2012

Özel Öğrenci Başvurularının Kabul Edilmesi

27 OCAK –

24 ŞUBAT 2012

2011-2012 Bahar Yarıyılı için Kayıt Dondurma Başvuruları

Program Kayıtları

06-10 ŞUBAT 2012

Tüm Öğrencilerin Katkı Paylarını Ödemesi / Kayıt Yenileme

13-17 ŞUBAT 2012

Ders Seçimi / Danışman Onayları

Dersler ve Sınavlar

20 ŞUBAT 2012

Derslerin Başlaması

20- 24 ŞUBAT 2012

Ders Ekleme / Silme

25 MAYIS 2012

Derslerin Sonu

28 MAYIS -

08 HAZİRAN 2012

Bahar Yarıyıl Sonu Sınavları

Öğretim Üyeleri, Danışmanlar ve Yönetim

15 HAZİRAN 2012

Bahar Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden girilmesi için son gün

22 HAZİRAN 2012

Bahar Yarıyılı Başarı Notlarının Enstitü Müdürlüğü'ne Bildirilmesinin Son Günü

15 HAZİRAN 2012

2011-2012 Bahar Yarıyıl sonunda Tez savunma sınavına girecek öğrencilerin Jüri Üyeleri ile Sınav Tarihinin Enstitüye Bildirilmesi için son gün

18 HAZİRAN 2012-

20 TEMMUZ 2012

Tez Savunma Sınavları

17 AĞUSTOS 2012

2011-2012 Bahar Yarıyılı Sonunda Doktora Yeterlilik Sınavına Girecek Öğrencilerin Jüri Üyeleri İle Sınav Tarihinin Enstitüye Bildirilmesi İçin Son Gün

01 -30 EYLÜL 2012

Doktora Yeterlilik Sınavları

31 AĞUSTOS 2012

2011-2012 Güz Yarıyılı  Yüksek Lisans / Doktora tez önerilerinin ve ek süre istem dilekçelerinin Enstitüye bildirilmesinin son günü

15 OCAK 2013-

24 ŞUBAT 2013

Kayıt Dondurma Başvuruları

Güz Yarıyılında; 28 Ekim 2011 öğleden sonra Cumhuriyet Bayramı iş günü olarak tatil olmasından dolayı bir Cumartesi-Pazar günü ders yapılmasına,
Bahar Yarıyılında;  23 Nisan 2012 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 01 Mayıs 2012 Emek ve Dayanışma Günü iş günü olarak tatil olmasından dolayı bir Cumartesi- Pazar günü ders yapılmasına,

 

 

 

 

 
Ana Sayfa   |   Akademik Takvim   |    Linkler   |   İletişim
Web Sorumlusu © Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
Kadir TUNÇER Tel : 0286-218 00 18 (2416-2457-2508)